Tiêu chuẩn thiết kế

 • tctk đường giao thông đô thị mới TCXD 104-2007 181_tctk_273_432_7901_ng_giao_thong_273_o_th_7883_m_7899_i_TCXD_104_2007.html
  tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông đô thị mới TCXD 104-2007, có hiệu lực từ 06/2007,...
 • Thông tư 02/2005 194_Thong_t_432_02_2005.html
  hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 • Luật xây dựng 2003 195_Lu_7853_t_xay_d_7921_ng_2003.html
  luật của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Số 16/2003/QH11 ngày 26...
 • TCXDVN 353-2005 196_TCXDVN_353_2005.html
  tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liên kế
 • Nghị định 112/2006/NĐ-CP 197_Ngh_7883_273_7883_nh_112_2006_N_272_CP.html
  ngày 29 tháng 9 năm 2006. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...
 • TCVN 5760 : 1993 198_TCVN_5760_1993.html
  Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng
 • Công văn 2508 /BXD-VP 213_Cong_v_259_n_2508_BXD_VP.html
  Về mẫu hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/11.
 • Công văn 2507 /BXD-VP 214_Cong_v_259_n_2507_BXD_VP.html
  Về mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/11.
 • Thông tư 16/2008/TT-BXD 575_Thong_t_432_16_2008_TT_BXD.html
  ngày 11 tháng 9 năm 2008. Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm...
 • mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình 582_m_7851_u_h_7907_p_273_7891_ng_thi_7871_t_k_7871_xay_d_7921_ng_cong_trinh.html
  công văn 2507/BXD-VP. Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình để các cơ quan, tổ...
 • TCXDVN 13:1991 584_TCXDVN_13_1991.html
  Phân cấp nhà và công trình dân dụng.Nguyên tắc chung
 • TCVN 16:1996 585_TCVN_16_1996.html
  Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng
 • TCXDVN 60:2004 586_TCXDVN_60_2004.html
  Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXDVN 194:2006 587_TCXDVN_194_2006.html
  Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật
 • TCXDVN 195:1997 588_TCXDVN_195_1997.html
  Nhà cao tầng.Thiết kế cọc khoan nhồi
 • TCXDVN 276:2003 589_TCXDVN_276_2003.html
  Công trình công cộng.Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
 • TCXDVN 281:2004 590_TCXDVN_281_2004.html
  Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
 • TCXDVN 287:2004 591_TCXDVN_287_2004.html
  Kiểu mặt sân thể thao nhân tạo và thông số về tính năng sử dụng
 • TCXDVN 306:2004 592_TCXDVN_306_2004.html
  Nhà ở và các công trình công cộng.Các thông số vi khí hậu trong phòng
 • TCXDVN 323:2004 593_TCXDVN_323_2004.html
  Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 353:2004 594_TCVN_353_2004.html
  Nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXDVN 357:2006 595_TCXDVN_357_2006.html
  Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp...
 • TCXDVN 361:2006 596_TCXDVN_361_2006.html
  Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXDVN 373:2006 597_TCXDVN_373_2006.html
  Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

Trang:

12345678910111213

add item