Jump to content

Tiêu chuẩn thiết kế

 • TCVN 2748:1991 598_tcvn_2748_1991.html
  Phân cấp công trình xây dựng.Nguyên tắc chung.
 • TCVN 3905:1984 599_tcvn_3905_1984.html
  Nhà ở và nhà công cộng.Thông số hình học
 • TCVN 3907:1994 600_tcvn_3907_1994.html
  Nhà trẻ,trường mẫu giáo.Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 3978:1984 601_tcvn_3978_1984.html
  Trường học phổ thông.Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 3981:1985 602_tcvn_3981_1985.html
  Trường Đại học.Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 4205:1986 603_tcvn_4205_1986.html
  Công trình thể dục thể thao - Các sân thể thao. Các tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 4260:1986 604_tcvn_4260_1986.html
  Công trình thể thao - bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 4319:1986 605_tcvn_4319_1986.html
  Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
 • TCVN 4391:1986 606_tcvn_4391_1986.html
  Khách sạn du lịch. Xếp hạng.
 • TCVN 4450:1987 607_tcvn_4450_1987.html
  Căn hộ ở.Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 4451:1987 608_tcvn_4451_1987.html
  Nhà ở.Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
 • TCVN 4529:1988 609_tcvn_4529_1988.html
  Công trình thể thao - nhà thể thao.Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 4601:1988 610_tcvn_4601_1988.html
  Trụ sở cơ quan.Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 4602:1988 611_tcvn_4602_1988.html
  Trường trung học chuyên nghiệp.Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 4470:1995 612_tcvn_4470_1995.html
  Bệnh viện đa khoa.Yêu cầu thiết kế
 • TCVN 5577:1991 613_tcvn_5577_1991.html
  Rạp chiếu bóng.Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 5065:1990 614_tcvn_5065_1990.html
  Khách sạn.Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 5713:1993 615_tcvn_5713_1993.html
  Phòng học trường phổ thông cơ sở.Yêu cầu vệ sinh học đường
 • TCXDVN 288:2004 616_tcxdvn_288_2004.html
  Các công trình thể thao
 • TCXDVN 362:2005 618_tcxdvn_362_2005.html
  Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXDVN 377:2006 619_tcxdvn_377_2006.html
  Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXDVN 375:2006 620_tcxdvn_375_2006.html
  Thiết kế công trình chịu động đất
 • TCVN 3993:1985 621_tcvn_3993_1985.html
  Chống ăn mòn trong xây dựng. Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép. Nguyên...
 • TCVN 3987:1985 622_tcvn_3987_1985.html
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công
 • TCVN 3988:1985 623_tcvn_3988_1985.html
  Hệ thống thiết kế tài liệu xây dựng. Quy tắc trình bày những sửa đổi khi...
 • TCVN 3990:1985 624_tcvn_3990_1985.html
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Quy tắc thống kê và bảo quản bản...
 • TCVN 4455:1987 625_tcvn_4455_1987.html
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Quy tắc ghi kích thước,chữ tiêu...
 • TCVN 4607:1988 626_tcvn_4607_1988.html
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng...
 • TCVN 4608:1988 627_tcvn_4608_1988.html
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Chữ và chữ số trên bản vẽ xây...
 • TCVN 4609:1988 628_tcvn_4609_1988.html
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Đồ dùng trong nhà.Ký hiệu quy ước...
 • TCVN 4614:1988 629_tcvn_4614_1988.html
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Các bộ phận cấu tạo của ngôi...
 • TCVN 5422:1991 630_tcvn_5422_1991.html
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Kí hiệu đường ống.
 • TCVN 5570:1991 631_tcvn_5570_1991.html
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Bản vẽ xây dựng.Kí hiệu...
 • TCVN 5571:1991 632_tcvn_5571_1991.html
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Bản vẽ xây dựng.Khung tên
 • TCVN 5671:1992 633_tcvn_5671_1992.html
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Hồ sơ thiết kế kiến trúc.
 • TCVN 5686:1992 634_tcvn_5686_1992.html
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng .Các kết cấu công trình xây...

Trang:

12345678910111213

5 5 182
add item