Jump to content

Font CAD, Font hệ thống

 • Font VNI 24_font_vni.html
  Chương trình cài đặt bộ font chữ VNI. Gồm các font VNI-Aptima, VNI-Helve, VNI-Times, VNI-Internet Mail,...
 • Font tiếng Việt cho AutoCAD 60_font_tieng_viet_cho_autocad.html
  Gồm 424 font shx tất cả, đầy đủ các font thông dụng như: CHHBG.SHX, CHHBG1.SHX, kythuat1.shx, kythuat2.shx, ltshpvn.shx, RMC.SHX, RMNS085.SHX,...
 • Font hệ thống - TCVN3 61_font_he_thong_tcvn3.html
  Các font như .vnArial, .vnTime, .vnAvant,... Download file dưới đây về và bung nén vào một thư mục rồi vào Start > Control Panel > Font >...
 • Font Unicode 122_font_unicode.html
  Gồm: Arial, Courier New, Microsoft Sans Serif, Palatino Linotype, Tahoma, Time New Roman, Verdana, Georgia Ref, MS Ref Sans Serif, MS Ref Serif, Akronism,...
 • Font vni-avo 1175_font_vni_avo.html
  Dành cho máy nào thiếu font VNI-Avo. Định dạng TTF.
 • Font Centerline Shx Unicode tiếng Việt 1279_font_centerline_shx_unicode_tieng_viet.html
  Bộ font shx được build lại từ 2 bộ Vn-abc.shx và Vn-ABCH.shx bao gồm đầy đủ 134 ký tự tiếng Việt.
 • Font chữ *.TTF 1348_font_chu_ttf.html
  File rar font *.TTF,vài font SHX thông dụng
 • Font .SHX 1356_font_shx.html
  Font .SHX, bạn chép font này vào Support của CAD
 • Font chữ .VNAVANT 1392_font_chu_vnavant.html
  Font chữ .VNAVANT by Tue_NV
 • Font VnarialH và Vnarial NarrowH 1407_font_vnarialh_va_vnarial_narrowh.html
  Bộ font vnarial gồm 1 bộ *.ttf & 1 bộ *.shx. còn VnarialH với Vnarial NarrowH (*.shx)
 • Bigfont Unicode 1428_bigfont_unicode.html
  Bộ bigfont unicode chuẩn, bộ font này dùng chung với font Romans.shx \"gốc\" của Acad, nếu ko phải font Romans gốc sẽ bị lỗi chữ Ă...
 • Font Centerline Shx Unicode tiếng Việt 1445_font_centerline_shx_unicode_tieng_viet.html
  5 font unicode miễn phí của Microsoft có hỗ trợ tiếng Việt ( và nhiều tiếng khác ...? ), dạng shx là font unicode dạng outline (biên...
5 5 182
add item