Quy hoạch Hải phòng đến năm 2020File định dạng DWG

http://www.cadviet.com/upfiles/QH_HaiPhong2020.dwg


Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com