Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Xin file - Share file

Cần file, xin, Có file, share

1.217 chủ đề trong diễn đàn này

 1. xin bảng vẽ

  • 0 trả lời
  • 6 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 89 lượt xem
  • 141 trả lời
  • 107.387 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 353 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 2.746 lượt xem
 2. FILE

  • 0 trả lời
  • 418 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.292 lượt xem
 3. xin file card

  • 0 trả lời
  • 1.182 lượt xem
 4. xin chi tiết vì kèo

  • 10 trả lời
  • 25.263 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 2.195 lượt xem
 5. Tài liệu sử dụng phần mềm IN 3D

  • 0 trả lời
  • 1.227 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.198 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.696 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 2.421 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 2.735 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 12.076 lượt xem
 6. THIẾT KẾ ĐƯỜNG

  • 4 trả lời
  • 4.101 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 7.537 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 9.599 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 7.634 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 6.446 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 3.440 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 10.119 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 10.827 lượt xem
  • 93 trả lời
  • 152.463 lượt xem
×