Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

San nền - Giao thông

Đăng nhập để thực hiện theo  

dành cho bộ môn san nền, giao tiếp, trắc địa, ...

224 chủ đề trong diễn đàn này

  • 6 trả lời
  • 24.084 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 29.688 lượt xem
 1. AutoDesk Land Desktop

  • 104 trả lời
  • 107.601 lượt xem
 2. Civil3D200x

  • 58 trả lời
  • 57.705 lượt xem
  • 27 trả lời
  • 73.404 lượt xem
  • 63 trả lời
  • 70.531 lượt xem
 3. Phần mềm CADoverlay2002

  • 49 trả lời
  • 49.488 lượt xem
 4. auto land deskop 2009

  • 9 trả lời
  • 12.758 lượt xem
 5. Autodesk land desktop 2008

  • 8 trả lời
  • 12.565 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 9.178 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 13.451 lượt xem
  • 13 trả lời
  • 28.256 lượt xem
 6. Lệnh ẩn đối tượng

  • 10 trả lời
  • 27.694 lượt xem
  • 9 trả lời
  • 22.748 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 12.612 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 10.612 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 8.342 lượt xem
 7. Lấy toạ độ X,Y cùng lúc

  • 15 trả lời
  • 14.814 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 10.255 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 8.291 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 11.422 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 12.854 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 8.994 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 41.131 lượt xem
 8. Phần mềm san nền SCRAPE 1.0

  • 38 trả lời
  • 36.952 lượt xem
Đăng nhập để thực hiện theo  
×