Đến nội dung


Các phần mềm thông dụng


Diễn đàn con

Phần mềm Văn phòng - đồ họa

Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, Corel draw

  • 93 Chủ đề
  • 472 Trả lời
Tiếng Việt trong PhotoShop - last post by tranvananhvp3

3DS Max

Toàn bộ về 3D: model, render, map, mat,...

  • 584 Chủ đề
  • 2632 Trả lời
Thiết lập Vray để render bả... - last post by VINHTHU_VINHTHU

Revit

Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP

  • 178 Chủ đề
  • 1002 Trả lời
Revit 2015: Điều Chỉnh View... - last post by truongthinhbk04

Nova

Phần mềm dành cho dân giao thông

  • 428 Chủ đề
  • 2118 Trả lời
Lỗi khi định nghĩa đồng mức - last post by lemanhhung0302

SolidWorks - Inventor

Phần mềm dành cho dân cơ khí

  • 324 Chủ đề
  • 2268 Trả lời
Không Mở Được File Tải Từ S... - last post by conjovotink