Đến nội dung


Các phần mềm thông dụng


Diễn đàn con

Phần mềm Văn phòng - đồ họa

Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, Corel draw

  • 89 Chủ đề
  • 473 Trả lời
Xin Tư Vấn Mua Laptop Vẽ 3D... - last post by Khanh Hana

3DS Max

Toàn bộ về 3D: model, render, map, mat,...

  • 578 Chủ đề
  • 2605 Trả lời
Hướng Dẫn Cài Đặt Autodesk... - last post by Nguyễn Tiến Phi

Revit

Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP

  • 176 Chủ đề
  • 1001 Trả lời
File Mẫu Revit Kiến Trúc (R... - last post by mrgalfield

Nova

Phần mềm dành cho dân giao thông

  • 440 Chủ đề
  • 2135 Trả lời
Lỗi Nova - last post by kiet123

SolidWorks - Inventor

Phần mềm dành cho dân cơ khí

  • 318 Chủ đề
  • 2267 Trả lời
Hướng Dẫn Mô Phỏng Tham Số... - last post by Nguyễn Tiến Phi