Đến nội dung


Các phần mềm thông dụng


Diễn đàn con

Phần mềm Văn phòng - đồ họa

Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, Corel draw

  • 93 Chủ đề
  • 473 Trả lời
Mathcad Prime 3.0 Software... - last post by dinhhieu91hn

3DS Max

Toàn bộ về 3D: model, render, map, mat,...

  • 579 Chủ đề
  • 2615 Trả lời
Lỗi Xuất Ảnh Trắng Đen - last post by Bee

Revit

Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP

  • 176 Chủ đề
  • 1001 Trả lời
File Mẫu Revit Kiến Trúc (R... - last post by mrgalfield

Nova

Phần mềm dành cho dân giao thông

  • 440 Chủ đề
  • 2135 Trả lời
Lỗi Nova - last post by kiet123

SolidWorks - Inventor

Phần mềm dành cho dân cơ khí

  • 319 Chủ đề
  • 2267 Trả lời
Bác Nào Rành Về Iventor Stu... - last post by vuducvinh1703