Đến nội dung


Môn học - Đồ án Sinh viên


Diễn đàn con

Dữ liệu cho đồ án sinh viên

Dành cho các bạn sinh viên làm các đồ án

  • 376 Chủ đề
  • 997 Trả lời
Xin Bản Vẽ Cad Mặt Cắt Thiế... - last post by tamle23vl

Ngành Xây dựng, Kiến trúc

Các môn học, đồ án thuộc ngành Xây dựng, Kiến trúc

  • 14 Chủ đề
  • 20 Trả lời
Cần Lắm Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu T... - last post by HUONG SON LA

Ngành Cơ khí, Cơ điện tử

Các môn học thuộc ngành Cơ khí, Cơ điện tử

  • 16 Chủ đề
  • 28 Trả lời
Gia Công Rãnh Then - last post by haanh