Đến nội dung


AutoLisp

Thay [code] bằng [lisp]

Khi bạn viết mã lisp trong bài, hãy sử dụng bbcode [lisp] thay cho [code].
Ví dụ:
[
lisp] (defun c:chao() (princ "Xin chao")) [/lisp]


  • Vui lòng đăng nhập để gửi trả lời
  Chủ đề Người gửi Thống kê Bài viết mới nhất

  • Vui lòng đăng nhập để gửi trả lời