Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

nhờ chỉnh sữa lisp từ nhập text sang kích chuột


 • Please log in to reply
7 replies to this topic

#1 xuanduc103

xuanduc103

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 07 May 2014 - 02:52 PM

các bác giúp em với e có 1 lisp vừa sưu tầm được như sau:
 
http://www.cadviet.c...130966_da12.lsp
các bác giúp e chỉnh sữa như sau:
1- từ chế độ nhập số chuyển sang dùng chuột nhấn vào text là nhận
2- nhập xong 3 text là tự động lưu vào không cần phải save và yes
3- nếu nhập số thứ 1 thì nó nằm ở thứ 1( trong lisp này nhập số thứ 1 nó lại nhảy qua số thứ 3)
cảm ơn các bác
 
 

(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm fn )
(setq a 1)
(setq b 3)
(setq show nil)
  (while (<= a b )
 
 
    (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))
    (setq show (cons m show))
    (setq a (+ a 1))
    )
(setq i 0)
;(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Root/Desktop/Tong_hop_thua-nho.xls" "a"))
(setq f (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))
(setq f (open f "a"))
 
 
 
(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show)   " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)
(CLOSE F)
 )
 
 
 • 0

#2 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 07 May 2014 - 05:40 PM

Lisp nó làm cái j bạn ?
 • 0

#3 xuanduc103

xuanduc103

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 07 May 2014 - 09:23 PM

Lisp này dùng để xuất text ra xls hay txt, mà xuất 1 lần, xuất lần 2 thì vẫn tiếp tục vào xls đó, giá trị lần xuất 2 sẽ tiếp nối lần xuất 1 ( hay nói cách khác là giá trị lần 1 sẽ k mất đi)
 • 0

#4 xuanduc103

xuanduc103

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 07 May 2014 - 09:24 PM

các bác giúp em với e có 1 lisp vừa sưu tầm được như sau:
 
http://www.cadviet.c...130966_da12.lsp
các bác giúp e chỉnh sữa như sau:
1- từ chế độ nhập số chuyển sang dùng chuột nhấn vào text là nhận
2- nhập xong 3 text là tự động lưu vào không cần phải save và yes
3- nếu nhập số thứ 1 thì nó nằm ở thứ 1( trong lisp này nhập số thứ 1 nó lại nhảy qua số thứ 3)
cảm ơn các bác
 
 
(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm fn )
(setq a 1)
(setq b 3)
(setq show nil)
  (while (<= a b )
 
 
    (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))
    (setq show (cons m show))
    (setq a (+ a 1))
    )
(setq i 0)
;(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Root/Desktop/Tong_hop_thua-nho.xls" "a"))
(setq f (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))
(setq f (open f "a"))
 
 
 
(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show)   " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)
(CLOSE F)
 )
 
(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm fn )
(setq a 1)
(setq b 3)
(setq show nil)
  (while (<= a b )
 
 
    (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))
    (setq show (cons m show))
    (setq a (+ a 1))
    )
(setq i 0)
;(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Root/Desktop/Tong_hop_thua-nho.xls" "a"))
(setq f (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))
(setq f (open f "a"))
 
 
 
(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show)   " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)
(CLOSE F)
 )
 
(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm fn )
(setq a 1)
(setq b 3)
(setq show nil)
  (while (<= a b )
 
 
    (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))
    (setq show (cons m show))
    (setq a (+ a 1))
    )
(setq i 0)
;(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Root/Desktop/Tong_hop_thua-nho.xls" "a"))
(setq f (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))
(setq f (open f "a"))
 
 
 
(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show)   " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)
(CLOSE F)
 )
 
(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm fn )
(setq a 1)
(setq b 3)
(setq show nil)
  (while (<= a b )
 
 
    (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))
    (setq show (cons m show))
    (setq a (+ a 1))
    )
(setq i 0)
;(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Root/Desktop/Tong_hop_thua-nho.xls" "a"))
(setq f (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))
(setq f (open f "a"))
 
 
 
(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show)   " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)
(CLOSE F)
 )
 


 • 0

#5 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6020 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 08 May 2014 - 02:15 PM

các bác giúp em với e có 1 lisp vừa sưu tầm được như sau:
 
http://www.cadviet.c...130966_da12.lsp
các bác giúp e chỉnh sữa như sau:
1- từ chế độ nhập số chuyển sang dùng chuột nhấn vào text là nhận
2- nhập xong 3 text là tự động lưu vào không cần phải save và yes
3- nếu nhập số thứ 1 thì nó nằm ở thứ 1( trong lisp này nhập số thứ 1 nó lại nhảy qua số thứ 3)
cảm ơn các bác
 
 
(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm fn )
(setq a 1)
(setq b 3)
(setq show nil)
  (while (<= a b )
 
 
    (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))
    (setq show (cons m show))
    (setq a (+ a 1))
    )
(setq i 0)
;(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Root/Desktop/Tong_hop_thua-nho.xls" "a"))
(setq f (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))
(setq f (open f "a"))
 
 
 
(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show)   " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)
(CLOSE F)
 )
 
(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm fn )
(setq a 1)
(setq b 3)
(setq show nil)
  (while (<= a b )
 
 
    (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))
    (setq show (cons m show))
    (setq a (+ a 1))
    )
(setq i 0)
;(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Root/Desktop/Tong_hop_thua-nho.xls" "a"))
(setq f (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))
(setq f (open f "a"))
 
 
 
(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show)   " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)
(CLOSE F)
 )
 

Hề hề hề,

Chả biết bạn có dùng cái lisp này lần nào chưa??? Song cứ theo như bạn yêu cầu và nội dung của cái lisp này thì nó tréo ngoe nhau lắm lắm.

Lisp yêu cầu bạn nhập một chuỗi chứ nào phải nhập số nhỉ. Cái chuỗi này có thể là chuỗi số, có thể là chuỗi không phải số. Do vậy bạn cú nhập đủ 3 chuỗi là nó xuất sang file tẽt mà cóc cần biết chuỗi bạn nhập là số hay là má.

Việc bạn yêu cầu nhập text có sẵn trên bản vẽ thay vi nhập chuỗi bằng cách gõ từ bàn phím chẳng quá khó. bạn hoàn toàn có thể tự làm như sau:

Thay dòng code:

 (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))

bằng dòng code:

 (setq m (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "\n Hay chon một text tuong ung voi  <loai dat,                         dien tich,                            so thua> theo thu tu "))))))

 

và để cho thứ tự nhập không bị lộn nhèo thì bạn hãy thêm dòng code sau đây vào phía trên dòng code (setq i 0)

(setq show (reverse show))

 

Hy vọng bạn làm được và thỏa mãn với kết quả của mình.


 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#6 xuanduc1031

xuanduc1031

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 19 May 2014 - 09:03 AM

dạ, được rồi anh ạ, em cảm ơn anh nhiều, tại vì tài khoản của em bị gì mà không vào được nên e phải lập tài khoản khác

em cảm ơn anh nhiều


 • 0

#7 xuanduc1031

xuanduc1031

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 19 May 2014 - 09:13 AM

quá tuyệt, giống như em đang cần luôn, cảm ơn anh Phạm Thanh Bình nhiều


 • 0

#8 tientracdia

tientracdia

  biết lệnh mirror

 • Members
 • PipPipPip
 • 151 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)

Đã gửi 20 May 2014 - 02:42 PM

Cán ơn Phạm Thanh Bình, lisp rất hay

Mong được Bạn giúp chỉnh giúp để thực hiện việc chọn xuất ra lần lươc theo từng nhóm excel:

- chọn Loai đất

- Chọn dien tích

- chọn số thửa

Ghi ra excel tứng cột ---> nhóm thứ nhất

Xong enter hay ấn phải chuột chọn nhóm thứ hai như trên

..... cu  tiep ....

 

ghi tiếp vào excel trước đó.

 

Rất mong được bạn giúp.


 • 0