Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
ccc123

Lisp chia hoặc nhân text

Các bài được khuyến nghị

Trên bản vẽ cad mình có n text dạng số. muốn chia n text đó cho 1 số bất kỳ. các bạn giúp mình đoạn lisp đó với

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trên bản vẽ cad mình có n text dạng số. muốn chia n text đó cho 1 số bất kỳ. các bác giúp em đoạn lisp đó với

Bạn chịu khó tìm kiếm một chút đi. Trên diễn đàn đã bàn rồi đấy.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn chịu khó tìm kiếm một chút đi. Trên diễn đàn đã bàn rồi đấy.

Mình tìm mãi rồi nhưng ko thấy đâu cả. chi có lisp cộng text thôi. bạn post cho mình với nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trên bản vẽ cad mình có n text dạng số. muốn chia n text đó cho 1 số bất kỳ. các bạn giúp mình đoạn lisp đó với

Hãy post các dạng text mà bạn có trên bản vẽ, các dạng text mà bạn muốn chuyển đổi.

Trong lisp có các hàm (atoi) (atof) có thể chuyển một chuỗi thành một số, không biết có đúng ý bạn hay không???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trên bản vẽ cad mình có n text dạng số. muốn chia n text đó cho 1 số bất kỳ. các bạn giúp mình đoạn lisp đó với

đây là lisp nhân n text cho 1 số bất kỳ. Ko biết có đúng ý bạn hay ko. Đây là mình cop trên mạng đó.

(defun c:nhan( / tmp)

(princ "\nNHAN © CADViet.com")

(while (not tmp)

(setq tmp heso

tmp (getreal (cond (tmp (strcat "\nHay nhap he so <" (rtos tmp 2 2)">: "))

(t "\nChua co he so, hay nhap he so: ")

)

)

)

(if tmp (setq heso tmp)

(if heso (setq tmp heso))

)

)

(entmod (subst (cons 1 (vl-string-trim "." (vl-string-trim "0" (rtos (* heso (atof (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "\nHay pick vao gia tri can nhan: "))))))))))) (assoc 1 (setq tt (entget (car (entsel "\nHay pick vao so can sua: "))))) tt))

(princ)

)

(princ "\nsu dung lenh NHAN de bat dau. Day la freelisp tu www.cadviet.com")

(princ)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×