Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hhhhgggg

lisp đổi Font sang font SHX bị lỗi.

Các bài được khuyến nghị

Cái lisp này của em dùng để đối sang font VHARIALN.TTF thì được. Em muốn đổi thành font .SHX ( cụ thể là font kythuat1.SHX thì mình đổi tên font của Code líp ko chạy được. Bác nào sửagiứp em để mình đổi sang font kythuat1.SHX với !!!

 

CODE

(defun c:vnh ()

(command "undo" "be")

(command "-style" "doifont1" "VHARIALN.TTF" "0" "1" "0" "n" "n")

(prompt "\nChon chu muon chinh.")

(setq ss (ssget))

(setq c 0)

(if ss (setq e (ssname ss c)))

(while e

(setq e (entget e))

(if (= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")

(progn

(setq txt "doifont1")

(setq e (subst (cons 7 txt) (assoc 7 e) e))

(entmod e)

)

)

(setq c (1+ c))

(setq e (ssname ss c))

)

(command "undo" "end")

(Princ)

)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cái lisp này của em dùng để đối sang font VHARIALN.TTF thì được. Em muốn đổi thành font .SHX ( cụ thể là font kythuat1.SHX thì mình đổi tên font của Code líp ko chạy được. Bác nào sửagiứp em để mình đổi sang font kythuat1.SHX với !!!

Có thấy cái lisp nào đâu

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cái lisp này của em dùng để đối sang font VHARIALN.TTF thì được. Em muốn đổi thành font .SHX ( cụ thể là font kythuat1.SHX thì mình đổi tên font của Code líp ko chạy được. Bác nào sửagiứp em để mình đổi sang font kythuat1.SHX với !!!

Kiểm tra với các font .shx khác thì OK nhưng chưa kiểm tra với font kythuat1.SHX vì bạn không post lên ở đây. Hãy chạy thử nếu không có vấn đề gì thì thôi, còn nếu bạn có vấn đề thì hãy post lên đây, kèm theo font kythuat1.shx của bạn.

Code được chỉnh lại chút xíu

(defun c:vnh ()
(command "undo" "be")
(command "-style" "doifont1" "kythuat1.shx" "0" "1" "0" "n" "n" "n")
(prompt "\nChon chu muon chinh.")
(setq ss (ssget))
(setq c 0)
(if ss (setq e (ssname ss c)))
(while e
(setq e (entget e))
(if (= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")
(progn
(setq txt "doifont1")
(setq e (subst (cons 7 txt) (assoc 7 e) e))
(entmod e)
)
)
(setq c (1+ c))
(setq e (ssname ss c))
)
(command "undo" "end")
(Princ)
)

:cheers:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Kiểm tra với các font .shx khác thì OK nhưng chưa kiểm tra với font kythuat1.SHX vì bạn không post lên ở đây. Hãy chạy thử nếu không có vấn đề gì thì thôi, còn nếu bạn có vấn đề thì hãy post lên đây, kèm theo font kythuat1.shx của bạn.

Code được chỉnh lại chút xíu

(defun c:vnh ()
(command "undo" "be")
(command "-style" "doifont1" "kythuat1.shx" "0" "1" "0" "n" "n" "n")
(prompt "\nChon chu muon chinh.")
(setq ss (ssget))
(setq c 0)
(if ss (setq e (ssname ss c)))
(while e
(setq e (entget e))
(if (= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")
(progn
(setq txt "doifont1")
(setq e (subst (cons 7 txt) (assoc 7 e) e))
(entmod e)
)
)
(setq c (1+ c))
(setq e (ssname ss c))
)
(command "undo" "end")
(Princ)
)

:cheers:

 

ok ! Thanks !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×