Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Lisp gán text vào polyline


 • Please log in to reply
42 replies to this topic

#1 BigBill

BigBill

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 39 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 23 April 2009 - 11:31 AM

Khi làm san nền e hay gặp trwờng họp thế này làm rất mất công, mong các anh làm giúp e 1 cái lisp để thực hiện công việc 1 cách nhanh chóng, e đã thấy trong Civil 3d 2009 có cái này rồi, rất thuân tiện.
E có các đwờng đòng mức bằng Polyline, khi chạy Hs thì phải nhập cao độ Z cho các đwờng này, sau đó viết text thể hiện cao độ của đwờng lên trên, rồi dùng lệnh Torient để text cùng hướng với Polyline đó, công việc này khá mất time, e thấy trong civil 2009 có cách chỉ cần pick vào Polyline là text cao độ tự động gắn vào đwờng Polyline ( xem video sau để biết http://www.megaupload.com/?d=7J43SYM0 ), tất nhiên là các Polyline này đã đc gắn cao độ Z. E muốn nhờ các bác viết giùm e 1 cái lisp như sau :
-Nhập lệnh
-Lisp hỏi chọn đường Polyline-> mình kích chọn Polyline
-Lisp hỏi cao độ -> mình nhập cao độ Z của đwờng Polyline đó (lisp se gan cao do Z cho Polyline )
-Lisp hỏi vị trí chèn text cao độ trên dwờng Polyline->mình chọn các điểm chèn text cao độ và kết quả đc in ra màn hình nhw hình phía dưới.
http://www.cadviet.c...ntitled_124.jpg
Mong mọi ngwời giúp đỡ
 • 0

#2 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 23 April 2009 - 11:56 AM

Khi làm san nền e hay gặp trwờng họp thế này làm rất mất công, mong các anh làm giúp e 1 cái lisp để thực hiện công việc 1 cách nhanh chóng, e đã thấy trong Civil 3d 2009 có cái này rồi, rất thuân tiện.
E có các đwờng đòng mức bằng Polyline, khi chạy Hs thì phải nhập cao độ Z cho các đwờng này, sau đó viết text thể hiện cao độ của đwờng lên trên, rồi dùng lệnh Torient để text cùng hướng với Polyline đó, công việc này khá mất time, e thấy trong civil 2009 có cách chỉ cần pick vào Polyline là text cao độ tự động gắn vào đwờng Polyline ( xem video sau để biết http://www.megaupload.com/?d=7J43SYM0 ), tất nhiên là các Polyline này đã đc gắn cao độ Z. E muốn nhờ các bác viết giùm e 1 cái lisp như sau :
-Nhập lệnh
-Lisp hỏi chọn đường Polyline-> mình kích chọn Polyline
-Lisp hỏi cao độ -> mình nhập cao độ Z của đwờng Polyline đó (lisp se gan cao do Z cho Polyline )
-Lisp hỏi vị trí chèn text cao độ trên dwờng Polyline->mình chọn các điểm chèn text cao độ và kết quả đc in ra màn hình nhw hình phía dưới.
http://www.cadviet.c...ntitled_124.jpg
Mong mọi ngwời giúp đỡ

Mình nghĩ rằng thay vì bạ upload file hình ảnh thì bạn nên upload file .dwg và nói rõ hơn.
Còn video của bạn up lên không xem được. Mạng ở mình yếu lắm.
Bạn hãy upload file .dwg và nói rõ hơn bạn nhé.
Chào bạn.
 • 0

#3 BigBill

BigBill

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 39 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 23 April 2009 - 01:44 PM

Mình nghĩ rằng thay vì bạ upload file hình ảnh thì bạn nên upload file .dwg và nói rõ hơn.
Còn video của bạn up lên không xem được. Mạng ở mình yếu lắm.
Bạn hãy upload file .dwg và nói rõ hơn bạn nhé.
Chào bạn.

Cám ơn Tue_NV đã quan tâm.đây là file cad cùng yêu cầu của mình, mong bạn cố gắng giúp đỡ !
http://www.cadviet.c...Drawing2_18.dwg
 • 0

#4 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6020 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 23 April 2009 - 03:55 PM

Cám ơn Tue_NV đã quan tâm.đây là file cad cùng yêu cầu của mình, mong bạn cố gắng giúp đỡ !
http://www.cadviet.c...Drawing2_18.dwg

Chào bạn BigBill,
Bạn dùng thử lisp này, nếu có gì chưa ổn thì post lên nhé.
(defun c:chentext ()
(vl-load-com)
(setq osn (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq dt (car (entsel "\n Chon duong Polyline"))
text (getstring "\n Nhap gia tri cao do: ")
pc (getpoint "\n Chon vi tri cao do:")
dis (vlax-curve-getdistatpoint dt pc)
par (vlax-curve-getparamatdist dt dis)
vtt (vlax-curve-getFirstderiv dt par)
h (getreal "\n Nhap chieu cao text: ")
)
(if (/= (car vtt) 0)
(setq gr (atan (/ (cadr vtt) (car vtt))))
)
(setq gd (* gr (/ 180 pi)))
(command "text" (list (- (car pc) (* (/ h 3) (sin gr))) (+ (cadr pc) (* (/ h 3) (cos gr)))) h gd text)
(setvar "osmode" osn)
(princ)
)

Chúc bạn vui.
 • 1
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#5 BigBill

BigBill

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 39 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 23 April 2009 - 08:35 PM

Chào bạn BigBill,
Bạn dùng thử lisp này, nếu có gì chưa ổn thì post lên nhé.

(defun c:chentext ()
(vl-load-com)
(setq osn (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq dt (car (entsel "\n Chon duong Polyline"))
text (getstring "\n Nhap gia tri cao do: ")
pc (getpoint "\n Chon vi tri cao do:")
dis (vlax-curve-getdistatpoint dt pc)
par (vlax-curve-getparamatdist dt dis)
vtt (vlax-curve-getFirstderiv dt par)
h (getreal "\n Nhap chieu cao text: ")
)
(if (/= (car vtt) 0)
(setq gr (atan (/ (cadr vtt) (car vtt))))
)
(setq gd (* gr (/ 180 pi)))
(command "text" (list (- (car pc) (* (/ h 3) (sin gr))) (+ (cadr pc) (* (/ h 3) (cos gr)))) h gd text)
(setvar "osmode" osn)
(princ)
)

Chúc bạn vui.

Cám ơn bạn ! Mình đã dùng thử lisp của bạn và vướng phải những lỗi sau :
-Giá trị text cao độ khi in ra màn hình không đúng với giá trị mà mình đã nhập, và thực tế cao độ của đường Polyline đó vẫn là 0, không thay đổi.
-Sau khi dùng lisp thì mất hết chế độ bắt điểm.
-Vị trí của text không đúng như mình muốn, tức là chiều của text không cùng với chiều của Polyline.Khoảng cách từ text đến Polyline cũng vậy.
Mong bạn tìm hiểu thêm và hoàn thiện Lisp ! Chào bạn
 • 0

#6 nataca

nataca

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)

Đã gửi 23 April 2009 - 10:06 PM

Bạn dùng cái này xem:

(defun C:CDM (/ cdo next dem)
(START_PG)
(setq phuongan (I_KEY "\nChon kieu nhap (theo Buoc lien tuc/theo Text co san)" "B T" phuongan))
(cond ( (= phuongan "B")
(setq cdo (I_REAL "\n Nhap cao do ban dau" cdo)
ccao (I_REAL "\n Nhap chenh cao giua cac duong dong muc" ccao)
next (strcat "dau tien (cao do la: " (rtos cdo 2 2) ")")
dem 0
)
(while (setq pline (entsel (strcat "\n Chon duong dong muc " next)))
(if (and (or (= (cdr (assoc 0 (entget (car pline)))) "POLYLINE")
(= (cdr (assoc 0 (entget (car pline)))) "LWPOLYLINE")
)
(/= (cdr (assoc 8 (entget (car pline)))) "DM so hoa")
)
(progn
(cond ( (= (length (assoc 10 (entget (car pline)))) 4)
(setq tdN (R_POS (assoc 10 (entget (car pline))) (list 0.0 0.0 0.0 cdo) "z"))
(entmod (subst tdN (assoc 10 (entget (car pline))) (entget (car pline))))
)
( (= (length (assoc 10 (entget (car pline)))) 3)
(entmod (subst (cons 38 cdo) (assoc 38 (entget (car pline))) (entget (car pline))))
)
)
(entmod (subst (cons 8 "DM so hoa") (assoc 8 (entget (car pline))) (entget (car pline))))
(setq dem (1+ dem)
cdo (+ cdo ccao)
next (strcat "thu " (itoa dem) " (cao do la: " (rtos cdo 2 2) ") /An enter de ket thuc chon")
)
)
(alert "Chon lai!!! . Doi tuong ban vua chon khong phai la Polyline hoac da duoc so hoa")
)
)
)
( (= phuongan "T")

(while (and (not (prompt "\n Chon duong dong muc /Enter de ket thuc... " ))
(setq pline (if (setq ss (ssget '((-4 . ""))))
(ssname ss 0)
nil)
)
)
(setq cdo (V_T (ssname (ES_TM "\nChon Text chua cao do") 0)))
(if (and (or (= (cdr (assoc 0 (entget pline))) "POLYLINE")
(= (cdr (assoc 0 (entget pline))) "LWPOLYLINE")
)
(/= (cdr (assoc 8 (entget pline))) "DM so hoa")
)
(progn
(cond ( (= (length (assoc 10 (entget pline))) 4)
(setq tdN (R_POS (assoc 10 (entget (car pline))) (list 0.0 0.0 0.0 cdo) "z"))
(entmod (subst tdN (assoc 10 (entget (car pline))) (entget (car pline))))
)
( (= (length (assoc 10 (entget pline))) 3)
(entmod (subst (cons 38 cdo) (assoc 38 (entget pline)) (entget pline)))
)
)
(entmod (subst (cons 8 "DM so hoa") (assoc 8 (entget pline)) (entget pline)))
)
(alert "Chon lai!!! . Doi tuong ban vua chon khong phai la Polyline hoac da duoc so hoa")
)
)
)
)
(END_PG)
)

Các hàm con của chương trình này bạn download tại đây
 • 0

#7 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6020 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 April 2009 - 07:29 PM

Cám ơn bạn ! Mình đã dùng thử lisp của bạn và vướng phải những lỗi sau :
-Giá trị text cao độ khi in ra màn hình không đúng với giá trị mà mình đã nhập, và thực tế cao độ của đường Polyline đó vẫn là 0, không thay đổi.
-Sau khi dùng lisp thì mất hết chế độ bắt điểm.
-Vị trí của text không đúng như mình muốn, tức là chiều của text không cùng với chiều của Polyline.Khoảng cách từ text đến Polyline cũng vậy.
Mong bạn tìm hiểu thêm và hoàn thiện Lisp ! Chào bạn

Chào bạn BigBil,
Bạn hãy kiểm tra lại cái Text syle hiện hành của bản vẽ. Nếu trong text style đó, chiều cao text đã chọn khác 0 thì lisp sẽ chạy sai. Bạn hãy chuyển cái chiều cao đó về 0 bạn nhé.
Khi cái chiều cao đó khác 0 thì hàm lệnh (command "text" .....) tự chấp nhận nó và hiểu giá trị của biến h trong hàm là giá trị của góc text, biến gd trong hàm là giá trị của text , còn biến text nó không hiểu nên sẽ bị lỗi và thoat khỏi lisp. Vì thế mà phần khôi phục giá trị osnap cũ bị mất bạn ạ. Chứ thục ra mình đã có lệnh khôi phục giá trị đó trong lisp rồi bạn ạ.
Mình cũng đã gặp lỗi này khi đi mót lisp, nhưng chưa biết cách sửa trên lisp nên đành sửa thủ công như vậy. Sửa các thông số của style nó loằng ngoằng lắm, mình chưa rõ. Mong bạn thông cảm. Mình sẽ tìm hiểu thêm và bổ sung vào lisp sau nhé.
Còn về cái cao độ thực tế của đường polyline thì mình đâu có thay đổi gì đâu vì mình hiểu là chỉ thêm text vào vị trí đó chứ đâu có biến đổi cái đường polyline ấy thành đường mới đâu. Nếu bạn muốn vậy thì mình hiểu sai ý của bạn rồi. Đừng giận mình nha.
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#8 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6020 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 April 2009 - 07:47 PM

Bạn dùng cái này xem:


(defun C:CDM (/ cdo next dem)
(START_PG)
(setq phuongan (I_KEY "\nChon kieu nhap (theo Buoc lien tuc/theo Text co san)" "B T" phuongan))
(cond ( (= phuongan "B")
(setq cdo (I_REAL "\n Nhap cao do ban dau" cdo)
ccao (I_REAL "\n Nhap chenh cao giua cac duong dong muc" ccao)
next (strcat "dau tien (cao do la: " (rtos cdo 2 2) ")")
dem 0
)
(while (setq pline (entsel (strcat "\n Chon duong dong muc " next)))
(if (and (or (= (cdr (assoc 0 (entget (car pline)))) "POLYLINE")
(= (cdr (assoc 0 (entget (car pline)))) "LWPOLYLINE")
)
(/= (cdr (assoc 8 (entget (car pline)))) "DM so hoa")
)
(progn
(cond ( (= (length (assoc 10 (entget (car pline)))) 4)
(setq tdN (R_POS (assoc 10 (entget (car pline))) (list 0.0 0.0 0.0 cdo) "z"))
(entmod (subst tdN (assoc 10 (entget (car pline))) (entget (car pline))))
)
( (= (length (assoc 10 (entget (car pline)))) 3)
(entmod (subst (cons 38 cdo) (assoc 38 (entget (car pline))) (entget (car pline))))
)
)
(entmod (subst (cons 8 "DM so hoa") (assoc 8 (entget (car pline))) (entget (car pline))))
(setq dem (1+ dem)
cdo (+ cdo ccao)
next (strcat "thu " (itoa dem) " (cao do la: " (rtos cdo 2 2) ") /An enter de ket thuc chon")
)
)
(alert "Chon lai!!! . Doi tuong ban vua chon khong phai la Polyline hoac da duoc so hoa")
)
)
)
( (= phuongan "T")

(while (and (not (prompt "\n Chon duong dong muc /Enter de ket thuc... " ))
(setq pline (if (setq ss (ssget '((-4 . ""))))
(ssname ss 0)
nil)
)
)
(setq cdo (V_T (ssname (ES_TM "\nChon Text chua cao do") 0)))
(if (and (or (= (cdr (assoc 0 (entget pline))) "POLYLINE")
(= (cdr (assoc 0 (entget pline))) "LWPOLYLINE")
)
(/= (cdr (assoc 8 (entget pline))) "DM so hoa")
)
(progn
(cond ( (= (length (assoc 10 (entget pline))) 4)
(setq tdN (R_POS (assoc 10 (entget (car pline))) (list 0.0 0.0 0.0 cdo) "z"))
(entmod (subst tdN (assoc 10 (entget (car pline))) (entget (car pline))))
)
( (= (length (assoc 10 (entget pline))) 3)
(entmod (subst (cons 38 cdo) (assoc 38 (entget pline)) (entget pline)))
)
)
(entmod (subst (cons 8 "DM so hoa") (assoc 8 (entget pline)) (entget pline)))
)
(alert "Chon lai!!! . Doi tuong ban vua chon khong phai la Polyline hoac da duoc so hoa")
)
)
)
)
(END_PG)
)

Các hàm con của chương trình này bạn download tại đây

Bác Nacata ơi,
Hình như lisp của bác bị lỗi thiếu ký tự ">" hay sao ấy bác ạ.
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#9 nataca

nataca

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)

Đã gửi 24 April 2009 - 09:24 PM

Bác Nacata ơi,
Hình như lisp của bác bị lỗi thiếu ký tự ">" hay sao ấy bác ạ.

Không đâu bác ạ. Cái này do codebox của diễn đàn bị lỗi. Bác thử nhấn nút reply ở bài có code rồi xem nội dung xem. Em làm đi làm lại mấy lần vẫn thấy hiện như thế mặc dù đã kiểm tra copy đúng, đủ
 • 0

#10 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6020 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 April 2009 - 10:23 PM

Không đâu bác ạ. Cái này do codebox của diễn đàn bị lỗi. Bác thử nhấn nút reply ở bài có code rồi xem nội dung xem. Em làm đi làm lại mấy lần vẫn thấy hiện như thế mặc dù đã kiểm tra copy đúng, đủ

Bác Nacata thử kiểm tra lại dòng code này xem. Vì mình chưa hiểu lắm về cái mã DXF là -4 nên chưa rõ về cái dòng code này bác ạ.
(setq pline (if (setq ss (ssget '((-4 . ") polyline="" (0="" lwpolyline="" )="" (-4="" .="" or="">")))) (ssname ss 0) nil))
Hình như nó có vấn đề từ dòng code này bác ạ, vì đến đây mình thấy các code không còn đổi màu như trước nữa nên nghi nó lắm bác ạ.
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#11 BigBill

BigBill

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 39 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2009 - 10:24 PM

Không đâu bác ạ. Cái này do codebox của diễn đàn bị lỗi. Bác thử nhấn nút reply ở bài có code rồi xem nội dung xem. Em làm đi làm lại mấy lần vẫn thấy hiện như thế mặc dù đã kiểm tra copy đúng, đủ

Không thể dùng đc lisp b ơi, chả hỉu sao nữa ! Xem lại hộn mình nah ! Thanks
 • 0

#12 nataca

nataca

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)

Đã gửi 26 April 2009 - 09:28 PM

Bác Nacata thử kiểm tra lại dòng code này xem. Vì mình chưa hiểu lắm về cái mã DXF là -4 nên chưa rõ về cái dòng code này bác ạ.
(setq pline (if (setq ss (ssget '((-4 . ") polyline="" (0="" lwpolyline="" )="" (-4="" .="" or="">")))) (ssname ss 0) nil))
Hình như nó có vấn đề từ dòng code này bác ạ, vì đến đây mình thấy các code không còn đổi màu như trước nữa nên nghi nó lắm bác ạ.

Hx. Cám ơn bác. Nhưng cái này là do lỗi của diễn đàn hay sao ý. Cái (-4 . "") thì em nghĩ bác quá quen rồi. Thui để em gửi luôn file lisp lên vậy
Gan cao do duong dong muc
 • 1

#13 huyhuong

huyhuong

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 26 April 2009 - 10:43 PM

[quote name='nataca' date='Apr 26 2009, 21:28' post='57467']
Hx. Cám ơn bác. Nhưng cái này là do lỗi của diễn đàn hay sao ý. Cái (-4 . "") thì em nghĩ bác quá quen rồi. Thui để em gửi luôn file lisp lên vậy
Gan cao do duong dong muc
[/quot
command: cdm

em vừa thử lisp của bác nataca thì có vướng mắc như sau:
command: cdm
chọn kiểu nhập: B
nhập cao độ ban đầu: 2.5
nhập chênh cao giữa các đường đồng mức: 5
chọn đường đồng mức đầu tiên ( cao độ là 2.5): chonj
chọn đường đồng mức thứ 1 ( cao độ là 7.5)/ ấn Enter để kết thúc lựa chọn.

Khi em an Enter thì không thấy text cao độ hiện lên ở cac đường đồng mức?
 • 0

#14 BigBill

BigBill

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 39 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 27 April 2009 - 01:08 AM

Hx. Cám ơn bác. Nhưng cái này là do lỗi của diễn đàn hay sao ý. Cái (-4 . "") thì em nghĩ bác quá quen rồi. Thui để em gửi luôn file lisp lên vậy
Gan cao do duong dong muc

Khá ổn rồi bác ah`, còn mỗi cái là chưa gán đc text vào Polyline thôi, còn cao độ thì ok rồi ! Thanks bác, cố gắng hoàn thiện cho e nha bác,hìhì
Ps : Ah,còn 1 cái nữa, làm thế nào để đwờng sau khi nhập đc cao độ rồi thì đổi sang 1 màu mặc định nào đó, để phân biệt đc đwờng mình đã nhập và đường chưa nha a?
 • 0

#15 nataca

nataca

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)

Đã gửi 27 April 2009 - 07:04 AM

chọn đường đồng mức đầu tiên ( cao độ là 2.5): chonj

Bạn chọn đường đồng mức ở dòng nhắc này tức là pick hoặc quét chọn đường đồng mức. Cái này có công dụng gán cao độ của text có sẵn vào đường đồng mức hoặc gán cao độ đường đồng mức theo bước cao độ (cái này mình dùng để số hoá đồng mức) . Còn như ý bạn thì là tạo đường đồng mức thiết kế trong quy hoạch thì mình sẽ viết thêm 1 vài dòng code cho bạn
 • 0

#16 nataca

nataca

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)

Đã gửi 27 April 2009 - 08:54 AM

Khá ổn rồi bác ah`, còn mỗi cái là chưa gán đc text vào Polyline thôi, còn cao độ thì ok rồi ! Thanks bác, cố gắng hoàn thiện cho e nha bác,hìhì
Ps : Ah,còn 1 cái nữa, làm thế nào để đwờng sau khi nhập đc cao độ rồi thì đổi sang 1 màu mặc định nào đó, để phân biệt đc đwờng mình đã nhập và đường chưa nha a?

Lisp như ý của BigBill đây.
Gan cao do cho duong dong muc
Còn về màu sắc của đường đồng mức đã số hóa thì bạn có thể edit trực tiếp trong layer của đường đồng mức đã số hóa mới tạo ra. Mình nghĩ thế bởi vì sau này đặt đường nét in của bạn sẽ linh hoạt hơn.
 • 0

#17 khaosat2009

khaosat2009

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 171 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)

Đã gửi 27 April 2009 - 09:48 AM

Lisp như ý của BigBill đây.
Gan cao do cho duong dong muc
Còn về màu sắc của đường đồng mức đã số hóa thì bạn có thể edit trực tiếp trong layer của đường đồng mức đã số hóa mới tạo ra. Mình nghĩ thế bởi vì sau này đặt đường nét in của bạn sẽ linh hoạt hơn.

Lisp của ban sao mình không chạy được , không biết mình có thiếu hàm gì không.
Nhờ Bạn chỉ giúp
 • 0

#18 nataca

nataca

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)

Đã gửi 27 April 2009 - 10:12 AM

Lisp của ban sao mình không chạy được , không biết mình có thiếu hàm gì không.
Nhờ Bạn chỉ giúp

Bạn down lại đi. Lần đầu up mình up thiếu, đã edit lại rồi
 • 1

#19 huyhuong

huyhuong

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 27 April 2009 - 05:25 PM

em down về mà vẫn không xài được bác Nataca ah. nhờ bác kiểm tra lại dùm nhé. Thanhs
 • 0

#20 BigBill

BigBill

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 39 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 27 April 2009 - 05:49 PM

Bạn down lại đi. Lần đầu up mình up thiếu, đã edit lại rồi

Lỗi đây bác ơi !
Command:
Command: cdm
no function definition: I_KEY; error: An error has occurred inside the *error*
functionAutoCAD variable setting rejected: "OSMODE" nil
Hay là bác nén lại rồi Up File lên đi
 • 0