Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Đặt phím để vẽ cad thuận tiện và nhanh hơn :)


 • Please log in to reply
22 replies to this topic

#1 Lisp123

Lisp123

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 24 April 2009 - 03:13 PM

Em mới sử dụng Autocad, chưa biết j nhiều, tuy nhiên cũng đã biết thay đổi lệnh cad để sử dụng cho thuận tiện (thường các lệnh hay dùng thường để phía bên bàn phím bên trái) . Em muốn hỏi kinh nghiệm các bác đi truớc thuờng sử dụng các phím phổ thông nào cho các lệnh hay dùng? Em thường thấy công ty em hay để một số phím như A:MATCHPROP, phím D cho lệnh DIMLINEAR, phím DA cho lệnh DIMALIGNED, phím R là ROTATE... Còn các bác thì thuờng đặt phím như thế nào?
 • 0

#2 binharch77

binharch77

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 372 Bài viết
Điểm đánh giá: 163 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2009 - 03:28 PM

Em mới sử dụng Autocad, chưa biết j nhiều, tuy nhiên cũng đã biết thay đổi lệnh cad để sử dụng cho thuận tiện (thường các lệnh hay dùng thường để phía bên bàn phím bên trái) . Em muốn hỏi kinh nghiệm các bác đi truớc thuờng sử dụng các phím phổ thông nào cho các lệnh hay dùng? Em thường thấy công ty em hay để một số phím như A:MATCHPROP, phím D cho lệnh DIMLINEAR, phím DA cho lệnh DIMALIGNED, phím R là ROTATE... Còn các bác thì thuờng đặt phím như thế nào?

cái này thì cũng tùy từng người sử dụng thôi, nhưng máy công ty a đang sử dụng như sau, không biết có hợp với mọi người không:
j, *joint
3A, *3DARRAY
3DO, *3DORBIT
3F, *3DFACE
3P, *3DPOLY
A, *ARC
AA, *AREA
AAD, *DBCONNECT
AD, *AecDoorAdd
ADC, *ADCENTER
ADCENTER, *ADCENTER
ADD, *AecDimAdd
ADDA, *AecDimAttach
ADDD, *AecDimDetach
ADDS, *AecDimSetOverride
ADM, *AecDoorModify
ADS, *AecDoorStyle
AE, *AecBldgElevationLineAdd
AEC, *AecBldgElevationLineGenerate
AEP, *AecBldgElevationLineProps
AEU, *AecBldgSectionUpdate
AEX, *DBCONNECT
AG, *AecColumnGridAdd
AGC, *AecLayoutGridClip
AGD, *AecColumnGridDim
AGL, *AecColumnGridLabel
AHI, *AecCreateHLR
AL, *ALIGN
ALI, *DBCONNECT
AO, *AecOpeningAdd
AOM, *AecOpeningModify
AP, *APPLOAD
AQS, *AecQuickSlice
AR, *AecRailingAdd
-AR, *-ARRAY
ARA, *AecRailingAnchorToStair
ARC, *AecRailingConvert
ARM, *AecRailingModify
ARO, *DBCONNECT
ARR, *ARRAY
ARS, *AecRailingStyle
AS, *AecStairAdd
ASC, *AecStairCustomizeEdge
ASE, *AecBldgSectionLineAdd
ASEC, *AecBldgSectionLineGenerate
ASEP, *AecBldgSectionLineProps
ASEU, *AecBldgSectionUpdate
ASM, *AecStairModify
ASQ, *DBCONNECT
ASR, *AecEntRef
ASS, *AecStairStyle
ATE, *ATTEDIT
-ATE, *-ATTEDIT
ATT, *ATTDEF
-ATT, *-ATTDEF
ATTE, *-ATTEDIT
AV, *DSVIEWER
AW, *AecWallAdd
AWA, *AecWinAssemblyAdd
AWAC, *AecWinAssemblyConvert
AWACG, *AecWinAssemblyConvertGrid
AWAM, *AecWinAssemblyModify
AWAS, *AecWinAssemblyStyle
AWC, *AecWallConvert
AWD, *AecWindowAdd
AWDI, *AecWallDim
AWDM, *AecWindowModify
AWDS, *AecWindowStyle
AWM, *AecWallModify
AWS, *AecWallStyle
B, *BLOCK
-B, *-BLOCK
BH, *BHATCH
BL, *BREAKLINE
BMAKE, *BLOCK
BMOD, *BLOCK
BO, *BOUNDARY
-BO, *-BOUNDARY
BPOLY, *BOUNDARY
BR, *BREAK
BTE, *blocktoxref
C, *COPY
CA, *closeall
CC, *CIRCLE
CH, *CHAMFER
-CH, *CHANGE
CHA, *CHAMFER
CHK, *CHECKSTANDARDS
CM, *COPYM
CO, *COPY
COL, *COLOR
COLOUR, *COLOR
CONTENT, *ADCENTER
CP, *COPY
CT, *CTABLESTYLE
CTC, *tcase
D, *DIMLINEAR
DA, *DIMALIGNED
DAG, *DIMANGULAR
DAL, *DIMALIGNED
DAN, *DIMANGULAR
DB, *DIMBASELINE
DBA, *DIMBASELINE
DBC, *DBCONNECT
DC, *DIMCONTINUE
DCE, *DIMCENTER
DCENTER, *ADCENTER
DCO, *DIMCONTINUE
DD, *DIMSTYLE
DDA, *DIMDISASSOCIATE
DDATTDEF, *ATTDEF
DDATTE, *ATTEDIT
DDATTEXT, *ATTEXT
DDCHPROP, *PROPERTIES
DDCOLOR, *COLOR
DDI, *DIMDIAMETER
DDIM, *DIMSTYLE
DDINSERT, *INSERT
DDLMODES, *LAYER
DDLTYPE, *LINETYPE
DDMODIFY, *PROPERTIES
DDOSNAP, *OSNAP
DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP
DDRMODES, *DSETTINGS
DDSTYLE, *STYLE
DDUCS, *UCSMAN
DDUCSP, *UCSMAN
DDUNITS, *UNITS
DDVIEW, *VIEW
DED, *DIMEDIT
DI, *DIST
DIMALI, *DIMALIGNED
DIMANG, *DIMANGULAR
DIMBASE, *DIMBASELINE
DIMCONT, *DIMCONTINUE
DIMDIA, *DIMDIAMETER
DIMED, *DIMEDIT
DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR
DIMLIN, *DIMLINEAR
DIMORD, *DIMORDINATE
DIMOVER, *DIMOVERRIDE
DIMRAD, *DIMRADIUS
DIMROTATED,*DIMLINEAR
DIMSTY, *DIMSTYLE
DIMTED, *DIMTEDIT
DIMVERTICAL, *DIMLINEAR
DIV, *DIVIDE
DLI, *DIMLINEAR
DO, *DONUT
DOR, *DIMORDINATE
DOUGHNUT, *DONUT
DOV, *DIMOVERRIDE
DR, *DRAWORDER
DRA, *DIMRADIUS
DRE, *DIMREASSOCIATE
DS, *DIST
DST, *DIMSTYLE
DT, *TEXT
DTEXT, *TEXT
DV, *DVIEW
DWFOUT, *PLOT
DXFIN, *OPEN
DXFOUT, *SAVEAS
E, *ERASE
ED, *DDEDIT
EL, *ELLIPSE
ET, *EXTRUDE
EX, *EXTEND
EXIT, *QUIT
EXP, *EXPORT
EXT, *EXTRUDE
F, *FILLET
FI, *FILTER
G, *GROUP
-G, *-GROUP
GR, *DDGRIPS
H, *BHATCH
-H, *HATCH
HE, *HATCHEDIT
HI, *HIDE
I, *INSERT
-I, *-INSERT
IAD, *IMAGEADJUST
IAT, *IMAGEATTACH
ICL, *IMAGECLIP
IM, *IMAGE
-IM, *-IMAGE
IMP, *IMPORT
IN, *intersect
INF, *INTERFERE
INSERTURL, *INSERT
IO, *INSERTOBJ
J, *PLJOIN
L, *PLINE
LA, *LAYER
-LA, *-LAYER
LD, *QLEADER
LE, *QLEADER
LEAD, *LEADER
LEN, *LENGTHEN
LF, *layfrz
LI, *LINE
LINEWEIGHT,*LWEIGHT
LIO, *layiso
LIS, *LIST
LK, *ai_molc
LL, *laylck
LO, *layoff
LON, *layon
LS, *LIST
LT, *laythw
-LT, *-LINETYPE
LTS, *LTSCALE
LTYPE, *LINETYPE
-LTYPE, *-LINETYPE
LUL, *layulk
LW, *LWEIGHT
M, *MOVE
MA, *MATCHPROP
ME, *MEASURE
MI, *MIRROR
ML, *mline
MLS, *mlstyle
MN, *MATCHPROP
MO, *PROPERTIES
MS, *MSPACE
MSM, *MARKUP
MT, *MTEXT
MV, *MVIEW
O, *OFFSET
OP, *OPTIONS
OPENURL, *OPEN
ORBIT, *3DORBIT
OS, *OSNAP
-OS, *-OSNAP
P, *PAN
-P, *-PAN
PA, *PASTESPEC
PAINTER, *MATCHPROP
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
PE, *PEDIT
PL, *PLINE
PO, *POINT
POL, *POLYGON
PR, *PROPERTIES
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE
PRE, *PREVIEW
PREFERENCES, *OPTIONS
PRINT, *PLOT
PROPS, *PROPERTIES
PS, *PSPACE
PTW, *PUBLISHTOWEB
PU, *PURGE
-PU, *-PURGE
QD, *qdim
R, *ROTATE
RA, *REDRAWALL
RB, *blockreplace?
RE, *REGEN
REA, *REGENALL
REC, *RECTANG
REG, *REGION
REN, *RENAME
-REN, *-RENAME
REV, *REVOLVE
RO, *ROTATE
RPR, *RPREF
RR, *RENDER
RT, *RECTANGLE
RY, *xline
S, *STRETCH
SA, *saveall
SAVEURL, *SAVE
SC, *SCALE
SCR, *SCRIPT
SE, *DSETTINGS
SEC, *SECTION
SET, *SETVAR
SHA, *SHADEMODE
SHADE, *SHADEMODE
SL, *SLICE
SM, *MSTRETCH
SN, *SNAP
SO, *SOLID
SP, *SPELL
SPE, *SPLINEDIT
SPL, *SPLINE
SSM, *SHEETSET
ST, *STYLE
STA, *STANDARDS
SU, *SUBTRACT
SV, *sysvdlg?
T, *DTEXT
-T, *-MTEXT
TA, *TABLET
TB, *TABLE
TC, *tcircle?
TF, *textfit
TH, *THICKNESS
TI, *TILEMODE
TJ, *justifytext
TM, *TILEMODE
TO, *TOOLBAR
TOL, *TOLERANCE
TOR, *TORUS
TP, *TOOLPALETTES
TR, *TRIM
TS, *TABLESTYLE
TT, *style
UC, *UCSMAN
UN, *UNITS
-UN, *-UNITS
UNI, *union
V, *VIEW
-V, *-VIEW
VIEWPORTS, *VPORTS
VP, *DDVPOINT
-VP, *VPOINT
W, *WBLOCK
-W, *-WBLOCK
WE, *WEDGE
X, *EXTEND
XA, *XATTACH
XB, *XBIND
-XB, *-XBIND
XC, *XCLIP
XL, *xline
XR, *XREF
-XR, *-XREF
XX, *EXPLODE
Z, *ZOOM
 • 4

#3 Lisp123

Lisp123

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 24 April 2009 - 03:35 PM

Thanks bác nhé, em sẽ tham khảo. Thế các bác khác thì thế nào ạ?
 • 0

#4 miennui_tomo3d

miennui_tomo3d

  biết dimcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPip
 • 325 Bài viết
Điểm đánh giá: 114 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2009 - 03:58 PM

Thanks bác nhé, em sẽ tham khảo. Thế các bác khác thì thế nào ạ?

Mỗi người có một cách đặt lệnh tắt khác nhau . theo mình thì mình hay đánh lệnh bằng tay trái nên mình hay đặt phím tắt trên những phím bên trái .
những lệnh mình hay dùng như lệnh dim , dincontinue , trim , extend , layon , layoff , layiso . copy , rectang ....
mọi lệnh này đặt để tiện dùng nhất - thế thui .
chúc bạn tìm ra cách đặt lệnh riêng cho mình để làm nhanh hơn trong công việc .
 • 0
Sống Trên Đời Cần Phải Có Một Tấm Lòng Dù Để ......... Tối Nấu Ăn !

#5 hai_1401

hai_1401

  biết lệnh rotate

 • Members
 • PipPipPip
 • 134 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)

Đã gửi 25 April 2009 - 09:35 AM

Cái này tùy người thôi, như em dùng phím 1 cho Line, 2 là Move, 3 là Copy, chắc là tại ngày xưa hay chơi đế chế, quen đặt nút như thế rồi, quen rồi khó bỏ lắm :(
 • 0

#6 tuan_thietkedien

tuan_thietkedien

  biết lệnh mirror

 • Members
 • PipPipPip
 • 153 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)

Đã gửi 25 April 2009 - 10:04 AM

Em mới sử dụng Autocad, chưa biết j nhiều, tuy nhiên cũng đã biết thay đổi lệnh cad để sử dụng cho thuận tiện (thường các lệnh hay dùng thường để phía bên bàn phím bên trái) . Em muốn hỏi kinh nghiệm các bác đi truớc thuờng sử dụng các phím phổ thông nào cho các lệnh hay dùng? Em thường thấy công ty em hay để một số phím như A:MATCHPROP, phím D cho lệnh DIMLINEAR, phím DA cho lệnh DIMALIGNED, phím R là ROTATE... Còn các bác thì thuờng đặt phím như thế nào?


Còn mình thì thích dùng biểu tượng trên thanh công cụ.
Nếu bạn đang dùng ACad2007 bạn có thể tạo một biểu tượng mới cho 1 lệnh mới mà bạn sưu tầm hoặc tự tạo đấy.
 • 0

#7 oishi

oishi

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 26 April 2009 - 03:12 PM

cái này thì cũng tùy từng người sử dụng thôi, nhưng máy công ty a đang sử dụng như sau, không biết có hợp với mọi người không:
j, *joint
3A, *3DARRAY
3DO, *3DORBIT
3F, *3DFACE
3P, *3DPOLY
A, *ARC
AA, *AREA
AAD, *DBCONNECT
AD, *AecDoorAdd
ADC, *ADCENTER
ADCENTER, *ADCENTER
ADD, *AecDimAdd
ADDA, *AecDimAttach
ADDD, *AecDimDetach
ADDS, *AecDimSetOverride
ADM, *AecDoorModify
ADS, *AecDoorStyle
AE, *AecBldgElevationLineAdd
AEC, *AecBldgElevationLineGenerate
AEP, *AecBldgElevationLineProps
AEU, *AecBldgSectionUpdate
AEX, *DBCONNECT
AG, *AecColumnGridAdd
AGC, *AecLayoutGridClip
AGD, *AecColumnGridDim
AGL, *AecColumnGridLabel
AHI, *AecCreateHLR
AL, *ALIGN
ALI, *DBCONNECT
AO, *AecOpeningAdd
AOM, *AecOpeningModify
AP, *APPLOAD
AQS, *AecQuickSlice
AR, *AecRailingAdd
-AR, *-ARRAY
ARA, *AecRailingAnchorToStair
ARC, *AecRailingConvert
ARM, *AecRailingModify
ARO, *DBCONNECT
ARR, *ARRAY
ARS, *AecRailingStyle
AS, *AecStairAdd
ASC, *AecStairCustomizeEdge
ASE, *AecBldgSectionLineAdd
ASEC, *AecBldgSectionLineGenerate
ASEP, *AecBldgSectionLineProps
ASEU, *AecBldgSectionUpdate
ASM, *AecStairModify
ASQ, *DBCONNECT
ASR, *AecEntRef
ASS, *AecStairStyle
ATE, *ATTEDIT
-ATE, *-ATTEDIT
ATT, *ATTDEF
-ATT, *-ATTDEF
ATTE, *-ATTEDIT
AV, *DSVIEWER
AW, *AecWallAdd
AWA, *AecWinAssemblyAdd
AWAC, *AecWinAssemblyConvert
AWACG, *AecWinAssemblyConvertGrid
AWAM, *AecWinAssemblyModify
AWAS, *AecWinAssemblyStyle
AWC, *AecWallConvert
AWD, *AecWindowAdd
AWDI, *AecWallDim
AWDM, *AecWindowModify
AWDS, *AecWindowStyle
AWM, *AecWallModify
AWS, *AecWallStyle
B, *BLOCK
-B, *-BLOCK
BH, *BHATCH
BL, *BREAKLINE
BMAKE, *BLOCK
BMOD, *BLOCK
BO, *BOUNDARY
-BO, *-BOUNDARY
BPOLY, *BOUNDARY
BR, *BREAK
BTE, *blocktoxref
C, *COPY
CA, *closeall
CC, *CIRCLE
CH, *CHAMFER
-CH, *CHANGE
CHA, *CHAMFER
CHK, *CHECKSTANDARDS
CM, *COPYM
CO, *COPY
COL, *COLOR
COLOUR, *COLOR
CONTENT, *ADCENTER
CP, *COPY
CT, *CTABLESTYLE
CTC, *tcase
D, *DIMLINEAR
DA, *DIMALIGNED
DAG, *DIMANGULAR
DAL, *DIMALIGNED
DAN, *DIMANGULAR
DB, *DIMBASELINE
DBA, *DIMBASELINE
DBC, *DBCONNECT
DC, *DIMCONTINUE
DCE, *DIMCENTER
DCENTER, *ADCENTER
DCO, *DIMCONTINUE
DD, *DIMSTYLE
DDA, *DIMDISASSOCIATE
DDATTDEF, *ATTDEF
DDATTE, *ATTEDIT
DDATTEXT, *ATTEXT
DDCHPROP, *PROPERTIES
DDCOLOR, *COLOR
DDI, *DIMDIAMETER
DDIM, *DIMSTYLE
DDINSERT, *INSERT
DDLMODES, *LAYER
DDLTYPE, *LINETYPE
DDMODIFY, *PROPERTIES
DDOSNAP, *OSNAP
DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP
DDRMODES, *DSETTINGS
DDSTYLE, *STYLE
DDUCS, *UCSMAN
DDUCSP, *UCSMAN
DDUNITS, *UNITS
DDVIEW, *VIEW
DED, *DIMEDIT
DI, *DIST
DIMALI, *DIMALIGNED
DIMANG, *DIMANGULAR
DIMBASE, *DIMBASELINE
DIMCONT, *DIMCONTINUE
DIMDIA, *DIMDIAMETER
DIMED, *DIMEDIT
DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR
DIMLIN, *DIMLINEAR
DIMORD, *DIMORDINATE
DIMOVER, *DIMOVERRIDE
DIMRAD, *DIMRADIUS
DIMROTATED,*DIMLINEAR
DIMSTY, *DIMSTYLE
DIMTED, *DIMTEDIT
DIMVERTICAL, *DIMLINEAR
DIV, *DIVIDE
DLI, *DIMLINEAR
DO, *DONUT
DOR, *DIMORDINATE
DOUGHNUT, *DONUT
DOV, *DIMOVERRIDE
DR, *DRAWORDER
DRA, *DIMRADIUS
DRE, *DIMREASSOCIATE
DS, *DIST
DST, *DIMSTYLE
DT, *TEXT
DTEXT, *TEXT
DV, *DVIEW
DWFOUT, *PLOT
DXFIN, *OPEN
DXFOUT, *SAVEAS
E, *ERASE
ED, *DDEDIT
EL, *ELLIPSE
ET, *EXTRUDE
EX, *EXTEND
EXIT, *QUIT
EXP, *EXPORT
EXT, *EXTRUDE
F, *FILLET
FI, *FILTER
G, *GROUP
-G, *-GROUP
GR, *DDGRIPS
H, *BHATCH
-H, *HATCH
HE, *HATCHEDIT
HI, *HIDE
I, *INSERT
-I, *-INSERT
IAD, *IMAGEADJUST
IAT, *IMAGEATTACH
ICL, *IMAGECLIP
IM, *IMAGE
-IM, *-IMAGE
IMP, *IMPORT
IN, *intersect
INF, *INTERFERE
INSERTURL, *INSERT
IO, *INSERTOBJ
J, *PLJOIN
L, *PLINE
LA, *LAYER
-LA, *-LAYER
LD, *QLEADER
LE, *QLEADER
LEAD, *LEADER
LEN, *LENGTHEN
LF, *layfrz
LI, *LINE
LINEWEIGHT,*LWEIGHT
LIO, *layiso
LIS, *LIST
LK, *ai_molc
LL, *laylck
LO, *layoff
LON, *layon
LS, *LIST
LT, *laythw
-LT, *-LINETYPE
LTS, *LTSCALE
LTYPE, *LINETYPE
-LTYPE, *-LINETYPE
LUL, *layulk
LW, *LWEIGHT
M, *MOVE
MA, *MATCHPROP
ME, *MEASURE
MI, *MIRROR
ML, *mline
MLS, *mlstyle
MN, *MATCHPROP
MO, *PROPERTIES
MS, *MSPACE
MSM, *MARKUP
MT, *MTEXT
MV, *MVIEW
O, *OFFSET
OP, *OPTIONS
OPENURL, *OPEN
ORBIT, *3DORBIT
OS, *OSNAP
-OS, *-OSNAP
P, *PAN
-P, *-PAN
PA, *PASTESPEC
PAINTER, *MATCHPROP
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
PE, *PEDIT
PL, *PLINE
PO, *POINT
POL, *POLYGON
PR, *PROPERTIES
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE
PRE, *PREVIEW
PREFERENCES, *OPTIONS
PRINT, *PLOT
PROPS, *PROPERTIES
PS, *PSPACE
PTW, *PUBLISHTOWEB
PU, *PURGE
-PU, *-PURGE
QD, *qdim
R, *ROTATE
RA, *REDRAWALL
RB, *blockreplace?
RE, *REGEN
REA, *REGENALL
REC, *RECTANG
REG, *REGION
REN, *RENAME
-REN, *-RENAME
REV, *REVOLVE
RO, *ROTATE
RPR, *RPREF
RR, *RENDER
RT, *RECTANGLE
RY, *xline
S, *STRETCH
SA, *saveall
SAVEURL, *SAVE
SC, *SCALE
SCR, *SCRIPT
SE, *DSETTINGS
SEC, *SECTION
SET, *SETVAR
SHA, *SHADEMODE
SHADE, *SHADEMODE
SL, *SLICE
SM, *MSTRETCH
SN, *SNAP
SO, *SOLID
SP, *SPELL
SPE, *SPLINEDIT
SPL, *SPLINE
SSM, *SHEETSET
ST, *STYLE
STA, *STANDARDS
SU, *SUBTRACT
SV, *sysvdlg?
T, *DTEXT
-T, *-MTEXT
TA, *TABLET
TB, *TABLE
TC, *tcircle?
TF, *textfit
TH, *THICKNESS
TI, *TILEMODE
TJ, *justifytext
TM, *TILEMODE
TO, *TOOLBAR
TOL, *TOLERANCE
TOR, *TORUS
TP, *TOOLPALETTES
TR, *TRIM
TS, *TABLESTYLE
TT, *style
UC, *UCSMAN
UN, *UNITS
-UN, *-UNITS
UNI, *union
V, *VIEW
-V, *-VIEW
VIEWPORTS, *VPORTS
VP, *DDVPOINT
-VP, *VPOINT
W, *WBLOCK
-W, *-WBLOCK
WE, *WEDGE
X, *EXTEND
XA, *XATTACH
XB, *XBIND
-XB, *-XBIND
XC, *XCLIP
XL, *xline
XR, *XREF
-XR, *-XREF
XX, *EXPLODE
Z, *ZOOM

Bác ơi cho em hỏi làm thế nào để vào đặt phím tắt như vậy được, e mới bắt đầu học vẽ CAD. Mong bác chỉ giúp em. Thanhks bác nhiều
 • 0

#8 binharch77

binharch77

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 372 Bài viết
Điểm đánh giá: 163 (tàm tạm)

Đã gửi 26 April 2009 - 09:01 PM

Bác ơi cho em hỏi làm thế nào để vào đặt phím tắt như vậy được, e mới bắt đầu học vẽ CAD. Mong bác chỉ giúp em. Thanhks bác nhiều

nếu không thực hiện được bằng Command Alias Editor trong phần Express
mở file C:\Documents and Settings\(user của bạn)\Application Data\Autodesk\(autocad của bạn)\enu\Support\ acad.pgp
chỉnh sửa lệnh như sau:
(lệnh tắt do bạn chọn), *(lệnh đầy đủ của cad)
vd:
A, *ARC
 • 0

#9 oishi

oishi

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 27 April 2009 - 10:01 AM

nếu không thực hiện được bằng Command Alias Editor trong phần Express
mở file C:\Documents and Settings\(user của bạn)\Application Data\Autodesk\(autocad của bạn)\enu\Support\ acad.pgp
chỉnh sửa lệnh như sau:
(lệnh tắt do bạn chọn), *(lệnh đầy đủ của cad)
vd:
A, *ARC

Nhưng mà em tìm mãi mà máy em không thấy phần Application Data đâu anh ạ hay là máy tính của em có vấn đề. Mong bác chỉ cho! em vào cả Express mà cũng không làm được
 • 0

#10 binharch77

binharch77

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 372 Bài viết
Điểm đánh giá: 163 (tàm tạm)

Đã gửi 27 April 2009 - 10:19 AM

Nhưng mà em tìm mãi mà máy em không thấy phần Application Data đâu anh ạ hay là máy tính của em có vấn đề. Mong bác chỉ cho! em vào cả Express mà cũng không làm được

vào option của folder, tắt chế độ ẩn thư mục systemp đi
 • 0

#11 phongthuynha

phongthuynha

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 27 April 2009 - 02:24 PM

Em mới sử dụng Autocad, chưa biết j nhiều, tuy nhiên cũng đã biết thay đổi lệnh cad để sử dụng cho thuận tiện (thường các lệnh hay dùng thường để phía bên bàn phím bên trái) . Em muốn hỏi kinh nghiệm các bác đi truớc thuờng sử dụng các phím phổ thông nào cho các lệnh hay dùng? Em thường thấy công ty em hay để một số phím như A:MATCHPROP, phím D cho lệnh DIMLINEAR, phím DA cho lệnh DIMALIGNED, phím R là ROTATE... Còn các bác thì thuờng đặt phím như thế nào?

Hi!
em cũng đang bắt đầu học AutoCAD, cũng muốn biết phím tắt ! Bạn nào biết nhiều thì share cho mọi người đi !


Useful Sites: Halong Tours|Vietnam Travel|Tours in VietnamVietnam TourVietnam luxury travel|Vietnam Luxury holidayVietnam Luxury tourVietnam Luxury Hotel|Travel To Vietnam|Vietnam Vacation|False Eyelashes|Vietnam Holiday|Hanoi Tours | Thiết kế nhà | Dich thuat |thiet ke kien truc |thiet ke nha |thiết kế kiến trúc|cong ty dich thuat
 • 0

#12 huntervn96

huntervn96

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 23 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)

Đã gửi 27 April 2009 - 03:13 PM

Thực ra thì khi đổi lệnh mình dùng thì quen, nhưng nếu ng khác dùng sẽ rất bất tiện vì họ ko biết những lệnh mình đã đổi.
Tôi thì làm thế này, giữ nguyên tất cả các lệnh cơ bản của cad, và tạo những lệnh mới mình thường dùng mà không trùng với lệnh cũ của cad.
Nếu có lệnh nào trùng thì tạm thời dóng băng nó lại chứ không xóa nó đi, để khi nào cần thì phục hồi.

CC, *COPY
CX, *COPYM
DQ, *DIMLINEAR
DAA, *DIMANGULAR
DA, *DIMALIGNED
DB, *DIMBASELINE
DC, *DIMCONTINUE
DD, *DIMDIAMETER
DDR, *DIMRADIUS
QD, *QDIM
D1, *QLEADER
LF, *LAYOFF
LL, *LAYER
LN, *LAYON
LK, *LAYISO
MM, *MATCHPROP
SS, *mSTRETCH
TTR, *EXTRIM
HH, *superhatch

-----------
DC, ADCENTER

Các bạn thấy rằng lệnh DC (DIMCONTINUE) mà tôi chỉnh đã bị trùng với DC (ADCENTER), vì vậy tôi dóng băng lệnh ADCENTER để nếu cần có thể phục hồi.
Nhưng mà thực tế có phím tắt để thực hiện lện ADCENTER đó là "Ctrl+2", thế nên tôi cũng ko bít khi nào mới "trả lại tên cho em". Hjhj
 • 0

#13 hai_1401

hai_1401

  biết lệnh rotate

 • Members
 • PipPipPip
 • 134 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)

Đã gửi 28 April 2009 - 04:04 PM

Bác huntervn96 ơi, lệnh mStretch là lệnh j vậy :(
 • 0

#14 hoai46ctt

hoai46ctt

  biết vẽ spline

 • Members
 • PipPip
 • 91 Bài viết
Điểm đánh giá: 33 (tàm tạm)

Đã gửi 28 April 2009 - 05:07 PM

Bạn có thể thực hiện theo cách sau: Mở phần mềm Cad và vào Tools -> Customize -> Edit Custom File -> Program Parameters (acad.pgp)
Bạn tìm các lệnh cần sửa các lệnh trong đó.
VD: Mặc định là
CO, *COPY
Bạn sửa thành
1, *COPY
Số 1 sẽ gọi lệnh COPY
Sửa xong file acad.pgp và lưu lại -> khởi động lại Cad -> Ok
 • 0
Lần 1: Một hai ba z...ô...zô.
Lần 2: Một hai ba z...ô...zô.
Lần...: Một hai ba z...ô...zô.
Lần 10: Một hai ba "z...a...za".
*************************
Ym! hoai46ctt

#15 hangth

hangth

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 11 May 2009 - 01:14 PM

Các bạn có thể đặt lệnh tắt cho dễ sử dụng bằng cách dùng lệnh: ALIASEDIT trong cad. Đặt làm sao cho dễ nhớ và nhanh là được. Muốn có lệnh ALIASEDIT nhó cài cad thì cài luôn nhé! Chúc các bạn thành công!
 • 0

#16 huntervn96

huntervn96

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 23 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)

Đã gửi 12 May 2009 - 10:05 AM

Bác huntervn96 ơi, lệnh mStretch là lệnh j vậy :mellow:

"mStretch" có tên đầy đủ là "Multiple Object Stretch". Bạn có thể gọi lệnh đó từ Menu bar: Express > Modify > Multiple Object Stretch
Lệnh này là lệnh nâng cao của lệnh S (stretch), bạn có thể co giãn nhiều đối tượng khác nhau 1 lúc, với cùng 1 giá trị về một phía mà không cần phải lặp lại lệnh đó nhiều lần giống như lệnh S thông thường.
Ví dụ: bạn có 3 cửa sổ đặt cách xa nhau, bạn muốn tất cả chúng dài thêm 120. Bạn dùng lệnh "mstretch", rồi chọn lần lượt đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3. Sau đó làm jống như lệnh Stretch thông thường. Kết quả là cả 3 sẽ dài thêm 120 cùng 1 lúc và về cùng 1 phía.


Bạn có thể thực hiện theo cách sau: Mở phần mềm Cad và vào Tools -> Customize -> Edit Custom File -> Program Parameters (acad.pgp)
Bạn tìm các lệnh cần sửa các lệnh trong đó.
VD: Mặc định là
CO, *COPY
Bạn sửa thành
1, *COPY
Số 1 sẽ gọi lệnh COPY
Sửa xong file acad.pgp và lưu lại -> khởi động lại Cad -> Ok

Thực ra bạn không cần phải khởi động lại Cad mới có thể sử dụng lệnh đã thay đổi.
Sau khi đã sửa lệnh, lưu lại file dưới dạng acad.pgp, bạn nhập lệnh: REINIT > Click vào ô "PGP file > ok. Thế là bạn đã cập nhật lệnh mới cho cad thành công, có thể sử dụng ngay mà không cần phải khởi động lại cad.
 • 0

#17 nthai115

nthai115

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 13 May 2009 - 06:20 AM

Mỗi ngày một kiến thức mới. Cám ơn mọi người
 • 0

#18 vnp84055

vnp84055

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 13 May 2009 - 11:51 AM

Nếu bạn muốn thay đổi lệnh tắt của autocad thì dùng thêm lisp này, chỉ cần add thêm lệnh nào cần thay đổi vào cũng được.
Chú ý: nếu thay đổi lệnh nào mà bị trùng tên với lệnh tắt của autocad thì phải đổi luôn cả lệnh tắt này (mặc định sẽ sử dụng lệnh của lisp trước)

Ví dụ:
thay "C" cho copy thì phải thêm trong lisp lệnh "cr" để vẽ hình tròn.

Tham khảo: http://vnp84055.goog...andardshare.LSP
 • 0

#19 LEDANGMINH

LEDANGMINH

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 20 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 18 May 2009 - 02:07 AM

cái này thì cũng tùy từng người sử dụng thôi, nhưng máy công ty a đang sử dụng như sau, không biết có hợp với mọi người không:
j, *joint
3A, *3DARRAY
3DO, *3DORBIT
3F, *3DFACE
3P, *3DPOLY
A, *ARC
AA, *AREA
AAD, *DBCONNECT
AD, *AecDoorAdd
ADC, *ADCENTER
ADCENTER, *ADCENTER
ADD, *AecDimAdd
ADDA, *AecDimAttach
ADDD, *AecDimDetach
ADDS, *AecDimSetOverride
ADM, *AecDoorModify
ADS, *AecDoorStyle
AE, *AecBldgElevationLineAdd
AEC, *AecBldgElevationLineGenerate
AEP, *AecBldgElevationLineProps
AEU, *AecBldgSectionUpdate
AEX, *DBCONNECT
AG, *AecColumnGridAdd
AGC, *AecLayoutGridClip
AGD, *AecColumnGridDim
AGL, *AecColumnGridLabel
AHI, *AecCreateHLR
AL, *ALIGN
ALI, *DBCONNECT
AO, *AecOpeningAdd
AOM, *AecOpeningModify
AP, *APPLOAD
AQS, *AecQuickSlice
AR, *AecRailingAdd
-AR, *-ARRAY
ARA, *AecRailingAnchorToStair
ARC, *AecRailingConvert
ARM, *AecRailingModify
ARO, *DBCONNECT
ARR, *ARRAY
ARS, *AecRailingStyle
AS, *AecStairAdd
ASC, *AecStairCustomizeEdge
ASE, *AecBldgSectionLineAdd
ASEC, *AecBldgSectionLineGenerate
ASEP, *AecBldgSectionLineProps
ASEU, *AecBldgSectionUpdate
ASM, *AecStairModify
ASQ, *DBCONNECT
ASR, *AecEntRef
ASS, *AecStairStyle
ATE, *ATTEDIT
-ATE, *-ATTEDIT
ATT, *ATTDEF
-ATT, *-ATTDEF
ATTE, *-ATTEDIT
AV, *DSVIEWER
AW, *AecWallAdd
AWA, *AecWinAssemblyAdd
AWAC, *AecWinAssemblyConvert
AWACG, *AecWinAssemblyConvertGrid
AWAM, *AecWinAssemblyModify
AWAS, *AecWinAssemblyStyle
AWC, *AecWallConvert
AWD, *AecWindowAdd
AWDI, *AecWallDim
AWDM, *AecWindowModify
AWDS, *AecWindowStyle
AWM, *AecWallModify
AWS, *AecWallStyle
B, *BLOCK
-B, *-BLOCK
BH, *BHATCH
BL, *BREAKLINE
BMAKE, *BLOCK
BMOD, *BLOCK
BO, *BOUNDARY
-BO, *-BOUNDARY
BPOLY, *BOUNDARY
BR, *BREAK
BTE, *blocktoxref
C, *COPY
CA, *closeall
CC, *CIRCLE
CH, *CHAMFER
-CH, *CHANGE
CHA, *CHAMFER
CHK, *CHECKSTANDARDS
CM, *COPYM
CO, *COPY
COL, *COLOR
COLOUR, *COLOR
CONTENT, *ADCENTER
CP, *COPY
CT, *CTABLESTYLE
CTC, *tcase
D, *DIMLINEAR
DA, *DIMALIGNED
DAG, *DIMANGULAR
DAL, *DIMALIGNED
DAN, *DIMANGULAR
DB, *DIMBASELINE
DBA, *DIMBASELINE
DBC, *DBCONNECT
DC, *DIMCONTINUE
DCE, *DIMCENTER
DCENTER, *ADCENTER
DCO, *DIMCONTINUE
DD, *DIMSTYLE
DDA, *DIMDISASSOCIATE
DDATTDEF, *ATTDEF
DDATTE, *ATTEDIT
DDATTEXT, *ATTEXT
DDCHPROP, *PROPERTIES
DDCOLOR, *COLOR
DDI, *DIMDIAMETER
DDIM, *DIMSTYLE
DDINSERT, *INSERT
DDLMODES, *LAYER
DDLTYPE, *LINETYPE
DDMODIFY, *PROPERTIES
DDOSNAP, *OSNAP
DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP
DDRMODES, *DSETTINGS
DDSTYLE, *STYLE
DDUCS, *UCSMAN
DDUCSP, *UCSMAN
DDUNITS, *UNITS
DDVIEW, *VIEW
DED, *DIMEDIT
DI, *DIST
DIMALI, *DIMALIGNED
DIMANG, *DIMANGULAR
DIMBASE, *DIMBASELINE
DIMCONT, *DIMCONTINUE
DIMDIA, *DIMDIAMETER
DIMED, *DIMEDIT
DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR
DIMLIN, *DIMLINEAR
DIMORD, *DIMORDINATE
DIMOVER, *DIMOVERRIDE
DIMRAD, *DIMRADIUS
DIMROTATED,*DIMLINEAR
DIMSTY, *DIMSTYLE
DIMTED, *DIMTEDIT
DIMVERTICAL, *DIMLINEAR
DIV, *DIVIDE
DLI, *DIMLINEAR
DO, *DONUT
DOR, *DIMORDINATE
DOUGHNUT, *DONUT
DOV, *DIMOVERRIDE
DR, *DRAWORDER
DRA, *DIMRADIUS
DRE, *DIMREASSOCIATE
DS, *DIST
DST, *DIMSTYLE
DT, *TEXT
DTEXT, *TEXT
DV, *DVIEW
DWFOUT, *PLOT
DXFIN, *OPEN
DXFOUT, *SAVEAS
E, *ERASE
ED, *DDEDIT
EL, *ELLIPSE
ET, *EXTRUDE
EX, *EXTEND
EXIT, *QUIT
EXP, *EXPORT
EXT, *EXTRUDE
F, *FILLET
FI, *FILTER
G, *GROUP
-G, *-GROUP
GR, *DDGRIPS
H, *BHATCH
-H, *HATCH
HE, *HATCHEDIT
HI, *HIDE
I, *INSERT
-I, *-INSERT
IAD, *IMAGEADJUST
IAT, *IMAGEATTACH
ICL, *IMAGECLIP
IM, *IMAGE
-IM, *-IMAGE
IMP, *IMPORT
IN, *intersect
INF, *INTERFERE
INSERTURL, *INSERT
IO, *INSERTOBJ
J, *PLJOIN
L, *PLINE
LA, *LAYER
-LA, *-LAYER
LD, *QLEADER
LE, *QLEADER
LEAD, *LEADER
LEN, *LENGTHEN
LF, *layfrz
LI, *LINE
LINEWEIGHT,*LWEIGHT
LIO, *layiso
LIS, *LIST
LK, *ai_molc
LL, *laylck
LO, *layoff
LON, *layon
LS, *LIST
LT, *laythw
-LT, *-LINETYPE
LTS, *LTSCALE
LTYPE, *LINETYPE
-LTYPE, *-LINETYPE
LUL, *layulk
LW, *LWEIGHT
M, *MOVE
MA, *MATCHPROP
ME, *MEASURE
MI, *MIRROR
ML, *mline
MLS, *mlstyle
MN, *MATCHPROP
MO, *PROPERTIES
MS, *MSPACE
MSM, *MARKUP
MT, *MTEXT
MV, *MVIEW
O, *OFFSET
OP, *OPTIONS
OPENURL, *OPEN
ORBIT, *3DORBIT
OS, *OSNAP
-OS, *-OSNAP
P, *PAN
-P, *-PAN
PA, *PASTESPEC
PAINTER, *MATCHPROP
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
PE, *PEDIT
PL, *PLINE
PO, *POINT
POL, *POLYGON
PR, *PROPERTIES
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE
PRE, *PREVIEW
PREFERENCES, *OPTIONS
PRINT, *PLOT
PROPS, *PROPERTIES
PS, *PSPACE
PTW, *PUBLISHTOWEB
PU, *PURGE
-PU, *-PURGE
QD, *qdim
R, *ROTATE
RA, *REDRAWALL
RB, *blockreplace?
RE, *REGEN
REA, *REGENALL
REC, *RECTANG
REG, *REGION
REN, *RENAME
-REN, *-RENAME
REV, *REVOLVE
RO, *ROTATE
RPR, *RPREF
RR, *RENDER
RT, *RECTANGLE
RY, *xline
S, *STRETCH
SA, *saveall
SAVEURL, *SAVE
SC, *SCALE
SCR, *SCRIPT
SE, *DSETTINGS
SEC, *SECTION
SET, *SETVAR
SHA, *SHADEMODE
SHADE, *SHADEMODE
SL, *SLICE
SM, *MSTRETCH
SN, *SNAP
SO, *SOLID
SP, *SPELL
SPE, *SPLINEDIT
SPL, *SPLINE
SSM, *SHEETSET
ST, *STYLE
STA, *STANDARDS
SU, *SUBTRACT
SV, *sysvdlg?
T, *DTEXT
-T, *-MTEXT
TA, *TABLET
TB, *TABLE
TC, *tcircle?
TF, *textfit
TH, *THICKNESS
TI, *TILEMODE
TJ, *justifytext
TM, *TILEMODE
TO, *TOOLBAR
TOL, *TOLERANCE
TOR, *TORUS
TP, *TOOLPALETTES
TR, *TRIM
TS, *TABLESTYLE
TT, *style
UC, *UCSMAN
UN, *UNITS
-UN, *-UNITS
UNI, *union
V, *VIEW
-V, *-VIEW
VIEWPORTS, *VPORTS
VP, *DDVPOINT
-VP, *VPOINT
W, *WBLOCK
-W, *-WBLOCK
WE, *WEDGE
X, *EXTEND
XA, *XATTACH
XB, *XBIND
-XB, *-XBIND
XC, *XCLIP
XL, *xline
XR, *XREF
-XR, *-XREF
XX, *EXPLODE
Z, *ZOOM

những cái này dùng cho tấc cả phải không anh?em xai cad 2004 ko bit có dung dc khong jay? :mellow:
anh tra loi ho em wa mail nay jum nha:vuongtulonglongca@yahoo.com.vn
 • 0

#20 LEDANGMINH

LEDANGMINH

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 20 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 18 May 2009 - 02:08 AM

cái này thì cũng tùy từng người sử dụng thôi, nhưng máy công ty a đang sử dụng như sau, không biết có hợp với mọi người không:
j, *joint
3A, *3DARRAY
3DO, *3DORBIT
3F, *3DFACE
3P, *3DPOLY
A, *ARC
AA, *AREA
AAD, *DBCONNECT
AD, *AecDoorAdd
ADC, *ADCENTER
ADCENTER, *ADCENTER
ADD, *AecDimAdd
ADDA, *AecDimAttach
ADDD, *AecDimDetach
ADDS, *AecDimSetOverride
ADM, *AecDoorModify
ADS, *AecDoorStyle
AE, *AecBldgElevationLineAdd
AEC, *AecBldgElevationLineGenerate
AEP, *AecBldgElevationLineProps
AEU, *AecBldgSectionUpdate
AEX, *DBCONNECT
AG, *AecColumnGridAdd
AGC, *AecLayoutGridClip
AGD, *AecColumnGridDim
AGL, *AecColumnGridLabel
AHI, *AecCreateHLR
AL, *ALIGN
ALI, *DBCONNECT
AO, *AecOpeningAdd
AOM, *AecOpeningModify
AP, *APPLOAD
AQS, *AecQuickSlice
AR, *AecRailingAdd
-AR, *-ARRAY
ARA, *AecRailingAnchorToStair
ARC, *AecRailingConvert
ARM, *AecRailingModify
ARO, *DBCONNECT
ARR, *ARRAY
ARS, *AecRailingStyle
AS, *AecStairAdd
ASC, *AecStairCustomizeEdge
ASE, *AecBldgSectionLineAdd
ASEC, *AecBldgSectionLineGenerate
ASEP, *AecBldgSectionLineProps
ASEU, *AecBldgSectionUpdate
ASM, *AecStairModify
ASQ, *DBCONNECT
ASR, *AecEntRef
ASS, *AecStairStyle
ATE, *ATTEDIT
-ATE, *-ATTEDIT
ATT, *ATTDEF
-ATT, *-ATTDEF
ATTE, *-ATTEDIT
AV, *DSVIEWER
AW, *AecWallAdd
AWA, *AecWinAssemblyAdd
AWAC, *AecWinAssemblyConvert
AWACG, *AecWinAssemblyConvertGrid
AWAM, *AecWinAssemblyModify
AWAS, *AecWinAssemblyStyle
AWC, *AecWallConvert
AWD, *AecWindowAdd
AWDI, *AecWallDim
AWDM, *AecWindowModify
AWDS, *AecWindowStyle
AWM, *AecWallModify
AWS, *AecWallStyle
B, *BLOCK
-B, *-BLOCK
BH, *BHATCH
BL, *BREAKLINE
BMAKE, *BLOCK
BMOD, *BLOCK
BO, *BOUNDARY
-BO, *-BOUNDARY
BPOLY, *BOUNDARY
BR, *BREAK
BTE, *blocktoxref
C, *COPY
CA, *closeall
CC, *CIRCLE
CH, *CHAMFER
-CH, *CHANGE
CHA, *CHAMFER
CHK, *CHECKSTANDARDS
CM, *COPYM
CO, *COPY
COL, *COLOR
COLOUR, *COLOR
CONTENT, *ADCENTER
CP, *COPY
CT, *CTABLESTYLE
CTC, *tcase
D, *DIMLINEAR
DA, *DIMALIGNED
DAG, *DIMANGULAR
DAL, *DIMALIGNED
DAN, *DIMANGULAR
DB, *DIMBASELINE
DBA, *DIMBASELINE
DBC, *DBCONNECT
DC, *DIMCONTINUE
DCE, *DIMCENTER
DCENTER, *ADCENTER
DCO, *DIMCONTINUE
DD, *DIMSTYLE
DDA, *DIMDISASSOCIATE
DDATTDEF, *ATTDEF
DDATTE, *ATTEDIT
DDATTEXT, *ATTEXT
DDCHPROP, *PROPERTIES
DDCOLOR, *COLOR
DDI, *DIMDIAMETER
DDIM, *DIMSTYLE
DDINSERT, *INSERT
DDLMODES, *LAYER
DDLTYPE, *LINETYPE
DDMODIFY, *PROPERTIES
DDOSNAP, *OSNAP
DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP
DDRMODES, *DSETTINGS
DDSTYLE, *STYLE
DDUCS, *UCSMAN
DDUCSP, *UCSMAN
DDUNITS, *UNITS
DDVIEW, *VIEW
DED, *DIMEDIT
DI, *DIST
DIMALI, *DIMALIGNED
DIMANG, *DIMANGULAR
DIMBASE, *DIMBASELINE
DIMCONT, *DIMCONTINUE
DIMDIA, *DIMDIAMETER
DIMED, *DIMEDIT
DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR
DIMLIN, *DIMLINEAR
DIMORD, *DIMORDINATE
DIMOVER, *DIMOVERRIDE
DIMRAD, *DIMRADIUS
DIMROTATED,*DIMLINEAR
DIMSTY, *DIMSTYLE
DIMTED, *DIMTEDIT
DIMVERTICAL, *DIMLINEAR
DIV, *DIVIDE
DLI, *DIMLINEAR
DO, *DONUT
DOR, *DIMORDINATE
DOUGHNUT, *DONUT
DOV, *DIMOVERRIDE
DR, *DRAWORDER
DRA, *DIMRADIUS
DRE, *DIMREASSOCIATE
DS, *DIST
DST, *DIMSTYLE
DT, *TEXT
DTEXT, *TEXT
DV, *DVIEW
DWFOUT, *PLOT
DXFIN, *OPEN
DXFOUT, *SAVEAS
E, *ERASE
ED, *DDEDIT
EL, *ELLIPSE
ET, *EXTRUDE
EX, *EXTEND
EXIT, *QUIT
EXP, *EXPORT
EXT, *EXTRUDE
F, *FILLET
FI, *FILTER
G, *GROUP
-G, *-GROUP
GR, *DDGRIPS
H, *BHATCH
-H, *HATCH
HE, *HATCHEDIT
HI, *HIDE
I, *INSERT
-I, *-INSERT
IAD, *IMAGEADJUST
IAT, *IMAGEATTACH
ICL, *IMAGECLIP
IM, *IMAGE
-IM, *-IMAGE
IMP, *IMPORT
IN, *intersect
INF, *INTERFERE
INSERTURL, *INSERT
IO, *INSERTOBJ
J, *PLJOIN
L, *PLINE
LA, *LAYER
-LA, *-LAYER
LD, *QLEADER
LE, *QLEADER
LEAD, *LEADER
LEN, *LENGTHEN
LF, *layfrz
LI, *LINE
LINEWEIGHT,*LWEIGHT
LIO, *layiso
LIS, *LIST
LK, *ai_molc
LL, *laylck
LO, *layoff
LON, *layon
LS, *LIST
LT, *laythw
-LT, *-LINETYPE
LTS, *LTSCALE
LTYPE, *LINETYPE
-LTYPE, *-LINETYPE
LUL, *layulk
LW, *LWEIGHT
M, *MOVE
MA, *MATCHPROP
ME, *MEASURE
MI, *MIRROR
ML, *mline
MLS, *mlstyle
MN, *MATCHPROP
MO, *PROPERTIES
MS, *MSPACE
MSM, *MARKUP
MT, *MTEXT
MV, *MVIEW
O, *OFFSET
OP, *OPTIONS
OPENURL, *OPEN
ORBIT, *3DORBIT
OS, *OSNAP
-OS, *-OSNAP
P, *PAN
-P, *-PAN
PA, *PASTESPEC
PAINTER, *MATCHPROP
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
PE, *PEDIT
PL, *PLINE
PO, *POINT
POL, *POLYGON
PR, *PROPERTIES
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE
PRE, *PREVIEW
PREFERENCES, *OPTIONS
PRINT, *PLOT
PROPS, *PROPERTIES
PS, *PSPACE
PTW, *PUBLISHTOWEB
PU, *PURGE
-PU, *-PURGE
QD, *qdim
R, *ROTATE
RA, *REDRAWALL
RB, *blockreplace?
RE, *REGEN
REA, *REGENALL
REC, *RECTANG
REG, *REGION
REN, *RENAME
-REN, *-RENAME
REV, *REVOLVE
RO, *ROTATE
RPR, *RPREF
RR, *RENDER
RT, *RECTANGLE
RY, *xline
S, *STRETCH
SA, *saveall
SAVEURL, *SAVE
SC, *SCALE
SCR, *SCRIPT
SE, *DSETTINGS
SEC, *SECTION
SET, *SETVAR
SHA, *SHADEMODE
SHADE, *SHADEMODE
SL, *SLICE
SM, *MSTRETCH
SN, *SNAP
SO, *SOLID
SP, *SPELL
SPE, *SPLINEDIT
SPL, *SPLINE
SSM, *SHEETSET
ST, *STYLE
STA, *STANDARDS
SU, *SUBTRACT
SV, *sysvdlg?
T, *DTEXT
-T, *-MTEXT
TA, *TABLET
TB, *TABLE
TC, *tcircle?
TF, *textfit
TH, *THICKNESS
TI, *TILEMODE
TJ, *justifytext
TM, *TILEMODE
TO, *TOOLBAR
TOL, *TOLERANCE
TOR, *TORUS
TP, *TOOLPALETTES
TR, *TRIM
TS, *TABLESTYLE
TT, *style
UC, *UCSMAN
UN, *UNITS
-UN, *-UNITS
UNI, *union
V, *VIEW
-V, *-VIEW
VIEWPORTS, *VPORTS
VP, *DDVPOINT
-VP, *VPOINT
W, *WBLOCK
-W, *-WBLOCK
WE, *WEDGE
X, *EXTEND
XA, *XATTACH
XB, *XBIND
-XB, *-XBIND
XC, *XCLIP
XL, *xline
XR, *XREF
-XR, *-XREF
XX, *EXPLODE
Z, *ZOOM

những cái này dùng cho tấc cả phải không anh?em xai cad 2004 ko bit có dung dc khong jay? :mellow:
anh tra loi ho em wa mail nay jum nha:vuongtulonglongca@yahoo.com.vn
 • 0