Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
minhngockt

Lisp chuyển text chữ số la mã sang chữ thường

Các bài được khuyến nghị

Nhờ các bác viết hộ em 1 lisp chuyển chữ số la mã sang chữ số thường, em dùng lệnh find nhưng không được hiệu quả cho lắm, chẳng hạn muốn thay đổi chữ số la mã V thành 5 nhưng lệnh find sẽ thay thế tất cả những chữ có chữ số la mã là V như VI lại thành 5I, em xin chân thành cảm ơn các bác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

  Thấy đề tài cũng hay hay nên làm thử cái lisp. Nếu số lượng ít thì có thể dùng lệnh (ít tức là thí dụ chỉ có từ 1->10 chẳng hạn), nhưng nếu nhiều thì find & replace 2,3 chục chữ khác nhau cũng hơi oải.

  Tôi chỉ mới test từ 1 tới 20 thôi, bạn có file nào ghi số la mã đủ loại thì post lên tôi sửa lisp tiếp, chứ viết sô la mã nhiều quá cũng lười.  ^_^  ^_^  ^_^

 

 

(defun c:slm()
  (defun demsolama(dt)
    (setq tong 0 n -1
 txt (vl-string->list (cdr (assoc 1 (entget dt))))
 as '((73 . 1) (86 . 5) (88 . 10)))
    (foreach v txt
      (setq n (1+ n)) 
      (cond ((and (> n 0) (/= (nth (1- n) txt) 73) (= v 86)) (setq tong (+ tong 5)))
   ((and (> n 0) (= (nth (1- n) txt) 73) (= v 86)) (setq tong (+ tong 3)))
   ((and (> n 0) (/= (nth (1- n) txt) 73) (= v 88)) (setq tong (+ tong 10)))
   ((and (> n 0) (= (nth (1- n) txt) 73) (= v 88)) (setq tong (+ tong 8)))
   (t (setq tong (+ tong (cdr (assoc v as))))) )      
      )
    (entmod (subst (cons 1 (itoa tong)) (assoc 1 (entget dt)) (entget dt))) 
  )
  
  (setq ssl (vl-remove-if-not  '(lambda(x)
       (vl-remove nil (mapcar '(lambda(y) (vl-string-search y (cdr (assoc 1 (entget x))))) '("I" "V" "X"))))
    (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "TEXT"))))))
  (mapcar 'demsolama ssl)
  (princ)
)
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

  Thấy đề tài cũng hay hay nên làm thử cái lisp. Nếu số lượng ít thì có thể dùng lệnh (ít tức là thí dụ chỉ có từ 1->10 chẳng hạn), nhưng nếu nhiều thì find & replace 2,3 chục chữ khác nhau cũng hơi oải.

  Tôi chỉ mới test từ 1 tới 20 thôi, bạn có file nào ghi số la mã đủ loại thì post lên tôi sửa lisp tiếp, chứ viết sô la mã nhiều quá cũng lười.  ^_^  ^_^  ^_^

 

 


Lisp trên nếu gặp text không phải là số la mã VD "IA" sẽ dừng.

Tham khảo thuật toán chuyển chữ số la mã sang chữ số thường ở đây:

http://rosettacode.org/wiki/Roman_numerals/Decode

Vì không có thời gian nên tôi chỉ sửa tạm để test:

 

(defun ro2ar (RN)
;;;  "translate a roman number RN into arabic number.
;;;   Its argument RN is wether a symbol, wether a list.
;;;   Returns the arabic number. (ro2ar 'C) gives 100,
;;;   (ro2ar '(X X I V)) gives 24"
  (cond
   ((= RN "M") 1000)
   ((= RN "D") 500)
   ((= RN "C") 100)
   ((= RN "L") 50)
   ((= RN "X") 10)
   ((= RN "V") 5)
   ((= RN "I") 1)
   ((null (cdr RN)) (ro2ar (car RN))) ;; stop recursion
   ((< (ro2ar (car RN)) (ro2ar (car (cdr RN)))) (- (ro2ar (cdr RN)) (ro2ar (car RN)))) ;; "IV" -> 5-1=4
   (t (+ (ro2ar (car RN)) (ro2ar (cdr RN))))))

; Test
(ro2ar (mapcar 'chr (vl-string->list "MDCLXVI")))
 
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×