Jump to content
Invision Community
vuquang0801

hoi cad

Recommended Posts

vuquang0801    1

các bác ơi cho em hỏi có hai bản vẻ một bản vẻ co khung lớn và một bản vẽ khung nhỏ muốn làm khung lớn bằng khungnhỏ thì làm như thế nào vậy mà ko cần dùng lệnh scale

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tue_NV    3,847
các bác ơi cho em hỏi có hai bản vẻ một bản vẻ co khung lớn và một bản vẽ khung nhỏ muốn làm khung lớn bằng khungnhỏ thì làm như thế nào vậy mà ko cần dùng lệnh scale

Có thể sử dụng lệnh Align. Nhưng theo lời bạn nói ở trên thì khung lớn phải đồng dạng với khung nhỏ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×