Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
nguyentan1991

các bác cho em xin lisp khổ giấy với ạ

Các bài được khuyến nghị

Lâu rồi không biết tay nghề có bị cùn ko nữa, bạn nguyentan1991 thử xem nhé!

(defun c:k (/ oldlst a b c d e f g h kho TL)
(command "undo" "be")
(setq oldlst (mapcar 'getvar (list "CMDECHO" "OSMODE" "cecolor")))
(setvar "CMDECHO" 0)
  (setq a (getpoint "\n chon diem chen :"))
(if (not TL) (setq TL 1.00))
 (setq TL1 (getDIST (strcat "\nScale <" (rtos TL 2 2) ">:")))
(if TL1 (setq TL TL1))
(setvar "osmode" 0)
(if (not (tblsearch "layer" "Defpoints")) (Command "layer" "N" "Defpoints" ""))
(initget "0 1 2 3 4")
    (setq kho (getkword "\Kho A0 _ Kho A1 _ Kho A2 _ Kho A3 _ Kho A4 [0/1/2/3/4]? <0>:"))
 (if (= kho "0")
   (progn
       (setq b (polar a 0 (* TL 1189)))
           (setq c (polar b (/ pi 2) (* TL 841)))
           (setq d (polar a (/ pi 2) (* TL 841)))
       (setq e (polar a (/ pi 4) (* TL (sqrt (* 2 12 12)))))
           (setq f (polar e 0 (- (* TL 1189) (* TL 24))))
           (setq g (polar f (/ pi 2) (- (* TL 841) (* TL 24))))
           (setq h (polar e (/ pi 2) (- (* TL 841) (* TL 24))))
 (command "Pline" e f g h "c")      
(command "change" "last" "" "properties" "layer" "0" "")
(setvar "cecolor" "4")
 (command "Pline" a b c d "c")
(command "change" "last" "" "properties" "layer" "defpoints" "")))  
 (if (= kho "1")
   (progn
       (setq b (polar a 0 (* TL 841)))
           (setq c (polar b (/ pi 2) (* TL 594)))
           (setq d (polar a (/ pi 2) (* TL 594)))
      (setq e (polar a (/ pi 4) (* TL (sqrt (* 2 12 12)))))
           (setq f (polar e 0 (- (* TL 841) (* TL 24))))
           (setq g (polar f (/ pi 2) (- (* TL 594) (* TL 24))))
           (setq h (polar e (/ pi 2) (- (* TL 594) (* TL 24))))
 (command "Pline" e f g h "c")      
(command "change" "last" "" "properties" "layer" "0" "")
(setvar "cecolor" "4")
 (command "Pline" a b c d "c")
(command "change" "last" "" "properties" "layer" "defpoints" "")))
 (if (= kho "2")
   (progn
       (setq b (polar a 0 (* TL 594)))
           (setq c (polar b (/ pi 2) (* TL 420)))
           (setq d (polar a (/ pi 2) (* TL 420)))
       (setq e (polar a (/ pi 4) (* TL (sqrt (* 2 100)))))
           (setq f (polar e 0 (- (* TL 594) (* TL 20))))
           (setq g (polar f (/ pi 2) (- (* TL 420) (* TL 20))))
           (setq h (polar e (/ pi 2) (- (* TL 420) (* TL 20))))
 (command "Pline" e f g h "c")      
(command "change" "last" "" "properties" "layer" "0" "")
(setvar "cecolor" "4")
 (command "Pline" a b c d "c")
(command "change" "last" "" "properties" "layer" "defpoints" "")))
 (if (= kho "3")
   (progn
       (setq b (polar a 0 (* tl 420)))
           (setq c (polar b (/ pi 2) (* TL 297)))
           (setq d (polar a (/ pi 2) (* TL 297)))
       (setq e (polar a (/ pi 4) (* TL (sqrt (* 2 100)))))
           (setq f (polar e 0 (- (* TL 420) (* TL 20))))
           (setq g (polar f (/ pi 2) (- (* TL 297) (* TL 20))))
           (setq h (polar e (/ pi 2) (- (* TL 297) (* TL 20))))
(command "Pline" e f g h "c")
 (command "change" "last" "" "properties" "layer" "0" "")
(setvar "cecolor" "4")
(command "Pline" a b c d "c")
 (command "change" "last" "" "properties" "layer" "defpoints" "")))
 (if (= kho "4")
   (progn
       (setq b (polar a 0 (* TL 297)))
       (setq c (polar b (/ pi 2) (* TL 210)))
           (setq d (polar a (/ pi 2) (* TL 210)))
      (setq e (polar a (/ pi 4) (* TL (sqrt (* 2 81)))))
           (setq f (polar e 0 (- (* TL 297) (* TL 18))))
           (setq g (polar f (/ pi 2) (- (* TL 210) (* TL 18))))
           (setq h (polar e (/ pi 2) (- (* TL 210) (* TL 18))))
 (command "Pline" e f g h "c")      
(command "change" "last" "" "properties" "layer" "0" "")
(setvar "cecolor" "4")
 (command "Pline" a b c d "c")
(command "change" "last" "" "properties" "layer" "defpoints" "")))
(mapcar 'setvar (list "CMDECHO" "OSMODE" "cecolor") oldlst)
(command "undo" "e")
(princ))
 • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×