Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Vietngoc_jsc

Đưa toạ độ GPS vào trong bản vẽ ACAD

Các bài được khuyến nghị

Tôi là dân giao thông, trình Cad còn yếu, xin hỏi các bạn: làm thế nào để đưa toạ độ thực tế của GPS vào toạ độ của bản vẽ Cad trong công tác làm bình đồ. Xin cảm ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trước hết, chúng ta quy ước hệ GPS là [Ex, Ny] và hệ toạ độ CAD là (x, y).

 

Có 3 bước cần thực hiện để làm điều này:

1. Đưa 2 hệ về cùng đơn vị:

Tức là hệ GPS là mét thì unit trong bản vẽ cũng là mét. Kiểm tra điều này bằng cách tính khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ có toạ độ GPS và so sánh với khoảng cách giữa 2 điểm trong CAD bằng phương pháp L=sqrt(dx*dx+dy*dy). Nếu chưa bằng nhau thì phải scale bản vẽ ở CAD lên cho bằng (thông thường thì sẽ không phải scale hoặc phải scale 1000 lần, vì hệ GPS theo mét, còn bản vẽ CAD thường được vẽ bằng milimét hoặc mét).

2. Xác định tâm và hướng của hệ GPS theo bản vẽ hiện hành:

Bạn lấy 3 điểm bất kỳ có toạ độ GPS tương ứng. Ví dụ là A(xa, ya), B(xb, yb), C(xc,yc) và có toạ độ trong GPS là A[Exa, Nya], B[Exb, Nyb], C[Exc, Nyc]. Bạn vẽ 3 điểm A' B' C' trong không gian CAD theo toạ độ có được của GPS. tức là có toạ độ A'(Exa, Nya), B'(Exb, Nyb), C'(Exb, Nyb). Vẽ một ký hiệu Xoy tại đúng trục 0,0. Sử dụng lệnh Align, chọn 3 điểm A', B', C' và ký hiệu xOy, sau đó lần lượt pick A', A, B', B, C', C. Ta sẽ thấy điểm A' trùng vào A, B' trùng vào B, C' trùng vào C và ký hiệu xOy bị văng sang một vị trí khác.

3. Tạo một UCS mới chứa hệ toạ độ GPS:

Dùng lệnh UCS tham số 3(point) lần lượt pick vào điểm gốc O của ký hiệu và 2 điểm trên trục X và trục Y. Hệ toạ độ UCS hiện hành chính là hệ GPS được đưa vào bản vẽ. Bạn có thể dùng lệnh ID để xác định toạ độ GPS của một điểm bất kỳ trong bản vẽ. Muốn lưu hệ toạ độ này, bạn dùng lệnh UCS với tham số S(ave) rồi lưu lại bằng 1 tên mới. Lúc muốn dùng lại thì sử dụng lệnh UCS với tham số R(estore) và nhập tên đã lưu vào.

 

Phương pháp trên đưa hệ toạ độ GPS vào bản vẽ hiện tại, tức là không thay đổi bản vẽ, chỉ thay đổi gốc toạ độ và hướng trục. Ngược lại, muốn đưa các đối tượng bản vẽ về hệ GPS thì chỉ cần làm 1 bước ngược lại với bước 2, tức là Align toàn bộ bản vẽ sao cho các điểm ABC trùng với A'B'C' và không cần dùng bước 1 và bước 3, lúc này hệ toạ độ World chính là hệ toạ độ GPS.

  • Vote tăng 2
  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Theo tôi hiểu, bạn Vietngoc cần biết là làm sao để lấy các toạ độ GPS đo đuợc vào trong bản vẽ. Nhiều loại máy GPS bây giờ có thể lưu các toạ độ GPS và xuất sang file máy tính với đuôi txt. Trong đó là list các điểm đã lấy toạ độ. Như vậy bạn có thể sử dụng các tool import point từ danh sách vào bản vẽ CAD. Hoặc có thể kiếm 1 soft gọi là GPS2CAD. Làm công việc bạn đã mô tả.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu yêu cầu đặt ra là chỉ cần đưa các điểm toạ độ ra bản vẽ thì chỉ cần dùng 1 đoạn Autolip nhỏ là có thể giải quyết được nhưng để quản lý các điểm 1 cách chuyên nghiệp bạn nên sử dụng chương trình chuyên nghiệp như Softdesk ( Phiên bản mới hiện nay là Land Desktop) Là dân giao thông hẳn bạn không còn xa lạ gì phần mềm này.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trước hết, chúng ta quy ước hệ GPS là [Ex, Ny] và hệ toạ độ CAD là (x, y).

 

Có 3 bước cần thực hiện để làm điều này:

1. Đưa 2 hệ về cùng đơn vị:

Tức là hệ GPS là mét thì unit trong bản vẽ cũng là mét. Kiểm tra điều này bằng cách tính khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ có toạ độ GPS và so sánh với khoảng cách giữa 2 điểm trong CAD bằng phương pháp L=sqrt(dx*dx+dy*dy). Nếu chưa bằng nhau thì phải scale bản vẽ ở CAD lên cho bằng (thông thường thì sẽ không phải scale hoặc phải scale 1000 lần, vì hệ GPS theo mét, còn bản vẽ CAD thường được vẽ bằng milimét hoặc mét).

2. Xác định tâm và hướng của hệ GPS theo bản vẽ hiện hành:

Bạn lấy 3 điểm bất kỳ có toạ độ GPS tương ứng. Ví dụ là A(xa, ya), B(xb, yb), C(xc,yc) và có toạ độ trong GPS là A[Exa, Nya], B[Exb, Nyb], C[Exc, Nyc]. Bạn vẽ 3 điểm A' B' C' trong không gian CAD theo toạ độ có được của GPS. tức là có toạ độ A'(Exa, Nya), B'(Exb, Nyb), C'(Exb, Nyb). Vẽ một ký hiệu Xoy tại đúng trục 0,0. Sử dụng lệnh Align, chọn 3 điểm A', B', C' và ký hiệu xOy, sau đó lần lượt pick A', A, B', B, C', C. Ta sẽ thấy điểm A' trùng vào A, B' trùng vào B, C' trùng vào C và ký hiệu xOy bị văng sang một vị trí khác.

3. Tạo một UCS mới chứa hệ toạ độ GPS:

Dùng lệnh UCS tham số 3(point) lần lượt pick vào điểm gốc O của ký hiệu và 2 điểm trên trục X và trục Y. Hệ toạ độ UCS hiện hành chính là hệ GPS được đưa vào bản vẽ. Bạn có thể dùng lệnh ID để xác định toạ độ GPS của một điểm bất kỳ trong bản vẽ. Muốn lưu hệ toạ độ này, bạn dùng lệnh UCS với tham số S(ave) rồi lưu lại bằng 1 tên mới. Lúc muốn dùng lại thì sử dụng lệnh UCS với tham số R(estore) và nhập tên đã lưu vào.

 

Phương pháp trên đưa hệ toạ độ GPS vào bản vẽ hiện tại, tức là không thay đổi bản vẽ, chỉ thay đổi gốc toạ độ và hướng trục. Ngược lại, muốn đưa các đối tượng bản vẽ về hệ GPS thì chỉ cần làm 1 bước ngược lại với bước 2, tức là Align toàn bộ bản vẽ sao cho các điểm ABC trùng với A'B'C' và không cần dùng bước 1 và bước 3, lúc này hệ toạ độ World chính là hệ toạ độ GPS.

 

 

 

Bạn giúp mình giải thích rõ hơn bước 2 dc ko , mình đọc ko hiểu lắm, cảm ơn bạn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trước hết, chúng ta quy ước hệ GPS là [Ex, Ny] và hệ toạ độ CAD là (x, y).

 

Có 3 bước cần thực hiện để làm điều này:

1. Đưa 2 hệ về cùng đơn vị:

Tức là hệ GPS là mét thì unit trong bản vẽ cũng là mét. Kiểm tra điều này bằng cách tính khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ có toạ độ GPS và so sánh với khoảng cách giữa 2 điểm trong CAD bằng phương pháp L=sqrt(dx*dx+dy*dy). Nếu chưa bằng nhau thì phải scale bản vẽ ở CAD lên cho bằng (thông thường thì sẽ không phải scale hoặc phải scale 1000 lần, vì hệ GPS theo mét, còn bản vẽ CAD thường được vẽ bằng milimét hoặc mét).

2. Xác định tâm và hướng của hệ GPS theo bản vẽ hiện hành:

Bạn lấy 3 điểm bất kỳ có toạ độ GPS tương ứng. Ví dụ là A(xa, ya), B(xb, yb), C(xc,yc) và có toạ độ trong GPS là A[Exa, Nya], B[Exb, Nyb], C[Exc, Nyc]. Bạn vẽ 3 điểm A' B' C' trong không gian CAD theo toạ độ có được của GPS. tức là có toạ độ A'(Exa, Nya), B'(Exb, Nyb), C'(Exb, Nyb). Vẽ một ký hiệu Xoy tại đúng trục 0,0. Sử dụng lệnh Align, chọn 3 điểm A', B', C' và ký hiệu xOy, sau đó lần lượt pick A', A, B', B, C', C. Ta sẽ thấy điểm A' trùng vào A, B' trùng vào B, C' trùng vào C và ký hiệu xOy bị văng sang một vị trí khác.

3. Tạo một UCS mới chứa hệ toạ độ GPS:

Dùng lệnh UCS tham số 3(point) lần lượt pick vào điểm gốc O của ký hiệu và 2 điểm trên trục X và trục Y. Hệ toạ độ UCS hiện hành chính là hệ GPS được đưa vào bản vẽ. Bạn có thể dùng lệnh ID để xác định toạ độ GPS của một điểm bất kỳ trong bản vẽ. Muốn lưu hệ toạ độ này, bạn dùng lệnh UCS với tham số S(ave) rồi lưu lại bằng 1 tên mới. Lúc muốn dùng lại thì sử dụng lệnh UCS với tham số R(estore) và nhập tên đã lưu vào.

 

Phương pháp trên đưa hệ toạ độ GPS vào bản vẽ hiện tại, tức là không thay đổi bản vẽ, chỉ thay đổi gốc toạ độ và hướng trục. Ngược lại, muốn đưa các đối tượng bản vẽ về hệ GPS thì chỉ cần làm 1 bước ngược lại với bước 2, tức là Align toàn bộ bản vẽ sao cho các điểm ABC trùng với A'B'C' và không cần dùng bước 1 và bước 3, lúc này hệ toạ độ World chính là hệ toạ độ GPS.

anh có thể cho hướng dẫn cụ thể hơn của bước 2 và ví dụ được không

cám ơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác Hoành chắc bận quản lý 4rum nên cũng chẳng có thời gian trả lời các bạn.

Tôi cũng không hiểu lắm cách làm của bác H, nhưng theo tôi thì đó chẳng qua là giải bài toán hình học để tìm hệ tọa độ thôi.

Tôi có cách giải thế này, các bạn làm thử xem có đuọc không:

 

1.Từ tọa độ x,y của một điểm vẽ vòng tròn có bán kính = căn của tổng bình phương x và y (tức là đường chéo của tam giác oxy).

  3 điểm tạo ra 3 vòng tròn, giao điẻm của 3 vòng tròn chính là điểm o(0,0) của hệ tọa độ đó. 

2. Cũng từ 1 trong 3 điểm đó vẽ vòng tròn bán kính lần lượt là x va y. Từ điểm o vừa tìm được vẽ tiếp tuyến với vòng tròn bk x thì ra trục oy, tiếp tuyến với vòng tròn bk y thì ra truc ox.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trước hết, chúng ta quy ước hệ GPS là [Ex, Ny] và hệ toạ độ CAD là (x, y).

 

Có 3 bước cần thực hiện để làm điều này:

1. Đưa 2 hệ về cùng đơn vị:

Tức là hệ GPS là mét thì unit trong bản vẽ cũng là mét. Kiểm tra điều này bằng cách tính khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ có toạ độ GPS và so sánh với khoảng cách giữa 2 điểm trong CAD bằng phương pháp L=sqrt(dx*dx+dy*dy). Nếu chưa bằng nhau thì phải scale bản vẽ ở CAD lên cho bằng (thông thường thì sẽ không phải scale hoặc phải scale 1000 lần, vì hệ GPS theo mét, còn bản vẽ CAD thường được vẽ bằng milimét hoặc mét).

2. Xác định tâm và hướng của hệ GPS theo bản vẽ hiện hành:

Bạn lấy 3 điểm bất kỳ có toạ độ GPS tương ứng. Ví dụ là A(xa, ya), B(xb, yb), C(xc,yc) và có toạ độ trong GPS là A[Exa, Nya], B[Exb, Nyb], C[Exc, Nyc]. Bạn vẽ 3 điểm A' B' C' trong không gian CAD theo toạ độ có được của GPS. tức là có toạ độ A'(Exa, Nya), B'(Exb, Nyb), C'(Exb, Nyb). Vẽ một ký hiệu Xoy tại đúng trục 0,0. Sử dụng lệnh Align, chọn 3 điểm A', B', C' và ký hiệu xOy, sau đó lần lượt pick A', A, B', B, C', C. Ta sẽ thấy điểm A' trùng vào A, B' trùng vào B, C' trùng vào C và ký hiệu xOy bị văng sang một vị trí khác.

3. Tạo một UCS mới chứa hệ toạ độ GPS:

Dùng lệnh UCS tham số 3(point) lần lượt pick vào điểm gốc O của ký hiệu và 2 điểm trên trục X và trục Y. Hệ toạ độ UCS hiện hành chính là hệ GPS được đưa vào bản vẽ. Bạn có thể dùng lệnh ID để xác định toạ độ GPS của một điểm bất kỳ trong bản vẽ. Muốn lưu hệ toạ độ này, bạn dùng lệnh UCS với tham số S(ave) rồi lưu lại bằng 1 tên mới. Lúc muốn dùng lại thì sử dụng lệnh UCS với tham số R(estore) và nhập tên đã lưu vào.

 

Phương pháp trên đưa hệ toạ độ GPS vào bản vẽ hiện tại, tức là không thay đổi bản vẽ, chỉ thay đổi gốc toạ độ và hướng trục. Ngược lại, muốn đưa các đối tượng bản vẽ về hệ GPS thì chỉ cần làm 1 bước ngược lại với bước 2, tức là Align toàn bộ bản vẽ sao cho các điểm ABC trùng với A'B'C' và không cần dùng bước 1 và bước 3, lúc này hệ toạ độ World chính là hệ toạ độ GPS.

 

 

 

 BẠN HƯỚNG DẪN LẠI CHI TIẾT BƯỚC 2 MINH VỚI ĐƯỢC KHÔNG,MÌNH ĐỌC MÃI K LÀM ĐƯỢC. CẢM ƠN

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thực chất vấn đề này không khó lắm. Cho mình xin hỏi bạn 2 câu hỏi sau đây.

1- GPS của bạn đã chuyển hệ tọa độ VN 2000 chưa. Nếu chuyển rồi thì dùng cab để chuyển dữ liệu sang máy vi tính là được. Như mình đang dùng Garmin 76CSX (máy cầm tay) là ok. Nếu là máy GPS 3 chân thì hơi khó, phải có chuyên ngành. 

1- GPS không có chuyển tọa độ VN 2000 (smartphone) nếu không cần chính xác lắm. Dùng tọa độ tương đối. Biết tọa độ chính xác của 1 điểm mốc rồi chuyển là được. 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×