Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Xin giúp về hộp thoại!


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 kame2211982

kame2211982

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 18 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 26 August 2014 - 10:59 AM

Chào các anh chị!

Em đang tìm hiểu về hộp thoại có thắc mắc xin các anh chị giúp đỡ!

 Hộp thoại hiệu chỉnh (edit_box) mình có thể lưu lại giá trị vừa nhập để có thể sử dụng cho lần sau không vậy?

 Ví dụ là lần đầu mình nhập

 username: An

 userAge: 39

 

Thì lần sau dùng lệnh ô username: có sẵn tên là An rồi còn ô userAge: có sẵn số 39.

 Mã code  của lisp đây

http://www.cadviet.c...05_hopthoai.rar

 Xin cám ơn!!

(defun saveVars()
(setq userName(get_tile "username"))
(setq userAge( atoi (get_tile "userage")))
)
 
 
(defun saveVars()
(setq userName(get_tile "username"))
(setq userAge(atoi(get_tile "userage")))
)
(defun C:SAMPLE()
 
(setq dcl_id (load_dialog "SAMPLE.dcl"))
 
(if (not (new_dialog "SAMPLE" dcl_id))
(progn
(alert "The SAMPLE.DCL file could not be loaded!")
(exit)
)
)
 
(action_tile "accept" "(setq ddiag 2)(saveVars)(done_dialog)")
(action_tile "cancel" "(setq ddiag 1)(done_dialog)")
 
(start_dialog)
 
(unload_dialog dcl_id)
 
(if(= ddiag 1)
(princ "\n Sample2 cancelled!")
)
 
(if(= ddiag 2)
(progn
(princ "\n The user pressed Okay!")
)
 
 
)
 
 
(if(= ddiag 2)
(progn
 
(setq userAge(* userAge 365))
 
(alert (strcat userName " is " (itoa userAge) " days old."))
)
)
 
(princ)
)(defun saveVars()
(setq userName(get_tile "username"))
(setq userAge( atoi (get_tile "userage")))
)
 
 
(defun saveVars()
(setq userName(get_tile "username"))
(setq userAge(atoi(get_tile "userage")))
)
(defun C:SAMPLE()
 
(setq dcl_id (load_dialog "SAMPLE.dcl"))
 
(if (not (new_dialog "SAMPLE" dcl_id))
(progn
(alert "The SAMPLE.DCL file could not be loaded!")
(exit)
)
)
 
(action_tile "accept" "(setq ddiag 2)(saveVars)(done_dialog)")
(action_tile "cancel" "(setq ddiag 1)(done_dialog)")
 
(start_dialog)
 
(unload_dialog dcl_id)
 
(if(= ddiag 1)
(princ "\n Sample2 cancelled!")
)
 
(if(= ddiag 2)
(progn
(princ "\n The user pressed Okay!")
)
 
 
)
 
 
(if(= ddiag 2)
(progn
 
(setq userAge(* userAge 365))
 
(alert (strcat userName " is " (itoa userAge) " days old."))
)
)
 
(princ)
)
(defun saveVars()
(setq userName(get_tile "username"))
(setq userAge( atoi (get_tile "userage")))
)
 
 
(defun saveVars()
(setq userName(get_tile "username"))
(setq userAge(atoi(get_tile "userage")))
)
(defun C:SAMPLE()
 
(setq dcl_id (load_dialog "SAMPLE.dcl"))
 
(if (not (new_dialog "SAMPLE" dcl_id))
(progn
(alert "The SAMPLE.DCL file could not be loaded!")
(exit)
)
)
 
(action_tile "accept" "(setq ddiag 2)(saveVars)(done_dialog)")
(action_tile "cancel" "(setq ddiag 1)(done_dialog)")
 
(start_dialog)
 
(unload_dialog dcl_id)
 
(if(= ddiag 1)
(princ "\n Sample2 cancelled!")
)
 
(if(= ddiag 2)
(progn
(princ "\n The user pressed Okay!")
)
 
 
)
 
 
(if(= ddiag 2)
(progn
 
(setq userAge(* userAge 365))
 
(alert (strcat userName " is " (itoa userAge) " days old."))
)
)
 
(princ)
)
(defun saveVars()
(setq userName(get_tile "username"))
(setq userAge( atoi (get_tile "userage")))
)
 
 
(defun saveVars()
(setq userName(get_tile "username"))
(setq userAge(atoi(get_tile "userage")))
)
(defun C:SAMPLE()
 
(setq dcl_id (load_dialog "SAMPLE.dcl"))
 
(if (not (new_dialog "SAMPLE" dcl_id))
(progn
(alert "The SAMPLE.DCL file could not be loaded!")
(exit)
)
)
 
(action_tile "accept" "(setq ddiag 2)(saveVars)(done_dialog)")
(action_tile "cancel" "(setq ddiag 1)(done_dialog)")
 
(start_dialog)
 
(unload_dialog dcl_id)
 
(if(= ddiag 1)
(princ "\n Sample2 cancelled!")
)
 
(if(= ddiag 2)
(progn
(princ "\n The user pressed Okay!")
)
 
 
)
 
 
(if(= ddiag 2)
(progn
 
(setq userAge(* userAge 365))
 
(alert (strcat userName " is " (itoa userAge) " days old."))
)
)
 
(princ)
)
(defun saveVars()
(setq userName(get_tile "username"))
(setq userAge( atoi (get_tile "userage")))
)
 
 
(defun saveVars()
(setq userName(get_tile "username"))
(setq userAge(atoi(get_tile "userage")))
)
(defun C:SAMPLE()
 
(setq dcl_id (load_dialog "SAMPLE.dcl"))
 
(if (not (new_dialog "SAMPLE" dcl_id))
(progn
(alert "The SAMPLE.DCL file could not be loaded!")
(exit)
)
)
 
(action_tile "accept" "(setq ddiag 2)(saveVars)(done_dialog)")
(action_tile "cancel" "(setq ddiag 1)(done_dialog)")
 
(start_dialog)
 
(unload_dialog dcl_id)
 
(if(= ddiag 1)
(princ "\n Sample2 cancelled!")
)
 
(if(= ddiag 2)
(progn
(princ "\n The user pressed Okay!")
)
 
 
)
 
 
(if(= ddiag 2)
(progn
 
(setq userAge(* userAge 365))
 
(alert (strcat userName " is " (itoa userAge) " days old."))
)
)
 
(princ)
)
(defun saveVars()
(setq userName(get_tile "username"))
(setq userAge( atoi (get_tile "userage")))
)
 
 
(defun saveVars()
(setq userName(get_tile "username"))
(setq userAge(atoi(get_tile "userage")))
)
(defun C:SAMPLE()
 
(setq dcl_id (load_dialog "SAMPLE.dcl"))
 
(if (not (new_dialog "SAMPLE" dcl_id))
(progn
(alert "The SAMPLE.DCL file could not be loaded!")
(exit)
)
)
 
(action_tile "accept" "(setq ddiag 2)(saveVars)(done_dialog)")
(action_tile "cancel" "(setq ddiag 1)(done_dialog)")
 
(start_dialog)
 
(unload_dialog dcl_id)
 
(if(= ddiag 1)
(princ "\n Sample2 cancelled!")
)
 
(if(= ddiag 2)
(progn
(princ "\n The user pressed Okay!")
)
 
 
)
 
 
(if(= ddiag 2)
(progn
 
(setq userAge(* userAge 365))
 
(alert (strcat userName " is " (itoa userAge) " days old."))
)
)
 
(princ)
)
(defun saveVars()
(setq userName(get_tile "username"))
(setq userAge( atoi (get_tile "userage")))
)
 
 
(defun saveVars()
(setq userName(get_tile "username"))
(setq userAge(atoi(get_tile "userage")))
)
(defun C:SAMPLE()
 
(setq dcl_id (load_dialog "SAMPLE.dcl"))
 
(if (not (new_dialog "SAMPLE" dcl_id))
(progn
(alert "The SAMPLE.DCL file could not be loaded!")
(exit)
)
)
 
(action_tile "accept" "(setq ddiag 2)(saveVars)(done_dialog)")
(action_tile "cancel" "(setq ddiag 1)(done_dialog)")
 
(start_dialog)
 
(unload_dialog dcl_id)
 
(if(= ddiag 1)
(princ "\n Sample2 cancelled!")
)
 
(if(= ddiag 2)
(progn
(princ "\n The user pressed Okay!")
)
 
 
)
 
 
(if(= ddiag 2)
(progn
 
(setq userAge(* userAge 365))
 
(alert (strcat userName " is " (itoa userAge) " days old."))
)
)
 
(princ)
)

 • 0

#2 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 501 (tốt)

Đã gửi 26 August 2014 - 11:09 AM

Được chứ. Bạn (setq username (get_tile "edit_box")) và đừng khử biến sau khi ra khỏi hàm thì nó vẫn còn đó.


 • 1

#3 kame2211982

kame2211982

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 18 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 26 August 2014 - 11:13 AM

Bạn vui lòng chỉnh vào trong lisp của mình được không? mình không biết để cái đó ở dòng nào??


 • 0

#4 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 501 (tốt)

Đã gửi 26 August 2014 - 12:46 PM

Bạn viết thế này:

(defun saveVars()
  (setq userName (get_tile "username"))
  (setq userAge (atoi(get_tile "userage")))
)
 
(defun C:SAMPLE()
  (setq dcl_id (load_dialog "SAMPLE.dcl"))
  (if (not (new_dialog "SAMPLE" dcl_id))
    (progn
      (alert "The SAMPLE.DCL file could not be loaded!")
      (exit)
      )
    )
  (if userName (set_tile "username" userName))
  (if userAge (set_tile "userage" (rtos userAge)))  
  (action_tile "accept" "(setq ddiag 2) (saveVars) (done_dialog)")
  (action_tile "cancel" "(setq ddiag 1) (done_dialog)")
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
  (if(= ddiag 1)
    (princ "\n Sample2 cancelled!")
    )
  (if(= ddiag 2)
    (progn
      (princ "\n The user pressed Okay!")
      (setq userAgebyDay (* userAge 365))
      (alert (strcat userName " is " (itoa userAgebyDay) " days old."))
      )
    )
  (princ)
)

 • 1

#5 kame2211982

kame2211982

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 18 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 26 August 2014 - 01:09 PM

Bạn viết thế này:

 

(defun saveVars()
  (setq userName (get_tile "username"))
  (setq userAge (atoi(get_tile "userage")))
)
 
(defun C:SAMPLE()
  (setq dcl_id (load_dialog "SAMPLE.dcl"))
  (if (not (new_dialog "SAMPLE" dcl_id))
    (progn
      (alert "The SAMPLE.DCL file could not be loaded!")
      (exit)
      )
    )
  (if userName (set_tile "username" userName))
  (if userAge (set_tile "userage" (rtos userAge)))  
  (action_tile "accept" "(setq ddiag 2) (saveVars) (done_dialog)")
  (action_tile "cancel" "(setq ddiag 1) (done_dialog)")
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
  (if(= ddiag 1)
    (princ "\n Sample2 cancelled!")
    )
  (if(= ddiag 2)
    (progn
      (princ "\n The user pressed Okay!")
      (setq userAgebyDay (* userAge 365))
      (alert (strcat userName " is " (itoa userAgebyDay) " days old."))
      )
    )
  (princ)
)

Được rồi,

Cám ơn bạn nhiều lắm!!!!


 • 0