Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
tuvn254

Để kết quả ra 2 số sau dấu phẩy

Các bài được khuyến nghị

:s_big: thực là iem không bít viết lisp, nhưng có cop được một số lisp của mấy ku bạn, khi xuất ra kết quả nó thường để 4 số sau dấu fẩy, vậy giờ iem muốn sửa lại thành 2 số sau dấu fẩy thì vào đoạn mã nào sửa, và sửa thế nào vậy các bác. Thanks các bác nhìu......... :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
:s_big: thực là iem không bít viết lisp, nhưng có cop được một số lisp của mấy ku bạn, khi xuất ra kết quả nó thường để 4 số sau dấu fẩy, vậy giờ iem muốn sửa lại thành 2 số sau dấu fẩy thì vào đoạn mã nào sửa, và sửa thế nào vậy các bác. Thanks các bác nhìu......... :s_big:

Dùng hàm rtos

Bạn upload file Lisp lên đây, Tue_NV sửa dùm cho.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
:s_big: thực là iem không bít viết lisp, nhưng có cop được một số lisp của mấy ku bạn, khi xuất ra kết quả nó thường để 4 số sau dấu fẩy, vậy giờ iem muốn sửa lại thành 2 số sau dấu fẩy thì vào đoạn mã nào sửa, và sửa thế nào vậy các bác. Thanks các bác nhìu......... :s_big:

Bạn dấu lisp thì làm như sau:

Tìm chử rtos cú pháp nó đại khái thế này (rtos gigi 2 4)

bạn sửa số 4 thành số 2

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hihi, các bác nói e giấu lisp thì tội cho e quá. Chẳng qua iem mún hỏi để sau này có thể tự chỉnh lại được, vì iem xài rất nhiều lisp-chã nhẽ post hết lisp lên nhờ các bác thì bùn kười quá. Có lần e thấy 1 người bật lisp lên chỉnh lại 4 thành 2 (theo iem hiểu là 4 số sau dấu phẩy thành 2 số sau dấu phẩy, mà iem không nhớ được ngừoi đó chỉnh ở câu lệnh gì trong lisp). Thanks các bác, và đừng nghĩ iem dấu lisp, tội nghiệp iem, vì hấu như bộ lisp của iem cũng toàn lấy trên cadviet về mà, các bác giúp iem lisp này: http://www.cadviet.com/upfiles/DT_1.rar

:s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hihi, các bác nói e giấu lisp thì tội cho e quá. Chẳng qua iem mún hỏi để sau này có thể tự chỉnh lại được, vì iem xài rất nhiều lisp-chã nhẽ post hết lisp lên nhờ các bác thì bùn kười quá. Có lần e thấy 1 người bật lisp lên chỉnh lại 4 thành 2 (theo iem hiểu là 4 số sau dấu phẩy thành 2 số sau dấu phẩy, mà iem không nhớ được ngừoi đó chỉnh ở câu lệnh gì trong lisp). Thanks các bác, và đừng nghĩ iem dấu lisp, tội nghiệp iem, vì hấu như bộ lisp của iem cũng toàn lấy trên cadviet về mà.... :s_big: :s_big:

Tue_NV thì không nghĩ bạn giấu nên mới yêu cầu bạn upload lên

 

Bạn hoàn toàn có thể post 1 đoạn Lisp đó lên đây được mà.

Bạn nói post nhiều Lisp lên là ý làm sao? Tue_NV chưa được tỏ

Nếu không có vấn đề gì thì Bạn hãy upload Lisp của bạn lên đây nhé.

 

Còn nếu muốn chỉnh số lẻ thập phân thì bạn có thể làm theo cách này

 

(setq thapphan (getint "\n So chu so thap phan :"))

 

Tìm chữ rtos cú pháp nó đại khái thế này (rtos gigi 2 4)

bạn sửa số 4 thành thapphan là OK.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác


(Defun c:a2()
(setvar "cmdecho" 0)
(initget "Heso Do")
(setq pt (getpoint "\n Chon diem:"))
(if (= pt "Heso")
(progn
(setq am (getreal "Cho he so"))
(if (and (null am) (/= ac 0))
(setq am ac)
)
(setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))
)
(setq ac am))

(if (or (= am 0) (null am)) (setq am 1))
(setq s 0)
(progn
; (setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))
(while pt
(setq entold (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
(command "boundary" pt "")
(setq entnew (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
(if (/= entold entnew)
(progn
(setq entnew (entget (entlast)))
(if (assoc 62 entnew)
(setq entnew (subst (cons 62 (+ 3 (cdr (assoc 62 entnew)))) (assoc 62 entnew) entnew))
(setq entnew (append entnew (list (cons 62 (+ 3 (cdr (assoc 62 (tblsearch "layer" (cdr (assoc 8 entnew))))))))))
)


(entmod entnew)
(Command "area" "o" (entlast))
(setq s (+ s (getvar "area")))
(setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))
(entdel (entlast))
)
(progn
(princ "chon diem sai")
(setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))
)
)
)

)

(princ (* s 1))
(princ)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
:s_big: thực là iem không bít viết lisp, nhưng có cop được một số lisp của mấy ku bạn, khi xuất ra kết quả nó thường để 4 số sau dấu fẩy, vậy giờ iem muốn sửa lại thành 2 số sau dấu fẩy thì vào đoạn mã nào sửa, và sửa thế nào vậy các bác. Thanks các bác nhìu......... :s_big:

 

Bạn sửa dòng cuối cùng (princ (* s 1)) ---> (princ (rtos (* s 1) 2 2))

nhưng k hiểu sao ng viết ct lại viết (* s 1) làm gì nhỉ :s_big:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×