Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

[TO]Bài 03: Quy trình thể hiện bản vẽ tổng


 • Please log in to reply
145 replies to this topic

#121 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 12 September 2016 - 08:13 PM

Đã set bạn chipcoi007 lên level tiếp theo
 • 0

#122 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 20 September 2016 - 02:31 PM

Đã set bạn nguyenmanhdelco lên level tiếp theo
 • 0

#123 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 22 September 2016 - 01:24 PM

Đã set bạn ndungc11 lên level tiếp theo
 • 0

#124 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 18 October 2016 - 06:47 PM

Đã set bạn Hoàng D??ng 18 lên level tiếp theo
 • 0

#125 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 21 October 2016 - 08:49 AM

Đã set bạn tuanpc310 lên level tiếp theo
 • 0

#126 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 30 October 2016 - 10:06 AM

Đã set bạn nguyennghia.hau.10x7 lên level tiếp theo
 • 0

#127 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 03 November 2016 - 02:55 PM

Đã set bạn nguyennghia.hau.10x7 lên level tiếp theo
 • 0

#128 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 12 November 2016 - 04:04 PM

Đã set bạn khuattranthanh lên level tiếp theo
 • 0

#129 tranvanrin

tranvanrin

  Edu level: to4

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 23 November 2016 - 08:36 AM

NỘP BÀI HỌC SỐ 3 http://www.mediafire...dp/Drawing3.dwg


 • 0

#130 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 24 November 2016 - 03:12 PM

Đã set bạn lên level tiếp theo
 • 0

#131 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 05 December 2016 - 01:46 PM

Đã set bạn Vungocduan.epu lên level tiếp theo
 • 0

#132 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 11 December 2016 - 08:31 PM

Đã set bạn trungxd27 lên level tiếp theo
 • 0

#133 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 16 December 2016 - 10:13 PM

Đã set bạn Le Quang Hoang lên level tiếp theo
 • 0

#134 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 09 January 2017 - 10:02 PM

Đã set bạn levanminhdhbkdn lên level tiếp theo
 • 0

#135 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 07 March 2017 - 08:06 PM

Đã set bạn trinhvq.bcatl lên level tiếp theo
 • 0

#136 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 19 April 2017 - 10:27 PM

Đã set bạn leduyen.haui lên level tiếp theo
 • 0

#137 phtai0903

phtai0903

  Edu level: to10, ao10

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 03 May 2017 - 12:22 PM

GỬI THẦY BT3

 

http://www.cadviet.c...159745_xrmb.dwg

http://www.cadviet.c...9745_htmb_1.dwg


 • 0

#138 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 03 May 2017 - 12:26 PM

Đã set bạn phtai0903 lên level tiếp theo
 • 0

#139 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 04 May 2017 - 09:57 PM

Đã set bạn anhtuancie299 lên level tiếp theo
 • 0

#140 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 26 May 2017 - 07:17 AM

Đã set bạn tanh1503 lên level tiếp theo
 • 0