Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

[TO]Bài 04: Quy trình thể hiện bản vẽ chi tiết


 • Please log in to reply
110 replies to this topic

#101 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 13 December 2016 - 09:27 PM

Đã set bạn trungxd27 lên level tiếp theo
 • 0

#102 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 09 January 2017 - 10:04 PM

Đã set bạn levanminhdhbkdn lên level tiếp theo
 • 0

#103 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 18 January 2017 - 08:52 PM

Đã set bạn ndungc11 lên level tiếp theo
 • 0

#104 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 07 March 2017 - 10:10 PM

Đã set bạn trinhvq.bcatl lên level tiếp theo
 • 0

#105 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 21 April 2017 - 10:25 AM

Đã set bạn leduyen.haui lên level tiếp theo
 • 0

#106 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 04 May 2017 - 12:35 PM

Đã set bạn phtai0903 lên level tiếp theo
 • 0

#107 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 04 May 2017 - 10:30 PM

Đã set bạn anhtuancie299 lên level tiếp theo
 • 0

#108 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 29 May 2017 - 04:24 PM

Đã set bạn trinhthinh9x lên level tiếp theo
 • 0

#109 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 12 June 2017 - 08:50 AM

Đã set bạn tanh1503 lên level tiếp theo
 • 0

#110 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 23 June 2017 - 07:19 AM

Đã set bạn tuvan.anduc lên level tiếp theo
 • 0

#111 cadvietedu

cadvietedu

  Trung tâm đào tạo CADViet

 • Moderator
 • PipPipPipPip
 • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 04 July 2017 - 09:30 PM

Đã set bạn thanhhoaia5 lên level tiếp theo
 • 0