Jump to content
Invision Community
cadvietedu

[TO]Bài 08: Liên kết và hệ thống hóa các bản vẽ

Recommended Posts

cadvietedu    24

Bạn đang ở level 3 để xem lại 3 bài đầu, lúc nào bạn xem xong, báo lại trung tâm để set bạn trở lại level 8.

Share this post


Link to post
Share on other sites
cadvietedu    24

File này mình mở trên AutoCAD 2015 bình thường,

Không hiểu vì sao bạn không mở được?

Share this post


Link to post
Share on other sites
kttrunghieu    0

thầy ơi.thầy set giúp em học lại bài 3 với. em học xong rồi nhưng quên một số thao tác. em cảm ơn thầy!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×