Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hhhhgggg

Fillet kết hợp với nối liền và Ma đối tương như thế nào ?

Các bài được khuyến nghị

đề bài: Có 2 line, 1 line nét đứt, 1 line nét liền. y/c mình phải Fillet làm sao để 2 line đó biến thành 1 Pline và cùng biến thành nét đứt hoặc nét liền. Mong được chỉ giáo !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
đề bài: Có 2 line, 1 line nét đứt, 1 line nét liền. y/c mình phải Fillet làm sao để 2 line đó biến thành 1 Pline và cùng biến thành nét đứt hoặc nét liền. Mong được chỉ giáo !

Giữa 2 Line đó phải có 1 khoảng hở. Nếu 2 line không có khoảng hở thì Enter fuzz distance or [Jointype] <0>: = 0

 

Sử dụng lệnh Pe là được liền

Khi biến thành Pline duy nhất thì Pline này mang thuộc tính của đối tượng được chọn đầu tiên

 

Command: pe PEDIT : gõ PE

Select polyline or [Multiple]: m : gõ M

Select objects: Specify opposite corner: 1 found : chọn Line đầu tiên và Pline này mang thuộc tính của đối tượng này

 

Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 2 total : chọn Line thứ hai

 

Select objects: gõ Enter

 

Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j : gõ J

Join Type = Extend

Enter fuzz distance or [Jointype] <5285.4249>: Kích chọn cái điểm cuối Line thứ nhất cần nối

Specify second point: Kích chọn cái điểm cuối Line thứ hai cần nối

1 segments added to polyline

 

Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: gõ Enter

 

Kích chọn cái điểm cuối Line thứ nhất cần nối

Kích chọn cái điểm cuối Line thứ hai cần nối

 

Đây chính là 2 điểm cuối của Line mà bạn định Fillet với R=0 đó

 

:s_big:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Giữa 2 Line đó phải có 1 khoảng hở. Nếu 2 line không có khoảng hở thì Enter fuzz distance or [Jointype] <0>: = 0

 

Sử dụng lệnh Pe là được liền

Khi biến thành Pline duy nhất thì Pline này mang thuộc tính của đối tượng được chọn đầu tiên

 

Command: pe PEDIT : gõ PE

Select polyline or [Multiple]: m : gõ M

Select objects: Specify opposite corner: 1 found : chọn Line đầu tiên và Pline này mang thuộc tính của đối tượng này

 

Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 2 total : chọn Line thứ hai

 

Select objects: gõ Enter

 

Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j : gõ J

Join Type = Extend

Enter fuzz distance or [Jointype] <5285.4249>: Kích chọn cái điểm cuối Line thứ nhất cần nối

Specify second point: Kích chọn cái điểm cuối Line thứ hai cần nối

1 segments added to polyline

 

Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: gõ Enter

 

Kích chọn cái điểm cuối Line thứ nhất cần nối

Kích chọn cái điểm cuối Line thứ hai cần nối

 

Đây chính là 2 điểm cuối của Line mà bạn định Fillet với R=0 đó

 

:s_big:

Anh Tue ơi, tại sao lại phải chọn 2 lần cái khoảng cách điểm cuối line nhất và điểm cuối line 2 vậy anh?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh Tue ơi, tại sao lại phải chọn 2 lần cái khoảng cách điểm cuối line nhất và điểm cuối line 2 vậy anh?

Tại vì như thế này :

 

Giả sử ta có 2 Line : Line AB và Line CD

 

Kéo dài 2 Line AB và CD gặp nhau tại điểm E với (EA <EB) và (EC<ED)

(EA <EB) : có nghĩa là A là cái điểm cuối Line thứ nhất cần nối

(EC<ED) : có nghĩa là C là cái điểm cuối Line thứ hai cần nối

 

Giả sử EC> EA thì giá trị khoảng hở Enter fuzz distance or [Jointype] <0>: phải lớn hơn EC mới nối được

Giả sử EC< EA thì giá trị khoảng hở Enter fuzz distance or [Jointype] <0>: phải lớn hơn EA mới nối được

 

Do vậy, anh chọn cạnh huyền là AC làm khoảng hở tức là

Kích chọn cái điểm cuối Line thứ nhất

Kích chọn cái điểm cuối Line thứ hai. và lấy hai điểm này làm khoảng hở nên

đảm bảo lớn hơn 2 cạnh góc vuông EA và EC. Do vậy thỏa mãn luôn cả 2 điều kiện trên. Thế là nối được

 

Anh nói dài quá. Mong là em hiểu

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Giữa 2 Line đó phải có 1 khoảng hở. Nếu 2 line không có khoảng hở thì Enter fuzz distance or [Jointype] <0>: = 0

 

Sử dụng lệnh Pe là được liền

Khi biến thành Pline duy nhất thì Pline này mang thuộc tính của đối tượng được chọn đầu tiên

 

Command: pe PEDIT : gõ PE

Select polyline or [Multiple]: m : gõ M

Select objects: Specify opposite corner: 1 found : chọn Line đầu tiên và Pline này mang thuộc tính của đối tượng này

 

Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 2 total : chọn Line thứ hai

 

Select objects: gõ Enter

 

Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j : gõ J

Join Type = Extend

Enter fuzz distance or [Jointype] <5285.4249>: Kích chọn cái điểm cuối Line thứ nhất cần nối

Specify second point: Kích chọn cái điểm cuối Line thứ hai cần nối

1 segments added to polyline

 

Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: gõ Enter

 

Kích chọn cái điểm cuối Line thứ nhất cần nối

Kích chọn cái điểm cuối Line thứ hai cần nối

 

Đây chính là 2 điểm cuối của Line mà bạn định Fillet với R=0 đó

 

:s_big:

không phải rùi bác Tuệ à ! Em thấy Dùng Fillet nhìu khi nó nối lại được luôn và Ma luôn mà. nếu dùng PE thì loằng ngoằng quá. Cái đó em cũng bit nhưng em muốn dùng Fillet cơ !!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
không phải rùi bác Tuệ à ! Em thấy Dùng Fillet nhìu khi nó nối lại được luôn và Ma luôn mà. nếu dùng PE thì loằng ngoằng quá. Cái đó em cũng bit nhưng em muốn dùng Fillet cơ !!!

Điều đó chỉ đúng với Polyline thôi. Với Line thì không đúng nữa. Muốn vậy bạn phải chuyển Line sang Pline

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×