Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Hỏi cách xem nhiều file *.sld


 • Please log in to reply
21 replies to this topic

#21 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5556 Bài viết
Điểm đánh giá: 2675 (tuyệt vời)

Đã gửi 05 November 2014 - 02:19 PM

Thanks bạn Doan Van Ha :) .Test đã OK. Nhưng nếu có thể cho trình chiếu lập lại cho đến khi Enter kết thúc trình chiếu thì lisp này tuyệt vời :P .

Được voi đòi 2 bà Trưng hè!

Lisp đây! Nó lặp hết 1 lượt trong thư mục thì lại lặp lượt khác, chừng nào chưa nhấn Enter hoặc Space.

(defun c:vsl(/ lst grr)
 (if slddir
  (setq slddir (vl-filename-directory  (getfiled "Open file" (strcat slddir "\\") "sld" 4)))
  (setq slddir (vl-filename-directory (getfiled "Open file" (getvar "dwgprefix") "sld" 4))))
 (setq lst (vl-directory-files slddir "*.sld" 1))
 (while (and (setq grr (grread T 4 0)) (not (equal '(2 32) grr)) (not (equal '(2 13) grr)))  
  (command "VSLIDE" (strcat slddir "\\" (car lst)))
  (setq lst (cdr lst))
  (if (not lst) (setq lst (vl-directory-files slddir "*.sld" 1)))
  (wait 3))
  (redraw))
(defun wait (seconds / stop)
 (setq stop (+ (getvar "DATE") (/ seconds 86400.0)))
 (while (> stop (getvar "DATE"))
  (princ)))
 

 


 • 3

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#22 phamhung12

phamhung12

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 59 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 05 November 2014 - 02:33 PM

Quá tuyệt vời :D ! Sorry mình hết quyền Bấm nút xanh, nợ lại bạn nhoa :P ...


 • 0