Rated 5/5 based on 240179 internet user reviews

Jump to content


Change Photo

Hướng dẫn sử dụng BBC code


 • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3,772 posts
Danh tiếng: 4332 (đỉnh cao)

Gửi vào 07 June 2009 - 12:49 PM

BBC l g?
BBCode l một m được tạo ra để gip bạn chn những đối tượng hay hiệu ứng đặc biệt vo bi viết. V dụ như hiển thị ảnh trong bi viết, cho chữ c mu sắc, hiển thị phim, nhạc trong bi viết,....

Cch dng BBCODE?
Bắt đầu bạn g dấu [ rồi đến tn bbcode rồi dấu ], kết thc l [ / rồi đến tn bbcode rồi ]
v dụ: [ img]http://www.cadviet.com/upfiles/mypicture.jpg[ /img]

C mấy loại BBCODE?
C hai loại BBCODE,
- loại thứ nhất l một thng số, v dụ [ img]http://www.cadviet.com/upfiles/mypicture.jpg[ /img], [ b]chữ đậm[ /b]
- loại thứ hai l loại c hai thng số, v dụ [ url=http://www.cadviet.com/upfiles/myfile.zip]Download my file[ /url]

CADViet c những BBCODE g?
CADViet c những BBCODE sau:
[ b]Viết đậm[ /b] => Viết đậm
Posted Image
[ u]Gạch chn[ /u] => Gạch chn
Posted Image
[ i]Viết nghing[ /i] => Viết nghing
Posted Image
Khng dng [ s]Help me[ /s] => Khng dng Help me
Posted Image
[ center]Căn giữa[ /center] =>

Căn giữa

Posted Image
[ right]Căn phải[ /right] =>

Căn phải

Posted Image
[ left]Căn tri[ /left] =>

Căn tri

Posted Image
[ spoiler]Chữ ẩn[ /spoiler] =>
Spoiler

Posted Image
[ size=5]Chữ to[ /size] => Chữ to
Posted Image
[ font=times]Mẫu[ /font] => Mẫu
Posted Image
[ color=red]Mẫu[ /color] => Mẫu
Posted Image
[ list][ *]List Item [ *]List ItemList Item[ /list] =>
 • List Item
 • List ItemList Item
Posted Image
[ list=1][ *]List Item [ *]List Item[ /list] =>
 • List Item
 • List Item
Posted Image
[ list=a][ *]List Item [ *]List Item[ /list] =>
 • List Item
 • List Item
Posted Image
[ acronym='bạn thấy g khng']Hy di chuột qua đy[ /acronym] => Hy di chuột qua đy
Posted Image
[ youtube]9KXviPd0fRA[ /youtube]

Đoạn nằm giữa bbcode youtube l bạn lấy từ đường link của youtube, v dụ link _http://www.youtube.com/watch?v=hNoS2BU6bbQ&feature=fvst th đoạn nằm giữa bbcode l hNoS2BU6bbQ
Posted Image
[ MATH]\Delta \Theta[ /MATH] => Posted Image
O[ sub]2[ /sub] => O2
Posted Image
M[ sup]2[ /sup] => m2
Posted Image
[ img]http://cadviet.com/upfiles/vdt_ketqua.png[ /img] => Posted Image
Posted Image
[ url="http://www.cadviet.com/forum"]Trang web về CAD lớn[ /url] =>Trang web
về CAD lớn

Posted Image
[ url]http://www.cadviet.com/forum[ /url] => http://www.cadviet.com/forum
Posted Image
[ email]webmaster@cadviet.com[ /email] => webmaster@cadviet.com
Posted Image
[ email="webmaster@cadviet.com"]Mọi vấn đề xin email về đy[ /email] => Mọi vấn đề xin email về đy
Posted Image
Bc đ ni [ quote]Non sng Việt nam...[ /quote] =>
Bc đ ni

Non sng Việt nam...

Posted Image
[ code](defun c:test() (princ))[ /code] =>
(defun c:test() (princ))

 • 13