Rated 5/5 based on 240179 internet user reviews

Đến nội dung


Hình ảnh

Hướng dẫn sử dụng BBC code


 • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4011 Bài viết
Điểm đánh giá: 4441 (đỉnh cao)

Đã gửi 07 June 2009 - 12:49 PM

BBC là gì?
BBCode là một mã được tạo ra để giúp bạn chèn những đối tượng hay hiệu ứng đặc biệt vào bài viết. Ví dụ như hiển thị ảnh trong bài viết, cho chữ có màu sắc, hiển thị phim, nhạc trong bài viết,....

Cách dùng BBCODE?
Bắt đầu bạn gõ dấu [ rồi đến tên bbcode rồi dấu ], kết thúc là [ / rồi đến tên bbcode rồi ]
ví dụ: [ img]http://www.cadviet.com/upfiles/mypicture.jpg[ /img]

Có mấy loại BBCODE?
Có hai loại BBCODE,
- loại thứ nhất là một thông số, ví dụ [ img]http://www.cadviet.com/upfiles/mypicture.jpg[ /img], [ b]chữ đậm[ /b]
- loại thứ hai là loại có hai thông số, ví dụ [ url=http://www.cadviet.com/upfiles/myfile.zip]Download my file[ /url]

CADViet có những BBCODE gì?
CADViet có những BBCODE sau:
[ b]Viết đậm[ /b] => Viết đậm
Hình đã gửi
[ u]Gạch chân[ /u] => Gạch chân
Hình đã gửi
[ i]Viết nghiêng[ /i] => Viết nghiêng
Hình đã gửi
Không dùng [ s]Help me[ /s] => Không dùng Help me
Hình đã gửi
[ center]Căn giữa[ /center] =>

Căn giữa

Hình đã gửi
[ right]Căn phải[ /right] =>

Căn phải

Hình đã gửi
[ left]Căn trái[ /left] =>

Căn trái

Hình đã gửi
[ spoiler]Chữ ẩn[ /spoiler] =>
Spoiler

Hình đã gửi
[ size=5]Chữ to[ /size] => Chữ to
Hình đã gửi
[ font=times]Mẫu[ /font] => Mẫu
Hình đã gửi
[ color=red]Mẫu[ /color] => Mẫu
Hình đã gửi
[ list][ *]List Item [ *]List ItemList Item[ /list] =>
 • List Item
 • List ItemList Item
Hình đã gửi
[ list=1][ *]List Item [ *]List Item[ /list] =>
 • List Item
 • List Item
Hình đã gửi
[ list=a][ *]List Item [ *]List Item[ /list] =>
 • List Item
 • List Item
Hình đã gửi
[ acronym='bạn thấy gì không']Hãy di chuột qua đây[ /acronym] => Hãy di chuột qua đây
Hình đã gửi
[ youtube]9KXviPd0fRA[ /youtube]

Đoạn nằm giữa bbcode youtube là bạn lấy từ đường link của youtube, ví dụ link _http://www.youtube.com/watch?v=hNoS2BU6bbQ&feature=fvst thì đoạn nằm giữa bbcode là hNoS2BU6bbQ
Hình đã gửi
[ MATH]\Delta \Theta[ /MATH] => Hình đã gửi
O[ sub]2[ /sub] => O2
Hình đã gửi
M[ sup]2[ /sup] => m2
Hình đã gửi
[ img]http://cadviet.com/upfiles/vdt_ketqua.png[ /img] => Hình đã gửi
Hình đã gửi
[ url="http://www.cadviet.com/forum"]Trang web về CAD lớn[ /url] =>Trang web
về CAD lớn

Hình đã gửi
[ url]http://www.cadviet.com/forum[ /url] => http://www.cadviet.com/forum
Hình đã gửi
[ email]webmaster@cadviet.com[ /email] => webmaster@cadviet.com
Hình đã gửi
[ email="webmaster@cadviet.com"]Mọi vấn đề xin email về đây[ /email] => Mọi vấn đề xin email về đây
Hình đã gửi
Bác đã nói [ quote]Non sông Việt nam...[ /quote] =>
Bác đã nói

Non sông Việt nam...

Hình đã gửi
[ code](defun c:test() (princ))[ /code] =>
(defun c:test() (princ))

 • 13