Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hhhhgggg

Lỗi File CAD ko hiển thị số 0 đằng trước dấu phẩy !!!!

Các bài được khuyến nghị

File CAD của em, nó bị lỗi kiểu j ấy, khi chạy lisp tính diện tích chẳng hạn hay lisp j đó liên quan đến con số. nếu kết quả trả về là số <1 dạng 0,x thì nó ko hiển thị số 0 đằng trước dấu phảy. Xin mấy bác Pro chỉ giáo cách sửa ???

 

đây là File CAD : http://www.cadviet.com/upfiles/Giap_nhi.dwg

CODE lisp tính diện tích

;;=============== Dien tich ==============

(defun c:R(/ dtl dtcon pt1 pt2 ss et oslast vsize)

(Setq CVAR (Getvar "CMDECHO"))

(Setvar "CMDECHO" 0)

(prompt "\n Tinh dien tich, KS_Pham Hoang Giang 0985.136.988")

(print)

(if (= tle nil) (progn

(setq tle (getreal "Ty le ban ve 1:X , X=?: "))

(setq ntl (/ 1 tle))

; (setq ntl 1)

(setq tl2 (* ntl ntl))

)

)

(setq dtl 0)

(setq ss (ssadd))

(setq oslast (getvar "OSMODE"))

(command "osnap" "")

(print)

(print)

(setq pt1 (getpoint "\n Chon diem ben trong hinh : "))

(while (/= pt1 nil)

(command "-boundary" pt1 "")

(setq et (entlast))

(ssadd et ss)

(command "area" "e" "last")

; (setq vsize (/ (getvar "VIEWSIZE") tl1))

; (command "hatch" "ANSI31" vsize "0" "last" "")

(setq et (entlast))

(ssadd et ss)

(setq dtcon (/ (getvar "AREA") tl2))

(setq dtl (+ dtcon dtl))

(prompt (strcat "\n Dien tich hinh vua chon=" (rtos dtcon 2 3)))

(print)

(print)

(setq pt1 (getpoint "\nPick internal point : "))

)

(command "setvar" "OSMODE" oslast)

(command "erase" ss "")

(setq ss nil)

(command "redraw")

; (setq dtl (/ dtl 2))

; (print)

(prompt (strcat "\n Dien tich = " (rtos dtl 2 4)))

(print)

 

; (setq pt2 (getpoint "\n Chon text ghi chu dien tich: "))

; (if (/= 0 (DXF 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))

; (command "text" pt2 "0" (strcat (rtos dtl 2 2) " m2"))

; (command "text" pt2 "2" "0" (strcat (rtos dtl 2 3) "m2" ))

; );if

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
File CAD của em, nó bị lỗi kiểu j ấy, khi chạy lisp tính diện tích chẳng hạn hay lisp j đó liên quan đến con số. nếu kết quả trả về là số <1 dạng 0,x thì nó ko hiển thị số 0 đằng trước dấu phảy. Xin mấy bác Pro chỉ giáo cách sửa ???

 

đây là File CAD : http://www.cadviet.com/upfiles/Giap_nhi.dwg

Giờ mình đang bận. Mình sửa sau

Dùng cách sau :

Trước khi dùng Lisp -> Gõ Dimzin -> thiết lập cho nó giá trị bằng 0 là OK

Command: dimzin

Enter new value for DIMZIN <0>: 0

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Giờ mình đang bận. Mình sửa sau

Dùng cách sau :

Trước khi dùng Lisp -> Gõ Dimzin -> thiết lập cho nó giá trị bằng 0 là OK

Command: dimzin

Enter new value for DIMZIN <0>: 0

ok ! Em sửa được Lisp đó rùi, Cảm ơn anh nhìu nhé !!! kekeke vui thế !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ok ! Em sửa được Lisp đó rùi, Cảm ơn anh nhìu nhé !!! kekeke vui thế !

Rát mừng vì bài học bữa trước anh đã chỉ mà em vẫn nhớ. :lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×