Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
namhai

Thêm mẫu Hatch mới vào CAD????

Các bài được khuyến nghị

namhai    18

Chào các Huynh!e thấy trên diễn đàn có 1 số mẫu Hatch mới mà trong CAD chưa có nhưng không biết cách đưa các mẫu hatch ấy vào CAD để sử dụng,mong các huynh chi bảo giùm em với!!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenhuyhoang    426
Chào các Huynh!e thấy trên diễn đàn có 1 số mẫu Hatch mới mà trong CAD chưa có nhưng không biết cách đưa các mẫu hatch ấy vào CAD để sử dụng,mong các huynh chi bảo giùm em với!!!!

Các mẫu mặt cắt mô tả trong file có đuôi .PAT . Bạn có thể tự tạo riêng và lưu cùng trong các file này hoặc lưu trong 1 file riêng có đuôi .PAT.

Các mẫu bạn thấy có thể xin file.PAT của người nào đó đã post lên

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
namhai    18
Các mẫu mặt cắt mô tả trong file có đuôi .PAT . Bạn có thể tự tạo riêng và lưu cùng trong các file này hoặc lưu trong 1 file riêng có đuôi .PAT.

Các mẫu bạn thấy có thể xin file.PAT của người nào đó đã post lên

chẳng hạn mình có 1 mẫu Hatch như thế này(cái này mình post trên CADVIET):

*BETONG, Tao lop be tong

45, 0,0, 0,.7071

45, .1,0, 0,.7071

45, 0,.1, 0,.7071

45, .5,0, 0,.7071

45, .6,0, 0,.7071

0, .8,.1, 0,1, .1,-.9

0, .9,.2, 0,1, .1,-.9

45, .8,.1, .7071,.7071, .1414,-1.2728

45, .9,.1, .7071,.7071, .1414,-1.2728

0, .4,.1, 0,1, .1,-.9

90, .4,.1, 0,1, .1,-.9

90, .5,.1, 0,1, .2,-.8

45, .4,.2, .7071,.7071, .1414,-1.2728

90, .6,.2, 0,1, .1,-.9

0, .6,.3, 0,1, .1,-.9

45, .6,.2, .7071,.7071, .1414,-1.2728

0, .7,.5, 0,1, .1,-.9

90, .8,.5, 0,1, .1,-.9

45, .7,.5, .7071,.7071, .1414,-1.2728

90, .9,.5, 0,1, .1,-.9

0, .9,.6, 0,1, .1,-.9

45, .9,.5, .7071,.7071, .1414,-1.2728

0, .1,.4, 0,1, .1,-.9

90, .2,.4, 0,1, .1,-.9

45, .1,.4, .7071,.7071, .1414,-1.2728

0, .3,.6, 0,1, .1,-.9

45, .4,.6, .7071,.7071, .1414,-1.2728

90, .5,.7, 0,1, .1,-.9

45, .3,.6, .7071,.7071, .2828,-1.1314

90, .6,.8, 0,1, .1,-.9

45, .6,.8, .7071,.7071, .1414,-1.2728

0, .6,.9, 0,1, .1,-.9

0, 0,.8, 0,1, .1,-.9

45, 0,.8, .7071,.7071, .1414,-1.2728

0, .6,.9, 0,1, .1,-.9

0, 0,.8, 0,1, .1,-.9

45, 0,.8, .7071,.7071, .1414,-1.2728

90, .1,.8, 0,1, .1,-.9

90, .2,.8, 0,1, .1,-.9

0, .2,.9, 0,1, .1,-.9

45, .2,.8, .7071,.7071, .1414,-1.2728

 

giờ mình muốn tạo file.pat từ những dữ liệu trên thì làm thế nào và lưu trong cad thì lưu ở đâu?sao mình search file.pat trong ACAD lại không thấy nhỉ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenhuyhoang    426

Tên file là acad.pat (dùng hệ Inches) và acadiso.pat (hệ mét), nó nằm trong thư mục Support. Bạn search kỹ lại xem sao

 

Bạn có thể lưu chung vào các file này. Bạn dùng Notepat để làm, hoặc mở file acad.pat ra thêm vào

 

Tôi lấy 1 đoạn mẫu có sẵn trong acad.pat

 

;;

;; Copyright © 1991-2006 by Autodesk, Inc. All Rights Reserved.

;; Version 2.0

;; AutoCAD Hatch Patterns

;;

;;

;; Note: in order to ease migration of this file when upgrading

;; to a future version of AutoCAD, it is recommended that you add

;; your customizations to the User Defined Hatch Patterns section at the

;; end of this file.

;;

 

 

;; Note: Dummy pattern description used for 'Solid fill'.

*SOLID, Solid fill

45, 0,0, 0,.125

*ANGLE, Angle steel

0, 0,0, 0,.275, .2,-.075

90, 0,0, 0,.275, .2,-.075

*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry

45, 0,0, 0,.125

*ANSI32, ANSI Steel

45, 0,0, 0,.375

45, .176776695,0, 0,.375

*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper

45, 0,0, 0,.25

45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625

*ANSI34, ANSI Plastic, Rubber

45, 0,0, 0,.75

45, .176776695,0, 0,.75

45, .353553391,0, 0,.75

45, .530330086,0, 0,.75

*ANSI35, ANSI Fire brick, Refractory material

45, 0,0, 0,.25

45, .176776695,0, 0,.25, .3125,-.0625,0,-.0625

*ANSI36, ANSI Marble, Slate, Glass

45, 0,0, .21875,.125, .3125,-.0625,0,-.0625

*ANSI37, ANSI Lead, Zinc, Magnesium, Sound/Heat/Elec Insulation

45, 0,0, 0,.125

135, 0,0, 0,.125

*ANSI38, ANSI Aluminum

45, 0,0, 0,.125

135, 0,0, .25,.125, .3125,-.1875

;;

;; The following hatch patterns AR-xxxxx

;; come from AEC/Architectural

;;

*AR-B816, 8x16 Block elevation stretcher bond

0, 0,0, 0,8

90, 0,0, 8,8, 8,-8

*AR-B816C, 8x16 Block elevation stretcher bond with mortar joints

0, 0,0, 8,8, 15.625,-.375

0, -8,.375, 8,8, 15.625,-.375

90, 0,0, 8,8, -8.375,7.625

90, -0.375,0, 8,8, -8.375,7.625

*AR-B88, 8x8 Block elevation stretcher bond

0, 0,0, 0,8

90, 0,0, 8,4, 8,-8

*AR-BRELM, Standard brick elevation english bond with mortar joints

0, 0,0, 0,5.334, 7.625,-.375

0, 0,2.25, 0,5.334, 7.625,-.375

0, 2,2.667, 0,5.334, 3.625,-.375

0, 2,4.917, 0,5.334, 3.625,-.375

90, 0,0, 0,8, 2.25,-3.084

90, -0.375,0, 0,8, 2.25,-3.084

90, 2,2.667, 0,4, 2.25,-3.084

90, 1.625,2.667, 0,4, 2.25,-3.084

*AR-BRSTD, Standard brick elevation stretcher bond

0, 0,0, 0,2.667

90, 0,0, 2.667,4, 2.667,-2.667

*AR-CONC, Random dot and stone pattern

50, 0,0, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

355, 0,0, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

100.4514, 0.5977168,-0.0522934, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

46.1842, 0,2, 6.19462551,-8.84684208, 1.125,-12.375

96.6356, 0.88936745,1.86206693, 8.59588071,-10.40965104, 0.95610288,-10.51713

351.1842, 0,2, 7.74328189,11.0585526, 0.9,-9.9

21, 1,1.5, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

326, 1,1.5, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

71.4514, 1.49742233,1.16448394, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

37.5, 0,0, 2.123,2.567, 0,-6.52,0,-6.7,0,-6.625

7.5, 0,0, 3.123,3.567, 0,-3.82,0,-6.37,0,-2.525

-32.5, -2.23,0, 4.6234,2.678, 0,-2.5,0,-7.8,0,-10.35

-42.5, -3.23,0, 3.6234,4.678, 0,-3.25,0,-5.18,0,-7.35

*AR-HBONE, Standard brick herringbone pattern @ 45 degrees

45, 0,0, 4,4, 12,-4

135, 2.828427125,2.828427125, 4,-4, 12,-4

*AR-PARQ1, 2x12 Parquet flooring: pattern of 12x12

 

.................

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
namhai    18
Tên file là acad.pat (dùng hệ Inches) và acadiso.pat (hệ mét), nó nằm trong thư mục Support. Bạn search kỹ lại xem sao

 

Bạn có thể lưu chung vào các file này. Bạn dùng Notepat để làm, hoặc mở file acad.pat ra thêm vào

 

Tôi lấy 1 đoạn mẫu có sẵn trong acad.pat

 

;;

;; Copyright © 1991-2006 by Autodesk, Inc. All Rights Reserved.

;; Version 2.0

;; AutoCAD Hatch Patterns

;;

;;

;; Note: in order to ease migration of this file when upgrading

;; to a future version of AutoCAD, it is recommended that you add

;; your customizations to the User Defined Hatch Patterns section at the

;; end of this file.

;;

;; Note: Dummy pattern description used for 'Solid fill'.

*SOLID, Solid fill

45, 0,0, 0,.125

*ANGLE, Angle steel

0, 0,0, 0,.275, .2,-.075

90, 0,0, 0,.275, .2,-.075

*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry

45, 0,0, 0,.125

*ANSI32, ANSI Steel

45, 0,0, 0,.375

45, .176776695,0, 0,.375

*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper

45, 0,0, 0,.25

45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625

*ANSI34, ANSI Plastic, Rubber

45, 0,0, 0,.75

45, .176776695,0, 0,.75

45, .353553391,0, 0,.75

45, .530330086,0, 0,.75

*ANSI35, ANSI Fire brick, Refractory material

45, 0,0, 0,.25

45, .176776695,0, 0,.25, .3125,-.0625,0,-.0625

*ANSI36, ANSI Marble, Slate, Glass

45, 0,0, .21875,.125, .3125,-.0625,0,-.0625

*ANSI37, ANSI Lead, Zinc, Magnesium, Sound/Heat/Elec Insulation

45, 0,0, 0,.125

135, 0,0, 0,.125

*ANSI38, ANSI Aluminum

45, 0,0, 0,.125

135, 0,0, .25,.125, .3125,-.1875

;;

;; The following hatch patterns AR-xxxxx

;; come from AEC/Architectural

;;

*AR-B816, 8x16 Block elevation stretcher bond

0, 0,0, 0,8

90, 0,0, 8,8, 8,-8

*AR-B816C, 8x16 Block elevation stretcher bond with mortar joints

0, 0,0, 8,8, 15.625,-.375

0, -8,.375, 8,8, 15.625,-.375

90, 0,0, 8,8, -8.375,7.625

90, -0.375,0, 8,8, -8.375,7.625

*AR-B88, 8x8 Block elevation stretcher bond

0, 0,0, 0,8

90, 0,0, 8,4, 8,-8

*AR-BRELM, Standard brick elevation english bond with mortar joints

0, 0,0, 0,5.334, 7.625,-.375

0, 0,2.25, 0,5.334, 7.625,-.375

0, 2,2.667, 0,5.334, 3.625,-.375

0, 2,4.917, 0,5.334, 3.625,-.375

90, 0,0, 0,8, 2.25,-3.084

90, -0.375,0, 0,8, 2.25,-3.084

90, 2,2.667, 0,4, 2.25,-3.084

90, 1.625,2.667, 0,4, 2.25,-3.084

*AR-BRSTD, Standard brick elevation stretcher bond

0, 0,0, 0,2.667

90, 0,0, 2.667,4, 2.667,-2.667

*AR-CONC, Random dot and stone pattern

50, 0,0, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

355, 0,0, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

100.4514, 0.5977168,-0.0522934, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

46.1842, 0,2, 6.19462551,-8.84684208, 1.125,-12.375

96.6356, 0.88936745,1.86206693, 8.59588071,-10.40965104, 0.95610288,-10.51713

351.1842, 0,2, 7.74328189,11.0585526, 0.9,-9.9

21, 1,1.5, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25

326, 1,1.5, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6

71.4514, 1.49742233,1.16448394, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112

37.5, 0,0, 2.123,2.567, 0,-6.52,0,-6.7,0,-6.625

7.5, 0,0, 3.123,3.567, 0,-3.82,0,-6.37,0,-2.525

-32.5, -2.23,0, 4.6234,2.678, 0,-2.5,0,-7.8,0,-10.35

-42.5, -3.23,0, 3.6234,4.678, 0,-3.25,0,-5.18,0,-7.35

*AR-HBONE, Standard brick herringbone pattern @ 45 degrees

45, 0,0, 4,4, 12,-4

135, 2.828427125,2.828427125, 4,-4, 12,-4

*AR-PARQ1, 2x12 Parquet flooring: pattern of 12x12

 

.................

ok!cảm ơn bác nhiều nhé,e làm được rùi! nhưng không hiểu sao support trong ACAD2007 của em lại không có file.pat nào cả, em search rùi nhưng vẫn không thấy, e phải copy file.pat download trên CADVIET và paste vào support thì mới được, có phải bộ cài ACAD của e có vấn đề không nhỉ?vì trong support cũng không search thấy file.pgp?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×