Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Có đoạn lisp cỏn con nhờ sửa mã, Em loay hoay mãi ???


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 hhhhgggg

hhhhgggg

  biết dimedit

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 393 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)

Đã gửi 17 June 2009 - 08:34 AM

Lisp đo Di rùi Pick ra Text của bác Tuệ, Em thêm đoạn mã nhập hệ số vào để nhân kết quả với hệ số mà nó lỗi ko chạy,... Em loay hoay mãi nhờ các bác Pro giúp !
CODE
;=============== Di pick=========
(defun c:dii()
(setq po1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))
(setq po2 (getpoint po1"\n Chon diem thu hai :"))
(setq kc (rtos(distance po1 po2) 2 2))

(if co1 (setq co2 (getreal (strcat "\n he so <" (rtos co1) ">:")))
(setq co1 (getreal "\n he so :" )))
(if co2 (setq co1 co2))

(setq giatri (entget (car (entsel "\n Select Text to results: "))))
;(command "luprec" "2")
(setq gia (assoc 1 giatri))
(setq nt1 (cons 1 (rtos (* co1 kc))))
(setq giatri (subst kc gia giatri))
(entmod giatri)
(princ)
)
 • 0
Hoàng Giang

#2 q288

q288

  biết lệnh fillet

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 209 Bài viết
Điểm đánh giá: 164 (tàm tạm)

Đã gửi 17 June 2009 - 08:50 AM

Lisp đo Di rùi Pick ra Text của bác Tuệ, Em thêm đoạn mã nhập hệ số vào để nhân kết quả với hệ số mà nó lỗi ko chạy,... Em loay hoay mãi nhờ các bác Pro giúp !
CODE
;=============== Di pick=========
(defun c:dii()
(setq po1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))
(setq po2 (getpoint po1"\n Chon diem thu hai :"))
(setq kc (rtos(distance po1 po2) 2 2))

(if co1 (setq co2 (getreal (strcat "\n he so <" (rtos co1) ">:")))
(setq co1 (getreal "\n he so :" )))
(if co2 (setq co1 co2))

(setq giatri (entget (car (entsel "\n Select Text to results: "))))
;(command "luprec" "2")
(setq gia (assoc 1 giatri))
(setq nt1 (cons 1 (rtos (* co1 kc))))
(setq giatri (subst kc gia giatri))
(entmod giatri)
(princ)
)


Bạn sửa lại như sau:
(defun c:dii ()
(setq po1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))
(setq po2 (getpoint po1 "\n Chon diem thu hai :"))
(setq kc (distance po1 po2))

(if co1
(setq co2 (getreal (strcat "\n he so <" (rtos co1) ">:")))
(setq co1 (getreal "\n he so :"))
)
(if co2 (setq co1 co2) )

(setq giatri (entget (car (entsel "\n Select Text to results: "))))

(setq gia (assoc 1 giatri))
(setq nt1 (cons 1 (rtos (* co1 kc) 2 2)))
(setq giatri (subst nt1 gia giatri))
(entmod giatri)
(princ)
)
 • 1

#3 hhhhgggg

hhhhgggg

  biết dimedit

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 393 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)

Đã gửi 17 June 2009 - 09:06 AM

Bạn sửa lại như sau:
(defun c:dii ()
(setq po1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))
(setq po2 (getpoint po1 "\n Chon diem thu hai :"))
(setq kc (distance po1 po2))

(if co1
(setq co2 (getreal (strcat "\n he so <" (rtos co1) ">:")))
(setq co1 (getreal "\n he so :"))
)
(if co2 (setq co1 co2) )

(setq giatri (entget (car (entsel "\n Select Text to results: "))))

(setq gia (assoc 1 giatri))
(setq nt1 (cons 1 (rtos (* co1 kc) 2 2)))
(setq giatri (subst nt1 gia giatri))
(entmod giatri)
(princ)
)

ok ! cảm ơn bác nhìu nhé !
 • 0
Hoàng Giang

#4 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 17 June 2009 - 09:14 AM

Lisp đo Di rùi Pick ra Text của bác Tuệ, Em thêm đoạn mã nhập hệ số vào để nhân kết quả với hệ số mà nó lỗi ko chạy,... Em loay hoay mãi nhờ các bác Pro giúp !
CODE
;=============== Di pick=========
(defun c:dii()
(setq po1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))
(setq po2 (getpoint po1"\n Chon diem thu hai :"))
(setq kc (rtos(distance po1 po2) 2 2))

(if co1 (setq co2 (getreal (strcat "\n he so <" (rtos co1) ">:")))
(setq co1 (getreal "\n he so :" )))
(if co2 (setq co1 co2))

(setq giatri (entget (car (entsel "\n Select Text to results: "))))
;(command "luprec" "2")
(setq gia (assoc 1 giatri))
(setq nt1 (cons 1 (rtos (* co1 kc))))
(setq giatri (subst kc gia giatri))
(entmod giatri)
(princ)
)

Sửa lại cho bạn đây :

(defun c:dii(/ po1 po2 kc giatri gia nt1)
(setq po1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))
(setq po2 (getpoint po1"\n Chon diem thu hai :"))
(setq kc (distance po1 po2))

(if (null co1) (setq co1 1))
(setq co2 (getreal (strcat "\n he so <" (rtos co1) ">:")))

(if co2 (setq co1 co2) (setq co2 co1))

(setq giatri (entget (car (entsel "\n Select Text to results: "))))

(setq gia (assoc 1 giatri))

(setq nt1 (cons 1 (rtos (* co1 kc) 2 2)))

(setq giatri (subst nt1 gia giatri))
(entmod giatri)
(princ)
)
 • 0