Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

xin trợ giúp về làm tròn text


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 hmt

hmt

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 146 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)

Đã gửi 21 December 2014 - 10:31 AM

chào mọi ng. Hiện e có 1 vấn đề đó là việc làm tròn số các text trong cad. ví dụ 2.35 -> 2.60,  3.63 -> 3.60 , 3.66-> 3.70,   3.96->4.00

mà có rất nhiều đối tượng text cần làm tròn như vạy. Mong các pro giúp đỡ :) thank all 


 • 0

#2 sgcq

sgcq

  Hội Hai Lúa

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1905 Bài viết
Điểm đánh giá: 701 (tốt)

Đã gửi 21 December 2014 - 11:06 AM

:D :D :D

Do 2 lúa không biết lisp, Bác test thử lisp này xem sao, nhớ sửa chữa lại cho phù hợp.

 

http://www.cadviet.c...replacetext.lsp

:D :D :D


 • 1

HỘI HAI LÚA

 

 

FB: https://www.facebook...oups/HaiLuaHoi/


#3 hiepttr

hiepttr

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)

Đã gửi 21 December 2014 - 12:32 PM

chào mọi ng. Hiện e có 1 vấn đề đó là việc làm tròn số các text trong cad. ví dụ 2.35 -> 2.60,  3.63 -> 3.60 , 3.66-> 3.70,   3.96->4.00

mà có rất nhiều đối tượng text cần làm tròn như vạy. Mong các pro giúp đỡ :) thank all 

 

Phần tô đỏ hơi khó :D :D :D


 • 1

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia !

Bergson


#4 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 21 December 2014 - 01:30 PM

- nhoc mới thử viết bạn test thử ^^

(defun c:bongbong(/ c ss ename info text1 so num)
(setq c -1)
(prompt "Chon text so: ")
 (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
 (progn
  (while (setq ename (ssname ss (setq c (1+ c))))
   (if (setq num (distof (cdr (assoc 1 (entget ename)))))
      num
   );if
	 (if num
	 (progn
	  (setq info (entget ename))
	  (setq text1 (distof (rtos (distof (cdr (assoc 1 info))) 2 2)))
	  (if (or (> (rem text1 0.1) 0.05) (equal (rem text1 0.1) 0.05 0.01))
	  (setq so (rtos (lamtron text1 0.1) 2 2))
	  (setq so (rtos (- text1 (rem text1 0.1)) 2 2))
	  )
	  (entmod (subst (cons 1 so) (assoc 1 info) info))
	  )
	  )
	  )
 )
 )
(princ)
)
(defun lamtron (n k / sodu)
 (setq sodu (rem n k))
 (if (/= sodu 0)
  (setq n (+ (- n sodu) k))
 )
 n
)	  

 • 1
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#5 hmt

hmt

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 146 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)

Đã gửi 21 December 2014 - 04:07 PM

- nhoc mới thử viết bạn test thử ^^

(defun c:bongbong(/ c ss ename info text1 so num)
(setq c -1)
(prompt "Chon text so: ")
 (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
 (progn
  (while (setq ename (ssname ss (setq c (1+ c))))
   (if (setq num (distof (cdr (assoc 1 (entget ename)))))
      num
   );if
	 (if num
	 (progn
	  (setq info (entget ename))
	  (setq text1 (distof (rtos (distof (cdr (assoc 1 info))) 2 2)))
	  (if (or (> (rem text1 0.1) 0.05) (equal (rem text1 0.1) 0.05 0.01))
	  (setq so (rtos (lamtron text1 0.1) 2 2))
	  (setq so (rtos (- text1 (rem text1 0.1)) 2 2))
	  )
	  (entmod (subst (cons 1 so) (assoc 1 info) info))
	  )
	  )
	  )
 )
 )
(princ)
)
(defun lamtron (n k / sodu)
 (setq sodu (rem n k))
 (if (/= sodu 0)
  (setq n (+ (- n sodu) k))
 )
 n
)	  

thank bác :D lisp dùng rất tốt :D 


 • 0