Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Lỗi Autocad tất cả các phiên bản


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 dong007nb

dong007nb

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)

Đã gửi 24 June 2009 - 01:07 PM

mới gần đây chúng tôi bị gặp phải trường hợp : Đa số các lệnh đều không thục hiện được nếu muốn vẽ thao tác với một lệnh thông thường thi` phải thêm dấu chấm (.) phía trước lệnh
vd :
vẽ đường line binh` thường thì gõ (L) là được nhưng bây giờ phải gõ .L

(máy không upload list nào, không thay đổi gì trong acad.pgp
dung` chương trình bkavpro bản quyền, dùng Kaspersky 9 bản quyền)

Nghi là bị virut nhung chàng bit loại gi`
Restast lại Autocad không được
Format HDD cài lại Win xong đâu lai vào đấy

vậy bác nào biết cách sửa lồi này thì xin hướng dẫn cho anh em với nhé
 • 1

#2 dong007nb

dong007nb

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)

Đã gửi 25 June 2009 - 10:10 AM

hò hò bực mình tìm kiếm cách giải quyết, tôi tìm ra được 2 cách :

cách 1:

Vào đường dẫn C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Support

giữ lại 23 đến 25 file đầu con` nhũng file sau xoá sạch

Hình đã gửi

kiềm nghiệm cool. hết lỗi luôn !

cách 2:

sử dụng đoạn list có trên cadviet upload chạy khi khởi động autocad trên máy

http://www.cadviet.c...CVAV_v101_1.lsp :s_big: (tạm dịch là cad việt anti virut) :blink:

;; --------- Fix acad.lsp virus ---------
;; Free lisp from CADViet.com


(setq removedcodelist (list
";; Silent load."
"(princ)"
"(load \"acadapp\")"
"(load \"ddcopy.lsp\")"
""
)
infectedcodelist (strcat
"(load \"acadapp\"),"
"(load \"ddcopy.lsp\"),"
"(setq path (findfile \"base.dcl\"))"
)
restoresv (list (cons "cmdecho" 1)
(cons "zoomfactor" 60)
(cons "mbuttonpan" 1)
(cons "HIGHLIGHT" 1)
(cons "fillmode" 1)

)
restorecmd (list "plot" "u" "qsave"
"line" "quit" "trim"
"extend" "move" "xplode"
"xref" "xbind"
)

)
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.01 is starting ...")
(setq ifile 0)
(vl-load-com)

(setq support_path (findfile "base.dcl")
support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
nowdwg (getvar "dwgname")
wjqm (findfile nowdwg)
wjqm (if wjqm
wjqm
nowdwg
)
dwg_path (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))

removedlist (list
(strcat support_path "acadapp.lsp")
(strcat support_path "acadappp.lsp")
(strcat support_path "ddcopy.lsp")
(strcat dwg_path "acad.lsp")
)
fixedlist (list
(strcat support_path "acad.mnl")
(strcat support_path "acad.lsp")
)
)

(defun fixvr (fn / content infected)
(if (setq ff (open fn "r"))
(progn
(while (setq str (read-line ff))
(if (not (member str removedcodelist))
(setq content (append content (list str)))
(if (wcmatch str infectedcodelist)
(setq infected t)
)
)
)
(close ff)
(if infected
(progn
(setq ff (open fn "w"))
(foreach str content
(write-line str ff)
)
(close ff)
(princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
(setq ifile (1+ ifile))
)
)
)
)
)

(foreach fn removedlist
(if (vl-file-delete fn)
(progn
(princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
(setq ifile (1+ ifile))
)
)
)

(foreach fn fixedlist
(fixvr fn)
)

(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
(princ "\nNo infected files were found!")
(progn
(setvar "cmdecho" 0)
(mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
(mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
(princ (strcat "\nTotal "
(itoa ifile)
" infected files were found and removed!"
)
)
(setvar "cmdecho" 1)
)
)
(princ "\n****************************************")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ)


kiểm nghiệm cũng ngon không thấy lỗi nữa

***** đánh giá cách 2 sài ngon an toàn hơn *****

tag : cach khac phuc sua loi lenh cad , loi lenh cad , loi autocad
 • 0

#3 Tranngoc

Tranngoc

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 06 July 2009 - 01:04 PM

Tôi không rõ lắm nhưng có thể cái Acad.PGP của bạn đã bị lỗi. bạn xem trong Support như đã nói ở trên nhưng mở acad.pgp ra xem có phải ở đầu tên các lệnh có thêm các dấu ( , ) hay không. Nếu đúng thế một là bạn sửa lại hai là ban copy acad.pgp ở máy khác vào . Bạn kiểm tra lại nhe!
 • 1

#4 kts.trungdung

kts.trungdung

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 June 2010 - 11:30 PM

hò hò bực mình tìm kiếm cách giải quyết, tôi tìm ra được 2 cách :

cách 1:

Vào đường dẫn C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Support

giữ lại 23 đến 25 file đầu con` nhũng file sau xoá sạch

Hình đã gửi

kiềm nghiệm cool. hết lỗi luôn !

cách 2:

sử dụng đoạn list có trên cadviet upload chạy khi khởi động autocad trên máy

http://www.cadviet.c...CVAV_v101_1.lsp :cheers: (tạm dịch là cad việt anti virut) :s_big:

;; --------- Fix acad.lsp virus ---------
;; Free lisp from CADViet.com
(setq removedcodelist (list
";; Silent load."
"(princ)"
"(load \"acadapp\")"
"(load \"ddcopy.lsp\")"
""
)
infectedcodelist (strcat
"(load \"acadapp\"),"
"(load \"ddcopy.lsp\"),"
"(setq path (findfile \"base.dcl\"))"
)
restoresv (list (cons "cmdecho" 1)
(cons "zoomfactor" 60)
(cons "mbuttonpan" 1)
(cons "HIGHLIGHT" 1)
(cons "fillmode" 1)

)
restorecmd (list "plot" "u" "qsave"
"line" "quit" "trim"
"extend" "move" "xplode"
"xref" "xbind"
)

)
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.01 is starting ...")
(setq ifile 0)
(vl-load-com)

(setq support_path (findfile "base.dcl")
support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
nowdwg (getvar "dwgname")
wjqm (findfile nowdwg)
wjqm (if wjqm
wjqm
nowdwg
)
dwg_path (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))

removedlist (list
(strcat support_path "acadapp.lsp")
(strcat support_path "acadappp.lsp")
(strcat support_path "ddcopy.lsp")
(strcat dwg_path "acad.lsp")
)
fixedlist (list
(strcat support_path "acad.mnl")
(strcat support_path "acad.lsp")
)
)

(defun fixvr (fn / content infected)
(if (setq ff (open fn "r"))
(progn
(while (setq str (read-line ff))
(if (not (member str removedcodelist))
(setq content (append content (list str)))
(if (wcmatch str infectedcodelist)
(setq infected t)
)
)
)
(close ff)
(if infected
(progn
(setq ff (open fn "w"))
(foreach str content
(write-line str ff)
)
(close ff)
(princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
(setq ifile (1+ ifile))
)
)
)
)
)

(foreach fn removedlist
(if (vl-file-delete fn)
(progn
(princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
(setq ifile (1+ ifile))
)
)
)

(foreach fn fixedlist
(fixvr fn)
)

(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
(princ "\nNo infected files were found!")
(progn
(setvar "cmdecho" 0)
(mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
(mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
(princ (strcat "\nTotal "
(itoa ifile)
" infected files were found and removed!"
)
)
(setvar "cmdecho" 1)
)
)
(princ "\n****************************************")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ)


kiểm nghiệm cũng ngon không thấy lỗi nữa

***** đánh giá cách 2 sài ngon an toàn hơn *****

tag : cach khac phuc sua loi lenh cad , loi lenh cad , loi autocad


Cách 3: (Cách này ngon lắm)
Xóa sạch Cad và chuyển sang vẽ tay, đảm bảo sẽ không gặp vấn đề về lệnh. Cùng lắm là hết mực thôi!
 • 0