Đến nội dung


Hình ảnh
- - - - -

[Share] Fonts CAD; 1463 fonts SHX - 2 lúa.


 • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1 sgcq

sgcq

  Hội Hai Lúa

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1880 Bài viết
Điểm đánh giá: 692 (tốt)

Đã gửi 05 January 2015 - 01:03 PM

:D :D :D

Qua quá trình nổ lực hoàn thiện bộ sưu tập fonts SHX, 2 lúa đã có trong tay 1463 fonts SHX để chia sẻ cho bạn được liệt kê dưới đây: 

 

Đã cập nhật lên 1596 font. 

 

Thư mục cài fonts đề xuất:

C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Fonts\

 

1.SHX, 1ND.SHX, 1vni.shx, 2.SHX, 2VNI.SHX, 3CBRUS1.SHX, 3CBRUS2.SHX, 3CCOUR.SHX, 3CELIR.SHX, 3CGOTHG.SHX, 3CGOUDI.SHX, 3CGOUDR.SHX, 3CGTHICE.SHX, 3CGTHICI.SHX, 3CHELIR.SHX, 3CHVB.SHX, 3CHVNR1.SHX, 3CHVR.SHX, 3CITAL.SHX, 3CITALIC.SHX, 3CITALT.SHX, 3CNG.SHX, 3COMPLEX.SHX, 3CROMAND.SHX, 3CROMANS.SHX, 3CROMANT.SHX, 3CSCRC.SHX, 3CSCRS.SHX, 3CSIMPLE.SHX, 3CSWI.SHX, 3CTIME.SHX, 3CTIR1.SHX, 3CTIR18.SHX, 3CTXT.SHX, @extfont2.shx, ABCROM.SHX, Abcroman.shx, ABCROMH.SHX, AcadEref.shx, ACOGO.SHX, AE.SHX, ae2.shx, aehalf.shx, AGES0.SHX, AGMO.SHX, AGMS.SHX, AGSFONT.SHX, AMDTSymbols.shx, amgdt.shx, amgdtans.shx, ANCSTRNL.SHX, AP2-COM.SHX, AP2-MNT.SHX, AP2-RMC.SHX, AP2-RMD.SHX, AP2-RMS.SHX, AP2-RMT.SHX, AP2-SCR.SHX, AP2-SIM.SHX, AP2-TXT.SHX, APWA.SHX, ARABIC.SHX, ARABIC2.SHX, ARABSTAN.SHX, ARCDR2GP.SHX, ARCFAST.SHX, ARCH-SS.SHX, ARCH-SST.SHX, ARCH.SHX, ARCH1.SHX, ARCH2.SHX, ARCHA.SHX, ARCHB.SHX, ARCHBOLD.SHX, ARCHD.SHX, ARCHF.SHX, ARCHFAST.SHX, ***.SHX, ARCHISE1.SHX, ARCHISE2.SHX, archisel.shx, ARCHITX1.SHX, ARCHITXT.SHX, ARCHLTR.SHX, ARCHOLD.SHX, ARCHOLDM.SHX, ARCHOLDT.SHX, ARCHQUI1.SHX, ARCHQUIK.SHX, ARCHS.SHX, ARCHSTD.SHX, ARCHSTD2.SHX, ARCHSTY1.SHX, ARCHSTYL.SHX, ARCHSTYL2.SHX, ARCHT-LS.SHX, ARCHT-XL.SHX, ARCHT.SHX, ARCHTITL.SHX, ARCHUL.SHX, ARCQUICK.SHX, ARCSTEN.SHX, ARCTEXT.SHX, ARCTI-B.SHX, ARCTI-BO.SHX, ARCTI-BT.SHX, ARCTI-O.SHX, ARCTI-T.SHX, ARCTI.SHX, ARCTITLE.SHX, ARCTX-B.SHX, ARCTX-BO.SHX, ARCTX-BT.SHX, ARCTX-O.SHX, ARCTX-T.SHX, ARCTX.SHX, ARCWY2FW.SHX, ARCWY2GP.SHX, ARCWY2HC.SHX, ARCWY2LC.SHX, ARCWY2TX.SHX, ARHAND0.SHX, ARHAND1.SHX, ARHAND2.SHX, ARHAND4.SHX, arial.shx, ARL-O.SHX, ARL-T.SHX, ARL.SHX, ARR-B.SHX, ARR-BO.SHX, ARR-BT.SHX, ARR-H.SHX, ARR-HO.SHX, ARR-HT.SHX, ARR-O.SHX, ARR-T.SHX, ARR.SHX, ARSTENCL.SHX, AS.SHX, ASG.SHX, ASIA.SHX, ATLANTA.SHX, AU1.SHX, Au101s03.shx, AUTOPE.SHX, AVANT.SHX, AVG-B.SHX, AVG-BO.SHX, AVG-BT.SHX, AVG-O.SHX, AVG-T.SHX, AVG.SHX, AVG_TP.SHX, AWOLF.SHX, BAMBAMIL.SHX, BAMBAMJL.SHX, BAMBAMNL.SHX, BANCO.SHX, BANG.SHX, BANG1.SHX, BASQUE.SHX, BAT.SHX, BAT1.SHX, BAT2.SHX, BC39.SHX, BC39AN.SHX, BDP-O.SHX, BDP-T.SHX, BDP.SHX, BE.SHX, BEEHIVE.SHX, begnat-o.shx, BHS-B.SHX, BHS-BO.SHX, BHS-BT.SHX, BHS-H.SHX, BHS-HO.SHX, BHS-HT.SHX, BHS-L.SHX, BHS-LO.SHX, BHS-LT.SHX, BHS-O.SHX, BHS-T.SHX, BHS.SHX, BIFOCLHH.SHX, bigfont.shx, BIGFONT1.SHX, BIMINI.SHX, BINH.SHX, BKM-B.SHX, BKM-BO.SHX, BKM-BT.SHX, BKM-O.SHX, BKM-T.SHX, BKM.SHX, BK_HCM1Vnromans.shx, BK_HCM1Vntime.shx, BLOCK.SHX, BLOCKNEW.SHX, BLOCKOUT.SHX, BLOCKSHD.SHX, BNG-B.SHX, BNG-BO.SHX, BNG-BT.SHX, BNG-O.SHX, BNG-T.SHX, BNG.SHX, BOHEMIAN.SHX, BOLD-2.SHX, bold.shx, BOLD1.SHX, BOLDSHDW.SHX, BORGIA.SHX, BROKEN.SHX, BRS-O.SHX, BRS-T.SHX, BRS.SHX, CADHZF.SHX, CADNW-1.SHX, CADSLDXJ.SHX, CADSLFSJ.SHX, CADSLHTJ.SHX, CADSLKTJ.SHX, CADSLSTJ.SHX, CAPONE.SHX, CB-HD.SHX, CB-LD.SHX, cb.shx, CBS_HZTXT.SHX, Cdm.shx, CDMHELV.SHX, CDMLROY.SHX, CDMLROYC.SHX, CDMLROYS.SHX, CDM_NC.SHX, CENT.SHX, CENTBH.SHX, CENTURY.SHX, CHAPI.SHX, CHHBG.SHX, CHHBG1.SHX, CHHSML.SHX, CHHSML1.SHX, CHIN2.SHX, CHINA.SHX, CHINESE.SHX, chineset.shx, CHISEL-L.SHX, CHISEL-M.SHX, CHISEL-S.SHX, CHISEL.SHX, CHISEL1.SHX, CIBT____.SHX, CIRCUIT.SHX, CM-HD.SHX, CMLIGHT.SHX, CMLIGHTH.SHX, CMLIGHTI.SHX, CMTXT.SHX, Cobt____.shx, COF-O.SHX, COF-T.SHX, COF.SHX, COGOAID.SHX, complex.shx, COMPLEX9.SHX, CORBU.SHX, COS-B.SHX, COS-BO.SHX, COS-BT.SHX, COS-O.SHX, COS-T.SHX, COS.SHX, CPR-H.SHX, CPR-HO.SHX, CPR-HT.SHX, CSL-B.SHX, CSL-BO.SHX, CSL-BT.SHX, CSL-O.SHX, CSL-T.SHX, CSL.SHX, CTXT.SHX, CUASO.SHX, CV.SHX, CVP.SHX, CVWINRD.SHX, CVWINRS.SHX, CYRILLIC.SHX, CYRILTLC.SHX, DASHFONT.SHX, DAYUFP.SHX, DAYUKP.SHX, DAYULP.SHX, DAYUMP.SHX, DAYUS.shx, DAYUSP.SHX, DAYUV.SHX, DAYUXP.SHX, DC-HD-M.SHX, DC-HD.SHX, DC-LD-M.SHX, DC-LD.SHX, DC-M.SHX, DIEN.SHX, dim.shx, DIN.SHX, DISOCP.SHX, DMC-B.SHX, DMC-BO.SHX, DMC-BT.SHX, DMC-O.SHX, DMC-T.SHX, DMC.SHX, DOTFONT.SHX, DXF.SHX, DXFS.SHX, DXTCH.SHX, EBE-HD.SHX, EBE-LD.SHX, engineer.shx, ENGRSTAN.SHX, ENGSTRAN.SHX, EQSP.SHX, EQSPMENU.SHX, EQUAL.SHX, ERS-B.SHX, ERS-BO.SHX, ERS-BT.SHX, ERS-H.SHX, ERS-HO.SHX, ERS-HT.SHX, ERS-L.SHX, ERS-LO.SHX, ERS-LT.SHX, ERS-O.SHX, ERS-T.SHX, ERS.SHX, ES.SHX, ESKD.SHX, ESKDU.SHX, EUR-B.SHX, EUR-BO.SHX, EUR-BT.SHX, EUR-D.SHX, EUR-DO.SHX, EUR-DT.SHX, EUR-H.SHX, EUR-HO.SHX, EUR-HT.SHX, EUR-O.SHX, EUR-T.SHX, EUR.SHX, EUROSTIL.SHX, Euro____.shx, EURRO___.SHX, EURR____.SHX, Eur_____.shx, Ex1135__.shx, ex1136__.shx, extfont.shx, extfont2.shx, exthalf2.shx, extslim2.shx, EYEGLASS.SHX, FANCY10.SHX, FAST.SHX, FAST1A.SHX, FASTEQ.SHX, FHZ.SHX, FKG-B.SHX, FKG-BO.SHX, FKG-BT.SHX, FKG-H.SHX, FKG-HO.SHX, FKG-HT.SHX, FKG-O.SHX, FKG-T.SHX, FKG.SHX, FONT68.SHX, FONTMAP.SHX, FREEHAND.SHX, FRS-O.SHX, FRS-T.SHX, FRS.SHX, FRUITAML.SHX, FRZ-B.SHX, FRZ-BO.SHX, FRZ-BT.SHX, FRZ-O.SHX, FRZ-T.SHX, FRZ.SHX, FS.SHX, FS1.SHX, FS64F.SHX, FS64S.SHX, FSHZ.SHX, Fssx.shx, FST.SHX, FSTXT.SHX, FT2-O.SHX, FT2-T.SHX, FT2.SHX, FTC-B.SHX, FTC-BO.SHX, FTC-BT.SHX, FTC-H.SHX, FTC-HO.SHX, FTC-HT.SHX, FTC-L.SHX, FTC-LO.SHX, FTC-LT.SHX, FTC-O.SHX, FTC-T.SHX, FTC.SHX, futura.shx, FUTURO.SHX, G.SHX, g12f13.shx, g13f12d.shx, g13f12w.shx, GAR-B.SHX, GAR-BO.SHX, GAR-BT.SHX, GAR-O.SHX, GAR-T.SHX, GAR.SHX, GATSBY.SHX, GB-HD.SHX, GB-LD.SHX, GB.SHX, gbcbig.shx, gbeitc.shx, gbenor.shx, GBHZFS.shx, GCAD.SHX, GDT.SHX, GDT_____.SHX, GEN.SHX, genbold.shx, genbold2.shx, genhlvt.shx, GENHLVT2.shx, GENIE.SHX, GENISO.SHX, geniso12.shx, GENLTSHP.SHX, GENPRESE.SHX, GLOBE.SHX, gothice.shx, GOTHICE9.SHX, GOTHICEN.SHX, GOTHICE_.SHX, gothicg.shx, GOTHICG9.SHX, GOTHICG_.SHX, gothici.shx, GOTHICI9.SHX, GOTHICI_.SHX, GOTHNIB.SHX, greekc.shx, GREEKC__.SHX, greeks.shx, GREEKS__.SHX, GREKCOMP.SHX, GUOMAN.SHX, G_GOTHIC.SHX, HAN1.shx, Hand.shx, HAND0.SHX, hand1.shx, HAND1H.SHX, HAND2.SHX, HAND3.SHX, HAND4.SHX, HANDL.SHX, HANDLET.SHX, HANDLTR.SHX, HANDLTR1.SHX, HANOI.SHX, HAQUI.SHX, HARCBLD.SHX, HARCTEC.SHX, HASP.SHX, HB-HD.SHX, HB-LD.SHX, HB.SHX, HBOLD.SHX, HCB-HD.SHX, HCB-LD.SHX, HCB.SHX, HCOMX.SHX, HDIEG.SHX, Hebrew.shx, Hebtxt.shx, Hebtxtn.shx, HEL-B-LS.SHX, HEL-M.SHX, HEL1-BLD.SHX, HEL2-BLD.SHX, HEL3-BLD.SHX, HEL3-MED.SHX, HELLTF.SHX, HELLTO.SHX, HELMED00.SHX, Helmed01.shx, HELMEDF.SHX, HELMEDO.SHX, HELV-BLD.SHX, HELV.SHX, HELV01.shx, HELV1O.SHX, HELV1S.SHX, HELVBLD.SHX, HELVBOL0.SHX, HELVBOL1.SHX, HELVBOL2.SHX, HELVBOL3.SHX, HELVBOLD.SHX, HELVETIC.SHX, HELVL.SHX, HELVL1.SHX, HELVL2.SHX, HELVLT0.SHX, HELVLT1.SHX, HELVLT2.SHX, HELVLT3.SHX, HELVM.SHX, HELVM1.SHX, HELVM2.SHX, HELVMED0.SHX, HELVMED1.SHX, HELVMED2.SHX, HELVMED3.SHX, HELVO.SHX, HELVOUT.SHX, Helvs.shx, HFL.SHX, hhzfs.shx, hhzkt.shx, HL-HD.SHX, HL-LD.SHX, HL.SHX, HLC-B.SHX, HLC-BO.SHX, HLC-BT.SHX, HLC-H.SHX, HLC-HO.SHX, HLC-HT.SHX, HLC-L.SHX, HLC-LO.SHX, HLC-LT.SHX, HLC-O.SHX, HLC-T.SHX, HLC.SHX, HLI-O.SHX, HLI-T.SHX, HLI.SHX, HLinetype.shx, HLSTD.SHX, HLTR.SHX, HLV-1251.SHX, HLV-1257.SHX, HLV-850.SHX, HLV-850T.SHX, HLV-852.SHX, HLV-852B.SHX, HLV-866.SHX, HLV-B.SHX, HLV-BO.SHX, HLV-BT.SHX, HLV-CYRL.SHX, HLV-H.SHX, HLV-HO.SHX, HLV-HT.SHX, HLV-L.SHX, HLV-LO.SHX, HLV-LT.SHX, HLV-O.SHX, HLV-T.SHX, HLV.SHX, HLV1.shx, HLV2.SHX, HLV3.SHX, HLVMENU.SHX, HLVOUTL.SHX, HLV_BP.SHX, HLV_LP.SHX, HLV_MP.SHX, HLV_TM.SHX, HLV_TP.SHX, HLV_TPX.SHX, HM-HD.SHX, HM-LD.SHX, HM.SHX, HMDXFS.SHX, HMDXST.SHX, HMKXFS.SHX, HMKXHT.SHX, HMKXKT.SHX, HMKXST.SHX, HMO.SHX, HNOTE.SHX, HOATBIF.SHX, HOATFON.SHX, HOB-O.SHX, HOB-T.SHX, HOB.SHX, HOLLOW.SHX, HOUTL.SHX, HS-M.SHX, HS.SHX, HShape.shx, HSHZTXT.SHX, HT.SHX, HT64F.SHX, HT64S.SHX, HTS.SHX, Htsx.shx, Htxt.shx, HUB-HD.SHX, HVBO.SHX, HVBS.SHX, Hvl1.shx, HVLO.SHX, HVLS.SHX, HVMO.SHX, HVMOUT.SHX, HVMS.SHX, HVMSOLID.SHX, HVO.SHX, HVSOLID.SHX, HWHZTXT.SHX, HZ.SHX, HZ1.SHX, HZA.SHX, hzD.shx, hzdx.shx, hzf.shx, HZFA.SHX, HZFS.SHX, HZFS1.SHX, HZHP.SHX, HZHT.SHX, HZJS-1.SHX, HZJS-2.SHX, HZJS-3.SHX, HZKT.SHX, HZKX.SHX, HZLS.SHX, Hznum.shx, hzpmk.shx, hzsix.shx, HZST.SHX, HZTCH.SHX, HZTX.SHX, hztxt.shx, Hztxt1.shx, Hztxt2.shx, HZTXT3.SHX, HZTXTB.SHX, HZTXTH.SHX, Hztxts.shx, HZTXTTCH.SHX, hzwb.shx, hzxk.shx, HZXY.SHX, HZZY.SHX, HZ_97.SHX, ic-romant.shx, IGES0.SHX, iges1001.shx, iges1002.shx, iges1003.shx, INTL_ENGINEERING.shx, ISO.SHX, ISO9.SHX, isocp.shx, ISOCP1.SHX, isocp2.shx, ISOCP2__.SHX, isocp3.shx, ISOCP3__.SHX, ISOCP___.SHX, isoct.shx, isoct2.shx, ISOCT2__.SHX, isoct3.shx, ISOCT3__.SHX, ISOCT___.SHX, ISOEQ.SHX, ITALCOMP.SHX, ITALIAN.SHX, italic.shx, ITALIC8.SHX, ITALIC9.SHX, italicc.shx, ITALICC9.SHX, ITALICC_.SHX, italict.shx, ITALICT9.SHX, ITALICT_.SHX, ITALIC_T.SHX, ITALIC__.SHX, ITALTRPX.SHX, ITCNEW.SHX, IVY.SHX, I_GOTHIC.SHX, JAVA.SHX, KE.SHX, KHZ.SHX, KHZTXT.SHX, KROY.SHX, KSHZ.shx, KStxt.shx, KT-K.SHX, KT64F.SHX, KT64S.SHX, KTGY.SHX, Ktsx.shx, kythuat1.shx, kythuat2.shx, LANDCADD.SHX, LEREQ.SHX, LEROY.SHX, LSP.SHX, LTG-B.SHX, LTG-BO.SHX, LTG-BT.SHX, LTG-O.SHX, LTG-T.SHX, LTG.SHX, ltshpvn.shx, LTTLL.SHX, LTTLN.SHX, LTYPESHP.SHX, ltypeshp1.shx, lzsimp.shx, M.SHX, MAC-O.SHX, MAC-T.SHX, MAC.SHX, MAGICIAN.SHX, MAJED.SHX, MARCFAST.SHX, MARCQUIK.SHX, MARCTITL.SHX, MARCTXT.SHX, MARKER.SHX, MATBANG.SHX, MCG_TP.SHX, MEDSOL.SHX, mhm.shx, Michal.shx, Michal_m.shx, MICOUT.SHX, MICRO.SHX, MICROG.SHX, Miry.shx, Mirym.shx, MIS-O.SHX, MIS-T.SHX, MIS.SHX, MLEROY.SHX, MONOARCH.SHX, MONOFAST.SHX, MONOQUIK.SHX, MONOS.SHX, MONOSB.SHX, MONOSBI.SHX, MONOSI.SHX, MONOSIMP.SHX, MONOTITL.SHX, monotxt.shx, MONOTXT8.SHX, MONOTXT9.SHX, MONOTXT_.SHX, MROMANS.SHX, MSD.SHX, MSIMPLEX.SHX, MTPROXY1.SHX, MTPROXY2.SHX, MTPROXY3.SHX, MTPROXY4.SHX, MTPROXY5.SHX, MTPROXY6.SHX, MTPROXY7.SHX, MTPROXY8.SHX, MTPROXY9.SHX, MULTPLIL.SHX, MULTPLNH.SHX, MULTPLNL.SHX, NAMES.SHX, NASKHC.SHX, NASKHD.SHX, NASKHN.SHX, Nbbj-bld.shx, NBV-B.SHX, NBV-BO.SHX, NBV-BT.SHX, NBV-O.SHX, NBV-T.SHX, NBV.SHX, NCRIPTC.SHX, NCRIPTS.SHX, NCT-B.SHX, NCT-BO.SHX, NCT-BT.SHX, NCT-O.SHX, NCT-T.SHX, NCT.SHX, NGHIA.SHX, NGHIA1.SHX, NGHIA2.SHX, NGHIA3.SHX, NGHIA4.SHX, NGHIA5.SHX, NGHIASHP.SHX, NH-HD.SHX, NH-LD.SHX, NH.SHX, nhztxt.shx, NOTING.SHX, NOUTLINE.SHX, NUMBER.SHX, NUOC.SHX, NUOC1.SHX, OBH.SHX, OBK.SHX, OKV.SHX, OLI.SHX, OPT-B.SHX, OPT-BO.SHX, OPT-BT.SHX, OPT-O.SHX, OPT-T.SHX, OPT.SHX, OPTM1O.SHX, OPTM1S.SHX, OR-HD.SHX, OR-LD.shx, OR.SHX, ORATORC.SHX, ORATORS.SHX, ORATORT.SHX, ORIG.SHX, ORIG2.SHX, OUTLINE.SHX, PA-VERT.SHX, PAL-B.SHX, PAL-BO.SHX, PAL-BT.SHX, PAL-O.SHX, PAL-T.SHX, PAL.SHX, PAN-B.SHX, PAN-BO.SHX, PAN-BT.SHX, PAN-O.SHX, PAN-T.SHX, PAN.SHX, PANROMAN.SHX, PAR-O.SHX, PAR-T.SHX, PAR.SHX, PARIS.SHX, Par_____.shx, PC.SHX, PECC3Vn.shx, PECC3Vn1.shx, PECC3Vnd.shx, PECC3Vnromaci.shx, PECC3Vnromadi.shx, PECC3Vnromanc.shx, PECC3Vnromand.shx, PECC3Vnromans.shx, PECC3Vnromant.shx, PECC3Vns.shx, PECC3Vn_new.shx, pecshape.SHX, PF-HD-M.SHX, PF-HD.SHX, PF-LD-M.SHX, PF-LD.SHX, PF-M.SHX, PF.SHX, PGN-B.SHX, PGN-BO.SHX, PGN-BT.SHX, PGN-L.SHX, PGN-LO.SHX, PGN-LT.SHX, PGN-O.SHX, PGN-T.SHX, PGN.SHX, PHANTOM.SHX, PNOM1O.SHX, PNOM1S.SHX, POSTER.SHX, PRS-O.SHX, PRS-T.SHX, PRS.SHX, PTMARKS.SHX, pvltype.shx, QTR-HD-M.SHX, QTR-HD.SHX, QTR-LD-M.SHX, QTR-LD.SHX, QTR-M.SHX, QTR.SHX, RAULP.SHX, REV-O.SHX, REV-T.SHX, REV.SHX, REVERSE.SHX, REVIS.SHX, RMC.SHX, RMNS085.SHX, RMNS100.SHX, RMS.SHX, rockwell.shx, ROMAB___.SHX, ROMAI___.SHX, ROMAN.SHX, ROMAN2.SHX, romanc.shx, ROMANC1.SHX, ROMANC9.SHX, ROMANCVN.SHX, ROMANC__.SHX, romand.shx, ROMAND1.SHX, ROMAND9.SHX, ROMANDD.SHX, ROMANDD1.SHX, ROMANDFR.SHX, ROMANDVN.SHX, ROMAND__.SHX, ROMANF.SHX, ROMANM2.shx, ROMANS-O.SHX, romans.shx, ROMANS1.SHX, ROMANS9.SHX, ROMANSF.SHX, ROMANSM.SHX, ROMANSN.SHX, ROMANSV.SHX, ROMANSVN.SHX, ROMANS__.SHX, romant.shx, ROMANT1.SHX, ROMANT9.SHX, ROMANTIC.SHX, ROMANT__.SHX, ROMAN_SL.SHX, Romb____.shx, Romi____.shx, Rom_____.shx, RUBONFS.SHX, RUBONL.SHX, RUBONM.SHX, RUBONS.SHX, RUSSELL.SHX, s.SHX, SANSSBO_.SHX, SANSSB__.SHX, SANSSO__.SHX, SANSS___.SHX, SARIAL.SHX, SARIALH.SHX, Sasbo___.shx, Sasb____.shx, Saso____.shx, Sas_____.shx, SCREEN.SHX, SCRIPT.SHX, scriptc.shx, SCRIPTC9.SHX, SCRIPTC_.SHX, scripts.shx, SCRIPTS9.SHX, SCRIPTS_.SHX, SCRPCOMP.SHX, SCRPSIMP.SHX, SF.SHX, SFONT.SHX, SGCQ_TCVN3_H.SHX, SGCQ_TCVN3_N.shx, SGCQ_UNICODE_1.shx, SGCQ_UNICODE_2.shx, SGCQ_UNICODE_3.shx, SGCQ_UNICODE_4.shx, SGCQ_UNICODE_5.shx, SGCQ_VNI.shx, SHADOW.SHX, SHAPES.SHX, shx.txt, SHZTXT.SHX, SIM.SHX, SIMPFRAC.SHX, simplex.shx, SIMPLEX8.SHX, SIMPLEX9.SHX, SIMPLEXA.SHX, SIMPLEX_.SHX, Sinotxt1.shx, Sivan.shx, Sivan_m.shx, SMFS.SHX, SOLID.SHX, SOMPLEX.SHX, SOU-B.SHX, SOU-BO.SHX, SOU-BT.SHX, SOU-O.SHX, SOU-T.SHX, SOU.SHX, SPEC-BAR.SHX, SPEC-SL.SHX, special.shx, spec_bar.shx, spec_sl.shx, SROMANC.SHX, SROMANCH.SHX, SROMAND.SHX, SROMANDH.SHX, SROMANDI.SHX, SS.SHX, SST.SHX, ST.SHX, ST64F.SHX, ST64S.SHX, STANDARD.SHX, STARS.SHX, Stdb1.shx, Stdb2.shx, STEELIST.SHX, STENCIL.SHX, STENEQ.SHX, STF.SHX, STK.SHX, Stkx.shx, STMM.SHX, STN-O.SHX, STN-T.SHX, STN.SHX, STSL.SHX, Stsx.shx, STYLU.SHX, Suf_____.shx, SUPEF___.SHX, SWISS.SHX, SWISSB.SHX, SWISSBI.SHX, SWISSBO.SHX, SWISSC.SHX, SWISSCB.SHX, SWISSCBI.SHX, SWISSCBO.SHX, SWISSCI.SHX, SWISSCK.SHX, SWISSCKI.SHX, SWISSCL.SHX, SWISSCLI.SHX, SWISSE.SHX, SWISSEB.SHX, SWISSEK.SHX, SWISSEL.SHX, SWISSI.SHX, SWISSK.SHX, SWISSKI.SHX, SWISSKO.SHX, SWISSL.SHX, SWISSLI.SHX, syastro.shx, SYASTRO_.SHX, SYFS.SHX, symap.shx, SYMAP___.SHX, symath.shx, SYMATH__.SHX, symeteo.shx, SYMETEO_.SHX, SYMS.SHX, symusic.shx, SYMUSIC_.SHX, SYSMENU.SHX, SYSMENU1.SHX, SYSMENU2.SHX, TB-HD-M.SHX, TB-HD.SHX, TB-LD-M.SHX, TB-LD.SHX, TB-M.SHX, TB.SHX, TCVN3italci.shx, TCVN3italic.shx, TCVN3simliup.shx, TCVN3simple.shx, TCVN3txt.shx, TCVN3txtiup.shx, TCVNW.SHX, Teb_____.shx, TECHB___.SHX, TECHL___.SHX, TECHNIC_.SHX, TECHNO.SHX, TEK-O.SHX, TEK-T.SHX, TEK.SHX, Tel_____.shx, Te______.shx, TICS.SHX, TIF-B.SHX, TIF-BO.SHX, TIF-BT.SHX, TIF-H.SHX, TIF-HO.SHX, TIF-HT.SHX, TIF-O.SHX, TIF-T.SHX, TIF.SHX, TIM-B.SHX, TIM-BO.SHX, TIM-BT.SHX, TIM-O.SHX, TIM-T.SHX, TIM.SHX, TIMES.SHX, timesout.shx, TITLEO.SHX, Tjhzd.shx, TJHZF.SHX, Tjhzk.shx, TMS.SHX, TOPHZ1.SHX, TPS.SHX, TRIPLEX.SHX, tssdchn.shx, Tssdeng.shx, Tssdeng2.shx, TUBULAR.SHX, TVARBI__.SHX, TVARIB__.SHX, TVBADI__.SHX, TVBLAC__.SHX, TVBLCI__.SHX, TVBODI__.SHX, TVBODO__.SHX, TVCLAR__.SHX, TVCLI___.SHX, TVCOOP__.SHX, TVCOPI__.SHX, TVFREE__.SHX, TVFREI__.SHX, TVGOTH__.SHX, TVGTHI__.SHX, TVITALCI.SHX, TVITALIC.DWG.SHX, TVITALIC.SHX, TVROMACI.SHX, TVROMADI.SHX, TVROMANC.SHX, TVROMAND.SHX, TVROMANS.SHX, TVSIMLI.SHX, TVSIMPLE.SHX, TVTIME.SHX, TVTIME__.SHX, TVTIMI__.SHX, TVTXT.SHX, TVTXTI.SHX, txt.shx, TXT1.SHX, TXT9.SHX, TXTSTRN.SHX, TXT_____.SHX, UGLYR.SHX, UMATH.SHX, UMB-O.SHX, UMB-T.SHX, UMB.SHX, UNIV.SHX, UNIVCH.SHX, UNIVCL.SHX, UNIVH.SHX, UNV-B.SHX, UNV-BO.SHX, UNV-BT.SHX, UNV-H.SHX, UNV-HO.SHX, UNV-HT.SHX, UNV-L.SHX, UNV-LO.SHX, UNV-LT.SHX, UNV-O.SHX, UNV-T.SHX, UNV.SHX, URM-O.SHX, URM-T.SHX, URM.SHX, VAG-B.SHX, VAG-BO.SHX, VAG-BT.SHX, VAG-O.SHX, VAG-T.SHX, VAG.SHX, VCAD.SHX, VCOMPLEX.SHX, VCUR2___.SHX, VERTICAL.SHX, VHANTIQ.SHX, VHARABIA.SHX, VHARIABI.SHX, VHARIAL.SHX, VHARIALB.SHX, VHARIALI.SHX, VHARIALN.SHX, VHARIALU.SHX, VHARIS.SHX, VHAVAN.SHX, VHAVANB.SHX, VHAVANBI.SHX, VHAVANI.SHX, VHBAHAB.SHX, VHBLACK.SHX, VHBODO.SHX, VHCENTB.SHX, VHCENTBI.SHX, VHCENTI.SHX, VHCENTN.SHX, VHCLARE.SHX, VHCOMSCI.SHX, VHCOOP.SHX, VHCORVI.SHX, VHCOUR.SHX, VHCOURB.SHX, VHCOURU.SHX, VHEXOTIC.SHX, VHFREE.SHX, VHGOTH.SHX, VHHELS.SHX, VHKOALA.SHX, VHLINCOL.SHX, VHLINUS.SHX, VHMEMO.SHX, VHMUSTI.SHX, VHPARK.SHX, VHPRES.SHX, VHREVU.SHX, VHROMAN.SHX, VHROMANU.SHX, VHSIMPLE.SHX, VHSOUTH.SHX, VHSOUTHU.SHX, VHTEKN.SHX, VHTIFANI.SHX, VHTIFH.SHX, VHTIFNI.SHX, VHTIFNIU.SHX, VHTIME.SHX, VHTIMEB.SHX, VHTIMEBI.SHX, VHTIMEI.SHX, VHTIMEU.SHX, VHTIME__.SHX, VHUNIV.SHX, VHVOGU.SHX, VINET.SHX, visiohg.shx, visiojp.shx, visiotc.shx, VITALIC.SHX, VITALICI.SHX, VN-ABC.SHX, VN-ABCH.SHX, VN.SHX, VN1.SHX, VN1CMPLE.SHX, VN1ITALI.SHX, VN1ROMAN.SHX, VN2.SHX, VN3D.SHX, VN3D2.SHX, Vnabc.shx, VNABC1.SHX, Vnabch.shx, VNACAD.SHX, VNAGB2.SHX, VNAGD.SHX, VNAGW.SHX, VNANTIQ.SHX, VNANTIQB.SHX, VNARAB.SHX, VNARABIA.SHX, VNARIABI.SHX, VNARIAL.SHX, VNARIAL2.SHX, VNARIALB.SHX, VNARIALI.SHX, VNARIALN.SHX, VNARIALU.SHX, VNARIANB.SHX, VNARIANI.SHX, VNARIS.SHX, VNARISO2.SHX, VNARVAK2.SHX, VNAVAN.SHX, VNAVANB.SHX, VNAVANI.SHX, VNAVANT.SHX, VNAVANTH.SHX, VNA_____.SHX, VNB.SHX, VNBAHAB.SHX, VNBAHAM.SHX, VNBAHAMA.SHX, VNBAHAMH.SHX, VNBDBC2.SHX, VNBGKOK2.SHX, VNBKD.SHX, VNBKL.SHX, VNBKL2.SHX, VNBLACK.SHX, VNBLACKH.SHX, VNBLIPO2.SHX, VNBODO.SHX, VNBRUS.SHX, VNBRUS1.SHX, VNBRUS2.SHX, VNBRUSR2.SHX, VNC.SHX, VNCC-ARI.SHX, VNCC-COM.SHX, VNCC-MNT.SHX, VNCC-RMC.SHX, VNCC-RMD.SHX, VNCC-RMS.SHX, VNCC-RMT.SHX, VNCC-SCR.SHX, VNCC-SIM.SHX, VNCC-TIM.SHX, VNCC-TXT.SHX, VNCC.SHX, VNCCARIA.SHX, VNCCBO__.SHX, VNCCCI__.SHX, VNCCER__.SHX, VNCCEU__.SHX, VNCCSA__.SHX, VNCCSS.SHX, VNCCSS__.SHX, VNCCTI__.SHX, VNCC_ARI.SHX, VNCC_ARI2.SHX, VNCC_COM.SHX, VNCC_COM2.SHX, VNCC_C_1.SHX, VNCC_MNT.SHX, VNCC_MNT2.SHX, VNCC_M_1.SHX, VNCC_RMC.SHX, VNCC_RMC2.SHX, VNCC_RMD.SHX, VNCC_RMD2.SHX, VNCC_RMS.SHX, VNCC_RMS2.SHX, VNCC_RMT.SHX, VNCC_RMT2.SHX, VNCC_R_1.SHX, VNCC_R_2.SHX, VNCC_R_3.SHX, VNCC_R_4.SHX, VNCC_SCR.SHX, VNCC_SCR2.SHX, VNCC_SIM.SHX, VNCC_SIM2.SHX, VNCC_S_1.SHX, VNCC_S_2.SHX, VNCC_TIM.SHX, VNCC_TXT.SHX, VNCC_TXT2.SHX, VNCC_T_1.SHX, VNCENTB.SHX, VNCENTBI.SHX, VNCENTI.SHX, VNCENTN.SHX, VNCITYB_.SHX, VNCLARE.SHX, VNCLRDO2.SHX, VNCOB02.SHX, VNCOM02.SHX, VNCOMSI.SHX, VNCOOP.SHX, VNCOOPI2.SHX, VNCOROR2.SHX, VNCORSI.SHX, VNCOUR.SHX, VNCOUR2.SHX, VNCOURB.SHX, VNCOURBI.SHX, VNCOURI.SHX, VNCOURIE.SHX, VNCSCPT2.SHX, VND.SHX, VNDC2.SHX, VNDS.SHX, VNERIE2.SHX, VNEXOTI.SHX, VNEXOTI2.SHX, VNEXOTIC.SHX, VNEXOTIH.SHX, VNFFRAK2.SHX, VNFONAN2.SHX, VNFONT.SHX, Vnfonth.shx, VNFREE.SHX, VNFRESR2.SHX, VNFUTUR2.SHX, VNGARAR.SHX, VNGARAR2.SHX, VNGOTHIC.SHX, VNH.SHX, VNHEL.SHX, VNHELH.SHX, VNHELII2.SHX, VNHELIR2.SHX, VNHELV.SHX, VNHELVH.SHX, VNHELVS.SHX, VNHOBR2.SHX, VNHV.SHX, VNHV01.SHX, VNHVB2.SHX, VNI-DIM.SHX, vni-romans.shx, VNIC____.SHX, VNIHELVE.SHX, VNIH____.SHX, VNISPLEX.SHX, VNITAL.SHX, VNITALCI.SHX, VNITALI.SHX, VNITALIC.SHX, VNITAU.SHX, VNIV.SHX, VNKOALA.SHX, VNL.SHX, VNLINCO2.SHX, VNLINCOL.SHX, VNLINOS2.SHX, VNLINUS.SHX, VNLUCIDA.SHX, VNMARI2.SHX, VNMEMO.SHX, VNMUSTI.SHX, VNNCB2.SHX, VNNCR.SHX, VNNCR2.SHX, VNNG2.SHX, VNNGHNG.SHX, VNNGHNGH.SHX, VNPARK.SHX, VNPARR2.SHX, VNPOR.SHX, VNPRES.SHX, VNPRESEN.SHX, VNPRESR2.SHX, VNPTRG2.SHX, VNR.SHX, VNREVR2.SHX, VNREVU.SHX, VNREVUH.SHX, VNRMS.SHX, VNRMSH.SHX, VNROMA.SHX, VNROMACI.SHX, VNROMADI.SHX, vnroman.shx, VNROMAN2.SHX, VNROMAN3.SHX, VNROMAN4.SHX, VNROMAN5.SHX, VNROMANB.SHX, VNROMANC.SHX, VNROMAND.SHX, VNROMANS.SHX, Vnromant.shx, VNROMAN_.SHX, VNROMA~1.SHX, VNROML-.SHX, VNROML.SHX, VNROMU.SHX, VNS.SHX, VNSASB.SHX, VNSHELL.SHX, VNSHX.SHX, VNSHXH.SHX, VNSIM-1.SHX, VNSIML.SHX, VNSIMLI.SHX, VNSIMLI1.SHX, VnsimliMinh.shx, Vnsimple.shx, VnsimpleMinh.shx, VNSIMPLU.SHX, VNSIMU.SHX, VNSOUTH.SHX, VNSOUTHB.SHX, VNSOUTHD.SHX, VNSOUTHI.SHX, VNSOUTHN.SHX, VNSS.SHX, VNSTAMP.SHX, VNSTHN__.SHX, VNSW.SHX, VNSWI.SHX, VNSWIS.SHX, VNT.SHX, VNTEKN.SHX, VNTENII2.SHX, VNTHIN.SHX, VNTIB01.SHX, VNTIB2.SHX, VNTIFANI.SHX, VNTIFH.SHX, VNTIMB__.SHX, VNTIME.SHX, VNTIME1.SHX, VNTIMED.SHX, VNTIMEH.SHX, VNTIMEH1.SHX, VNTIMES.SHX, VNTIME__.SHX, VNTIMI__.SHX, VNTIR.SHX, VNTIR2.SHX, VNTXT.SHX, VNTXTH.SHX, VNTXTI.SHX, VNT_____.SHX, VNUNICO2.SHX, VNWDSOR2.SHX, VNZCMR2.SHX, VN_ABC.SHX, VN_ABCH.SHX, VN_BK1.SHX, VN_LITE.SHX, Vn_new.shx, VN_VNI.SHX, VN______.SHX, VROMANC.SHX, VROMANC9.SHX, VROMANCI.SHX, VS.SHX, VSIMPL.SHX, VSIMPLEX.SHX, VSIMPLI.SHX, VSSW.SHX, VSW.SHX, VTXT.SHX, VV.SHX, V_HVB2.SHX, whgdtxt.shx, whgtxt.shx, whtgtxt.shx, whtmtxt.shx, X-HELV1A.SHX, X-HLVL1A.SHX, X-HLVL1D.SHX, X-HLVL1S.shx, X-HLVM1D.SHX, X-OPTA1D.SHX, X-OPTA1O.SHX, X-OPTA1S.shx, X-OPTA2S.SHX, x-timr1d.shx, X-TIMR1O.SHX, X-TIMR1S.SHX, X-TIMR2D.SHX, X-TIMR2O.SHX, X-TIMR2S.SHX, X-TIMR3D.SHX, X-TIMR3O.SHX, X-TIMR3S.SHX, XC01.SHX, XC1.SHX, XC2.SHX, XC60.SHX, XOPTA1.SHX, ZCH-O.SHX, ZCH-T.SHX, ZCH.SHX, ZORBAGNL.SHX, zzd.SHX.

 

Nếu bạn nào tìm không ra fonts cần thiết, thì vui .......vẻ để lại tin nhắn cho mọi người cùng biết. Tuy nhiên, nếu bạn cáu gắt để lại tin nhắn trong sự giận dữ cũng không sao.

 

Link download:

 

http://canh-me.com/1...ad-shx-link-mf/

 

Bài này update từ bài http://www.cadviet.c...-839-font-shx/, có 839 fonts SHX.

 

 

 

:D :D :D


 • 4

12728974_230210507314169_718723558582070 HỘI HAI LÚA

           fanpage: https://www.facebook.com/HoiHaiLua/

 

 

 

 

 

 


#2 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5679 Bài viết
Điểm đánh giá: 2605 (tuyệt vời)

Đã gửi 05 January 2015 - 09:31 PM

Cảm ơn tinh thần Share k mệt của bác ^^


 • 0

Thành viên nhóm CadMagic.
Mời bạn ghé thăm facebook nhóm - Page viết lisp theo yêu cầu  :
CAD MAGIC


#3 ldthien

ldthien

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 11 March 2015 - 05:01 PM

thanks


 • 0

#4 Hoàng Ngọc Toản

Hoàng Ngọc Toản

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 19 June 2016 - 05:35 PM

down k đc bác ơi


 • 0

#5 sgcq

sgcq

  Hội Hai Lúa

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1880 Bài viết
Điểm đánh giá: 692 (tốt)

Đã gửi 19 June 2016 - 08:29 PM

Đã fix


 • 0

12728974_230210507314169_718723558582070 HỘI HAI LÚA

           fanpage: https://www.facebook.com/HoiHaiLua/

 

 

 

 

 

 


#6 phongtran86

phongtran86

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 177 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)

Đã gửi 24 June 2016 - 08:29 PM

Đã fix

bác có font VnsimliU.shx; VnsimpleU.shx; VnArialU.shx; VnRomancU.shx; VnRomandU.shx ko nhỉ :D EM tim trên 1596 font ko có


 • 0

#7 hoquangvinh

hoquangvinh

  biết lệnh mirror

 • Members
 • PipPipPip
 • 154 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 26 June 2016 - 08:50 AM

Thanks bác


 • 0

#8 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5679 Bài viết
Điểm đánh giá: 2605 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 October 2016 - 04:14 PM

Bác lúa cập nhật link này giúp ket với, ket cần 1 2 loại trong này mà gg từ trưa đến giờ vẫn trật @@


 • 1

Thành viên nhóm CadMagic.
Mời bạn ghé thăm facebook nhóm - Page viết lisp theo yêu cầu  :
CAD MAGIC


#9 kienxd04

kienxd04

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 25 October 2016 - 12:42 PM

sao mình down  link trên lại ra trang: http://saigoncanhquan.com/autocad/;

Nhờ bạn xem lại link giúp


 • 0

#10 sgcq

sgcq

  Hội Hai Lúa

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1880 Bài viết
Điểm đánh giá: 692 (tốt)

Đã gửi 25 October 2016 - 05:17 PM

:D :D :D

Ồ, sorry.

 2 lúa đã fix. 3 link dưới đây đều dẫn dến 1 file.

 

http://canh-me.com/1...ad-shx-link-mf/

http://www.cadviet.c...96-fonts-2-lua/

http://www.cadviet.c...2-839-font-shx/

 

:D :D :D


 • 1

12728974_230210507314169_718723558582070 HỘI HAI LÚA

           fanpage: https://www.facebook.com/HoiHaiLua/

 

 

 

 

 

 


#11 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5679 Bài viết
Điểm đánh giá: 2605 (tuyệt vời)

Đã gửi 26 October 2016 - 10:20 AM

Cám ơn bác đã cập nhật. Ket kết hợp của bác vào cũng được 1950 font rồi, k biết có bị trùng k, n thôi kệ ^^ Đợt vừa rồi lắm file bình đồ từ Nam gửi ra quá, thiếu miết
 • 0

Thành viên nhóm CadMagic.
Mời bạn ghé thăm facebook nhóm - Page viết lisp theo yêu cầu  :
CAD MAGIC


#12 khamphatvantay

khamphatvantay

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 26 October 2016 - 05:45 PM

K đọc được


 • 0

Cách chơi số đề và tìm lô đề online