Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
sam8xd

Lisp phân lớp đất đắp + thống kê thép + in tự động mới viết

Các bài được khuyến nghị

sam8xd    8

http://www.cadviet.com/upfiles/4/29377_httkd_522015.zip

 

 

5-2-2015. Bổ sung hàm con bị thiếu cho lisp phân lớp đất đắp.

 

31-1-2015. Bổ sung lisp cắt trắc dọc và bình đồ dạng tuyến vào khung in

 

Video hướng dẫn phân lớp đất đắp

https://www.youtube.com/watch?v=KyNo9N7ZHl4&feature=youtu.bé

 

Video hướng dẫn lisp cắt trắc dọc vào khung in:

https://www.youtube.com/watch?v=ZNs-JP_CHfQ

 

Video hướng dẫn cắt bình đồ vào khung in:

https://www.youtube.com/watch?v=GBNjNnEygz0&feature=youtu.be

 

Mời mọi người dùng thử và đóng góp ý kiến để hoàn thiện thêm. Nhất là lisp phân lớp.

 

 

 

 • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bach1212    2

Hướng dẫn sử dụng đi bạn sam8xd? Lisp phân lớp ấy. Mình chưa hiểu cách tạo đường phân lớp như nào.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
sam8xd    8

Có hướng dẫn trong file pldd.txt ấy. Về cơ bản thì như thế này

Chương trình phân lớp đất đắp

Trình tự thực hiện: Tạo đường bao đắp --> tạo đường phân lớp --> tính diện tích --> điền thiết kế --> xuất thiết kế ra .txt

Gồm các phần sau:

1. Khai báo

KBPL Khai báo phân lớp gồm: Chiều dày lớp, dốc trái, dốc phải, hướng phân lớp

2. Tạo đường bao phân lớp 

TDB1 Tạo đường bao bằng cách pick như lệnh BOUNDARY

TDB2 Tạo đường bao bằng cách chọn đường biên và pick như lệnh BOUNDARY

DKDB Đăng ký đường bao từ Polyline, sửa thông tin đường bao

NCDDB Nâng cao độ thiết kế

DKDBNV Đăng ký đường bao từ thông tin của NOVA (trong đường bao phải có đối tượng NOVA)

TDBNV Tạo đường bao tự động từ trắc ngang của NOVA (file NOVA chưa xóa đối tượng ENTCOC và trắc ngang)

3. Tạo đường phân lớp 

TDPL Tạo đường phân lớp tự động

TDPL2 Tạo đường phân lớp tự động theo đường phân lớp mẫu

DKPL Đăng ký đường Pline thành đường phân lớp, sửa lại đường phân lớp

STTDPL Sửa thứ tự đường phân lớp

4. Điền thiết kế 

DTKDPL Điền thiết kế các đường phân lớp

DTKDB Điền thiết kế các đường bao

5. Tính diện tích 

TDTPL Tính diện tích phân lớp

SDTPL Sửa lại diện tích 1 đường phân lớp

6. Xuất diện tích 

XDTPL Xuất thiết kế phân lớp

 

Chương trình phân lớp đất đắp
Trình tự thực hiện: Tạo đường bao đắp --> tạo đường phân lớp --> tính diện tích --> điền thiết kế --> xuất thiết kế ra .txt
Gồm các phần sau:
1. Khai báo
KBPL Khai báo phân lớp gồm: Chiều dày lớp, dốc trái, dốc phải, hướng phân lớp
2. Tạo đường bao phân lớp
TDB1 Tạo đường bao bằng cách pick như lệnh BOUNDARY
TDB2 Tạo đường bao bằng cách chọn đường biên và pick như lệnh BOUNDARY
DKDB Đăng ký đường bao từ Polyline, sửa thông tin đường bao
NCDDB Nâng cao độ thiết kế
DKDBNV Đăng ký đường bao từ thông tin của NOVA (trong đường bao phải có đối tượng NOVA)
TDBNV Tạo đường bao tự động từ trắc ngang của NOVA (file NOVA chưa xóa đối tượng ENTCOC và trắc ngang)
3. Tạo đường phân lớp
TDPL Tạo đường phân lớp tự động
TDPL2 Tạo đường phân lớp tự động theo đường phân lớp mẫu
DKPL Đăng ký đường Pline thành đường phân lớp, sửa lại đường phân lớp
STTDPL Sửa thứ tự đường phân lớp
4. Điền thiết kế
DTKDPL Điền thiết kế các đường phân lớp
DTKDB Điền thiết kế các đường bao
5. Tính diện tích
TDTPL Tính diện tích phân lớp
SDTPL Sửa lại diện tích 1 đường phân lớp
6. Xuất diện tích
XDTPL Xuất thiết kế phân lớp
 
Chương trình phân lớp đất đắp
Trình tự thực hiện: Tạo đường bao đắp --> tạo đường phân lớp --> tính diện tích --> điền thiết kế --> xuất thiết kế ra .txt
Gồm các phần sau:
1. Khai báo
KBPL Khai báo phân lớp gồm: Chiều dày lớp, dốc trái, dốc phải, hướng phân lớp
2. Tạo đường bao phân lớp
TDB1 Tạo đường bao bằng cách pick như lệnh BOUNDARY
TDB2 Tạo đường bao bằng cách chọn đường biên và pick như lệnh BOUNDARY
DKDB Đăng ký đường bao từ Polyline, sửa thông tin đường bao
NCDDB Nâng cao độ thiết kế
DKDBNV Đăng ký đường bao từ thông tin của NOVA (trong đường bao phải có đối tượng NOVA)
TDBNV Tạo đường bao tự động từ trắc ngang của NOVA (file NOVA chưa xóa đối tượng ENTCOC và trắc ngang)
3. Tạo đường phân lớp
TDPL Tạo đường phân lớp tự động
TDPL2 Tạo đường phân lớp tự động theo đường phân lớp mẫu
DKPL Đăng ký đường Pline thành đường phân lớp, sửa lại đường phân lớp
STTDPL Sửa thứ tự đường phân lớp
4. Điền thiết kế
DTKDPL Điền thiết kế các đường phân lớp
DTKDB Điền thiết kế các đường bao
5. Tính diện tích
TDTPL Tính diện tích phân lớp
SDTPL Sửa lại diện tích 1 đường phân lớp
6. Xuất diện tích
XDTPL Xuất thiết kế phân lớp
 
Chương trình phân lớp đất đắp
Trình tự thực hiện: Tạo đường bao đắp --> tạo đường phân lớp --> tính diện tích --> điền thiết kế --> xuất thiết kế ra .txt
Gồm các phần sau:
1. Khai báo
KBPL Khai báo phân lớp gồm: Chiều dày lớp, dốc trái, dốc phải, hướng phân lớp
2. Tạo đường bao phân lớp
TDB1 Tạo đường bao bằng cách pick như lệnh BOUNDARY
TDB2 Tạo đường bao bằng cách chọn đường biên và pick như lệnh BOUNDARY
DKDB Đăng ký đường bao từ Polyline, sửa thông tin đường bao
NCDDB Nâng cao độ thiết kế
DKDBNV Đăng ký đường bao từ thông tin của NOVA (trong đường bao phải có đối tượng NOVA)
TDBNV Tạo đường bao tự động từ trắc ngang của NOVA (file NOVA chưa xóa đối tượng ENTCOC và trắc ngang)
3. Tạo đường phân lớp
TDPL Tạo đường phân lớp tự động
TDPL2 Tạo đường phân lớp tự động theo đường phân lớp mẫu
DKPL Đăng ký đường Pline thành đường phân lớp, sửa lại đường phân lớp
STTDPL Sửa thứ tự đường phân lớp
4. Điền thiết kế
DTKDPL Điền thiết kế các đường phân lớp
DTKDB Điền thiết kế các đường bao
5. Tính diện tích
TDTPL Tính diện tích phân lớp
SDTPL Sửa lại diện tích 1 đường phân lớp
6. Xuất diện tích
XDTPL Xuất thiết kế phân lớp
 
Chương trình phân lớp đất đắp
Trình tự thực hiện: Tạo đường bao đắp --> tạo đường phân lớp --> tính diện tích --> điền thiết kế --> xuất thiết kế ra .txt
Gồm các phần sau:
1. Khai báo
KBPL Khai báo phân lớp gồm: Chiều dày lớp, dốc trái, dốc phải, hướng phân lớp
2. Tạo đường bao phân lớp
TDB1 Tạo đường bao bằng cách pick như lệnh BOUNDARY
TDB2 Tạo đường bao bằng cách chọn đường biên và pick như lệnh BOUNDARY
DKDB Đăng ký đường bao từ Polyline, sửa thông tin đường bao
NCDDB Nâng cao độ thiết kế
DKDBNV Đăng ký đường bao từ thông tin của NOVA (trong đường bao phải có đối tượng NOVA)
TDBNV Tạo đường bao tự động từ trắc ngang của NOVA (file NOVA chưa xóa đối tượng ENTCOC và trắc ngang)
3. Tạo đường phân lớp
TDPL Tạo đường phân lớp tự động
TDPL2 Tạo đường phân lớp tự động theo đường phân lớp mẫu
DKPL Đăng ký đường Pline thành đường phân lớp, sửa lại đường phân lớp
STTDPL Sửa thứ tự đường phân lớp
4. Điền thiết kế
DTKDPL Điền thiết kế các đường phân lớp
DTKDB Điền thiết kế các đường bao
5. Tính diện tích
TDTPL Tính diện tích phân lớp
SDTPL Sửa lại diện tích 1 đường phân lớp
6. Xuất diện tích
XDTPL Xuất thiết kế phân lớp
 
Chương trình phân lớp đất đắp
Trình tự thực hiện: Tạo đường bao đắp --> tạo đường phân lớp --> tính diện tích --> điền thiết kế --> xuất thiết kế ra .txt
Gồm các phần sau:
1. Khai báo
KBPL Khai báo phân lớp gồm: Chiều dày lớp, dốc trái, dốc phải, hướng phân lớp
2. Tạo đường bao phân lớp
TDB1 Tạo đường bao bằng cách pick như lệnh BOUNDARY
TDB2 Tạo đường bao bằng cách chọn đường biên và pick như lệnh BOUNDARY
DKDB Đăng ký đường bao từ Polyline, sửa thông tin đường bao
NCDDB Nâng cao độ thiết kế
DKDBNV Đăng ký đường bao từ thông tin của NOVA (trong đường bao phải có đối tượng NOVA)
TDBNV Tạo đường bao tự động từ trắc ngang của NOVA (file NOVA chưa xóa đối tượng ENTCOC và trắc ngang)
3. Tạo đường phân lớp
TDPL Tạo đường phân lớp tự động
TDPL2 Tạo đường phân lớp tự động theo đường phân lớp mẫu
DKPL Đăng ký đường Pline thành đường phân lớp, sửa lại đường phân lớp
STTDPL Sửa thứ tự đường phân lớp
4. Điền thiết kế
DTKDPL Điền thiết kế các đường phân lớp
DTKDB Điền thiết kế các đường bao
5. Tính diện tích
TDTPL Tính diện tích phân lớp
SDTPL Sửa lại diện tích 1 đường phân lớp
6. Xuất diện tích
XDTPL Xuất thiết kế phân lớp
 
Chương trình phân lớp đất đắp
Trình tự thực hiện: Tạo đường bao đắp --> tạo đường phân lớp --> tính diện tích --> điền thiết kế --> xuất thiết kế ra .txt
Gồm các phần sau:
1. Khai báo
KBPL Khai báo phân lớp gồm: Chiều dày lớp, dốc trái, dốc phải, hướng phân lớp
2. Tạo đường bao phân lớp
TDB1 Tạo đường bao bằng cách pick như lệnh BOUNDARY
TDB2 Tạo đường bao bằng cách chọn đường biên và pick như lệnh BOUNDARY
DKDB Đăng ký đường bao từ Polyline, sửa thông tin đường bao
NCDDB Nâng cao độ thiết kế
DKDBNV Đăng ký đường bao từ thông tin của NOVA (trong đường bao phải có đối tượng NOVA)
TDBNV Tạo đường bao tự động từ trắc ngang của NOVA (file NOVA chưa xóa đối tượng ENTCOC và trắc ngang)
3. Tạo đường phân lớp
TDPL Tạo đường phân lớp tự động
TDPL2 Tạo đường phân lớp tự động theo đường phân lớp mẫu
DKPL Đăng ký đường Pline thành đường phân lớp, sửa lại đường phân lớp
STTDPL Sửa thứ tự đường phân lớp
4. Điền thiết kế
DTKDPL Điền thiết kế các đường phân lớp
DTKDB Điền thiết kế các đường bao
5. Tính diện tích
TDTPL Tính diện tích phân lớp
SDTPL Sửa lại diện tích 1 đường phân lớp
6. Xuất diện tích
XDTPL Xuất thiết kế phân lớp
 
1. Khai báo
KBPL Khai báo phân lớp gồm: Chiều dày lớp, dốc trái, dốc phải, hướng phân lớp
2. Tạo đường bao phân lớp
TDB1 Tạo đường bao bằng cách pick như lệnh BOUNDARY
TDB2 Tạo đường bao bằng cách chọn đường biên và pick như lệnh BOUNDARY
DKDB Đăng ký đường bao từ Polyline, sửa thông tin đường bao
NCDDB Nâng cao độ thiết kế
DKDBNV Đăng ký đường bao từ thông tin của NOVA (trong đường bao phải có đối tượng NOVA)
TDBNV Tạo đường bao tự động từ trắc ngang của NOVA (file NOVA chưa xóa đối tượng ENTCOC và trắc ngang)
3. Tạo đường phân lớp
TDPL Tạo đường phân lớp tự động
TDPL2 Tạo đường phân lớp tự động theo đường phân lớp mẫu
DKPL Đăng ký đường Pline thành đường phân lớp, sửa lại đường phân lớp
STTDPL Sửa thứ tự đường phân lớp
4. Điền thiết kế
DTKDPL Điền thiết kế các đường phân lớp
DTKDB Điền thiết kế các đường bao
5. Tính diện tích
TDTPL Tính diện tích phân lớp
SDTPL Sửa lại diện tích 1 đường phân lớp
6. Xuất diện tích
XDTPL Xuất thiết kế phân lớp
1. Khai báo
KBPL Khai báo phân lớp gồm: Chiều dày lớp, dốc trái, dốc phải, hướng phân lớp
2. Tạo đường bao phân lớp
TDB1 Tạo đường bao bằng cách pick như lệnh BOUNDARY
TDB2 Tạo đường bao bằng cách chọn đường biên và pick như lệnh BOUNDARY
DKDB Đăng ký đường bao từ Polyline, sửa thông tin đường bao
NCDDB Nâng cao độ thiết kế
DKDBNV Đăng ký đường bao từ thông tin của NOVA (trong đường bao phải có đối tượng NOVA)
TDBNV Tạo đường bao tự động từ trắc ngang của NOVA (file NOVA chưa xóa đối tượng ENTCOC và trắc ngang)
3. Tạo đường phân lớp
TDPL Tạo đường phân lớp tự động
TDPL2 Tạo đường phân lớp tự động theo đường phân lớp mẫu
DKPL Đăng ký đường Pline thành đường phân lớp, sửa lại đường phân lớp
STTDPL Sửa thứ tự đường phân lớp
4. Điền thiết kế
DTKDPL Điền thiết kế các đường phân lớp
DTKDB Điền thiết kế các đường bao
5. Tính diện tích
TDTPL Tính diện tích phân lớp
SDTPL Sửa lại diện tích 1 đường phân lớp
6. Xuất diện tích
XDTPL Xuất thiết kế phân lớp
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
sam8xd    8

Ai đã từng làm phân lớp đọc hướng dẫn sẽ làm được ngay :D

Khi nào có thời gian mình sẽ làm clip hướng dẫn.

Mình bổ sung thêm điền diện tích từng lớp lên trắc ngang và đường bao đắp bắt buộc phải là pline kín.

 

http://www.cadviet.com/upfiles/4/29377_httkd_2.zip

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

http://www.cadviet.com/upfiles/4/29377_httkd_3112015.zip

 

Mời mọi người dùng thử và đóng góp ý kiến để hoàn thiện thêm. Nhất là lisp phân lớp.

 

31-1-2015. Bổ sung lisp cắt trắc dọc và bình đồ dạng tuyến vào khung in

 

Video hướng dẫn phân lớp đất đắp

https://www.youtube.com/watch?v=KyNo9N7ZHl4&feature=youtu.bé

 

Video hướng dẫn lisp cắt trắc dọc vào khung in:

https://www.youtube.com/watch?v=ZNs-JP_CHfQ

 

Video hướng dẫn cắt bình đồ vào khung in:

https://www.youtube.com/watch?v=GBNjNnEygz0&feature=youtu.be

Bạn cho mình hỏi. Quá trình tính diện tích thì báo lõi như này nhờ bạn chỉ cách khắc phục

Error:no function definition: NTH-REPLACE; error: An error has occurred inside

the *error* functionbad argument type: fixnump: "BYLAYER"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Superlong    9

Bạn thêm lệnh rải lớp trong vùng kín mà ko cần phải tạo đường bao trước được không vì mình gặp trường hợp độ dốc thay đổi giảm dần từ đáy lên đến đỉnh là dốc 0% nên các lớp trên phải làm thủ công , nếu có thêm lệnh rải nhanh như vậy sau đó chỉ cần tạo đường bao + định nghĩa dpl là xog còn hiện nay mình phải tạo đường bao cho vùng dưới xog rải cho vùng dưới rồi xoá đường bao đó tạo đường bao mới nếu làm nhìu m/c rất mất tg hihi xin lỗi sài chùa mà ý kiến quá trời hứa sẽ hậu tạ zô sdt bạn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

lisp của bạn làm thừa 1 lớp trên cùng. thường là sai lớp 1.

Lệnh 5 trước lệnh 4 ah bạn

Sao khi làm lệnh điền thiets kế toàn bằng 0??

Mỗi mục 1 2 3 4 5 chỉ dùng 1 lệnh trong đó là đủ đúng không bạn

Mong nhận hồi âm

 

4. Điền thiết kế

DTKDPL Điền thiết kế các đường phân lớp

DTKDB Điền thiết kế các đường bao

5. Tính diện tích

TDTPL Tính diện tích phân lớp

SDTPL Sửa lại diện tích 1 đường phân lớp (để sửa các đường phân lớp lisp không tạo được đường bao để tính diện tích)

DDTPL Điền diện tích phân lớp

 

 

Lệnh 5 trước lệnh 4 ah bạn. 

Mình điền toàn ra số 0. không biết tại sao

 

 

Lệnh 5 trước lệnh 4 ah bạn. 

Mình điền toàn ra số 0. không biết tại sao

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
vtcd09b    1

lsp rất hay, nhưng cho em hỏi làm thế nào để text xuất ra trong cad ở dạng 3 chữ số sau dấu phẩy dc không? em gà mấy khoản này lắm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hoquangvinh    5

Mình chuyển nó về đây https://www.facebook.com/httkd, hi vọng giúp ích được nhiều người

lisp TPL là của Nguyentuyen86 chứ sao nhiều người lấy thế nhỉ

trong cái menu ấy có rất nhiều lệnh nhưng chỉ sử dụng được vài lệnh thôi, giống như quảng cáo lisp vậy

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×