Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hatesale

Lisp gán DIMSTYLE và TEXTSTYLE

Các bài được khuyến nghị

Chào cách bác ! Năm mới e khai xuân câu hỏi mới nhờ các bác chỉ giúp

Bản vẽ của em có nhiều dimstyle và textstyle, em muốn nhờ các bác viết hộ lisp khi chọn đối tượng là : Dim hoặc text thì có thể gán dimstyle và textstyle

Thanks các bác  :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chào cách bác ! Năm mới e khai xuân câu hỏi mới nhờ các bác chỉ giúp

Bản vẽ của em có nhiều dimstyle và textstyle, em muốn nhờ các bác viết hộ lisp khi chọn đối tượng là : Dim hoặc text thì có thể gán dimstyle và textstyle

Thanks các bác  :)

Thử xem có phải thế này không :)

(defun c:chtd (/ sset tst dst len i entg et ed)
(princ "\nChon Text hoặc Dim can thay doi Style :")
(setq sset (ssget '((0 . "*TEXT,DIMENSION")))) 
(setq tst (getstring t "\nNhap loai Textstyle :") 
dst (getstring t "\nNhap loai Dimstyle :"))
(if sset (progn (setq len (sslength sset) i 0)
(repeat len (setq entg (entget (ssname sset i)) i (1+ i)) 
(IF (wcmatch (cdr (assoc 0 entg)) "*TEXT") (progn
(setq et (subst (cons 7 tst) (assoc 7 entg) entg)) (entmod et)	)) 
(IF (wcmatch (cdr (assoc 0 entg)) "DIMENSION") (progn
(setq ed (subst (cons 3 dst) (assoc 3 entg) entg)) (entmod ed)	))))) 
(princ))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ý của em như sau ạ.

Ví dụ bản vẽ e có: 

- 3 Texstyle là: T1, T2, T3

- 3 Dimstyle là: D100, D50, D25

Giờ em muốn 1 lisp có các lệnh như sau:

- GT1:  Chọn đối tượng text và gán textstyle là: T1

- GT2:  Chọn đối tượng text và gán textstyle là: T2

- GT3:  Chọn đối tượng text và gán textstyle là: T3

 

- GD1:  Chọn đối tượng dim và gán dimstyle là: D100

- GD2:  Chọn đối tượng dim và gán dimstyle là: D500

- GD3:  Chọn đối tượng dim và gán dimstyle là: D25

 

Thanks các bác nhé  :)  :)  :)  :)  :)  :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×