Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Lisp gán DIMSTYLE và TEXTSTYLE


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 hatesale

hatesale

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 15 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 26 February 2015 - 11:07 AM

Chào cách bác ! Năm mới e khai xuân câu hỏi mới nhờ các bác chỉ giúp

Bản vẽ của em có nhiều dimstyle và textstyle, em muốn nhờ các bác viết hộ lisp khi chọn đối tượng là : Dim hoặc text thì có thể gán dimstyle và textstyle

Thanks các bác  :)


 • 0

#2 minhtu2004

minhtu2004

  biết lệnh break

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 220 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)

Đã gửi 26 February 2015 - 12:57 PM

- Up file lên nhé và nói rõ gán cái gì gán vô đâu.


 • 0

-Nhận thực hiện bản vẽ 3D bằng revit.
-Liên hệ: 01664793290.


#3 pphung183

pphung183

  biết dimstyle

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)

Đã gửi 26 February 2015 - 01:00 PM

Chào cách bác ! Năm mới e khai xuân câu hỏi mới nhờ các bác chỉ giúp

Bản vẽ của em có nhiều dimstyle và textstyle, em muốn nhờ các bác viết hộ lisp khi chọn đối tượng là : Dim hoặc text thì có thể gán dimstyle và textstyle

Thanks các bác  :)

Thử xem có phải thế này không :)

(defun c:chtd (/ sset tst dst len i entg et ed)
(princ "\nChon Text hoặc Dim can thay doi Style :")
(setq sset (ssget '((0 . "*TEXT,DIMENSION")))) 
(setq tst (getstring t "\nNhap loai Textstyle :") 
dst (getstring t "\nNhap loai Dimstyle :"))
(if sset (progn (setq len (sslength sset) i 0)
(repeat len (setq entg (entget (ssname sset i)) i (1+ i)) 
(IF (wcmatch (cdr (assoc 0 entg)) "*TEXT") (progn
(setq et (subst (cons 7 tst) (assoc 7 entg) entg)) (entmod et)	)) 
(IF (wcmatch (cdr (assoc 0 entg)) "DIMENSION") (progn
(setq ed (subst (cons 3 dst) (assoc 3 entg) entg)) (entmod ed)	))))) 
(princ))


 • 0

#4 hatesale

hatesale

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 15 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 09 March 2015 - 05:07 PM

Ý của em như sau ạ.

Ví dụ bản vẽ e có: 

- 3 Texstyle là: T1, T2, T3

- 3 Dimstyle là: D100, D50, D25

Giờ em muốn 1 lisp có các lệnh như sau:

- GT1:  Chọn đối tượng text và gán textstyle là: T1

- GT2:  Chọn đối tượng text và gán textstyle là: T2

- GT3:  Chọn đối tượng text và gán textstyle là: T3

 

- GD1:  Chọn đối tượng dim và gán dimstyle là: D100

- GD2:  Chọn đối tượng dim và gán dimstyle là: D500

- GD3:  Chọn đối tượng dim và gán dimstyle là: D25

 

Thanks các bác nhé  :)  :)  :)  :)  :)  :)


 • 0