Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
leejang

Đưa thêm thuộc tính Bolder và Lisp ???? Xin giúp đỡ !!!

Các bài được khuyến nghị

Em muốn đưa thêm thuộc tính bold vào Lisp đổi Font này mà ko bit làm ntn.Nghĩa là sau khi đánh lệnh DF chọn đối tượng thì Đối tượng đó được đổi sang font .VnarialH, chữ đậm Bác Pro nào làm júp em với !!!

CODE

;========== Df=========

(defun c:df()

(command "undo" "be")

(command "-style" "df" ".VnarialH" "0" "1" "0" "n" "n")

(prompt "\nChon chu muon chinh.")

(setq ss (ssget))

(setq c 0)

(if ss (setq e (ssname ss c)))

(while e

(setq e (entget e))

(if (= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")

(progn

(setq txt "df")

(setq e (subst (cons 7 txt) (assoc 7 e) e))

(entmod e)

)

)

(setq c (1+ c))

(setq e (ssname ss c))

)

(command "undo" "end")

(Prin I)

)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em muốn đưa thêm thuộc tính bold vào Lisp đổi Font này mà ko bit làm ntn.Nghĩa là sau khi đánh lệnh DF chọn đối tượng thì Đối tượng đó được đổi sang font .VnarialH, chữ đậm Bác Pro nào làm júp em với !!!

Thử cái này xem :

(defun c:df()
(command "undo" "be")
(command "-style" "df" "VHARIALB.TTF" "0" "1" "0" "n" "n") 
(prompt "\nChon chu muon chinh.")
(setq ss (ssget))
(setq c 0)
(if ss (setq e (ssname ss c)))
(while e
(setq e (entget e))
(if (= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")
(progn
(setq txt "df")
(setq e (subst (cons 7 txt) (assoc 7 e) e))
(entmod e)
)
)
(setq c (1+ c))
(setq e (ssname ss c))
)
(command "undo" "end")
(Princ)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thử cái này xem :

(defun c:df()
(command "undo" "be")
(command "-style" "df" "VHARIALB.TTF" "0" "1" "0" "n" "n") 
(prompt "\nChon chu muon chinh.")
(setq ss (ssget))
(setq c 0)
(if ss (setq e (ssname ss c)))
(while e
(setq e (entget e))
(if (= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")
(progn
(setq txt "df")
(setq e (subst (cons 7 txt) (assoc 7 e) e))
(entmod e)
)
)
(setq c (1+ c))
(setq e (ssname ss c))
)
(command "undo" "end")
(Princ)
)

ok ! Té ra nó ở cái tên font, Vậy mà em loay hoay mãi. Cảm ơn bác nhìu nhé !!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ok ! Té ra nó ở cái tên font, Vậy mà em loay hoay mãi. Cảm ơn bác nhìu nhé !!!

Vậy các bác có bảng danh sách các tên Font (giống như VHARIALB.TTF)dành cho các loại Font để có thể được chế độ Bold không? E tìm mãi mà không thấy font dành cho font .VnAvantH để có chế độ Bold!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vậy các bác có bảng danh sách các tên Font (giống như VHARIALB.TTF)dành cho các loại Font để có thể được chế độ Bold không? E tìm mãi mà không thấy font dành cho font .VnAvantH để có chế độ Bold!

font .VnAvantH để có chế độ Bold có tên là : Vhavanb.ttf

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×