Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Xin lisp chuyển cao độ khảo sát sang dtext


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 quochuyksxd

quochuyksxd

  biết lệnh fillet

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 201 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 17 March 2015 - 08:39 AM

Em xin hỏi các bác diễn đàn có lisp nào chuyển được cao độ khảo sát ở dạng block thuộc tính sang dtext được không?em đã dùng lệnh burst nhưng các cao độ dạng block thuộc tính này bị phân rã thành các số rời rạc. em có đính kèm file để các bác xem

http://www.cadviet.c.../100618_hoi.dwg


 • 0

#2 quochuyksxd

quochuyksxd

  biết lệnh fillet

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 201 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 17 March 2015 - 09:28 AM

cần tư vấn gấp


 • 0

#3 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 17 March 2015 - 10:17 AM

Em xin hỏi các bác diễn đàn có lisp nào chuyển được cao độ khảo sát ở dạng block thuộc tính sang dtext được không?em đã dùng lệnh burst nhưng các cao độ dạng block thuộc tính này bị phân rã thành các số rời rạc. em có đính kèm file để các bác xem

http://www.cadviet.c.../100618_hoi.dwg

Thử Lisp này xem sao : 

(defun c:xB2T(/ doc dec hei int ms xoa); Explode Block to Text
 ;; By : Gia_Bach, www.CadViet.com 2015 ;;
 (vl-load-com) 
 (if (and
	(ssget (list (cons 0 "INSERT")(cons 66 1)(cons 2 "bl-pt")))
	(not(initget 1 "Yes No"))
	(setq xoa (getkword "\nErase Block ? (Yes or No) ")) )
  (progn
   (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))
	  ms (vla-get-modelspace doc))
   (vlax-for obj (vla-get-ActiveSelectionSet doc)
	(foreach att (vlax-invoke obj 'GetAttributes)
	 (cond
	  ( (= (vla-get-TagString att) "IH")
	   (setq int (vla-get-TextString att)
		  hei (vla-get-Height att) ) )
	  ( (= (vla-get-TagString att) "dH")
	   (setq dec (vla-get-TextString att)) ) ) )
	(vla-AddText ms (strcat int "."dec)(vla-get-InsertionPoint obj) hei)
	(if (= xoa "Yes") (vla-erase obj)))) )
 (princ))

 • 1

#4 quochuyksxd

quochuyksxd

  biết lệnh fillet

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 201 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 18 March 2015 - 09:06 AM

Tuyệt vời! Cảm ơn bác #gia_bach nhé


 • 0