Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
dungtoktvn

Hỏi về lệnh CHAMFER

Các bài được khuyến nghị

Khi dùng Lệnh Chamfer để Vát mép đối tượng thì nó hiện lên dòng này "select first line or [Polyline/Distance/............"

Vậy phải làm ji tiếp theo ! khi chọn first-second line thì hình liền nét lại chứ ko vát !!

Các Tiền Bối chỉ Dùm !!

PS: ko bit có ji khác nhau không nhưng Đệ Dung AUto 2010.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khi dùng Lệnh Chamfer để Vát mép đối tượng thì nó hiện lên dòng này "select first line or [Polyline/Distance/............"

Vậy phải làm ji tiếp theo ! khi chọn first-second line thì hình liền nét lại chứ ko vát !!

Các Tiền Bối chỉ Dùm !!

PS: ko bit có ji khác nhau không nhưng Đệ Dung AUto 2010.

Đệ phải copy rồi paste lên diễn đàn đầy đủ các thông báo từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc lệnh CHAMFER của ACAD thì mọi người mới có thể giúp được.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đầu tiên anh gõ lệnh tắt CHA = > D > : nhập độ dài cần vát cạnh thứ 1 > nhập cần vát trên cạnh thứ 2 > chọn cạnh vát thứ nhất > chọn cạnh vát thứ hai > xong. (Nếu hai cạnh = nhau thì Ko cần nhập lại số)

Anh sử dụng chức năng tìm kiếm, sẽ kiếm được nhiều cái hay:

http://www.cadviet.com/sub/hsearch.php?cx=...;sa=Search#1052

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khi dùng Lệnh Chamfer để Vát mép đối tượng thì nó hiện lên dòng này "select first line or [Polyline/Distance/............"

Vậy phải làm ji tiếp theo ! khi chọn first-second line thì hình liền nét lại chứ ko vát !!

Các Tiền Bối chỉ Dùm !!

PS: ko bit có ji khác nhau không nhưng Đệ Dung AUto 2010.

 

Trong [] là các lự chọn.

Undo: hủy lệnh

Polyline: Nếu plyline của bạn tạo thành polygon thì lệnh này sẽ vát mép toàn bộ các góc của polygon đó theo khoảng cách đã được chọn.

Distance: cho phép chọn 2 khoảng cách của mép vát

Angle: chọn khoảng cách cần cắt của đối tượng thứ nhất sau đó chọn góc tạo bởi mép vát và đối toợng đó

Trim/Notrim: cắt bỏ hay không cắt bỏ phần dư

mEthod: tương đương với việc chọn Distance hay Angle

Multiple: Lặp lại lệnh. Sau khi Chamfer một cặp đối tượng sẽ lặp lại lệnh để Chamfer cặp đối tượng khác.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×