Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
tam83

hỏi về lệnh pan

Các bài được khuyến nghị

cho em hỏi làm cách nào để di chuyển nhanh góc nhìn trong 1 bản vẽ mà ko phải gõ P từ bàn phím. (trong khi vẽ cũng ko cần gõ lệnh p mà chỉ sử dụng chuột)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cho em hỏi làm cách nào để di chuyển góc nhìn trong 1 bản vẽ mà ko phải gõ P từ bàn phím

Nếu chuột của bạn có con lăn thì bạn nhấn và giữ vào con chạy đó.Chức năng của nó sẽ như lênh Pan

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thanks bác nhé.em làm được rùi.cho em hỏi thêm câu này.em có đọc trên diễn đàn hình như xài cách này thường gặp lổi hay khi down các lisp về xài cùng thì hay bị nhiễm virus.có cách nào để tối ưu hoá nó ko? chẳng hạn như dùng ấn 1 phím bất kì ( Ctrl,shift....+click chuột)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
thanks bác nhé.em làm được rùi.cho em hỏi thêm câu này.em có đọc trên diễn đàn hình như xài cách này thường gặp lổi hay khi down các lisp về xài cùng thì hay bị nhiễm virus.có cách nào để tối ưu hoá nó ko? chẳng hạn như dùng ấn 1 phím bất kì ( Ctrl,shift....+click chuột)

Cách duy nhất là bạn dùng file lisp của Anh Hoành để ngăn chặn các virú muốn xâm nhập vào cad gây ra các lỗi không đáng tiếc.

Bạn tải về, copy vào support của Cad. Thoát ra khởi động Cad, đánh lệnh AP load file lisp vào là OK

File lisp đây bạn:

;; --------- Fix acad.lsp virus ---------
;;     Free lisp from CADViet.com


(setq removedcodelist (list
		 ";; Silent load."
		 "(princ)"
		 "(load \"acadapp\")"
		 "(load \"ddcopy.lsp\")"
		 ""
		)
   infectedcodelist (strcat
		 "(load \"acadapp\"),"
		 "(load \"ddcopy.lsp\"),"
		 "(setq path (findfile \"base.dcl\"))"
	    )
   restoresv	    (list (cons "cmdecho" 1)
		   (cons "zoomfactor" 60)
		   (cons "mbuttonpan" 1)
		   (cons "HIGHLIGHT" 1)
		   (cons "fillmode" 1)

	    )
   restorecmd    (list "plot"	"u"	  "qsave"
		   "line"	"quit"	  "trim"
		   "extend"	"move"	  "xplode"
		   "xref"	"xbind"
		  )

)
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.01 is starting ...")
(setq ifile 0)
(vl-load-com)

(setq support_path (findfile "base.dcl")
   support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
   nowdwg	  (getvar "dwgname")
   wjqm	  (findfile nowdwg)
   wjqm	  (if wjqm
	   wjqm
	   nowdwg
	  )
   dwg_path	  (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))

   removedlist (list
	   (strcat support_path "acadapp.lsp")
	   (strcat support_path "acadappp.lsp")
	   (strcat support_path "ddcopy.lsp")
	   (strcat dwg_path "acad.lsp")
	  )
   fixedlist	  (list
	   (strcat support_path "acad.mnl")
	   (strcat support_path "acad.lsp")
	  )
)

(defun fixvr (fn / content infected)
 (if (setq ff (open fn "r"))
  (progn
   (while (setq str (read-line ff))
(if (not (member str removedcodelist))
 (setq content (append content (list str)))
 (if (wcmatch str infectedcodelist)
  (setq infected t)
 )
)
   )
   (close ff)
   (if infected
(progn
 (setq ff (open fn "w"))
 (foreach str content
  (write-line str ff)
 )
 (close ff)
 (princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
 (setq ifile (1+ ifile))
)
   )
  )
 )
)

(foreach fn removedlist
 (if (vl-file-delete fn)
  (progn
   (princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
   (setq ifile (1+ ifile))
  )
 )
)

(foreach fn fixedlist
 (fixvr fn)
)

(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
 (princ "\nNo infected files were found!")
 (progn
  (setvar "cmdecho" 0)
  (mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
  (mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
  (princ (strcat "\nTotal "
	  (itoa ifile)
	  " infected files were found and removed!"
  )
  )
  (setvar "cmdecho" 1)
 )
)
(princ "\n****************************************")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ)

Chúc bạn thành công

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×