Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

hỏi về lệnh pan


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 tam83

tam83

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 04 August 2009 - 07:59 PM

cho em hỏi làm cách nào để di chuyển nhanh góc nhìn trong 1 bản vẽ mà ko phải gõ P từ bàn phím. (trong khi vẽ cũng ko cần gõ lệnh p mà chỉ sử dụng chuột)
 • 0

#2 Kai_16-11

Kai_16-11

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 116 (tàm tạm)

Đã gửi 04 August 2009 - 08:20 PM

cho em hỏi làm cách nào để di chuyển góc nhìn trong 1 bản vẽ mà ko phải gõ P từ bàn phím

Nếu chuột của bạn có con lăn thì bạn nhấn và giữ vào con chạy đó.Chức năng của nó sẽ như lênh Pan
 • 0

#3 tam83

tam83

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 05 August 2009 - 09:11 AM

thanks bác nhé.em làm được rùi.cho em hỏi thêm câu này.em có đọc trên diễn đàn hình như xài cách này thường gặp lổi hay khi down các lisp về xài cùng thì hay bị nhiễm virus.có cách nào để tối ưu hoá nó ko? chẳng hạn như dùng ấn 1 phím bất kì ( Ctrl,shift....+click chuột)
 • 0

#4 HoangSon614

HoangSon614

  biết lệnh properties

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 254 Bài viết
Điểm đánh giá: 66 (tàm tạm)

Đã gửi 05 August 2009 - 11:30 AM

thanks bác nhé.em làm được rùi.cho em hỏi thêm câu này.em có đọc trên diễn đàn hình như xài cách này thường gặp lổi hay khi down các lisp về xài cùng thì hay bị nhiễm virus.có cách nào để tối ưu hoá nó ko? chẳng hạn như dùng ấn 1 phím bất kì ( Ctrl,shift....+click chuột)

Cách duy nhất là bạn dùng file lisp của Anh Hoành để ngăn chặn các virú muốn xâm nhập vào cad gây ra các lỗi không đáng tiếc.
Bạn tải về, copy vào support của Cad. Thoát ra khởi động Cad, đánh lệnh AP load file lisp vào là OK
File lisp đây bạn:

;; --------- Fix acad.lsp virus ---------
;; Free lisp from CADViet.com


(setq removedcodelist (list
";; Silent load."
"(princ)"
"(load \"acadapp\")"
"(load \"ddcopy.lsp\")"
""
)
infectedcodelist (strcat
"(load \"acadapp\"),"
"(load \"ddcopy.lsp\"),"
"(setq path (findfile \"base.dcl\"))"
)
restoresv (list (cons "cmdecho" 1)
(cons "zoomfactor" 60)
(cons "mbuttonpan" 1)
(cons "HIGHLIGHT" 1)
(cons "fillmode" 1)

)
restorecmd (list "plot" "u" "qsave"
"line" "quit" "trim"
"extend" "move" "xplode"
"xref" "xbind"
)

)
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.01 is starting ...")
(setq ifile 0)
(vl-load-com)

(setq support_path (findfile "base.dcl")
support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
nowdwg (getvar "dwgname")
wjqm (findfile nowdwg)
wjqm (if wjqm
wjqm
nowdwg
)
dwg_path (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))

removedlist (list
(strcat support_path "acadapp.lsp")
(strcat support_path "acadappp.lsp")
(strcat support_path "ddcopy.lsp")
(strcat dwg_path "acad.lsp")
)
fixedlist (list
(strcat support_path "acad.mnl")
(strcat support_path "acad.lsp")
)
)

(defun fixvr (fn / content infected)
(if (setq ff (open fn "r"))
(progn
(while (setq str (read-line ff))
(if (not (member str removedcodelist))
(setq content (append content (list str)))
(if (wcmatch str infectedcodelist)
(setq infected t)
)
)
)
(close ff)
(if infected
(progn
(setq ff (open fn "w"))
(foreach str content
(write-line str ff)
)
(close ff)
(princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
(setq ifile (1+ ifile))
)
)
)
)
)

(foreach fn removedlist
(if (vl-file-delete fn)
(progn
(princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
(setq ifile (1+ ifile))
)
)
)

(foreach fn fixedlist
(fixvr fn)
)

(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
(princ "\nNo infected files were found!")
(progn
(setvar "cmdecho" 0)
(mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
(mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
(princ (strcat "\nTotal "
(itoa ifile)
" infected files were found and removed!"
)
)
(setvar "cmdecho" 1)
)
)
(princ "\n****************************************")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ)

Chúc bạn thành công
 • 0