Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Lisp ghi toạ độ điểm ra màn hình !!!


 • Please log in to reply
52 replies to this topic

#41 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 27 October 2014 - 08:46 AM

Lisp này cũng chưa hoàn chỉnh nếu Text Style có Height <> 0, lúc đó nó sẽ lấy Chieu cao text = Height của Text Style hiện hành :D

Vì sao vậy nhỉ?


 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#42 trinhhoanghieu090

trinhhoanghieu090

  Edu level: li8

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)

Đã gửi 27 October 2014 - 11:52 AM

 Thanks các bác nhiều


 • 0

#43 phamthe

phamthe

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 29 January 2015 - 10:05 AM

 

Đây!

(defun c:pt (/ p lst fn pw)
 (while (setq p (getpoint "\nPick Point: "))
  (setq lst (cons p lst)))
 (setq fn (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "csv" 1))
 (setq pw (open fn "w"))
 (write-line "Y,X" pw)
 (foreach p (reverse lst)
  (write-line (strcat (rtos (cadr p) 2 2) "," (rtos (car p) 2 2)) pw))
 (close pw)
 (princ))

Nhờ các bác giúp thêm phần số thứ tự tăng dần khi pick để xuất sang Excel có thêm cột thứ tự với ạ!


 • 0

#44 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 29 January 2015 - 10:23 AM

Thêm STT đây!

(defun c:pt (/ p lst fn pw n)
 (while (setq p (getpoint "\nPick Point: "))
  (setq lst (cons p lst)))
 (setq fn (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "csv" 1))
 (setq pw (open fn "w"))
 (setq n 1)
 (write-line "STT,Y,X" pw)
 (foreach p (reverse lst)
  (write-line (strcat (itoa n) "," (rtos (cadr p) 2 2) "," (rtos (car p) 2 2)) pw)
  (setq n (1+ n)))
 (close pw)
 (princ))

 • 2

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#45 phamthe

phamthe

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 29 January 2015 - 10:49 AM

Tuyệt vời quá, cảm ơn bác Hà nhiều nhiều!


 • 0

#46 hoangkimoanh

hoangkimoanh

  biết vẽ spline

 • Members
 • PipPip
 • 92 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 07 February 2015 - 06:54 AM

 

Thêm STT đây!

(defun c:pt (/ p lst fn pw n)
 (while (setq p (getpoint "\nPick Point: "))
  (setq lst (cons p lst)))
 (setq fn (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "csv" 1))
 (setq pw (open fn "w"))
 (setq n 1)
 (write-line "STT,Y,X" pw)
 (foreach p (reverse lst)
  (write-line (strcat (itoa n) "," (rtos (cadr p) 2 2) "," (rtos (car p) 2 2)) pw)
  (setq n (1+ n)))
 (close pw)
 (princ))

nhờ anh giúp sửa để sau khi pick xong các điểm cần xuất xong là pick vị trí cần đặt bảng tọa độ trong bản vẽ được không ạ!


 • 0

#47 tientracdia

tientracdia

  biết lệnh mirror

 • Members
 • PipPipPip
 • 151 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)

Đã gửi 07 February 2015 - 11:34 AM

 

Thêm STT đây!

(defun c:pt (/ p lst fn pw n)
 (while (setq p (getpoint "\nPick Point: "))
  (setq lst (cons p lst)))
 (setq fn (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "csv" 1))
 (setq pw (open fn "w"))
 (setq n 1)
 (write-line "STT,Y,X" pw)
 (foreach p (reverse lst)
  (write-line (strcat (itoa n) "," (rtos (cadr p) 2 2) "," (rtos (car p) 2 2)) pw)
  (setq n (1+ n)))
 (close pw)
 (princ))

Nhờ anh chỉnh thêm kí hiệu nút tại điểm chọn, ghi số Thứ tự, xuất ra bảng trên cad va excel. Cám ơn


 • 0

#48 thinh1988bd14

thinh1988bd14

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 17 June 2015 - 11:55 AM

bạn gửi lisp nay cho mình được k vậy. mình coppy về không dùng được. mail mình: tranthinh0807@gmail.com. thank

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi thinh1988bd14: 17 June 2015 - 11:56 AM

 • 0

#49 ths

ths

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 32 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 10 April 2016 - 10:40 AM

(defun C:cxy ( / pt1 pt2 txtx txty)
(setvar "cmdecho" 0)
(or *chieucao* (setq *chieucao* 1))
(setq chieucao (getreal (strcat "\n Chieu cao text <"
			 (rtos *chieucao* 2 2)
			 "> :"
		 )
	 )
)
(if (not chieucao) (setq chieucao *chieucao*) (setq *chieucao* chieucao))
(setq pt1 (getpoint "\n Pick diem can lay toa do: "))
(if pt1
	(progn
		(setq pt2 (getpoint pt1 "\n Pick diem ghi toa do: "))
		(if pt2
			(progn
				(setq txtx (strcat "X = " (rtos (car pt1) 2 2) " m"))
				(setq txty (strcat "Y= " (rtos (cadr pt1) 2 2)" m"))
				(command "Mtext" pt2 "h" chieucao pt2 txtx txty "")
			)
		)
	)
)
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
)

bạn ơi, làm sao để khi xuất ra màn hình, thì số hiện ra là 3 chữ số sau dấu phẩy bạn nhỉ?


 • -3

#50 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 10 April 2016 - 10:59 AM

Bạn sửa 2 dòng sau:

(rtos (car pt1) 2 2)  thành (rtos (car pt1) 2 3)

(rtos (cadr pt1) 2 2)  thành (rtos (cadr pt1) 2 3)


 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#51 ths

ths

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 32 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 10 April 2016 - 11:34 AM

Bạn sửa 2 dòng sau:

(rtos (car pt1) 2 2)  thành (rtos (car pt1) 2 3)

(rtos (cadr pt1) 2 2)  thành (rtos (cadr pt1) 2 3)

thanks bạn nhiều :)


 • 0

#52 anti lazy

anti lazy

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 107 Bài viết
Điểm đánh giá: 27 (tàm tạm)

Đã gửi 10 April 2016 - 05:59 PM

bạn ơi, làm sao để khi xuất ra màn hình, thì số hiện ra là 3 chữ số sau dấu phẩy bạn nhỉ?

Vẫn là cái bang 9 năm hỏi vấn đề đã có trên 1000 câu hỏi tương tự


 • 0

#53 manh3211

manh3211

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 24 October 2016 - 11:24 PM

-Tải bình thường mà bạn.

-Bạn đưa mail lên mình gửi qua cho

gửi giúp mình với bạn
email mình là manhtran185@gmail.com


 • 0