Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
ResArchi

Để bản vẽ không thể sửa được

Các bài được khuyến nghị

Tôi đang làm một dự án, chủ đầu tư yêu cầu phải giao file DWG. Đây là một yêu cầu vô lý, nhưng không giao thì e rằng hơi khó đòi tiền.

 

Có cách nào để file DWG chỉ mở ra xem và in được, nhưng cấm sửa, cấm copy rồi edit đối tượng (để dùng cho công trình khác) được không?

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi đang làm một dự án, chủ đầu tư yêu cầu phải giao file DWG. Đây là một yêu cầu vô lý, nhưng không giao thì e rằng hơi khó đòi tiền.

 

Có cách nào để file DWG chỉ mở ra xem và in được, nhưng cấm sửa, cấm copy rồi edit đối tượng (để dùng cho công trình khác) được không?

Trong CAD có tính năng Protect nhưng mà vẫn không hay bằng con LockDWG mình xin được từ ông bạn LISP MAN của mình Vì có bản quyền nên đợi mình thay mã nguồn rồi pọt cho bà con dùng nghe..
 • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác J có thể gửi một file DWG đã bị khóa cho mọi người tham khảo được không?

 

Em cũng đang cần khóa một file (để đưa cho khách hàng) em muốn bác khóa hộ có được không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có thể chuyển sang DWF rồi gửi cho họ mà. :lol: Dạng này thì có thể xem, in ấn, và cũng có thể chỉnh sửa được. Thử xem sao nhỉ ?

 

LockDwg dùng hay. Cho phép lock toàn bộ hoặc là lock từng phần trong bản vẽ. :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

việc bảo vệ bản quyền CAD là đòi hỏi chính đáng của anh em vẽ (nhất là khi chưa nhận hết tiền hợp đồng) . Do vậy mình cũng rất mong các bạn chia sẻ logdwg để mọi người cùng dùng.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sao không chuyển sang dạng Acrobat chỉ xem và in ấn được nhưng không sữa được file.

To ResArchi : khi ký hợp đồng chủ đầu tư có yêu cầu chuyển toàn bộ file gốc khi thiết kế không? Nếu có thì phải bắt buộc đưa cho chủ đầu tư.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

bạn có thể đưa file cad rùi dùng password trong ct acad(option). coi một lần rùi thui. Khi nào họ muốn xài tiếp thì kêu bạn lại đưa cho pass mà xài zậy đi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trong CAD có tính năng Protect nhưng mà vẫn không hay bằng con LockDWG mình xin được từ ông bạn LISP MAN của mình Vì có bản quyền nên đợi mình thay mã nguồn rồi pọt cho bà con dùng nghe..

 

Nếu là phần thương mai thi bạn nói ông LIP MAN báo giá thử. Minh nghỉ cái nì ông nào thiết kế cũng cần hết, anh em có thể cân nhắc để mua. Cám ơn về thông tin cua ông bạn.

À mà nó có chức năng dịch ngược lại không vậy bạn. Chứ gặp mấy ông chủ đầu tư rành rành 1 chút ổng dịch ngươc lai thi tèo luôn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi đang làm một dự án, chủ đầu tư yêu cầu phải giao file DWG. Đây là một yêu cầu vô lý, nhưng không giao thì e rằng hơi khó đòi tiền.

 

Có cách nào để file DWG chỉ mở ra xem và in được, nhưng cấm sửa, cấm copy rồi edit đối tượng (để dùng cho công trình khác) được không?

Nổ hết đối tượng ra. Sửa được tui cùi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các bạn nổ toàn bộ đối tượng trên bản vẽ thành LINE hết thì muốn chỉnh sửa hay copy gì đó cũng mệt nhoài.

Sử dụng Lệnh XPLODE (không phải ệnh EXPLODE) --> đối tượng bị nổ nhưng vẫn giữ các tính chất như ban đầu (Layer,Color,Linetype,...)

 

Command: xplode

 

Select objects to XPlode.

Select objects: Specify opposite corner: 13 found

Select objects: Specify opposite corner: 3 found (2 duplicate), 16 total

Select objects:

16 objects found. 3 invalid.

XPlode Individually/<Globally>: G

Enter an option

[All/Color/LAyer/LType/LWeight/Inherit from parent block/Explode] <Explode>: I

Objects exploded.

 • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Phần mềm LockDWG hình như chạy trên môi trường DOS các bác ah,mà Em không chạy được mới tức chứ.Hi vọng Admin share cho toàn bộ Anh em

GM share cho anh em cai neo 50 charrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
GM share cho anh em cai neo 50 charrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 

Thấy bảo vì vấn đề bản quyền nên ko share được. Em có ý thế này nhờ các cao thủ giúp cho con lisp như sau:

1. Đọc toàn bộ bản vẽ nếu đối tượng nào có thuộc tính color ko phải là Bylayer thì để nguyên. Thuộc tính màu là Bylayer thì đọc xem color của Layer đó là màu gì, sau đó chuyển thuộc tính Color của đối tượng này sang màu đó (không còn là bylayer nửa nhưng màu không đổi).

2. Tạo lớp tên là defpoints. Đưa tất cả các đối tượng trong bản vẽ về lớp này.

3. Đọc toàn bộ bản vẽ, cứ mỗi một đối tượng thực hiện các bước sau:

-Tạo nó thành block trong bản vẽ.

-Dùng lệnh minsert chèn lại block vừa tạo vào đúng vị trí cũ với thông số:

Command: minsert

Block name (or ?): 12

Insertion point: X scale factor <1> / Corner / XYZ: 1

Y scale factor (default=X): 1

Rotation angle <0>:

Number of rows (---) <1>: 2

Number of columns (|||) <1>: 2

Unit cell or distance between rows (---): 0

Distance between columns (|||): 0

4. Chọn toàn bộ bản vẽ và lại làm như sau:

-Tạo nó thành block trong bản vẽ.

-Dùng lệnh minsert chèn lại block vừa tạo vào đúng vị trí cũ với thông số:

Command: minsert

Block name (or ?): 12

Insertion point: X scale factor <1> / Corner / XYZ: 1

Y scale factor (default=X): 1

Rotation angle <0>:

Number of rows (---) <1>: 2

Number of columns (|||) <1>: 2

Unit cell or distance between rows (---): 0

Distance between columns (|||): 0

 

 

Với cách này thì để in và sửa được cũng toát mồ hôi bằng vẽ bản mới. Tất nhiên nếu chủ đầu tư là cao thủ về lisp thì xin thua nhưng hy vọng cũng làm khó họ trong nhiều trường hợp.

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi ngồi hì hụi làm 2 đêm thì được như thế này rồi, gửi anh em chỉnh giúp 1 số hạn chế sau:

 

(Defun c:KBV ()
(setvar "MODEMACRO" "KHOA BAN VE TOAN DIEN")
 (command "-layer" "new" "DEFPOINTS" "color" "7" "DEFPOINTS" "")
(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")
 (setq XX (ssget "x"))
(setq L 0)
(setq M (sslength XX))
(while (< L M)
 (setq DT (ssname XX L))
 (setq DTM (entget DT))
 (setq TEXT (cdr (assoc 10 DTM)))
 (setq LOP (cdr (assoc 8 DTM)))
 (setq TENLOP (TBLOBJNAME "LAYER" LOP))
 (setq DOCLOP (entget TENLOP))
 (setq MAULOP (cdr (assoc 62 DOCLOP)))
  ;(setq TEN (car DTM))
 (setq LM (+ L 356))
(luuos)
 (setvar "osmode" 0)
 (setq x (car TEXT))
 (setq y (cadr TEXT))
 (traos)
 (luuos)
 (setvar "osmode" 0)
 (command ".chprop" DT "" "COLOR" MAULOP "")
 (command ".chprop" DT "" "la" "DEFPOINTS" "")
 ;(command "TEXT" "c" (list (+ x 0)(- y 0)) 250 0 MAULOP)
 (command "BLOCK" LM (list (+ x 0)(- y 0)) DT "")
 (command "MINSERT" LM (list (+ x 0)(- y 0)) 1 1 0 2 2 0 0)

(traos)
 (setq L (1+ L))
)

(command "BLOCK" "$174270_59" (list 0 0) "ALL" "")
(command "MINSERT" "$174270_59" (list 0 0) 1 1 0 2 2 0 0)
(setvar "MODEMACRO" "**CHUC BAN LAM VIEC HIEU QUA** PHAM QUOC DUY - BINH SON - QUANG NGAI")
   (Princ)
)

 

 

Các nhược điểm tồn tại như sau:

Những đối tượng có màu không phải BYLAYER thì do chưa phân biệt được nên màu cũng bị chuyễn theo màu của lớp.

Tên các BLOCK do không lấy được tên của đối tượng nên phải tự đặt tên.

Các BLOCK có sẳn trong bản vẽ thì không chuyễn về lớp dẻpoint được.

Còn lại thì nói chung là nếu anh em nào vẽ màu theo lớp hết thì dùng nó khóa được rồi.

Nhớ sao lưu trước vì khi gỏ lệnh KBV là nó nát ten beng luôn. Thời gian chạy cũng hơi lâu, bản vẽ sẽ nặng gấp đôi.

sau khi song thi không in và không sửa được nửa.

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi ngồi hì hụi làm 2 đêm thì được như thế này rồi, gửi anh em chỉnh giúp 1 số hạn chế sau:

 

(Defun c:KBV ()
(setvar "MODEMACRO" "KHOA BAN VE TOAN DIEN")
 (command "-layer" "new" "DEFPOINTS" "color" "7" "DEFPOINTS" "")
(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")
 (setq XX (ssget "x"))
(setq L 0)
(setq M (sslength XX))
(while (< L M)
 (setq DT (ssname XX L))
 (setq DTM (entget DT))
 (setq TEXT (cdr (assoc 10 DTM)))
 (setq LOP (cdr (assoc 8 DTM)))
 (setq TENLOP (TBLOBJNAME "LAYER" LOP))
 (setq DOCLOP (entget TENLOP))
 (setq MAULOP (cdr (assoc 62 DOCLOP)))
  ;(setq TEN (car DTM))
 (setq LM (+ L 356))
(luuos)
 (setvar "osmode" 0)
 (setq x (car TEXT))
 (setq y (cadr TEXT))
 (traos)
 (luuos)
 (setvar "osmode" 0)
 (command ".chprop" DT "" "COLOR" MAULOP "")
 (command ".chprop" DT "" "la" "DEFPOINTS" "")
 ;(command "TEXT" "c" (list (+ x 0)(- y 0)) 250 0 MAULOP)
 (command "BLOCK" LM (list (+ x 0)(- y 0)) DT "")
 (command "MINSERT" LM (list (+ x 0)(- y 0)) 1 1 0 2 2 0 0)

(traos)
 (setq L (1+ L))
)

(command "BLOCK" "$174270_59" (list 0 0) "ALL" "")
(command "MINSERT" "$174270_59" (list 0 0) 1 1 0 2 2 0 0)
(setvar "MODEMACRO" "**CHUC BAN LAM VIEC HIEU QUA** PHAM QUOC DUY - BINH SON - QUANG NGAI")
   (Princ)
)

Các nhược điểm tồn tại như sau:

Những đối tượng có màu không phải BYLAYER thì do chưa phân biệt được nên màu cũng bị chuyễn theo màu của lớp.

Tên các BLOCK do không lấy được tên của đối tượng nên phải tự đặt tên.

Các BLOCK có sẳn trong bản vẽ thì không chuyễn về lớp dẻpoint được.

Còn lại thì nói chung là nếu anh em nào vẽ màu theo lớp hết thì dùng nó khóa được rồi.

Nhớ sao lưu trước vì khi gỏ lệnh KBV là nó nát ten beng luôn. Thời gian chạy cũng hơi lâu, bản vẽ sẽ nặng gấp đôi.

sau khi song thi không in và không sửa được nửa.

 

sau khi test thử gặp lỗi sau :

 

Layer "DEFPOINTS" already exists.

Enter an option

[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock]: color

Enter color name or number (1-255): 7

Enter name list of layer(s) for color 7 (white) <GHICHU>: DEFPOINTS Enter an

option [?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock]:

Command:

PHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai; error: no function definition: LUUOS

 

Thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
sau khi test thử gặp lỗi sau :

 

Layer "DEFPOINTS" already exists.

Enter an option

[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock]: color

Enter color name or number (1-255): 7

Enter name list of layer(s) for color 7 (white) <GHICHU>: DEFPOINTS Enter an

option [?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock]:

Command:

PHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai; error: no function definition: LUUOS

 

Thanks

 

Xin lổi tại mới chay thử trên máy mình nên mới vậy. Bcá chép thêm đoạn này vào file đó là được

;;----------
(defun luuos ()
 (setq
DUY_OSMODE  (getvar "OSMODE")
DUY_AUTOSNAP (getvar "AUTOSNAP")
 DUY_LAYERHH (getvar "CLAYER")
 DUY_THANGXEOHH (getvar "ORTHO")
 DUY_filletrad (getvar "FILLETRAD")
 DUY_TEXTSTYLE (getvar "TEXTSTYLE")
 )
)
(defun traos ()
 (if DUY_OSMODE
(setvar "OSMODE" DUY_OSMODE)
 )
 (if DUY_LAYERHH
(setvar "CLAYER" DUY_LAYERHH)
 )
 (if DUY_THANGXEOHH
(setvar "ORTHO" DUY_THANGXEOHH)
 )
 (if DUY_AUTOSNAP
(setvar "AUTOSNAP" DUY_AUTOSNAP)
 )
(if DUY_filletrad
(setvar "FILLETRAD" DUY_filletrad)
 )
(if DUY_TEXTSTYLE
(setvar "TEXTSTYLE" DUY_TEXTSTYLE)
 )


)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Xin lổi tại mới chay thử trên máy mình nên mới vậy. Bcá chép thêm đoạn này vào file đó là được

;;----------
(defun luuos ()
 (setq
DUY_OSMODE  (getvar "OSMODE")
DUY_AUTOSNAP (getvar "AUTOSNAP")
 DUY_LAYERHH (getvar "CLAYER")
 DUY_THANGXEOHH (getvar "ORTHO")
 DUY_filletrad (getvar "FILLETRAD")
 DUY_TEXTSTYLE (getvar "TEXTSTYLE")
 )
)
(defun traos ()
 (if DUY_OSMODE
(setvar "OSMODE" DUY_OSMODE)
 )
 (if DUY_LAYERHH
(setvar "CLAYER" DUY_LAYERHH)
 )
 (if DUY_THANGXEOHH
(setvar "ORTHO" DUY_THANGXEOHH)
 )
 (if DUY_AUTOSNAP
(setvar "AUTOSNAP" DUY_AUTOSNAP)
 )
(if DUY_filletrad
(setvar "FILLETRAD" DUY_filletrad)
 )
(if DUY_TEXTSTYLE
(setvar "TEXTSTYLE" DUY_TEXTSTYLE)
 )


)

 

vẫn bị lỗi, bạn Duy xem lại giúp :

 

Command: MINSERT Enter block name or [?] <912>: 913 Specify insertion point or

[scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]:

Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>: 1 Enter Y

scale factor <use X scale factor>: 1 Specify rotation angle <0d0'0">: 0

Enter number of rows (---) <1>: 2

Enter number of columns (|||) <1>: 2

Enter distance between rows or specify unit cell (---): 0

Specify distance between columns (|||): 0

Command: .chprop

Select objects: 1 found

 

Select objects:

Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: COLOR

Enter new color <2 (yellow)>: -21

Invalid color number.

; error: Function cancelled

 

Enter new color <2 (yellow)>:

 

Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]:

 

cảm ơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
vẫn bị lỗi, bạn Duy xem lại giúp :

 

Command: MINSERT Enter block name or [?] <912>: 913 Specify insertion point or

[scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]:

Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>: 1 Enter Y

scale factor <use X scale factor>: 1 Specify rotation angle <0d0'0">: 0

Enter number of rows (---) <1>: 2

Enter number of columns (|||) <1>: 2

Enter distance between rows or specify unit cell (---): 0

Specify distance between columns (|||): 0

Command: .chprop

Select objects: 1 found

 

Select objects:

Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: COLOR

Enter new color <2 (yellow)>: -21

Invalid color number.

; error: Function cancelled

 

Enter new color <2 (yellow)>:

 

Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]:

 

cảm ơn

Trường hợp mã màu ra số âm thì mình có đọc đâu đó trong sách rồi để tìm xem đã vì không rành lắm.

Bác thử với bản ve mà các lớp không bị khóa và đóng băng thử xem.

Mình sẽ tìm hiểu thêm. Mà sao các cao thủ không giúp cho với. Đọc sách miết ngán quá.

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào duy782006

Bạn cho mình hỏi , nếu như muốn làm ngược lại thì sao ?

 

 

Muốn làm ngược lại thì cũng có cách nhưng mình nghĩ không nên đưa lên đây. vì đã đưa lên này rồi thì cái lisp khóa kia thành công cốc sao. Trên này chắc chắn có nhiều bác làm ngược lại được nhưng theo mình là không nên.

Mình chỉ nói chung thế này: tất cả các block được tạo ra đều còn tồn tại bên trong bản vẽ chỉ cần biết cách lấy ra là xong.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi thây vấn đề bảo vệ bản ve đối với anh em ve là hêt sức cân thiết.

Tôi thấy chức năng EXPLODE TEXT trong Express của Cad là khá hay

Tôi nghĩ ta có thể nâng cấp chức năng này thành EXPLODE toàn bộ các đối tượng trên bản vẽ

như thế Chủ đầu tư có muốn sửa cùng mất thời gian (Phải vẽ lại toàn bộ - hihi)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trong CAD có tính năng Protect nhưng mà vẫn không hay bằng con LockDWG mình xin được từ ông bạn LISP MAN của mình Vì có bản quyền nên đợi mình thay mã nguồn rồi pọt cho bà con dùng nghe..

Nếu được mình xin bạn 1 bản. Email : ldky2k@gmail.com. Cám ơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Muốn làm ngược lại thì cũng có cách nhưng mình nghĩ không nên đưa lên đây. vì đã đưa lên này rồi thì cái lisp khóa kia thành công cốc sao. Trên này chắc chắn có nhiều bác làm ngược lại được nhưng theo mình là không nên.

Mình chỉ nói chung thế này: tất cả các block được tạo ra đều còn tồn tại bên trong bản vẽ chỉ cần biết cách lấy ra là xong.

cho mình một cái với, cái này rất hay nhưng...

mail của mình là quoccuong1981vl@yahoo.com

bạn giúp mình với, cám ơn nhiều lắm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khách
Chủ đề này bây giờ đã bị đóng lại để trả lời thêm.

×