Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
CloodoPro

Giúp em xuất dữ liệu toạ độ +cao trình từ CAD sang EXCELL

Các bài được khuyến nghị

Em có 1 file bản đồ, trên đó có ghi cao trình tại các điểm.

Nhờ các bác chỉ giáo để làm sao có thể xuất cao trình đó tương ứng với toạ độ của nó ra Excell.

File excell xuất ra có dạng :

Cột 1 : Toạ độ X

Cột 2 : Toạ độ Y

Cột 3 : Cao trình tại điểm đó (có trên bản đồ)

Bac na`o PRO thi` chuyển giúp em thì tốt quá. Em vô cùng cảm ơn.

File cad đính kèm bên dưới:

http://www.mediafire.com/?lcx2nicjzt0

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cái bản vẽ của bạn lớn quá. Nên xóa bớt để cho bản vẽ nhỏ hơn để làm mẫu.

 

Chỉ có thể giúp cái code or tool để dùng, chứ không chuyển qua nguyên bản vẽ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cái này gần giống công việc của mình tuy nhiên các 1 chỗ là file dữ liệu mình chỉ có text chứ không có đối tượng điểm. Bạn thử đoạn code dưới xem sao. File excel lưu o ổ C (c:\exportlevel.xls)

 

Sub ExportLevel()
Dim SSet As AcadSelectionSet
Dim Count, i, E, N As Double
Dim check As Boolean
Dim TextLocation As Variant
Dim EL As String

'---------------------------------------------------
Dim ExcelApp As Object
Set ExcelApp = CreateObject("Excel.application")
'Set ExcelApp = New Excel
ExcelApp.workbooks.Add
ExcelApp.cells(1, 1).Formula = "Point"
ExcelApp.cells(1, 2).Formula = "Northing"
ExcelApp.cells(1, 3).Formula = "Easting"
ExcelApp.cells(1, 4).Formula = "Elevation"

'----------------------------------------------------
'Check selectionset
Count = ThisDrawing.SelectionSets.Count
check = False
If Count > 0 Then
For i = 0 To Count - 1
	If ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Name <> "SSet" Then
		check = False
	Else
		check = True
		Exit For
	End If
Next i
End If

If check = False Then
Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSet")
Else
Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Item(i)
SSet.Clear
End If

SSet.SelectOnScreen

For i = 1 To SSet.Count
TextLocation = SSet.Item(i - 1).InsertionPoint
E = TextLocation(0)
N = TextLocation(1)
EL = SSet.Item(i - 1).TextString

ExcelApp.cells(i + 1, 1).Formula = i
ExcelApp.cells(i + 1, 2).Formula = Round(N, 3)
ExcelApp.cells(i + 1, 3).Formula = Round(E, 3)
ExcelApp.cells(i + 1, 4).Formula = EL

Next

ExcelApp.ActiveWorkbook.SaveAs "C:\ExportLevel.xls"
ExcelApp.Application.Quit
Set ExcelApp = Nothing
MsgBox "Finished !"

End Sub

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đoạn code trên nhiều cái thừa quá, ví dụ đoạn này thay như sau:

 

Count = ThisDrawing.SelectionSets.Count
check = False
If Count > 0 Then
For i = 0 To Count - 1
	If ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Name  "SSet" Then
		check = False
	Else
		check = True
		Exit For
	End If
Next i
End If

If check = False Then
Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSet")
Else
Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Item(i)
SSet.Clear
End If

 

on error resume next
ThisDrawing.SelectionSets.Item("SSET").Delete
Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×