Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Nguyen Hoanh

Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Các bài được khuyến nghị

Bạn đưa ra 1 bài toán quá thiếu dữ liệu đầu vào :) => Mình viết tạm như thế này , có gì bạn tự sửa nhé (lưu ý, mình lờ block ^^, ngại với anh này lắm rồi)

 

(defun c:cht1()
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
(foreach ent 
(mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget "X" '((0 . "DIMENSION,LEADER,*TEXT,ATT*"))))))) 
(if (vlax-property-available-p ent 'TextHeight) (vlax-put-property ent 'TextHeight "2") )
(if (vlax-property-available-p ent 'Height) (vlax-put-property ent 'Height "2") )
(if (vlax-property-available-p ent 'Layer) (vlax-put-property ent 'Layer "0"))
) 
(vlax-for x (vla-get-textstyles
   (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  )
 (vla-put-fontfile x "Romans.shx")
)
(command "undo" "en")
)

- Các thứ cần sửa bao gồm :

+ Chiều cao text, bạn chưa nói là do người dùng nhập vào hay chọn đối tượng mẫu => Mình để là "2", bạn sửa lại theo con số bạn ưa thích ^^

+ Tương tự với Layer Name, mình đang để là "0"

+ Tên font của bạn chưa có đuôi :) Mình đang để tạm là Romans.SHX

 

Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nhờ anh chỉnh giùm em chỗ này tý.

- chọn đối tượng(chọn tất cả những gì có trên bãn vẻ.

chương trình sẽ lọc ra chỉ chọn text, mtext và text của dim

-chương trình sẻ hỏi bạn muốn chuyển cao chữ là bao nhiêu( số do người dùng chọn)

chọn chiều cao chữ xong thì chương trình sẽ hỏi bạn có muốn chuyển về layer không. nếu có thì sẽ chọn layer do người dùng chọn .

- chương trình sẽ hỏi tiếp là bạn có muốn chuyển font chữ không

nếu có thì chuyển về font chữ mà do người dùng tự chọn VNswitzerlandcondlight.TTF.

-Anh can thiệp giùm em cái block thì càng tốt nếu không thì vẫn không sao

cảm ơn anh nhiều chúc mọi người sức khoe

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.653

Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nhờ anh chỉnh giùm em chỗ này tý.

- chọn đối tượng(chọn tất cả những gì có trên bãn vẻ.

chương trình sẽ lọc ra chỉ chọn text, mtext và text của dim

-chương trình sẻ hỏi bạn muốn chuyển cao chữ là bao nhiêu( số do người dùng chọn)

chọn chiều cao chữ xong thì chương trình sẽ hỏi bạn có muốn chuyển về layer không. nếu có thì sẽ chọn layer do người dùng chọn .

- chương trình sẽ hỏi tiếp là bạn có muốn chuyển font chữ không

nếu có thì chuyển về font chữ mà do người dùng tự chọn VNswitzerlandcondlight.TTF.

-Anh can thiệp giùm em cái block thì càng tốt nếu không thì vẫn không sao

cảm ơn anh nhiều chúc mọi người sức khoe

- Về Block thì mình rất ngại, ví nó khù khoằm lắm. Nhất là thằng Dim, lắm lúc update dim thì lỗi do người vẽ dùng Override, k update thì code loòng thoòng ^^. Dù viết 1 số cái chỉnh đối tượng trong Block rồi nhưng mình chẳng ưa chúgn tẹo nào.Hề hề.

- Về layer, bạn nói chọn là chọn ở đâu nhỉ :) Từ 1 đối tượng mẫu hay tự đánh tên vào ^^, hay từ cái bảng nào nào đó.

- Về chọn đối tượng, hiện mình đã để chọn tất cả Dim,text, mtext, att text có trong bản vẽ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- Về Block thì mình rất ngại, ví nó khù khoằm lắm. Nhất là thằng Dim, lắm lúc update dim thì lỗi do người vẽ dùng Override, k update thì code loòng thoòng ^^. Dù viết 1 số cái chỉnh đối tượng trong Block rồi nhưng mình chẳng ưa chúgn tẹo nào.Hề hề.

- Về layer, bạn nói chọn là chọn ở đâu nhỉ :) Từ 1 đối tượng mẫu hay tự đánh tên vào ^^, hay từ cái bảng nào nào đó.

- Về chọn đối tượng, hiện mình đã để chọn tất cả Dim,text, mtext, att text có trong bản vẽ

-chọn dối tượng không chọn all nữa mà là do người dụng từ khoanh vùng. layer thì do người nhập tự nhập vào(tự đánh tên vào)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.653

-chọn dối tượng không chọn all nữa mà là do người dụng từ khoanh vùng. layer thì do người nhập tự nhập vào(tự đánh tên vào)

(defun c:cht1(/ hText chLay Lay chFont)
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
(princ "Ch\U+1ECDn Dim, *Text, ATT* c\U+1EA7n thay \U+0111\U+1ED5i :")
(setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION,LEADER,*TEXT,ATT*"))))
(setq hText (getreal "\Chi\U+1EC1u cao ch\U+1EEF :") chLay "k" chFont "k")
(initget 1 "c k")
(setq chLay (getkword "B\U+1EA1n c\U+00F3 mu\U+1ED1n thay \U+0111\U+1ED5i layer Text ? <K>[C/K] :"))
(if (or (null chLay) (= (strcase chLay) "K"))
  (setq Lay nil)
  (setq Lay (getstring "T\U+00EAn layer :"))  
)
(initget 1 "c k")
(setq chFont (getkword "B\U+1EA1n c\U+00F3 mu\U+1ED1n thay \U+0111\U+1ED5i Font ? <K> [C/K] :"))
(if (not(or (null chLay) (= (strcase chLay) "K")))
  (progn 
  (vlax-for x (vla-get-textstyles
     (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    )
    (vla-put-fontfile x "VNswitzerlandcondlight.TTF")
  )
  )
)
(foreach ent 
(mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(if (vlax-property-available-p ent 'TextHeight) (vlax-put-property ent 'TextHeight (rtos hText 2 0) ))
(if (vlax-property-available-p ent 'Height) (vlax-put-property ent 'Height (rtos hText 2 0)) )
(if (and lay (vlax-property-available-p ent 'Layer)) (vlax-put-property ent 'Layer Lay))
)
(command "undo" "en")
)

Bạn dùng tạm :(

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

(defun c:cht1(/ hText chLay Lay chFont)
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
(princ "Ch\U+1ECDn Dim, *Text, ATT* c\U+1EA7n thay \U+0111\U+1ED5i :")
(setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION,LEADER,*TEXT,ATT*"))))
(setq hText (getreal "\Chi\U+1EC1u cao ch\U+1EEF :") chLay "k" chFont "k")
(initget 1 "c k")
(setq chLay (getkword "B\U+1EA1n c\U+00F3 mu\U+1ED1n thay \U+0111\U+1ED5i layer Text ? <K>[C/K] :"))
(if (or (null chLay) (= (strcase chLay) "K"))
  (setq Lay nil)
  (setq Lay (getstring "T\U+00EAn layer :"))  
)
(initget 1 "c k")
(setq chFont (getkword "B\U+1EA1n c\U+00F3 mu\U+1ED1n thay \U+0111\U+1ED5i Font ? <K> [C/K] :"))
(if (not(or (null chLay) (= (strcase chLay) "K")))
  (progn 
  (vlax-for x (vla-get-textstyles
     (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    )
    (vla-put-fontfile x "VNswitzerlandcondlight.TTF")
  )
  )
)
(foreach ent 
(mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(if (vlax-property-available-p ent 'TextHeight) (vlax-put-property ent 'TextHeight (rtos hText 2 0) ))
(if (vlax-property-available-p ent 'Height) (vlax-put-property ent 'Height (rtos hText 2 0)) )
(if (and lay (vlax-property-available-p ent 'Layer)) (vlax-put-property ent 'Layer Lay))
)
(command "undo" "en")
)

Bạn dùng tạm :(

thankyou ketxu nhé. dùng rất là ok

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

(defun c:cht1(/ hText chLay Lay chFont)
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
(princ "Ch\U+1ECDn Dim, *Text, ATT* c\U+1EA7n thay \U+0111\U+1ED5i :")
(setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION,LEADER,*TEXT,ATT*"))))
(setq hText (getreal "\Chi\U+1EC1u cao ch\U+1EEF :") chLay "k" chFont "k")
(initget 1 "c k")
(setq chLay (getkword "B\U+1EA1n c\U+00F3 mu\U+1ED1n thay \U+0111\U+1ED5i layer Text ? <K>[C/K] :"))
(if (or (null chLay) (= (strcase chLay) "K"))
  (setq Lay nil)
  (setq Lay (getstring "T\U+00EAn layer :"))  
)
(initget 1 "c k")
(setq chFont (getkword "B\U+1EA1n c\U+00F3 mu\U+1ED1n thay \U+0111\U+1ED5i Font ? <K> [C/K] :"))
(if (not(or (null chLay) (= (strcase chLay) "K")))
  (progn 
  (vlax-for x (vla-get-textstyles
     (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    )
    (vla-put-fontfile x "VNswitzerlandcondlight.TTF")
  )
  )
)
(foreach ent 
(mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(if (vlax-property-available-p ent 'TextHeight) (vlax-put-property ent 'TextHeight (rtos hText 2 0) ))
(if (vlax-property-available-p ent 'Height) (vlax-put-property ent 'Height (rtos hText 2 0)) )
(if (and lay (vlax-property-available-p ent 'Layer)) (vlax-put-property ent 'Layer Lay))
)
(command "undo" "en")
)

Bạn dùng tạm :(

 

Chào bạn ketxu! mình có chút góp ý thế này.

về text và mtext thì không vấn đề gì, còn dim mình nghĩ nên thay đổi chiều cao text trong dim bằng cách thay đổi dimfit thì sẽ hay hơn, vì nếu chỉ thay đổi chiều cao text bình thường thì sẽ làm mất tỉ lệ tương đối giữa textdim và các thành phần khác của dim. khi đó hình như giá trị của dimfit cần thay đổi sẽ bằng chiều cao của text nhập vào/ chiều cao text trong dimstyle. còn một vấn đề là phải trả (reset) chiều cao của textdim về giá trị trong dimstyle trước khi thực hiện thay đổi dimfit, với lại lisp của bạn không dùng được với số thập phân à? . mình có chút ý kiến như vậy cám ơn bạn!

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.653

Mình chưa rành cái dimfit lắm. Không biết có hiểu đúng ý bạn không.Liệu có phải là overall ?? Bạn gửi cho mình ví dụ 1 file được không ? Hơn nữa, việc xử lý dim rất dễ dính mấy anh override, mà mình thì chưa thao tác được với các đại ca này :)

Còn phần thập phân, srr vì mình để rtos 2 0, đoạn này hơi ngớ ngẩn ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình chưa rành cái dimfit lắm. Không biết có hiểu đúng ý bạn không.Liệu có phải là overall ?? Bạn gửi cho mình ví dụ 1 file được không ? Hơn nữa, việc xử lý dim rất dễ dính mấy anh override, mà mình thì chưa thao tác được với các đại ca này :)

Còn phần thập phân, srr vì mình để rtos 2 0, đoạn này hơi ngớ ngẩn ^^

 

đúng là cái dim scane overall đấy, tại mình thấy nó ở tab fit nên hay gọi là dimfit, tiếng tây có hạn mà :lol:

vidu.jpg

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.653

Bạn có để ý thấy cái gạch chéo 2 bên sẽ to lên k :) Vẫn khoảng cách đó mà 2 cái này nó gạch 1 phát hết cả chiều dài dim luôn thì ^^.. Nói chung, đã thay đổi dim thì k nên vượt 1 con số quá lớn, lần trước trong lisp Scale Dim các bác CV đã tranh luận khá lâu n chưa đưa ra đc phương án tối ưu ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn có để ý thấy cái gạch chéo 2 bên sẽ to lên k :) Vẫn khoảng cách đó mà 2 cái này nó gạch 1 phát hết cả chiều dài dim luôn thì ^^.. Nói chung, đã thay đổi dim thì k nên vượt 1 con số quá lớn, lần trước trong lisp Scale Dim các bác CV đã tranh luận khá lâu n chưa đưa ra đc phương án tối ưu ^^

 

hì, mình thì lại nghĩ khác. trong một bản vẽ khi in ra thì text hight nhỏ nhất sẽ bằng khoảng 2~2.5mm. như vậy text hight của dim cũng sẽ bằng khoảng 2~2.5. nếu như cái gạch chéo đó với mũi tên mà rất nhỏ so với text thì sẽ chẳng nhìn thấy gì cả, khi đó nó sẽ không giống dim lắm. chắc chẳng ai để bản vẽ tỉ lệ như vậy đâu. Hiện tại chỉnh thủ công thì mình vẫn chỉnh dim scane overall :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
tranhoangxd    1

nhờ các bác xem hộ hình rồi viết hộ hoặc là tìm hộ em cái lisp này cái

http://www.upanh.com/upanh_untitled/v/4vwa8b8xeg.htm

em muốn vẽ cái đuờng PL màu xanh lá cây như trong hình vẽ

trước chỉ cần vẽ từ 2 điểm A , B là nó ra được cái polyline như hình vẽ

trước em có cái lisp này rồi mà giờ chẳng tìm thấy đâu nữa

mong các bác tìm giùm em tí

thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.653

nhờ các bác xem hộ hình rồi viết hộ hoặc là tìm hộ em cái lisp này cái

http://www.upanh.com/upanh_untitled/v/4vwa8b8xeg.htm

em muốn vẽ cái đuờng PL màu xanh lá cây như trong hình vẽ

trước chỉ cần vẽ từ 2 điểm A , B là nó ra được cái polyline như hình vẽ

trước em có cái lisp này rồi mà giờ chẳng tìm thấy đâu nữa

mong các bác tìm giùm em tí

thanks

 (Defun c:nc(/ p1 p2 p3 p4 p5 p6 p11 p12 l ang)
  (setq x (getvar "osmode"))
  (setq p1 (getpoint "Diem dau: ")
     p2 (getpoint p1 "Diem cuoi : "))
  (setq l (distance p1 p2))
  (setq p11 (polar p1 (angle p2 p1) (/ l 5))
     p12 (polar p2 (angle p1 p2) (/ l 5)))
  (setq ang (angle p1 p2))
  (setq p3 (polar p1 ang (/ l 2.5))
     p4 (polar p3 (+ (/ pi 2) ang) (/ l 5))
     p5 (polar p3 ang (/ l 5))
    p6 (polar p5 (- ang (/ pi 2)) (/ l 5)))
  (setvar "osmode" 0)
;(setvar "clayer" "KCVN-MANH")
(command "pline" p11 p3 p4 p6 p5 p12 "")
(setvar "osmode" x)
)

Bạn thử xem sao

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
tranhoangxd    1

 (Defun c:nc(/ p1 p2 p3 p4 p5 p6 p11 p12 l ang)
  (setq x (getvar "osmode"))
  (setq p1 (getpoint "Diem dau: ")
     p2 (getpoint p1 "Diem cuoi : "))
  (setq l (distance p1 p2))
  (setq p11 (polar p1 (angle p2 p1) (/ l 5))
     p12 (polar p2 (angle p1 p2) (/ l 5)))
  (setq ang (angle p1 p2))
  (setq p3 (polar p1 ang (/ l 2.5))
     p4 (polar p3 (+ (/ pi 2) ang) (/ l 5))
     p5 (polar p3 ang (/ l 5))
    p6 (polar p5 (- ang (/ pi 2)) (/ l 5)))
  (setvar "osmode" 0)
;(setvar "clayer" "KCVN-MANH")
(command "pline" p11 p3 p4 p6 p5 p12 "")
(setvar "osmode" x)
)

Bạn thử xem sao

Cảm ơn bạn

đúng thứ mình cần tìm rồi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ngocnam.cad    6

nhờ mọi nguời viết hộ em lisp join pline trong cad 2005 với ạ. vì bắt buộc nên em phải dùng trên cad 2005. mà cad 2005 ko join được như cad 08 , rất bất tiện. em nghe nói có lisp join ở cad 2005 nhưng tìm mãi không đuợc. mong mọi nguời giúp em viết lisp này, cám ơn mọi người nhiều nhiều.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.678

nhờ mọi nguời viết hộ em lisp join pline trong cad 2005 với ạ. vì bắt buộc nên em phải dùng trên cad 2005. mà cad 2005 ko join được như cad 08 , rất bất tiện. em nghe nói có lisp join ở cad 2005 nhưng tìm mãi không đuợc. mong mọi nguời giúp em viết lisp này, cám ơn mọi người nhiều nhiều.

Bạn dùng cái này xem:

http://www.cadviet.com/upfiles/3/noi_thanh_duong_pline_1.lsp

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
m4u_and1    1

Xin chào các bác. Các bác giúp em giải quyết vấn đề này nhé.

em rất cần cái Lisp để matchprop nội dung của text nên nếu bác nào giúp được em thì quý hóa quá :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.653

Xin chào các bác. Các bác giúp em giải quyết vấn đề này nhé.

em rất cần cái Lisp để matchprop nội dung của text nên nếu bác nào giúp được em thì quý hóa quá :D

Bạn dùng cái này thử xem.

(defun c:tt (/ A B)
(if (setq A (nentsel "\nCh\U+1ECDn text ngu\U+1ED3n :"))
(progn
(setq A (cdr (assoc 1 (entget (car A)))))
(while (setq B (car (nentsel "\nCh\U+1ECDn text b\U+1ECB thay th\U+1EBF :")))
(entmod
(subst
(cons 1 A)
(assoc 1 (entget B))
(entget B)
) ;_ end of subst
) ;_ end of entmod
) ;_ end of while
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(princ)
) ;_ end of defun

P/S : match được cả các text trong block :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ngocnam.cad    6

thanks bác nhiều nhiều.. bác có thể giúp em tối ưu lisp đó hơn nữa được không ạ??? nghĩa là dùng nó ngắn gọn gần như join trong acad7 >> vậy.. nếu được vậy thì tốt quá.. còn không thì... hihi.ko sao.thaks bác!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.678

thanks bác nhiều nhiều.. bác có thể giúp em tối ưu lisp đó hơn nữa được không ạ??? nghĩa là dùng nó ngắn gọn gần như join trong acad7 >> vậy.. nếu được vậy thì tốt quá.. còn không thì... hihi.ko sao.thaks bác!

Ngắn cỡ này chắc hết cỡ ngắn:

http://www.cadviet.com/upfiles/3/chuyen_line_sang_pline_1.lsp

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
lisp_newbie    0

Chào các bác! Về autolisp em chỉ newbie nên mạo muội đề nghị các bác viết giùm em một file.lsp chạy được yêu cầu sau:

 

Ta có hai đường spline như hình vẽ cắt nhau tại một điểm P1.

http://www.mediafire.com/i/?zrd5dif2p991b8

 

Yêu cầu:

 

1. Vẽ đoạn thẳng tiếp tuyến với hai đường spline trên (trong autocad dùng lệnh "line" sau đó dùng "Ctrl+chuột phải" để chọn hai điểm tiếp tuyến;

 

http://www.mediafire.com/i/?5m6s2dx9be4a388

 

2. Vẽ nốt hai đoạn thẳng còn lại;

 

http://www.mediafire.com/i/?7baesbt0xdr0tkv

 

3. Dùng hatch để đánh dấu tam giác (bởi ba đoạn thẳng trên.

 

http://www.mediafire.com/i/?5lqta4rn4jq1taw

 

Mục đích cuối cùng là có được tam giác (đánh dấu bằng "hatch" ở trên)

 

Cảm ơn các bác rất nhiều!

Chỉnh sửa theo lisp_newbie

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
latoidayvn    1

mình đã tìm trên diễn dàn vai lisp về chuyển toạ độ từ pline sang exel. Nhưng chưa tìm thấy cái nào xuất cả độ cao

Vd: mình có 1 đường pline, dùng topo để chuyển thành độ cao 50, nhưng mà khi xuất điểm trên đường đó với lệnh coorn thì ko ra được độ cao là 50

Vậy mong các bạn giúp mình cái lisp khi xuất toạ dộ các điểm trên đường pline đó no sẽ hỏi mình là xuất các điểm đó với độ cao nào ?( các điểm cùng độ cao)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.653

mình đã tìm trên diễn dàn vai lisp về chuyển toạ độ từ pline sang exel. Nhưng chưa tìm thấy cái nào xuất cả độ cao

Vd: mình có 1 đường pline, dùng topo để chuyển thành độ cao 50, nhưng mà khi xuất điểm trên đường đó với lệnh coorn thì ko ra được độ cao là 50

Vậy mong các bạn giúp mình cái lisp khi xuất toạ dộ các điểm trên đường pline đó no sẽ hỏi mình là xuất các điểm đó với độ cao nào ?( các điểm cùng độ cao)

Nếu cùng độ cao thì bạn vào Excel mà thêm cũng được chứ sao hè ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
latoidayvn    1

Nếu cùng độ cao thì bạn vào Excel mà thêm cũng được chứ sao hè ^^

nếu chỉ là 1 hoặc 2 đường thì mình cũng đã làm thế rồi ^^

Nhưng ở đây mình có nhiều đường lắm, nếu làm như thế thì rất lâu vì fải thêm công đoạn sửa trong exel, nếu mà sửa được luôn trên cad sau đó xuất ra thì tốt quá

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.653

nếu chỉ là 1 hoặc 2 đường thì mình cũng đã làm thế rồi ^^

Nhưng ở đây mình có nhiều đường lắm, nếu làm như thế thì rất lâu vì fải thêm công đoạn sửa trong exel, nếu mà sửa được luôn trên cad sau đó xuất ra thì tốt quá

Vì bạn nói tất cả cùng cao độ, tức là cột z chỉ có 1 giá trị, thì cũng đâu có lâu ^^

CÒn nếu không, bạn hãy post công cụ bạn đang sử dụng (lisp), file CAD mẫu, file số liệu đầu ra mẫu thì mọi người mới giúp bạn được. Kiểu như nhờ bạn gái nấu ăn thì cũng nên ga lăng đi chợ ý mà ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khách
Chủ đề này bây giờ đã bị đóng lại để trả lời thêm.

×