Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
* * * - - 8 Bình chọn

Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]


 • Chủ đề bị khóa Chủ đề bị khóa
3783 replies to this topic

#1101 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4328 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 24 April 2010 - 06:23 AM

Em muốn nhờ các bác làm hộ cái lisp khi mà mình fillet 2 đường thì phần đườngthằngmới tạo ra để fillet là line khác (chứ ko phải là 2 đường cũ) layer có thể là layer hiện thời, chứ ko phải là layer của 2 đường gôc

Hình đã gửi

Cảm ơn các bác nha

Từ Lisp ghi kích thước vạt góc giúp cho truongthanh -> Tue_NV chỉnh lại 1 chút cho phù hợp với yêu cầu của bạn vansulich
vansulich hãy thử code này nhé :
(defun c:gktvg(/ p1 p2 ss1 ss2 prad1 prad2 p11 p22 inte)
;copyright by Tue_NV
(vl-load-com)
(setq p1 (getpoint "\n Chon diem cuoi fillet thu nhat :"))
(setq p2 (getpoint "\n Chon diem cuoi fillet thu hai :"))
(setq ss1 (car(nentselp p1)))
(setq ss2 (car(nentselp p2)))
(setq prad1 (fix (vlax-curve-getParamAtPoint ss1 p1)))
(setq prad2 (fix (vlax-curve-getParamAtPoint ss2 p2)))
(if (= prad1 0)
(setq p11 (vlax-curve-getPointAtParam ss1 (+ prad1 1)))
(setq p11 (vlax-curve-getPointAtParam ss1 (- prad1 1)))
)
(if (= prad2 0)
(setq p22 (vlax-curve-getPointAtParam ss2 (+ prad2 1)))
(setq p22 (vlax-curve-getPointAtParam ss2 (- prad2 1)))
)
(if (setq inte (inters p11 p1 p2 p22 nil))
(progn
(command "line" p1 inte "")
(command "line" p2 inte "")
)
(alert "\n 2 duong song song. Khong the fillet duoc")
)
(princ)
)

@Truongthanh : Nhìn file của bạn -> Tue_NV vẫn không hiểu kết quả mà bạn muốn. Có lẽ mình không thuộc vào chuyên ngành của bạn. Có lẽ là vậy. Nhưng dù sao, bạn muốn người khác giúp cho bạn thì ít ra bạn phải nói rõ hơn cái kết quả bạn muốn chứ? Bạn muốn tính diện tích phần nào? Diện tích giải toả nhà nằm giữa phần ranh giới giữa đường hiện trạng và đường quy hoạch chăng? Mong bạn nói rõ ràng nhé.
 • 1

#1102 truongthanh

truongthanh

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 7 (bình thường)

Đã gửi 24 April 2010 - 06:33 AM

@Truongthanh : Nhìn file của bạn -> Tue_NV vẫn không hiểu kết quả mà bạn muốn. Có lẽ mình không thuộc vào chuyên ngành của bạn. Có lẽ là vậy. Nhưng dù sao, bạn muốn người khác giúp cho bạn thì ít ra bạn phải nói rõ hơn cái kết quả bạn muốn chứ? Bạn muốn tính diện tích phần nào? Diện tích giải toả nhà nằm giữa phần ranh giới giữa đường hiện trạng và đường quy hoạch chăng? Mong bạn nói rõ ràng nhé.

đúng rồi đó TUE_NV ơi!chính là phần diện tích đó đó!xin lỗi bạn vì khả năng diễn đạt của mình hơi kém!
Thanks!
 • 0

#1103 HoangSon614

HoangSon614

  biết lệnh properties

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 254 Bài viết
Điểm đánh giá: 66 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2010 - 07:43 AM

Bạn chạy thử LISP này :

(defun c:BlkQty (/ blk_name ent i lst_blk pt row ss tblobj x y)
(if (setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
(progn
(vl-load-com)
(setq i -1)
(while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq blk_name (vla-get-name (vlax-Ename->Vla-Object ent)))
(if (not (assoc blk_name lst_blk))
(setq lst_blk (cons (cons blk_name 1) lst_blk))
(setq lst_blk (subst (cons blk_name (1+ (cdr (assoc blk_name lst_blk))))
(assoc blk_name lst_blk) lst_blk))) )
(setq lst_blk (vl-sort lst_blk '(lambda (x y) (< (car x) (car y)) ) )
pt (getpoint "\nDiem dat Bang :")
TblObj (vla-addtable
(vla-get-modelspace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object)))
(vlax-3d-point pt) (+ (length lst_blk) 2) 4 375 2000))
(vla-SetColumnWidth TblObj 0 1000)
(vla-SetColumnWidth TblObj 1 3000)
(vla-put-vertcellmargin TblObj 50)
(mapcar '(lambda (x y)(vla-setTextHeight TblObj x y))
(list acTitleRow acHeaderRow acDataRow)
(list 250 250 175))
(mapcar '(lambda (x)(vla-setAlignment TblObj x 8))
(list acTitleRow acHeaderRow acDataRow))
(vla-MergeCells TblObj 0 0 0 2)
(vla-setText TblObj 0 0 "Bang thong ke")
(vla-setText TblObj 1 0 "STT")
(vla-setText TblObj 1 1 "Ten")
(vla-setText TblObj 1 2 "Don vi")
(vla-setText TblObj 1 3 "So luong")
(setq row 2 i 1)
(foreach pt lst_blk
(vla-setText TblObj row 0 (itoa i))
(vla-setText TblObj row 1 (car pt))
(vla-setText TblObj row 2 "cai")
(vla-setText TblObj row 3 (itoa (cdr pt)))
(setq row (1+ row) i (1+ i)) ) )
(vlax-release-object TblObj) )
(princ))

Cảm ơn gia_bach đã quan tâm.
Nhưng nhờ bạn xem lại giúp mình đã xảy ra lỗi không sử dụng được

Command: BlkQty

Select objects: Specify opposite corner: 4 found

Select objects:

Diem dat Bang :; error: Automation Error. Invalid input
 • 0
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Hôm qua là sự học hỏi nhận được sau 1 ngày
Ngày mai là sự bí ẩn mà chúng ta sẽ khám phá


------------------------------------------
http://www.tailieukythuat.com

#1104 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 24 April 2010 - 02:50 PM

Cảm ơn gia_bach đã quan tâm.
Nhưng nhờ bạn xem lại giúp mình đã xảy ra lỗi không sử dụng được

Command: BlkQty

Select objects: Specify opposite corner: 4 found

Select objects:

Diem dat Bang :; error: Automation Error. Invalid input

Có vẻ như bạn sử dụng CAD đời cũ (CAD2004). :undecided:
lệnh tạo bảng (Table) chỉ sử dụng được từ CAD 2005 trở đi.
 • 0

#1105 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 24 April 2010 - 02:59 PM

........ xin nhờ bác GIA BACH giúp dùm em với!

...............................
@Truongthanh : Nhìn file của bạn -> Tue_NV vẫn không hiểu kết quả mà bạn muốn. Có lẽ mình không thuộc vào chuyên ngành của bạn. Có lẽ là vậy. Nhưng dù sao, bạn muốn người khác giúp cho bạn thì ít ra bạn phải nói rõ hơn cái kết quả bạn muốn chứ? Bạn muốn tính diện tích phần nào? Diện tích giải toả nhà nằm giữa phần ranh giới giữa đường hiện trạng và đường quy hoạch chăng? Mong bạn nói rõ ràng nhé.

Rất tiếc, nhìn file của bạn tui không hiểu bạn muốn gì ? :undecided:
Đồng ý kiến với Tue_NV .
 • 0

#1106 HoangSon614

HoangSon614

  biết lệnh properties

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 254 Bài viết
Điểm đánh giá: 66 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2010 - 03:00 PM

Có vẻ như bạn sử dụng CAD đời cũ (CAD2004). :undecided:
lệnh tạo bảng (Table) chỉ sử dụng được từ CAD 2005 trở đi.

Mình sử dụng CAD 2007 bạn à. Nhờ bạn kiểm tra lại dùm
 • 0
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Hôm qua là sự học hỏi nhận được sau 1 ngày
Ngày mai là sự bí ẩn mà chúng ta sẽ khám phá


------------------------------------------
http://www.tailieukythuat.com

#1107 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 24 April 2010 - 03:37 PM

Mình sử dụng CAD 2007 bạn à. Nhờ bạn kiểm tra lại dùm

Đây là kết quả của Lisp : thong_ke_dien
Ban có thể Upload file lên diễn đàn ?
 • 0

#1108 HoangSon614

HoangSon614

  biết lệnh properties

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 254 Bài viết
Điểm đánh giá: 66 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2010 - 03:58 PM

Đây là kết quả của Lisp : thong_ke_dien
Ban có thể Upload file lên diễn đàn ?

Đây bạn, xem giúp mình
[url="http://"http://www.cadviet.com/upfiles/2/thong_ke_vat_tu.dwg"]thong_ke_vat_tu[/url]
 • 0
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Hôm qua là sự học hỏi nhận được sau 1 ngày
Ngày mai là sự bí ẩn mà chúng ta sẽ khám phá


------------------------------------------
http://www.tailieukythuat.com

#1109 truongthanh

truongthanh

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 7 (bình thường)

Đã gửi 24 April 2010 - 04:03 PM

Rất tiếc, nhìn file của bạn tui không hiểu bạn muốn gì ? :undecided:
Đồng ý kiến với Tue_NV .

em ghi rất rõ rồi mà!em muốn tính phần diện tích giữa đường Quy Hoạch và đường hiện trạng!
 • 0

#1110 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4328 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 24 April 2010 - 04:17 PM

Đây bạn, xem giúp mình
[url="http://"http://www.cadviet.com/upfiles/2/thong_ke_vat_tu.dwg"]thong_ke_vat_tu[/url]

Tue_NV đã thử rồi. Chạy tốt. Không có vấn đề gì.
File HoangSon upload đã được Tue_NV thử :
thong ke vat tu da thu
 • 0

#1111 HoangSon614

HoangSon614

  biết lệnh properties

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 254 Bài viết
Điểm đánh giá: 66 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2010 - 04:26 PM

Tue_NV đã thử rồi. Chạy tốt. Không có vấn đề gì.
File HoangSon upload đã được Tue_NV thử :
thong ke vat tu da thu

Vậy là lỗi do đâu, Tue_NV giải thích dùm mình được không?
 • 0
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Hôm qua là sự học hỏi nhận được sau 1 ngày
Ngày mai là sự bí ẩn mà chúng ta sẽ khám phá


------------------------------------------
http://www.tailieukythuat.com

#1112 trinhvqh

trinhvqh

  biết lệnh block

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 408 Bài viết
Điểm đánh giá: 222 (khá)

Đã gửi 24 April 2010 - 04:49 PM

em ghi rất rõ rồi mà!em muốn tính phần diện tích giữa đường Quy Hoạch và đường hiện trạng!


Thật khổ!
Lại phải ca bài "Em không hiểu hay cố tình không hiểu?"

Theo tôi biết yêu cầu này của bạn gia_bach sẽ giải quyết được thôi
Hãy chịu khó mà bám lấy các cao thủ bạn nhé! :undecided:
Cù nhầy một lúc rồi việc gì cũng xong thôi.
 • 1

#1113 trinhvqh

trinhvqh

  biết lệnh block

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 408 Bài viết
Điểm đánh giá: 222 (khá)

Đã gửi 24 April 2010 - 04:51 PM

Vậy là lỗi do đâu, Tue_NV giải thích dùm mình được không?


Có khi bạn xài Win64 giống tôi
Với Wim32 thì lisp của gia_bach rất ok
Nhưng với win64 không hiểu sao đôi lúc nó hay bị "cà tưng"

Lỗi phải thế nào thì không hiểu nữa bạn ạ
 • 0

#1114 HoangSon614

HoangSon614

  biết lệnh properties

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 254 Bài viết
Điểm đánh giá: 66 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2010 - 04:55 PM

Đây là kết quả của Lisp : thong_ke_dien
Ban có thể Upload file lên diễn đàn ?


Đây bạn, xem giúp mình
thong_ke_vat_tu


gia_bach xem giúp minh với, mình đang cần lắm. Cảm ơn bạn
 • 0
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Hôm qua là sự học hỏi nhận được sau 1 ngày
Ngày mai là sự bí ẩn mà chúng ta sẽ khám phá


------------------------------------------
http://www.tailieukythuat.com

#1115 HoangSon614

HoangSon614

  biết lệnh properties

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 254 Bài viết
Điểm đánh giá: 66 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2010 - 05:33 PM

Có khi bạn xài Win64 giống tôi
Với Wim32 thì lisp của gia_bach rất ok
Nhưng với win64 không hiểu sao đôi lúc nó hay bị "cà tưng"

Lỗi phải thế nào thì không hiểu nữa bạn ạ

Mình sử dụng Win 32 bạn à, nhưng không hiểu sao nữa, bực mình quá
 • 0
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Hôm qua là sự học hỏi nhận được sau 1 ngày
Ngày mai là sự bí ẩn mà chúng ta sẽ khám phá


------------------------------------------
http://www.tailieukythuat.com

#1116 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4328 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 24 April 2010 - 05:44 PM

Mình sử dụng Win 32 bạn à, nhưng không hiểu sao nữa, bực mình quá

Đừng bực mình nữa mờ :undecided:
Bạn sử dụng code này thử xem :
Code này là của bác phamthanhBinh đã được Tue_NV chỉnh lại cho phù hợp với yêu cầu của HoangSon.
Tuy nhiên mình vẫn thích sử dụng cách lập bảng như code của anh gia bach hơn
HoangSon thử nhé :

(defun c:tkck (/ ltxt ltst)
(command "undo" "be")
(setq ss (ssget (list (cons 0 "insert")))
ltxt (list)
ltst (list)
i -1)
(while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq ltxt (append ltxt (list(cdr (assoc 2 (entget ent)))))))
(foreach x ltxt
(if (setq old (cdr (assoc x ltst)))
(setq ltst (subst (cons x (1+ old) ) (assoc x ltst) ltst))
(setq ltst (append ltst (list (cons x 1))))))
(setq k 1
p (getpoint "\n Chon diem dat bang")
h (getreal "\n Nhap chieu cao text: ")
d (getreal "\n Nhap do rong cot: "))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 p) (cons 40 h) (cons 1 "THONG KE CAU KIEN")))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (car p) (- (cadr p) (* 2 h))))
(cons 40 h) (cons 1 "STT")))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car p) d) (- (cadr p) (* 2 h))))
(cons 40 h) (cons 1 "TEN CAU KIEN")))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car p) (* 2 d)) (- (cadr p) (* 2 h))))
(cons 40 h) (cons 1 "SO LUONG")))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car p) (* 3 d)) (- (cadr p) (* 2 h))))
(cons 40 h) (cons 1 "GHI CHU")))
(foreach x1 ltst
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (car p) (- (cadr p) (* 2 h (+ 1 k)))))
(cons 40 h) (cons 1 (rtos k 2 0))))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car p) d) (- (cadr p) (* 2 h (+ 1 k)))))
(cons 40 h) (cons 1 (car x1))))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car p) (* 2 d)) (- (cadr p) (* 2 h (+ 1 k)))))
(cons 40 h) (cons 1 (rtos (cdr x1) 2 0))))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car p) (* 3 d)) (- (cadr p) (* 2 h (1+ k)))))
(cons 40 h) (cons 1 "" )))
(setq k (1+ k)))
(command "undo" "e")
(princ)
)

 • 1

#1117 nataca

nataca

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)

Đã gửi 24 April 2010 - 08:55 PM

Nataca có thể share lisp nào tương tự cho đường 3d ko? Mấy cái này thì cần thiết cho việc san nền lắm đây, việc kiểm tra trở nên khá đơn giản và dể dàn
Thanks
P/S: lâu nay vẫn khoẻ chứ? Công việc thế nào rồi?

Mình chưa hiểu ý của Philipdn lắm. Cậu có thể nói cụ thể hơn được không?
@: Tớ dạo này hơi ốm yếu vì việc ngập đầu. Không làm thì ko có ăn, việc nhiều thì cũng chết. Thế đấy :undecided:
 • 0

#1118 HoangSon614

HoangSon614

  biết lệnh properties

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 254 Bài viết
Điểm đánh giá: 66 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2010 - 09:09 PM

Đừng bực mình nữa mờ :undecided:
Bạn sử dụng code này thử xem :
Code này là của bác phamthanhBinh đã được Tue_NV chỉnh lại cho phù hợp với yêu cầu của HoangSon.
Tuy nhiên mình vẫn thích sử dụng cách lập bảng như code của anh gia bach hơn
HoangSon thử nhé :


(defun c:tkck (/ ltxt ltst)
(command "undo" "be")
(setq ss (ssget (list (cons 0 "insert")))
ltxt (list)
ltst (list)
i -1)
(while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq ltxt (append ltxt (list(cdr (assoc 2 (entget ent)))))))
(foreach x ltxt
(if (setq old (cdr (assoc x ltst)))
(setq ltst (subst (cons x (1+ old) ) (assoc x ltst) ltst))
(setq ltst (append ltst (list (cons x 1))))))
(setq k 1
p (getpoint "\n Chon diem dat bang")
h (getreal "\n Nhap chieu cao text: ")
d (getreal "\n Nhap do rong cot: "))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 p) (cons 40 h) (cons 1 "THONG KE CAU KIEN")))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (car p) (- (cadr p) (* 2 h))))
(cons 40 h) (cons 1 "STT")))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car p) d) (- (cadr p) (* 2 h))))
(cons 40 h) (cons 1 "TEN CAU KIEN")))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car p) (* 2 d)) (- (cadr p) (* 2 h))))
(cons 40 h) (cons 1 "SO LUONG")))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car p) (* 3 d)) (- (cadr p) (* 2 h))))
(cons 40 h) (cons 1 "GHI CHU")))
(foreach x1 ltst
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (car p) (- (cadr p) (* 2 h (+ 1 k)))))
(cons 40 h) (cons 1 (rtos k 2 0))))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car p) d) (- (cadr p) (* 2 h (+ 1 k)))))
(cons 40 h) (cons 1 (car x1))))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car p) (* 2 d)) (- (cadr p) (* 2 h (+ 1 k)))))
(cons 40 h) (cons 1 (rtos (cdr x1) 2 0))))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car p) (* 3 d)) (- (cadr p) (* 2 h (1+ k)))))
(cons 40 h) (cons 1 "" )))
(setq k (1+ k)))
(command "undo" "e")
(princ)
)

Cảm ơn Tue_NV. Nhưng nếu code trên mà kẻ thêm khung nữa thì hay biết mấy (nói chung mình rất tiếc code của gia_bach)
 • 0
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Hôm qua là sự học hỏi nhận được sau 1 ngày
Ngày mai là sự bí ẩn mà chúng ta sẽ khám phá


------------------------------------------
http://www.tailieukythuat.com

#1119 truongthanh

truongthanh

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 275 Bài viết
Điểm đánh giá: 7 (bình thường)

Đã gửi 24 April 2010 - 10:05 PM

TUE_NV ơi!bài của mình có vấn đề chỗ nào ko vậy bạn!
Mong tin bạn!
Thanks rất nhiều!
 • 0

#1120 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4328 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 25 April 2010 - 09:31 AM

Chào Truongthanh
Bản vẽ của bạn không rõ ràng. Bạn muốn tính diện tích nhà? Có lẽ rằng bạn nên mô tả rất cụ thể, chi tiết để 1 người đọc dù ngu dốt đến đâucũng có thể hiểu được bạn muốn gì? Diện tích nhà bạn cần tính giữa đường Quy Hoạch và đường hiện trạng?Không hiểu kếtquả mà truongthanh mong muốn. Kết quả mà bạn mong muốn sao bạn không thể hiện trên bản vẽ. Bạn nên hatch vào diện tích nhà cần tính và chỉ rõ đâu là nhà? Kết quả bạn muốn là gì??? Chịu, không hiểu thì muốn giúp cũng chẳng làm được gì cả.
 • 1