Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
* * * - - 8 Bình chọn

Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]


 • Chủ đề bị khóa Chủ đề bị khóa
3783 replies to this topic

#1781 vtd_xd

vtd_xd

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 39 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 15 September 2010 - 11:54 AM

Bác nào có thể giúp tôi viết lisp link giá trị dim được không
ví dụ: thay đổi giá trị text trong dim thì text của dim link cũng thay đổi theo (giống như lisp LinkT của bác NguyenHoanh)
Thanks
 • 0
Chuc vui ve

#1782 quynhnn

quynhnn

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 15 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 15 September 2010 - 05:50 PM

Chào bạn quynhnn,
Mình đã xem file của bạn gửi, trong đó cái block point của bạn chứa tới gần hai chục attref . hầu hết trong số chúng được lấy giá trị mặc định. Tuy nhiên mình chưa rõ là cái bạn cần ra sao. Bạn có thể post cái kết quả bạn cần như thế nào lên được không vì quả thực mình không biết nên bỏ hay nên lấy thuộc tính nào trong cái mớ thuộc tính này bạn ạ.
Nếu có thể bạn nên post file ở dạng CAD2004 sẽ có nhiều người đọc được hơn bạn nhé.

Cảm ơn bác Bình đã quan tâm
Em cần thay mỗi block bằng một single text có nội dung là các số thứ tự tương ứng với block (cái value visible hoặc name đó bác) . Em gửi kèm theo bản vẽ em xử lý thủ công để bác tiện theo dõi và làm giúp em nhé
http://www.cadviet.c...es/3/test_3.dwg
 • 0

#1783 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 15 September 2010 - 06:05 PM

Cảm ơn bác Bình đã quan tâm
Em cần thay mỗi block bằng một single text có nội dung là các số thứ tự tương ứng với block (cái value visible hoặc name đó bác) . Em gửi kèm theo bản vẽ em xử lý thủ công để bác tiện theo dõi và làm giúp em nhé
http://www.cadviet.c...es/3/test_3.dwg

Không cần sử dụng tới Lisp
Sử dụng các lệnh sau : Bedit, Quick select, Erase, Attsync
-> Muốn chuyển Block thành Text nữa thì dùng lệnh Burst
Giờ Tue_NV phải có việc đi rồi.
Bạn ngâm cứu thử nhé. Có gì không được. Hãy post lên đây, mình sẽ giúp bạn
 • 1

#1784 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6022 Bài viết
Điểm đánh giá: 3119 (tuyệt vời)

Đã gửi 15 September 2010 - 07:57 PM

Cảm ơn bác Bình đã quan tâm
Em cần thay mỗi block bằng một single text có nội dung là các số thứ tự tương ứng với block (cái value visible hoặc name đó bác) . Em gửi kèm theo bản vẽ em xử lý thủ công để bác tiện theo dõi và làm giúp em nhé
http://www.cadviet.c...es/3/test_3.dwg

Chào bạn quynhnn,
Bạn dùng thử lisp này nếu cần thay đổi gì hãy post lên để mình sửa lại.
Lisp này sẽ tạo text ngay trên lớp của thuộc tính và lấy text màu đỏ, đồng thời tạo 1 point cũng trên lớp này nhưng có màu vàng tại điểm đặt text bạn nhé. Do mình thấy trên bản vẽ của bạn gửi sau khi sửa có thêm point này nên mình mới làm vậy. Nếu không cần thiết bạn có thể bỏ nó đi.
Tuy nhiên có việc mình chưa rõ vì sao sau khi tạo text lại xuất hiện một điểm ở ngay chân của ký hiệu điểm trong block cũ. Mình đang tìm hiểu kỹ lại cái block này, có gì sẽ sửa lại sau bạn nhé.

(defun c:chpt (/ ss n i bln ebl en els txt ptxt htxt gtxt stxt ltxt )
(command "undo" "be")
(setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT")))
n (sslength ss)
i 0)
(while (< i n)
(setq bln (ssname ss i)
ebl (entget bln))
(if (and ( = (cdr (assoc 2 ebl)) "WAYPOINT") (= (cdr (assoc 66 ebl)) 1))
(progn
(setq en (entnext bln)
els (entget en))
(while (/= (cdr (assoc 0 els)) "SEQEND")
( if (= (cdr (assoc 2 els)) "Visible")
(progn
(setq txt (cdr (assoc 1 els))
ptxt (cdr (assoc 10 els))
htxt (cdr (assoc 40 els))
gtxt (cdr (assoc 50 els))
stxt (cdr (assoc 7 els))
ltxt (cdr (assoc 8 els))
)
(entmake (list (cons 0 "TEXT")
(cons 1 txt)
(cons 40 htxt)
(cons 10 ptxt)
(cons 50 gtxt)
(cons 7 stxt)
(cons 8 ltxt)
(cons 62 1)
)
)
(entmake (list (cons 0 "POINT")
(cons 10 ptxt)
;;;;;;(cons 40 0.001)
(cons 8 ltxt)
(cons 62 2)
)
)
)
)
(setq en (entnext en)
els (entget en))
)
(command "erase" bln "")
)
)

(setq i (1+ i))
)
(command "undo" "e")
(princ)
)Chúc bạn vui.
 • 1
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#1785 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6022 Bài viết
Điểm đánh giá: 3119 (tuyệt vời)

Đã gửi 15 September 2010 - 08:33 PM

Cảm ơn bác Bình đã quan tâm
Em cần thay mỗi block bằng một single text có nội dung là các số thứ tự tương ứng với block (cái value visible hoặc name đó bác) . Em gửi kèm theo bản vẽ em xử lý thủ công để bác tiện theo dõi và làm giúp em nhé
http://www.cadviet.c...es/3/test_3.dwg

Hề hề hề,
Đã phát hiện ra, đây là cái điểm chèn của block chứ không phải điểm thuộc block. Do vậy nếu chỉ xóa block thì nó vẫn nằm chình ình ra ăn vạ ở đó chứ chả chịu biến đi. Mình đã sửa lại cái lisp trên để xóa béng thằng này. Bạn thử xem nhé.

(defun c:chpt (/ ss n i bln ebl en els txt ptxt htxt gtxt stxt ltxt ssc p1 p2 ssp)
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
(setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT")))
n (sslength ss)
i 0)
(while (< i n)
(setq bln (ssname ss i)
ebl (entget bln)
ssc (ssadd bln)
p1 (car (acet-geom-ss-extents-fast ssc))
p2 (cadr (acet-geom-ss-extents-fast ssc))
ssp (ssget "w" p1 p2)
)
(if (and ( = (cdr (assoc 2 ebl)) "WAYPOINT") (= (cdr (assoc 66 ebl)) 1))
(progn
(setq en (entnext bln)
els (entget en))
(while (/= (cdr (assoc 0 els)) "SEQEND")
( if (= (cdr (assoc 2 els)) "Visible")
(progn
(setq txt (cdr (assoc 1 els))
ptxt (cdr (assoc 10 els))
htxt (cdr (assoc 40 els))
gtxt (cdr (assoc 50 els))
stxt (cdr (assoc 7 els))
ltxt (cdr (assoc 8 els))
)
(entmake (list (cons 0 "TEXT")
(cons 1 txt)
(cons 40 htxt)
(cons 10 ptxt)
(cons 50 gtxt)
(cons 7 stxt)
(cons 8 ltxt)
(cons 62 1)
)
)
(entmake (list (cons 0 "POINT")
(cons 10 ptxt)
;;;;;;(cons 40 0.001)
(cons 8 ltxt)
(cons 62 2)
)
)
)
)
(setq en (entnext en)
els (entget en))
)
(command "erase" ssp "")
)
)
(setq ssc nil)
(setq i (1+ i))
)
(command "undo" "e")
(princ)
)Chúc bạn vui, nếu bạn muốn chỉnh sửa lại màu và lớp của các đối tượng mới thì có thể vào sửa ngay trong các hàm entmake bạn nhé. Nó cũng đơn giản thôi.
 • 1
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#1786 hochoaivandot

hochoaivandot

  biết dimradius

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 108 (tàm tạm)

Đã gửi 15 September 2010 - 08:50 PM

- Em xin được hỏi lisp có thể tạo ra 1 file lưu dữ liệu (chẳng hạn như Nova thì có file .ntd, thiết kế cống có file .tcg) , để có thể gọi các dữ liệu này bất cứ lúc nào khi mình chọn đường dẫn đến file l­ưu. Em xin cảm ơn!
 • 0

Dương Bá Diệp

 

www.cadonline.duyxuyen.vn 

 

Thành viên nhóm CADMAGIC

 


#1787 nguyentuyen6

nguyentuyen6

  biết lệnh chamfer

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 213 Bài viết
Điểm đánh giá: 127 (tàm tạm)

Đã gửi 15 September 2010 - 10:57 PM

@thanhbinh:
Mấy hôm bận quá giờ mới online đc bác ợ.
Chắc có lẽ cái líp ko chạy đc là do cái e đặt cái biến nào đó trong cad rùi. E thử down lại cái file bác post lên và thử ở cty và ở nhà cũng đều báo lỗi. cả CAD2007 & 2008. Hjx. Dù sao e cũng cảm ơn bác rất nhiều !!!
 • 0

Lisp In bản vẽ hàng loạt:
http://www.cadviet.c...ndpost&p=139860


#1788 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6022 Bài viết
Điểm đánh giá: 3119 (tuyệt vời)

Đã gửi 16 September 2010 - 12:23 AM

@thanhbinh:
Mấy hôm bận quá giờ mới online đc bác ợ.
Chắc có lẽ cái líp ko chạy đc là do cái e đặt cái biến nào đó trong cad rùi. E thử down lại cái file bác post lên và thử ở cty và ở nhà cũng đều báo lỗi. cả CAD2007 & 2008. Hjx. Dù sao e cũng cảm ơn bác rất nhiều !!!

Nó báo lỗi gì vậy??? Bạn hãy post cái báo lỗi của nó lên nhé. Mình vẫn chưa hiểu lắm vì cái mình chạy thì như bạn đã thấy. Vậy là sao cà????
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#1789 hoangquyetktd

hoangquyetktd

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 16 September 2010 - 12:35 AM

xin lỗi nhưng cho mình hỏi cái líp này có tác dụng gì?nó có phải là các lệnh đã đc soạn thảo sẵn ko?
 • 0
Hoàng Quyết

#1790 nguyentuyen6

nguyentuyen6

  biết lệnh chamfer

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 213 Bài viết
Điểm đánh giá: 127 (tàm tạm)

Đã gửi 16 September 2010 - 09:00 AM

Nó báo lỗi gì vậy??? Bạn hãy post cái báo lỗi của nó lên nhé. Mình vẫn chưa hiểu lắm vì cái mình chạy thì như bạn đã thấy. Vậy là sao cà????

Tình hình là như thế này này bac bình ạ:
Với cái file tét bác gửi lại trên 4r mình nhé:
........Lúc đầu e chỉ load líp CH: Thì các text sẽ chuyển về đúng yêu cầu kể cả Text có nằm trong 1 Block ( cao đích - cao nguồn ). Nhưng riêng Dim ở trong BLOCK thì không thay đổi gì cả. ở command thì thông báo như vầy:

Command:
Chon doi tuong block nguon
Select objects: Specify opposite corner: 9 found
Select objects: regen Regenerating model.
Command: regen Regenerating model.
Command: regen Regenerating model.
Command: undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]
<1>: e


Nhưng khi e tiếp tục load líp CS vào thì cái líp CH lại lỗi nếu trong nguồn có block: thông báo nhu* vầy :

Command:
Chon doi tuong block nguon
Select objects: Specify opposite corner: 9 found
Select objects: ; error: too many arguments


Còn nếu chỉ load nguyên Líp CS thì: Với cả text trong đích kể cả nằm trong block vẫn hoạt động tốt ( scale đích theo tỉ lệ X của block nguồn). Nhưng riêng với Dim trong Block thì không biến đổi gi` cả.
 • 0

Lisp In bản vẽ hàng loạt:
http://www.cadviet.c...ndpost&p=139860


#1791 hochoaivandot

hochoaivandot

  biết dimradius

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 108 (tàm tạm)

Đã gửi 16 September 2010 - 09:47 AM

- Em xin được hỏi lisp có thể tạo ra 1 file lưu dữ liệu (chẳng hạn như Nova thì có file .ntd, thiết kế cống có file .tcg) , để có thể gọi các dữ liệu này bất cứ lúc nào khi mình chọn đường dẫn đến file l­ưu. Em xin cảm ơn!


Không thấy các anh trả lời chắc là autolisp không thực hiện được chức năng này rồi.
 • 0

Dương Bá Diệp

 

www.cadonline.duyxuyen.vn 

 

Thành viên nhóm CADMAGIC

 


#1792 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6022 Bài viết
Điểm đánh giá: 3119 (tuyệt vời)

Đã gửi 16 September 2010 - 03:16 PM

Tình hình là như thế này này bac bình ạ:
Với cái file tét bác gửi lại trên 4r mình nhé:
........Lúc đầu e chỉ load líp CH: Thì các text sẽ chuyển về đúng yêu cầu kể cả Text có nằm trong 1 Block ( cao đích - cao nguồn ). Nhưng riêng Dim ở trong BLOCK thì không thay đổi gì cả. ở command thì thông báo như vầy:

Command:
Chon doi tuong block nguon
Select objects: Specify opposite corner: 9 found
Select objects: regen Regenerating model.
Command: regen Regenerating model.
Command: regen Regenerating model.
Command: undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes
Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]
<1>: e


Nhưng khi e tiếp tục load líp CS vào thì cái líp CH lại lỗi nếu trong nguồn có block: thông báo nhu* vầy :

Command:
Chon doi tuong block nguon
Select objects: Specify opposite corner: 9 found
Select objects: ; error: too many arguments


Còn nếu chỉ load nguyên Líp CS thì: Với cả text trong đích kể cả nằm trong block vẫn hoạt động tốt ( scale đích theo tỉ lệ X của block nguồn). Nhưng riêng với Dim trong Block thì không biến đổi gi` cả.

Hề hề hề,
Cái vấn đề của bạn có nhẽ nó là thế này:
1/- Bạn cài đặt sao đó mà nó có dòng
Command: undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes
Trên máy của mình xài CAD2004 chả thấy nó í ới gì với mấy thằng cu này cả. Có nhẽ mấy thằng cu này không khoái cái lisp của mình chăng???
2/- Do cả hai lisp đều sử dụng hàm upwb mà hai thằng này sử dụng các biến toàn cục khác nhau. Vì vậy khi bạn load thằng thứ hai thì thằng upWb ở lisp đầu trở thành vô nghĩa. Vì thế nó mới báo là too many argument bạn ạ.
Vì thế bạn nên đổi tên của cái hàm upwb ở thằng thứ hai thành upwb1 chẳng hạn thì sẽ kh6ng bị conflict nữa.
3/- Cái này cũng có lỗi của mình do không lường trước vấn đề này khi bạn chạy hai lisp đồng thời. vả lại khi mình chạy thì mình lại chạy rời từng thằng, mỗi lần chạy lại load lisp lại nên không phát hiện ra. Thành thật xin lỗiba5n
4/- Về các Dim trong block đích không thay đổi thì quả thật mình chưa rõ tại sao vì ở máy mình thì nó chạy phe phé, phanh chả kịp nên cũng chả biết nó chạy vì sao, hề hề hề..... Theo mình đoán thì có thể trong các biến hệ thống của bạn có biến nào đó không cho thay đổi các thuộc tính của block bạn ạ. Hãy mò thử xem chứ mình chịu vì cái thằng block này cũng rắc rối ra trò bạn ạ. Đặc biệt bạn chú ý cái thằng undo Curent setting ở trên nhé.
Hy vọng bạn hiểu và thông cảm với cái sự dốt của mình.....
Chúc bạn vui.
Hề hề hề....
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#1793 link_lucky

link_lucky

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 20 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 16 September 2010 - 03:33 PM

Các anh chị có thể Viết một LISP về Thiết kế chi tiết mẫu cửa (gỗ, kính....) mà chỉ cần nhập các thông số vẽ nên cửa đó thì CAD sẽ vẽ cho mình một kiểu cửa mình cần (Cứ là mẫu thịnh hành mẫu chung rồi ai thấy chưa phù hợp thì chỉnh). Dạ em là SV nên mong anh chị giúp đỡ ạ!
 • 0

#1794 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6022 Bài viết
Điểm đánh giá: 3119 (tuyệt vời)

Đã gửi 16 September 2010 - 04:01 PM

Không thấy các anh trả lời chắc là autolisp không thực hiện được chức năng này rồi.

Hề hề hề,
Tức khí rùi hử????
Cái cách đặt vấn đề như bạn thì sẽ dốt hoài thôi..... Bạn nói cứ như tất cả mọi người đều giỏi nova với vẽ cống như bạn vậy. Nhầm to rồi, bạn nên cho cái ví dụ cụ thể về cái bạn cần thì mới nói chuyện tiếp được. Còn mấy cái đã có nếu bạn không bí mật thì hãy cho mọi người xem mặt ngang mũi dôc nó ra sao mới bắt chước được chớ... Còn cái kiểu úp úp mở mở, đánh đố bà con vậy, chả ai khoái cả đâu. Có thì xài chả có thì nhịn chớ sao. Trước giờ vẫn chả biết có nó thì nay không có cũng vẫn cứ được bạn à.....
Chuyện khích bác lẫn nhau ở đây cũng chả phải là nên làm, autolisp nó có làm được hay không là việc của nó, còn mình có cần làm hay không là việc của mình. Khi đã cần thì chả có ô tô, chạy bộ cũng cứ phải chạy chớ khích bác nhau thì được cái chi????
Thế đấy, bạn à.
Bây giờ, nếu bạn thấy chán thì thôi, đừng thèm chơi với mình nữa, song nếu thấy phải thì hãy chịu khó nghiền ngẫm kỹ cái ý tưởng của bạn và post vấn đề lên cho nó rõ ràng, cụ thể. Đầu vào bạn có những gì, đầu ra bạn muốn ra sao, còn cái khúc xử lý thì để tùy mọi người cảm hứng. Như vậy may ra mới có người trả lời bạn được.
Hề hề hề,..
Chúc bạn vui.
 • 2
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#1795 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6022 Bài viết
Điểm đánh giá: 3119 (tuyệt vời)

Đã gửi 16 September 2010 - 04:11 PM

Các anh chị có thể Viết một LISP về Thiết kế chi tiết mẫu cửa (gỗ, kính....) mà chỉ cần nhập các thông số vẽ nên cửa đó thì CAD sẽ vẽ cho mình một kiểu cửa mình cần (Cứ là mẫu thịnh hành mẫu chung rồi ai thấy chưa phù hợp thì chỉnh). Dạ em là SV nên mong anh chị giúp đỡ ạ!

Bạn muốn giúp cái chi???
Giúp học làm lisp???? Hay giúp làm cái lisp vẽ cửa sổ??? mà cửa sổ nó tròn méo ra răng??? Mẫu thịnh hành là mẫu nào??? Kiếm đâu cho ra cái mẫu đó???? Các thông số vẽ là thông số gì, ai cho và cho mượn hay cho thuê???? Ai là người xác định cái vẽ ra là đúng mẫu, bạn hay là trung ương hội KTS????
hề hề hề, nói chơi mà không phải chơi nghen, không dễ đâu????
Hãy suy nghĩ nghiêm chỉnh về cái ý tưởng của bạn, và hãy post cụ thể cái đầu vào bạn có, cái đầu ra bạn cần, có thêm hình ảnh minh họa càng tốt rồi mới nói đến chuyện học líp, sửa lisp được bạn ơi.
 • 1
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#1796 link_lucky

link_lucky

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 20 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 16 September 2010 - 04:26 PM

Bạn muốn giúp cái chi???
Giúp học làm lisp???? Hay giúp làm cái lisp vẽ cửa sổ??? mà cửa sổ nó tròn méo ra răng??? Mẫu thịnh hành là mẫu nào??? Kiếm đâu cho ra cái mẫu đó???? Các thông số vẽ là thông số gì, ai cho và cho mượn hay cho thuê???? Ai là người xác định cái vẽ ra là đúng mẫu, bạn hay là trung ương hội KTS????
hề hề hề, nói chơi mà không phải chơi nghen, không dễ đâu????
Hãy suy nghĩ nghiêm chỉnh về cái ý tưởng của bạn, và hãy post cụ thể cái đầu vào bạn có, cái đầu ra bạn cần, có thêm hình ảnh minh họa càng tốt rồi mới nói đến chuyện học líp, sửa lisp được bạn ơi.

Dạ! Bác nói rành khó nghe đó. hix:((. Nhưng mà thích phong cách đó của bác. Hề hề (học điệu cười của Bác^^)! Em có biết chi về viết LISP mô bác mồ. Các bác viết Lisp em biết dùng các Lisp đó là đạ sướng trong con ngài rồi.hihi ^^. Tại vì em thấy mấy anh chị đi làm cũng copy chỉnh sửa kích thước...... mà kiểu làm arứa thì em cũng làm được nói mần chi? Nên em mới có cấy ý tưởng a rứa nà.hihi. "Cấy chi cũng phải cụ thể".hihi Mới học thêm được cấy ni từ bác đó.keke.
P/s: Bác nói từ "ra răng" nên em nghĩ Bác là dân Miền Trung. Chắc những dòng em viết trên bác đọc đc. hề hề^^. Cảm ơn bác nha! :undecided:

 • 0

#1797 nguyentuyen6

nguyentuyen6

  biết lệnh chamfer

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 213 Bài viết
Điểm đánh giá: 127 (tàm tạm)

Đã gửi 16 September 2010 - 04:36 PM

@thanhbinh:

cái dòng Command: undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes có là do trong líp có gọi lệnh Undo begin và undo end. E cũng chưa hiểu tác dụng của cái lệnh này như thế nào cả. khi xóa cà 2 dòng này trong líp đi thì nó sẽ không hiện lên nữa mặc dù em chả hiểu nó có ảnh hưởng gì không nữa. e cung sửa upwb thành upwb1 và chạy cả 2 líp rất ngon. chỉ còn cái vấn đề dim trong block đích thì thôi mặc kệ nó bác ah. Cảm ơn bác rất nhiều.
 • 0

Lisp In bản vẽ hàng loạt:
http://www.cadviet.c...ndpost&p=139860


#1798 18011985

18011985

  biết lệnh hatchedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)

Đã gửi 16 September 2010 - 05:19 PM

Mình có một dialog nhập dữ liệu bây giờ mình muốn đang chạy dialog kích vào bản vẽ thì zoom và pan được. Bình thường đang chạy dialog kích vào bản vẽ CAD vẫn chọn dialog, có cách nào chọn vào bản vẽ thì xử lý bản vẽ kích vào dialog lại tiếp tục dialog không?
Mong các bạn chỉ giúp cho.
 • 0
Trăng 16 trăng tròn
Em 16 bụng ... như trăng

Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
Để cảm ơn hay bài viết có ích: Ấn dấu + cuối bài.
Không vừa lòng hay bài spam: Ấn dấu - cuối bài.

#1799 master_worse

master_worse

  biết lệnh offset

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)

Đã gửi 16 September 2010 - 05:26 PM

1/- Bạn cài đặt sao đó mà nó có dòng
Command: undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes
Trên máy của mình xài CAD2004 chả thấy nó í ới gì với mấy thằng cu này cả. Có nhẽ mấy thằng cu này không khoái cái lisp của mình chăng???

Chì cần (setvar "cmdecho" 0) trước (command "undo" "BE" ) là sẽ

chả thấy nó í ới gì


 • 1

Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi


Tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo (Ngạn ngữ Anh)


#1800 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6022 Bài viết
Điểm đánh giá: 3119 (tuyệt vời)

Đã gửi 16 September 2010 - 05:29 PM

@thanhbinh:

cái dòng Command: undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes có là do trong líp có gọi lệnh Undo begin và undo end. E cũng chưa hiểu tác dụng của cái lệnh này như thế nào cả. khi xóa cà 2 dòng này trong líp đi thì nó sẽ không hiện lên nữa mặc dù em chả hiểu nó có ảnh hưởng gì không nữa. e cung sửa upwb thành upwb1 và chạy cả 2 líp rất ngon. chỉ còn cái vấn đề dim trong block đích thì thôi mặc kệ nó bác ah. Cảm ơn bác rất nhiều.

Chào bạn nguyentuyen6,
Cái dòng (command "undo" "be") là để bắt đầu vị trí mà cái lệnh undo sẽ có tác dụng.
Cái dòng (command "undo" "e" là để đánh dấu vị trí kết thức lệnh undo.
Tiếng Tây nó là vậy còn nôm na theo tiếng ta là nó như vầy: Khi có hai dòng này thì sau khi bạn chạy lisp bạn chỉ cần undo một phát thì tất cả những gì lisp đã thực hiện trong khoảng từ begin đến end sẽ được xóa sạch. Bằng không thì mỗi nhát undo bạn chỉ xóa được một lệnh trong lisp mà thôi. Đấy cái hiểu củ chuối của mình là vậy.
Bạn xóa đi ư??? Ok chả sao, lisp vẫn chạy ngon, có điều khi muốn undo thì chịu khó gõ nhiều nhiều, vậy thôi. Ấy vậy mà nó cũng tiện ra phết đó. mình hay dùng cái kiểu này để kiểm tra các bước thực hiện của lisp. Cho đến khi viết xong rồi mới nhét hai thằng này vô cho ......OAI thôi bạn ạ.

Tuy nhiên cái khác giữa máy của bạn và máy của mình thì mình không giải thích được vì thực tế khi có cả hai thằng đó, mình chạy lisp mát ga mà chả thấy cái dòng đó nó hiện lên vậy mới nghi nó chớ. Còn trị thì đành nhịn nó đã vì mình cóc biết nó võ vẽ ra răng, nhỡ đụng vô nó chơi cho méo mặt thì khổ???? hề hề hề,....

Nói kệ chứ mình cũng cay mũi lắm vì tại sao lại kỳ rứa, trên máy mình chả có í ới gì mà về máy bạn nó lại cứ ăn vạ kiểu nớ.... hề hề hề....

Ấy ấy ấy, bạn làm thử như bác Master_Worse vừa mách coi sao. Có khi nó lại chạy không thắng được đó. Hề hề hề.....
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.