Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
HoangSon614

Xin các bạn giúp mình xuất từ Cad sang Excell

Các bài được khuyến nghị

Mình đã tìm kiếm trên diễn đàn nhưng vẫn không đúng ý mình

Cụ thể là: Mình có một mặt bằng gồm có hàng trăm giá trị cao độ ở các vị trí khác nhau, mình muốn các bạn viết cho mình xin 1 lisp như sau:

Khi mình pick chọn từng giá trị cao độ thì khi xuất sang Excell tương ứng với từng điểm là 1 hàng và từng Cell riêng biệt theo thứ tự

(Cụ thể như: mình có các toạ độ 2.15, 3.31... khi pick chọn thứ tự như 2.15, 3.31 thì sang Excell sẽ là cell A1: 2.15, cell A2: 3.31...cho đến hết thì thôi)

Cảm ơn tất cả các bạn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình đã tìm kiếm trên diễn đàn nhưng vẫn không đúng ý mình

Cụ thể là: Mình có một mặt bằng gồm có hàng trăm giá trị cao độ ở các vị trí khác nhau, mình muốn các bạn viết cho mình xin 1 lisp như sau:

Khi mình pick chọn từng giá trị cao độ thì khi xuất sang Excell tương ứng với từng điểm là 1 hàng và từng Cell riêng biệt theo thứ tự

(Cụ thể như: mình có các toạ độ 2.15, 3.31... khi pick chọn thứ tự như 2.15, 3.31 thì sang Excell sẽ là cell A1: 2.15, cell A2: 3.31...cho đến hết thì thôi)

Cảm ơn tất cả các bạn

 

Chương trình này viết khá lâu rồi, viết cho 2004, mặc dù vẫn chạy được 2005.

Viết bằng VB6.0, đang viết lại bằng VB.NET.

 

94747342.jpg

 

Có 3 chức năng chính:

Phải khởi động Excel trước với các thao tác có liên quan.

 

1. Tạo đối tượng CAD từ file dữ liệu XLS

Bôi đen CÁC vùng dữ liệu trong Excel, sau đó tạo đối tượng.

 

Dữ liệu nhập từ Excel như hình sau:

Tọa độ Z không nhất thiết phải nhập vào nếu không cần thiết.

 

xlsin.jpg

 

Xem thêm mẫu ví dụ nhập trong phần tải về.

 

2. Xuất dữ liệu của đối tượng CAD sang Excel

Khi chọn nhiều loại đối tượng, mỗi loại đối tượng sẽ được tạo ra trong một bảng tính.

 

Các đối tượng cùng loại sẽ được sắp xếp theo hàng trong bảng tính Excel

 

Đối với Point, Line các dữ liệu X, Y, Z của các điểm sẽ xếp liên tục theo hàng

Đối với Circle là các hàng X, Y, Z, Radius

Đối với Text là các hàng X, Y, Z, Nội dung

Đối với SPLine là CX, CY, CZ, FX, FY, FZ (C: control point, F: fit point)

 

3. Thay đổi dữ liệu của đối tượng CAD theo công thức và hàm.

Thay đổi công thức của các đối tượng theo các hàm thông dụng của Excel.

Sử dụng dấu phân cách các tham số trong hàm cho phù hợp với chương trình Excel (dấu , or ; or ...)

 

VD: Có một loạt text có nội dung là cao độ, nếu các cao độ này nhỏ hơn 100 thì nâng lên thêm 5, nếu lớn hơn 150 thì bớt đi 2

Gõ vào công thức như hình sau:

 

acformular.jpg

 

Bản chạy trên nền CAD 2004-2005 (v1.0):

Sau khi giải nén chạy setup.exe để cài đặt.

Serial: anhcos-270773-723472

 

Bản đã test với CAD 2004/2005/2007/2008 (v2.1):

Yêu cầu cài đặt .NET Framework 2.0/3.5 trên máy tính.

 

Tải về ở đây:

http://www.mediafire.com/?sharekey=2f77817...deb1512407597b7

  • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình đã tìm kiếm trên diễn đàn nhưng vẫn không đúng ý mình

Cụ thể là: Mình có một mặt bằng gồm có hàng trăm giá trị cao độ ở các vị trí khác nhau, mình muốn các bạn viết cho mình xin 1 lisp như sau:

Khi mình pick chọn từng giá trị cao độ thì khi xuất sang Excell tương ứng với từng điểm là 1 hàng và từng Cell riêng biệt theo thứ tự

(Cụ thể như: mình có các toạ độ 2.15, 3.31... khi pick chọn thứ tự như 2.15, 3.31 thì sang Excell sẽ là cell A1: 2.15, cell A2: 3.31...cho đến hết thì thôi)

Cảm ơn tất cả các bạn

 

Cái này không khó, dùng Automation là xong, nghiên cứu thêm bài này:

 

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=4290

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chương trình này viết khá lâu rồi, viết cho 2004, mặc dù vẫn chạy được 2005.

Viết bằng VB6.0, đang viết lại bằng VB.NET.

 

49785103.jpg

 

Có 3 chức năng chính:

Phải khởi động Excel trước với các thao tác có liên quan.

 

1. Tạo đối tượng CAD từ file dữ liệu XLS

Bôi đen CÁC vùng dữ liệu trong Excel, sau đó tạo đối tượng.

 

Dữ liệu nhập từ Excel như hình sau:

Tọa độ Z không nhất thiết phải nhập vào nếu không cần thiết.

 

xlsin.jpg

 

Xem thêm mẫu ví dụ nhập trong phần tải về.

 

2. Xuất dữ liệu của đối tượng CAD sang Excel

Khi chọn nhiều loại đối tượng, mỗi loại đối tượng sẽ được tạo ra trong một bảng tính.

 

Các đối tượng cùng loại sẽ được sắp xếp theo hàng trong bảng tính Excel

 

Đối với Point, Line các dữ liệu X, Y, Z của các điểm sẽ xếp liên tục theo hàng

Đối với Circle là các hàng X, Y, Z, Radius

Đối với Text là các hàng X, Y, Z, Nội dung

Đối với SPLine là CX, CY, CZ, FX, FY, FZ (C: control point, F: fit point)

 

3. Thay đổi dữ liệu của đối tượng CAD theo công thức và hàm.

Thay đổi công thức của các đối tượng theo các hàm thông dụng của Excel.

Sử dụng dấu phân cách các tham số trong hàm cho phù hợp với chương trình Excel (dấu , or ; or ...)

 

VD: Có một loạt text có nội dung là cao độ, nếu các cao độ này nhỏ hơn 100 thì nâng lên thêm 5, nếu lớn hơn 150 thì bớt đi 2

Gõ vào công thức như hình sau:

acformular.jpg

 

Tải về ở đây:

Sau khi giải nén chạy setup.exe để cài đặt.

Serial: anhcos-270773-723472

 

http://www.mediafire.com/?sharekey=2f77817...deb1512407597b7

Cảm ơn bạn Anhcos . Bạn có thể nâng cấp cho Cad 2007 được không? Mình đang dùng Cad2007. Cảm ơn bạn, chờ tin bạn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn sử dụng phần mềm sau xem sao:

 

Excellink to AutoCAD

 

http://trang.com.vn/index.php?pg=detail&product_id=1401&sub=1

 

Bạn tạo các Attribute Block rồi xuất từ Excel qua CAD. Rất nhanh và hiệu quả.

Cái mình cần là xuất từ Cad sang Excellbạn à

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn có thể xuất từ CAD --> Excel và Excel --> CAD đều được. Xuất theo từng hàng và cột tương ứng.

Nhưng có hỗ trợ Cad 2007 không bạn? Mình thấy là Cad 2005 mà.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
He he, đã sửa lại và kiểm tra, chạy tốt với ACAD 2k4/2k5/2k7/2k8.

 

Máy tính cần cài đặt .NET Framework 2.0/3.5

 

Tải về ở đây:

http://www.mediafire.com/?sharekey=2f77817...deb1512407597b7

 

Chào anhcos!

Lúc trước mình có sử dụng chương trình của bạn rất tốt, nhưng khi máy bị lỗi và mình cài win lại không hiểu sao khi xuất dữ liệu sang Excell lại bị lỗi

Bạn xem giúp mình. Cảm ơn bạn, chờ tin bạn

File đây bạn: http://www.cadviet.com/upfiles/2/loi_xuat_du_lieu.rar

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào anhcos!

Lúc trước mình có sử dụng chương trình của bạn rất tốt, nhưng khi máy bị lỗi và mình cài win lại không hiểu sao khi xuất dữ liệu sang Excell lại bị lỗi

Bạn xem giúp mình. Cảm ơn bạn, chờ tin bạn

File đây bạn: http://www.cadviet.com/upfiles/2/loi_xuat_du_lieu.rar

 

Nhìn vào nội dung thì có thể đối tượng là MText, phần nội dung có định dạng riêng gì đó (\pt40).

ACAD dùng dấu \ để lưu các thông tin thêm trong text, các thông tin này không bao giờ hiển thị lên màn hình ACAD cả.

 

Bạn thử lại với Text or MText thuần xem có vấn đề gì không.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ké bác 1 chút em có 1 cái drawing list muốn nhập liệu bên excel rồi xuất vào cad.

Mọi người có phương pháp nào hay thảo luận 1 chút nào.

Nhưng dữ liệu nhập phải chỉnh sửa được bên excel để tiện cho việc chỉnh sưa sau này.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhìn vào nội dung thì có thể đối tượng là MText, phần nội dung có định dạng riêng gì đó (\pt40).

ACAD dùng dấu \ để lưu các thông tin thêm trong text, các thông tin này không bao giờ hiển thị lên màn hình ACAD cả.

 

Bạn thử lại với Text or MText thuần xem có vấn đề gì không.

Mình đã thử hết cách rồi nhưng vẫn không được, bạn xem có cách nào giúp mình với. Cảm ơn bạn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhìn vào nội dung thì có thể đối tượng là MText, phần nội dung có định dạng riêng gì đó (\pt40).

ACAD dùng dấu \ để lưu các thông tin thêm trong text, các thông tin này không bao giờ hiển thị lên màn hình ACAD cả.

 

Bạn thử lại với Text or MText thuần xem có vấn đề gì không.

 

Mình đã thử hết cách rồi nhưng vẫn không được, bạn xem có cách nào giúp mình với. Cảm ơn bạn

 

anhcos giúp mình với. Cảm ơn bạn, chờ tin bạn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chương trình này viết khá lâu rồi, viết cho 2004, mặc dù vẫn chạy được 2005.

Viết bằng VB6.0, đang viết lại bằng VB.NET.

 

94747342.jpg

 

Có 3 chức năng chính:

Phải khởi động Excel trước với các thao tác có liên quan.

 

1. Tạo đối tượng CAD từ file dữ liệu XLS

Bôi đen CÁC vùng dữ liệu trong Excel, sau đó tạo đối tượng.

 

Dữ liệu nhập từ Excel như hình sau:

Tọa độ Z không nhất thiết phải nhập vào nếu không cần thiết.

 

xlsin.jpg

 

Xem thêm mẫu ví dụ nhập trong phần tải về.

 

2. Xuất dữ liệu của đối tượng CAD sang Excel

Khi chọn nhiều loại đối tượng, mỗi loại đối tượng sẽ được tạo ra trong một bảng tính.

 

Các đối tượng cùng loại sẽ được sắp xếp theo hàng trong bảng tính Excel

 

Đối với Point, Line các dữ liệu X, Y, Z của các điểm sẽ xếp liên tục theo hàng

Đối với Circle là các hàng X, Y, Z, Radius

Đối với Text là các hàng X, Y, Z, Nội dung

Đối với SPLine là CX, CY, CZ, FX, FY, FZ (C: control point, F: fit point)

 

3. Thay đổi dữ liệu của đối tượng CAD theo công thức và hàm.

Thay đổi công thức của các đối tượng theo các hàm thông dụng của Excel.

Sử dụng dấu phân cách các tham số trong hàm cho phù hợp với chương trình Excel (dấu , or ; or ...)

 

VD: Có một loạt text có nội dung là cao độ, nếu các cao độ này nhỏ hơn 100 thì nâng lên thêm 5, nếu lớn hơn 150 thì bớt đi 2

Gõ vào công thức như hình sau:

 

acformular.jpg

 

Bản chạy trên nền CAD 2004-2005 (v1.0):

Sau khi giải nén chạy setup.exe để cài đặt.

Serial: anhcos-270773-723472

 

Bản đã test với CAD 2004/2005/2007/2008 (v2.1):

Yêu cầu cài đặt .NET Framework 2.0/3.5 trên máy tính.

 

Tải về ở đây:

http://www.mediafire.com/?sharekey=2f77817...deb1512407597b7

Xin bạn hướng dẫn mình cách chuyển Text có các hàng X, Y, Z, Nội dung bên excel chuyển sang cad với. Cám ơn bạn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình đã tìm kiếm trên diễn đàn nhưng vẫn không đúng ý mình

Cụ thể là: Mình có một mặt bằng gồm có hàng trăm giá trị cao độ ở các vị trí khác nhau, mình muốn các bạn viết cho mình xin 1 lisp như sau:

Khi mình pick chọn từng giá trị cao độ thì khi xuất sang Excell tương ứng với từng điểm là 1 hàng và từng Cell riêng biệt theo thứ tự

(Cụ thể như: mình có các toạ độ 2.15, 3.31... khi pick chọn thứ tự như 2.15, 3.31 thì sang Excell sẽ là cell A1: 2.15, cell A2: 3.31...cho đến hết thì thôi)

Cảm ơn tất cả các bạn

Đây đơn thuần chỉ là xuất text từ cad sang excel thôi, bạn chịu khó search trên diễn đàn " lisp chuyển text từ cad sang excel" vì đã có rồi.

Chúc bạn may mắn!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×