Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
hhhhgggg

Cải tiến lisp trừ số một cách công nghiệp !!!!!!

Các bài được khuyến nghị

Hiện tại em đang có lisp trừ số 1 cách khá thủ công

Command : TRU

So bi tru: chọn Text

So tru : chọn Text

Ket qua : ( Select text to add result )

 

Nhưng khi có nhiều text phải trừ như vậy thì việc làm rất mất thời gian.

Đề bài : Có 3 cột Text là dạng số, khá thẳng hàng nhau, cho phép tọa độ X sai số trong 1 hàng là 5 đơn vị

Cột 1(A) : Số bị trừ

Cột2 (:cheers:: số trừ

Cột 3 © : Kết quả

Em muốn bác Pro cải tiến Lisp trừ số này để sao cho :

Command: TRU

So bi tru: chọn all Text là số bị trừ

So tru : chọn all Text là số trừ

Ket qua : chọn all text để gán kết quả

 

Lisp sẽ thực hiên trừ tương ứng theo từng hàng 1. A1-B1 gán KQ vào C1, A2-B2 gán KQ vào C2....

cho phép A1, B1, C1 sai khác tọa độ X là 5

Mong các bác pro quan tâm giúp đỡ.

CODE

 

;;=============== Tru 2 so cho nhau =========================

(defun c:TRU()

(setvar "CMDECHO" 0)

(setq s (entget (car (entsel "\n Chon So bi tru: "))))

(setq otext (assoc 1 s))

(setq ot (cdr otext))

(setq ot (read (substr ot 1 )))

(setq s1 (entget (car (entsel "\n Chon so tru: "))))

(setq otext1 (assoc 1 s1))

(setq ot1 (cdr otext1))

(setq ot1 (read (substr ot1 1)))

(if co1 (setq co2 (getreal (strcat "\nHe so <" (rtos co1) ">:")))

(setq co1 (getreal "\nHe so :" )))

(if co2 (setq co1 co2))

(setq giatri (entget (car (entsel "\n Text chua ket qua =: "))))

(command "luprec" "2")

(setq gia (assoc 1 giatri))

(setq nt1 (cons 1 (rtos(* co1 (- ot ot1)) )))

(setq giatri (subst nt1 gia giatri))

(entmod giatri)

(princ)

)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hiện tại em đang có lisp trừ số 1 cách khá thủ công

Command : TRU

So bi tru: chọn Text

So tru : chọn Text

Ket qua : ( Select text to add result )

 

Nhưng khi có nhiều text phải trừ như vậy thì việc làm rất mất thời gian.

Đề bài : Có 3 cột Text là dạng số, khá thẳng hàng nhau, cho phép tọa độ X sai số trong 1 hàng là 5 đơn vị

Cột 1(A) : Số bị trừ

Cột2 (:cheers:: số trừ

Cột 3 © : Kết quả

Em muốn bác Pro cải tiến Lisp trừ số này để sao cho :

Command: TRU

So bi tru: chọn all Text là số bị trừ

So tru : chọn all Text là số trừ

Ket qua : chọn all text để gán kết quả

 

Lisp sẽ thực hiên trừ tương ứng theo từng hàng 1. A1-B1 gán KQ vào C1, A2-B2 gán KQ vào C2....

cho phép A1, B1, C1 sai khác tọa độ X là 5

Mong các bác pro quan tâm giúp đỡ.

Bạn sử dụng Lisp này nhé :

Lệnh là T2cs

http://www.cadviet.com/upfiles/2/t2cs.rar

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn sử dụng Lisp này nhé :

Lệnh là T2cs

http://www.cadviet.com/upfiles/2/t2cs.rar

Bác Tue_NV có thể viết thành lsp nhân hai hàng hai cột và ghi kết quả vào cột thứ 3 như lsp T2CS kia giùm em với.Em đang cần lisp này, cảm ơn bác Tue_NV

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lisp hay nhưng giá mà có thêm các phép tính +, * và / nữa thì hay hơn... cái này có trên diễn đàn chưa vậy Mấy Bác???

Bạn tìm từ khóa defun c:tinh

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn tìm từ khóa defun c:tinh

Bác Ketxu ơi! em chỉ thấy phép tính +, -, * ,/ theo kiểu thủ công thôi, em muốn cộng, trừ, nhân, chia theo từng cột hoặc từng hàng... giống như Lisp của Bác Tue_NV ấy, Bác nào biết chỉ giúp!!!,

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trên diễn đàn cũng có rồi, bạn tiếp tục tìm với từ khóa lisp cộng theo hàng cột xem sao

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác Tue_NV có thể viết thành lsp nhân hai hàng hai cột và ghi kết quả vào cột thứ 3 như lsp T2CS kia giùm em với.Em đang cần lisp này, cảm ơn bác Tue_NV

 

trước đây mình có post lisp dùng thống kê thép: dk * c.dài rồi thay đổi trên cột khối lượng. Bạn tìm các bài vết của mình trên forum để có lisp nhân, còn cộng trừ, chia thì thì chỉnh lại phép tính là ok

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×