Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
nhoc9191

Lỗi " drawing file not valid "

Các bài được khuyến nghị

Có ai giúp em với file cad hôm qua vẫn mở bình thường mà hôm nay mở lại xuất hiện lỗi " Drawing file not valid " . Em dùng cad 2007 mong mọi người giúp đỡ , file cad em để ở file đính kèm . Cảm ơn mọi người nhiều .http://www.cadviet.com/upfiles/5/136108_123.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không biết bạn đã làm gì với file này mà bây giờ nó không còn là file cad nữa (mở bằng notepad++ thấy 2 chữ đầu không phải AC). Bạn tìm file bak hoặc file tự động lưu của nó xem, chứ file này bó tay!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

:D :D :D

Solution:

Usually when this message appears, the drawing file has been damaged beyond use. However, there are a few things that may get it to open:

 • Try to open the drawing file directly instead of using the Recent Documents menu.
 • Check that the storage location that holds the drawing is working properly.
 • Use the RECOVER and RECOVERALL commands on the drawing.
 • Attempt to insert the damaged file into a clean drawing or template using the INSERT command.
 • Use an older or newer version of AutoCAD to try and open the file.

When none of the above work, try to locate a backup file (.bak) or the latest automatic save file (.sv$) for the drawing, or recover the file from another computer or from a file backup system that you may have in place to help manage your files. The AutoCAD backup file is usually found in the same folder as the DWG. The auto-save file is located in your user temp folder. Any easy way to open this up is to type %tmp% in the location bar of any folder window or in the search field within the Start menu. Rename the .bak or .sv$ extension to .dwg and then you should have a usable drawing file, although it will not be the most recent version that you may have been working with.

 

Bản dịch google:

Giải pháp:
Thông thường khi tin này xuất hiện, các tập tin bản vẽ đã bị hư hỏng không còn sử dụng. Tuy nhiên, có một vài điều mà có thể có được nó để mở:
Hãy cố gắng mở các tập tin bản vẽ trực tiếp thay vì sử dụng các trình đơn Recent Documents.
Kiểm tra xem các vị trí lưu trữ chứa các bản vẽ được làm việc đúng cách.
Sử dụng các THU HỒI và RECOVERALL lệnh trên bản vẽ.
Nỗ lực để chèn các tập tin bị hư hỏng vào một bản vẽ sạch hoặc mẫu bằng cách sử dụng lệnh INSERT.
Sử dụng một phiên bản cũ hơn hoặc mới hơn của AutoCAD để thử và mở tập tin.
Khi không ai trong số các công việc trên, cố gắng xác định vị trí một tập tin sao lưu (.bak) hoặc tự động lưu tập tin mới nhất (.sv USD) đối với bản vẽ, hoặc phục hồi các tập tin từ một máy tính khác hoặc từ một hệ thống sao lưu tập tin mà bạn có thể có trong đặt để giúp quản lý các tập tin của bạn. Các tập tin sao lưu AutoCAD thường được tìm thấy trong cùng thư mục với các file DWG. Các tập tin tự động lưu lại nằm trong thư mục người sử dụng tạm thời của bạn. Bất kỳ cách nào dễ dàng để mở này lên là để gõ% tmp% trong thanh vị trí của bất kỳ cửa sổ thư mục hoặc trong lĩnh vực tìm kiếm trong menu Start. Đổi tên .bak hoặc .sv $ mở rộng để .DWG và sau đó bạn cần phải có một tập tin bản vẽ có thể sử dụng, mặc dù nó sẽ không phải là phiên bản gần đây nhất mà bạn có thể đã được làm việc với.
 
 
Nếu bạn đã vượt qua bài trên, vui lòng.........................
vẽ lại.
:D :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×